Автори, співробітники Університету

Квасова Ольга Геннадіївна
Kvasova Olga Gennadiyivna

Ідентифікатор автора: 33671
Author Identifier Number Scopus: 57204217345 →
Кількість пошукових запитів автора: 1008

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: контроль та оцінка в навчанні іноземних мов / підвищення компетентності викладачів у контролі та оцінці навчання англійської мови для академічного (наукового) спілкування /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 41, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Тестові завдання з англійської мови для підготовки студентів до іспитів (1-4 курси)
Дроботун Вікторія Миколаївна
Кавицька Тамара Іванівна
Квасова Ольга Геннадіївна
Осідак Вікторія Василівна
2019
Тестові завдання з англійської мови для підготовки студентів до іспитів (1-4 курси)
2
Наукова стаття
Investigation of writing assessment literacy of Ukrainian University teachers
Кавицька Тамара Іванівна
Квасова Ольга Геннадіївна
Осідак Вікторія Василівна
2019
Ars Linguodidacticae
в.4 c.10-19
3
Монографія
Assessing textual competence in translation into a second language
Кавицька Тамара Іванівна
Квасова Ольга Геннадіївна
2018
Revisiting the Assessment Second Language Abilities: From Theory to Practice
в.2 c.197-217
4
Наукова стаття
Формування інтегрованих умінь читання й письма у процесі виконання студентами веб-квесту
Квасова Ольга Геннадіївна
2018
Ars Linguodidacticae
в.2 c.38-44
5
Наукова стаття
Мовне тестування та оцінювання: український досвід
Квасова Ольга Геннадіївна
2018
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Педагогіка та психологія
в.28 c.222-227
6
Монографія
Assessing textual competence in translation into a second language
Кавицька Тамара Іванівна
Квасова Ольга Геннадіївна
2017
Revisiting the Assessment of the Language Abilities
7
Навчальний посібник
Здобуваючи науковий ступінь. Професійна англійська мова для студентів факультету іноземної філології
Квасова Ольга Геннадіївна
2017
К.: Ленвіт
8
Наукова стаття
Теоретичні засади і досвід створення курсів з мовного тестування
Квасова Ольга Геннадіївна
2016
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
в.4 c.157-163
9
Наукова стаття
Передумови якісного оцінювання умінь англіського усного мовлення
Квасова Ольга Геннадіївна
2017
Ars Linguodidacticae
в.1
10
Наукова стаття
A Case of Training University teachers in Developing and Validating Classroom Reading Test Tasks
Квасова Ольга Геннадіївна
2016
In Tsagari D. (ed.) Classroom-based Assessment in L2 Contexts –Cambridge Research Publishing
c.54-74
11
Наукова стаття
Тестова перевірка рівня сформованості англомовної компетентності у читанні у майбутніх філологів
Квасова Ольга Геннадіївна
2014
Іноземні мови
т.3 c.38-44
12
Наукова стаття
The assessment competence of university foreign language teachers: A Ukrainian perspective
Кавицька Тамара Іванівна
Квасова Ольга Геннадіївна
2014
Language Learning in Higher Education
т.4 c.159-177
13
Наукова стаття
Розробка тестових завдань для розвитку і контролю умінь англомовного аудіювання у вищому навчальному закладі
Квасова Ольга Геннадіївна
2013
Іноземні мови
т.2 c.19.0000
14
Наукова стаття
Навчання студентів магістратури англомовного професійно орієнтованого усного та писемного мовлення
Квасова Ольга Геннадіївна
2013
Іноземні мови
т.3 c.50.0000
15
Наукова стаття
Learning to ensure good testing practice
Квасова Ольга Геннадіївна
2011
16
Наукова стаття
Організація самостійної роботи студентів-сходознавців з англійської мови як другої спеціальності
Квасова Ольга Геннадіївна
2009
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
т.14 c.102.0000
17
Наукова стаття
Оптимизация подготовки переводческих кадров в филологических вузах Украины.
Кавицька Тамара Іванівна
Квасова Ольга Геннадіївна
2009
18
Наукова стаття
Вимоги до тестових модульних робіт з англійської мови як другої іноземної
Квасова Ольга Геннадіївна
2009
19
Наукова стаття
Проблеми навчання перекладу з рідної мови на іноземну
Кавицька Тамара Іванівна
Квасова Ольга Геннадіївна
2009
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
20
Наукова стаття
