Автори, співробітники Університету

Квасниця Ірина Вікторівна
Kvasnytsia (Kvasnytsya) Iryna

Ідентифікатор автора: 33668
Author Identifier Number Scopus: 57203277958 →
ResearcherID, Web of Science: H-1306-2019 →
Кількість пошукових запитів автора: 842

Підрозділ: ННІ "Інститут геології"
Кафедра/Відділ: Мінералогії, геохімії та петрографії
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 67, з них наукових статей (наукові публікації) - 40, монографій - 3, підручників - 3, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 10

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Morphology of native copper crystals as component in modeling the mineral formation process
Квасниця Ірина Вікторівна
2020
Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects: International Conference
т.19
2
Наукова стаття
Cyclic Twins of CVD Diamond Crystals
Квасниця Ірина Вікторівна
2019
Journal of Superhard Materials
т.41 в.№6 c.369-376
3
Наукова стаття
Циклічні двійники кристалів CVD алмазу
Квасниця Ірина Вікторівна
2019
Надтверді матеріали
в.№6 c.3-12
4
Наукова стаття
Features of the morphology of CVD diamond crystals
Квасниця Ірина Вікторівна
2019
Мінералогічний журнал
т.41 в.В.2 c.18-25
5
Наукова стаття
Прості форми кристалів циркону із кристалічних порід Українського щита та їх морфологічні типи
Квасниця Ірина Вікторівна
2020
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.89 в.№2 c.20-27
6
Матеріали конференції
The features of spessartine from Nani Hill (Loliondo, Tanzania)
Андреєв Олександр В’ячеславович
Квасниця Ірина Вікторівна
Скрильнікова Юлія
2019
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
т.18
7
Матеріали конференції
Microtopography of zircon crystal faces as essential component in modeling the mineral formation process
Квасниця Ірина Вікторівна
2019
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
т.18
8
Матеріали конференції
Мінералого-геохімічні дослідження колекційних взірців хризоколи
Квасниця Ірина Вікторівна
Омельченко Алла Миколаївна
Буджерак Наталія
2018
Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
т.8 c.135-137
9
Матеріали конференції
Рентгенфлуоресцентний аналіз у атрибуції колекційних та музейних зразків (на прикладі флюориту)
Квасниця Ірина Вікторівна
Трачук Сергій
2019
Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
т.8 c.156-158
10
Матеріали конференції
Імітації нефриту з природного каміння…
Квасниця Ірина Вікторівна
Рибнікова Олена Андріївна
2019
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.8 c.149-152
11
Навчальний посібник
Загальні засади судової гемологічної експертизи
Квасниця Ірина Вікторівна
Митрохин Олександр Валерійович
2018
ЛОННМЗ та РК ДНДЕКЦ МВС України
c.1-59
12
Наукова стаття
Самородне золото України:передумови створення його кристалогенетичного визначника
Квасниця Ірина Вікторівна
2018
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
в.4(83) c.6-18
13
Тези
Кристали мінералів групи вольтаїту із рудопроявів України
Квасниця Ірина Вікторівна
2019
Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні: Зб. тез наук. конф.
т.1 c.179-180
14
Тези
Особливості морфології кристалів CVD алмазу
Квасниця Ірина Вікторівна
2019
Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні: Зб. тез наук. конф.
т.1 c.177-178
15
Матеріали конференції
S – вмісний содаліт із родовища Сар-е-Санг
Андреєв Олександр В’ячеславович
Квасниця Ірина Вікторівна
Боярко Євгенія Сергіївна
2018
Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
т.8 c.127-129
16
Монографія
100 мінералів України
Квасниця Ірина Вікторівна
Павлишин Володимир Іванович
2018
УкрІНТЕІ (монографія)
c.1-284
17
Монографія
Mінерали України
Квасниця Ірина Вікторівна
Павлишин Володимир Іванович
2018
ТОВ "Грейс Груп" (монографія)
c.1-34
18
Наукова стаття
Кристаломорфологія, геохімія та генезис карбонатних утворень Гірського Криму
Загнітко Василь Миколайович
Квасниця Ірина Вікторівна
2018
Мінералогічний збірник
в.В.1, №68 c.118-121
19
Наукова стаття
Кристали вюртциту-сфалериту із Мужіївського золото-поліметалічного родовища в Закарпатті
Квасниця Ірина Вікторівна
2018
Мінералогічний журнал
в.В.40, №4 c.36-44
20
Тези
Використання хімічного складу музейних мінералогічних зразків для поповнення їх генетичної атрибуції
Андреєв Олександр В’ячеславович
Квасниця Ірина Вікторівна
Лазарєва Ірина Іванівна
Шнюков Сергій Євгенович
2018
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
21
Тези
Багатогранники вюртциту-сфалериту – перша знахідка в Україні
Квасниця Ірина Вікторівна
2018
Наукова конференція: Геологія і корисні копалини України
c.85-87
22
Матеріали конференції
Кристаломорфологія Mn-сидериту (олігоніту) із базальтів Рафалівського кар'єру (Волинь, Україна)
Квасниця Ірина Вікторівна
Коваль Д.М.
2017
Сучасні проблеми наук про Землю: VII Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
c.69-72
23
Матеріали конференції
Oligonite from vendian basalts of the Rafalivka Quarry (the Volyn' Region, Ukraine)
Квасниця Ірина Вікторівна
Коваль Д.М.
2017
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
т.11
24
Наукова стаття
Ромбоедр {0112} на кристалах мармароських "діамантів" (Українські Карпати)
Квасниця Ірина Вікторівна
2016
Записки Українського мінералогічного товариства
т.13 c.32-35
25
Підручник
Мінералогія . Короткий курс для бакалаврів.
Квасниця Ірина Вікторівна
Павлишин Володимир Іванович
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.1-528
26
Підручник
Мінералогія. Короткий курс для бакалаврів
Квасниця Ірина Вікторівна
Павлишин Володимир Іванович
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.1-527
27
Наукова стаття
Дипірамідальні кристали циркону із лужних порід Приазов’я
Квасниця Ірина Вікторівна
2016
Мінералогічний журнал
т.38 в.3 c.9-23
28
Наукова стаття
Кварц з гідротермальних жил гранітів Богуславського типу (Росинсько-Тікицький блок УЩ)
Загнітко Василь Миколайович
Квасниця Ірина Вікторівна
Шунько Володимир Всеволодович
2016
Геохімія та рудоутворення
в.В.37 c.59-67
29
Наукова стаття
New data on typomorphism of tetradymite Bi2Te2S from typolocality Župkov, Slovak Republic
Грінченко Олександр Вікторович
Квасниця Ірина Вікторівна
2015
Мінералогічний журнал
т.37 c.3-11
30
Наукова стаття
Дипірамідальні кристали молібденіту Пержанського рудного району (Яструбецький масив, Волинський мегаблок Українського щита)
Квасниця Ірина Вікторівна
2015
Мінералогічний журнал
т.37 c.37-44
31
Наукова стаття
Циркон із білокоровицьких протерозойських пісковиків (кристаломорфологія, анатомія, хімічний склад, мінеральні включення, генезис)
Квасниця Ірина Вікторівна
2015
Записки Українського мінералогічного товариства
т.12 c.90-104
32
Наукова стаття
Самородне золото із білокоровицьких протерозойських конгломератів Волині
Квасниця Ірина Вікторівна
2015
Записки Українського мінералогічного товариства
т.12 c.104-119
33
Матеріали конференції
Геометрическая кристалография циркона в атласе Гольдшмидта
Квасниця Ірина Вікторівна
2014
Проблемы и перспективы современной минералогии (Юшкинские чтения -2014). Материалы минералогического семинара с международным участием.ИГ Коми НЦ УрЩ РАН,19-22 мая
c.163-164
34
Наукова стаття
До мінералогії шлірових пегматитів Коростенського плутону
Андреєв Олександр В’ячеславович
Квасниця Ірина Вікторівна
2014
Записки Українського мінералогічного товариства
т.11 c.45-55
35
Наукова стаття
Циркон в Атласі кристалічних форм В. Гольдшмідта
Квасниця Ірина Вікторівна
2014
Мінералогія: сьогодення і майбуття: наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка
т.8 c.70-72
36
Наукова стаття
Мікрокристали самородного вольфраму на самородному золоті із білокоровицьких мезопротерозойських конгломератів Волині
Квасниця Ірина Вікторівна
2014
Мінералогія: сьогодення і майбуття: наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка
т.8 c.67-70
37
Наукова стаття
Знахідка мікрокристалів самородного вольфраму в білокоровицьких мезопротерозойських конгломератах Волині
Квасниця Ірина Вікторівна
2014
Доповіді Національної академії наук України
т.12 c.88-94
38
Наукова стаття
Морфологічні, структурні і хімічні особливості молібденітів Українського щита
Квасниця Ірина Вікторівна
2013
Мінералогічний журнал
т.35 c.19-31
39
Тези
Проблемні питання геометричної кристалографії циркону
Квасниця Ірина Вікторівна
2014
Міжнародна наукова конференція «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології»
c.86-88
40
Наукова стаття
Деякі аспекти мінералогічної кристалографії у працях В.І.Вернадського
Квасниця Ірина Вікторівна
2013
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.62 c.21-25
41
Наукова стаття
Морфология кристаллов самородной меди как индикатор условий ее образования
Квасниця Ірина Вікторівна
2013
Современные проблемы теоретической, эксперементальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения - 2013): Материалы минералогического семинара с международными участием. ИГ Коми НЦ УрЩ РАН