Проблема вибору підручника для навчання англійської мови як другої спеціальності // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.
Кавицька Тамара Іванівна
Квасова Ольга Геннадіївна
2009
21
Наукова стаття
Підготовка майбутніх вчителів / викладачів до проведення тестового контролю іншомовних навичок і вмінь» // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.
Квасова Ольга Геннадіївна
2009
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
c.82.0000
22
Наукова стаття
Национальное искусство как предметная основа соизучения английского языка и культуры: опыт разработки учебного курса для специального факультета университета
Квасова Ольга Геннадіївна
2009
23
Тези
Проблеми організації аудиторного часу в умовах викладання англійської мови як другої спеціальності
Квасова Ольга Геннадіївна
2009
24
Наукова стаття
Як готувати учнів до тестування вмінь рецептивних видів мовлення
Квасова Ольга Геннадіївна
2008
Іноземні мови
c.0.0000
25
Наукова стаття
Language testing: known and unknown
Квасова Ольга Геннадіївна
2008
Іноземні мови
c.0.0000
26
Наукова стаття
к готувати учнів до тестування вмінь рецептивних видів мовлення
Квасова Ольга Геннадіївна
2008
Іноземні мови
c.0.0000
27
Наукова стаття
Tеаching English as a second specialism: problems and solutions// Наукові записки. Серія «Філологічна».
Квасова Ольга Геннадіївна
2008
Острог: Національний університет «Острозька академія»
т.9 c.574.0000
28
Праці конференції
Tеching English as a second specialism: problems and solutions/ Наукові записки. Серія «Філологічна».
Квасова Ольга Геннадіївна
2008
Острог: Національний університет «Острозька академія»
т.9 c.574.0000
29
Наукова стаття
Topics, Skills, Strategies. Some Implications for а Second Foreign Language Course Design
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
30
Наукова стаття
Національний тест з іноземної мови: ознаки та перспективи розробки
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
Іноземні мови
c.3.0000
31
Наукова стаття
Проблеми відбору текстів для навчання читання англійською мовою як другою іноземною
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
c.184.0000
32
Наукова стаття
Оцінювання вмiнь читання: з досвіду пілотування тестових завдань в межах Проекту незалежного тестування з іноземних мов
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
Іноземні мови
c.3.0000
33
Наукова стаття
Проблеми навчання англійської мови як другої іноземної на мовному факультеті університету
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
Іноземні мови в навчальних закладах.
c.118.0000
34
Наукова стаття
Teaching English as a Second Foreign Language to University Students in Ukraine and European Language Education Policies
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наукових праць/ За ред.. В.Т. Сулима, С.Н.Денисенко.
т.2 c.189.0000
35
Наукова стаття
Тестова оцінка вмінь другої іноземної мови в умовах модульно-рейтингової системи навчання
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
c.24.0000
36
Наукова стаття
Relating Teaching and Assessing Reading in Secondary Schools of Ukraine to the Common European Framework of Reference
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
c.111.0000
37
Наукова стаття
Викладання англійської мови як другої спеціальності на факультеті сходознавства: цілі та зміст навчання
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
c.125.0000
38
Праці конференції
Selecting Texts to Assess Reading Skills /Mатерiали VI Міжнародної наукової конференції «Каразiнськi читання: Людина. Мова. Комунiкацiя»
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
39
Праці конференції
Does Teaching English as a Second Foreign Language Deserve a Special Research?
Квасова Ольга Геннадіївна
2007
Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції асоціації викладачів англійської мови IATEFL Ukraine. – Ірпінь: Національний університет ДПС України
c.51.0000
40
Наукова стаття
Навчання аргументованого висловлювання англійською мовою студентів – філологів
Квасова Ольга Геннадіївна
2005
41
Наукова стаття
Формирование умений реферирования англоязычного текста
Квасова Ольга Геннадіївна
2005

Повернення до списку

Вгору