c.307-310
42
Наукова стаття
До мінералогії міаролових порожнин у габро-анортозитах Коростенського плутону
Квасниця Ірина Вікторівна
Митрохин Олександр Валерійович
2011
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.52 c.35-38
43
Наукова стаття
Нарис з мінералогічної кристалографії самородних металів України
Квасниця Ірина Вікторівна
2012
Мінералогічний журнал
т.34 c.13-22
44
Наукова стаття
Молібденіт із метасоматитів рудопрояву Товстий Верх (Вигорлат-Гутинська гряда, Закарпаття)
Квасниця Ірина Вікторівна
2012
Записки Українського мінералогічного товариства
т.9 c.78-85
45
Наукова стаття
Золотоносність чохла північної частини Волино-Подільської плити
Квасниця Ірина Вікторівна
2012
Збірник наукових праць УкрДГРІ
т.1 c.64
46
Наукова стаття
Кристаллы молибденита из метасоматитов рудопроявления Толстый Верх (Выгорлат-Гутинская гряда, Закарпатье, Украина)
Квасниця Ірина Вікторівна
2012
Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Научная конференция молодых ученых
т.21 c.85-88
47
Праці конференції
Особливості кристалогенезису самородної міді України
Квасниця Ірина Вікторівна
2012
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
т.10 c.256-258
48
Наукова стаття
Історія волніну
Квасниця Ірина Вікторівна
2010
Записки Українського мінералогічного товариства
c.106-108
49
Наукова стаття
Ортопіроксен з неогенових туфів Вигорлат-Гутинської гряди (Закарпаття)
Квасниця Ірина Вікторівна
2011
Записки Українського мінералогічного товариства
c.117-122
50
Підручник
Кристалографія
Квасниця Ірина Вікторівна
Нестеровський Віктор Антонович
2011
51
Наукова стаття
Кристаломорфологія закарпатського волніну (BA[SO4])
Квасниця Ірина Вікторівна
2010
Мінералогічний журнал
т.32 c.75.0000
52
Праці конференції
Кристалломорфология ромбического пироксена из туфов Закарпатья (Украина)// Материалы Федоровской сессии 2010. СПб. 2010
Квасниця Ірина Вікторівна
2010
53
Монографія
Самородна мідь: геологічна позиція, мінералогія і кристалогенезис
Квасниця Ірина Вікторівна
Павлишин Володимир Іванович
2009
Логос (Монографія)
c.1-172
54
Наукова стаття
Особливості скульптури поверхні зерен мінералів у паласитах
Квасниця Ірина Вікторівна
2008
Записки Укр. мінерал. тов-ва
55
Наукова стаття
Самородна мідь у фульгуриті з південного заходу Донбасу
Квасниця Ірина Вікторівна
2008
Записки Укр. мінерал. тов-ва
56
Наукова стаття
Самородное золото из вулканогенно-осадочных пород Западной Волыни (Украина)
Квасниця Ірина Вікторівна
2008
Материалы Международного минералогического семинара. Сыктывкар. ИГ Коми НЦ УрО РАН
57
Наукова стаття
Самородные металлы в фульгурите с юго-запада Донбасса (Украина)
Квасниця Ірина Вікторівна
2008
Материалы Международного минералогического семинара. Сыктывкар. ИГ Коми НЦ УрО РАН
58
Кристалогенезис самородної міді України: Автореф.дис….канд. геол.наук: 04.00.20
Квасниця Ірина Вікторівна
2006
59
Наукова стаття
Самородне залізо із вендських вулканітів Волині
Квасниця Ірина Вікторівна
2006
Записки Українського мінералогічного товариства
т.3 c.77-82
60
Наукова стаття
Внутрішня будова самородної міді із вендських вулканітів Волині
Квасниця Ірина Вікторівна
Шунько Володимир Всеволодович
2006
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
c.32.0000
61
Наукова стаття
Нові дані про кристало-мофологію піриту із карбонатних порід Стильського кар’єру південно-західної частини Донбасу
Квасниця Ірина Вікторівна
2006
Доповіді Національної академії наук України
62
Наукова стаття
Многогранники піриту з карбонатних порід Стильського кар’єру
Квасниця Ірина Вікторівна
2006
63
Наукова стаття
Форми росту кристалів самородної міді Волині.
Квасниця Ірина Вікторівна
Павлишин Володимир Іванович
2006
64
Наукова стаття
Природа гідротерм у трапах Волині за ізотопно-геохімічними даними
Квасниця Ірина Вікторівна
2007
Мінералогічний журнал
c.29.0000
65
Наукова стаття
Мікроморфологічний аналіз поверхні кристалів волинської самородної міді
Квасниця Ірина Вікторівна
2007
66
Праці конференції
Самородное железо из базальтов Волыни (Ук-раина)
Квасниця Ірина Вікторівна
2006
Матер. IV междунар. минерал. семинара «Теория, история, философия и практика минералогии», Сыктывкар
67
Тези
Native copper of the Ukrainian Carpathians and adjacent areas
Квасниця Ірина Вікторівна
2006
Acta mineralogica-petrographica. Abstract series of 3th Іntern. Сonf. “Mineral Sciences in the Carpathians”, Miskolc

Повернення до списку

Вгору