Автори, співробітники Університету

Кириленко Таїсія Сергіївна
Kyrylenko Taisa

Ідентифікатор автора: 33723
Кількість пошукових запитів автора: 1048
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Загальної психології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: заг. психологія, експерим. психологія, прикладні аспекти психології особистості; розробка вчинково-орієнтованого підходу у дослідж. емоційних переживань та станів особистості

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 54, з них наукових статей (наукові публікації) - 30, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 19, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Благополуччя і духовність особистості: аспект співвідношення
Кириленко Таїсія Сергіївна
2019
Благополуччя особистості vs благополуччя середовища антиномія сучасного способу життя: Науково-практичний круглий стіл
c.16-17
2
Тези
ОСОБЛИВОСТІ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕЖИВАННЯ ПСИХОТРАВМУЮЧИХ ПОДІЙ
Кириленко Таїсія Сергіївна
2020
Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
т.5 c.67-68
3
Тези
Рівневість психологічного аналізу втрати як події в житті особистості
Кириленко Таїсія Сергіївна
2020
Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.57-58
4
Навчальний посібник
Психологія волі
Кириленко Таїсія Сергіївна
Шамлян Каріна Микитівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-159
5
Наукова стаття
Ресурс самопізнання в переживанні особистістю психотравмуючих ситуацій
Іваненко Богдана Борисівна
Кириленко Таїсія Сергіївна
2019
Український психологічний журнал
в.1 c.108-120
6
Наукова стаття
Психологічний аналіз самопізнання як шляху до духовності
Кириленко Таїсія Сергіївна
2019
Теорія і практика сучасної психології
т.1 в.2 c.58-62
7
Тези
Психічне травмування особистості: аспекти вивчення
Кириленко Таїсія Сергіївна
2019
Військова психологія у вимірах війни та миру: проблеми, досвід, перспективи: міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.98-99
8
Тези
Особливості емоційних реакцій представників етнокультурних спільнот в різних життєвих публікаціях
Кириленко Таїсія Сергіївна
Бобровицька Антоніна Анатоліївна
2019
Психологічна наука та практика ХХІ століття: Міжнародна науково-практична конференція
c.14-17
9
Тези
Сучасні аспекти вивчення благополуччя особистості
Кириленко Таїсія Сергіївна
2019
Сучасні проблеми екологічної психології: екологічна парадигма сучасного образу життя і світу: Міжнародна науково-практична конференція
т.15 c.19-20
10
Тези
Емоційні переживання особистості в контексті культури
Кириленко Таїсія Сергіївна
2019
Проблеми етнокультурної психології: історія і сучасність: Міжнародний науково-практичний форум
c.23-24
11
Тези
Проблемні аспекти вивчення регуляції особистості
Кириленко Таїсія Сергіївна
2019
Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція
c.152-155
12
Наукова стаття
Peculiarities of verbal description of personal emotions by representatives of different ethnocultural communities
Кириленко Таїсія Сергіївна
Бобровицька Антоніна Анатоліївна
2017
Український психологічний журнал
в.3 c.101-112
13
Наукова стаття
Емоційна сфера особистості: вектори вивчення
Кириленко Таїсія Сергіївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.1 c.26-30
14
Наукова стаття
Специфіка взаємовпливу почуття сорому та самоставлення особистості
Кириленко Таїсія Сергіївна
Больман Світлана Юріївна
2017
Теоретичні і прикладні проблеми психології
в.3 c.225-235
15
Наукова стаття
Концепція інтелектуальної та чуттєвої інтуїції: основні поняття та проблеми
Кириленко Таїсія Сергіївна
Лобанова Аліна Олександрівна
2017
Психологічний часопис
в.2 c.5-15
16
Тези
Особливості емотивної лексики особистості у різних етнокультурних спільнотах
Кириленко Таїсія Сергіївна
Бобровицька Антоніна Анатоліївна
2017
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.19 c.108-110
17
Тези
Інтуїтивна компонента навчально-професійної діяльності особистості
Кириленко Таїсія Сергіївна
2017
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.19 c.110-113
18
Тези
Регулятивні аспекти діяльності особистості в спорті
Кириленко Таїсія Сергіївна
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.113-115
19
Навчальний посібник
Психологія самопізнання
Кириленко Таїсія Сергіївна
Льошенко Олександра Андріївна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-191
20
Навчальний посібник
Практикум із загальної психології. Розділ "Емоції та воля"
Кириленко Таїсія Сергіївна
Льошенко Олександра Андріївна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-87
21
Наукова стаття
Психологічні особливості переживання травмуючих ситуацій представниками різних видів спорту
Кириленко Таїсія Сергіївна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.3 c.36-43
22
Наукова стаття
Володимир Роменець про зміст переживань у процесі самопізнання особистості
Кириленко Таїсія Сергіївна
2016
Психологія і суспільство: український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис
т.2 c.84-89
23
Наукова стаття
Особливості суб'єктивних чинників самореалізації особистості залежно від специфіки туристичної діяльності
Кириленко Таїсія Сергіївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.1 c.55-59
24
Наукова стаття
Самопізнання особистості в аспекті професійного та духовного вигорання
Кириленко Таїсія Сергіївна
Юрчинська Ганна Кирилівна
2016
Актуальні проблеми психології. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія
т.9 в.9 c.267-277
25
Тези
В.А.Роменець про життєвий шлях: переживання, вчинок, досвід
Кириленко Таїсія Сергіївна
2016
Вчинкова психологія: історія і сучасність: Міждисциплінарний круглий стіл з нагоди 90-річчя від дня народження професора В.А.Роменця
c.103-105
26
Тези
Зв'язок самопізнання та саморегуляції як фактору самодопомоги особистості
Кириленко Таїсія Сергіївна
2016
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.18 c.99-100
27
Тези
Громадянський форум університету як форма реалізації соціальної активності особистості
Кириленко Таїсія Сергіївна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.333-334
28
Тези
Аспект самоставлення в переживанні психічних станів у спорті
Кириленко Таїсія Сергіївна
2016
Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.77-78
29
Навчальний посібник
Психологія травмуючих ситуацій
Кириленко Таїсія Сергіївна
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.1-135
30
Наукова стаття
Аналіз самопізнання особистості в аспекті самодопомоги
Кириленко Таїсія Сергіївна
Льошенко Олександра Андріївна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.1 c.66-74
31
Наукова стаття
Distinctive features and types of interrelation between the indices of emotional and volitional personality sphere
Кириленко Таїсія Сергіївна
2014
Journal of Education Culture and Society
т.2 c.102-111
32
Наукова стаття
Психологічні аспекти духовності особистості: підходи до розуміння та аналіз уявлень
Кириленко Таїсія Сергіївна
2015
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Педагогіка і психологія
т.73 c.94-99
33
Тези
Психологічні особливості проявів самореалізації особистості в різних видах діяльності
Кириленко Таїсія Сергіївна
2015
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.17 c.66-68
34
Тези
Гармонійність процесу самопізнання як основа професійного зростання майбутніх психологів
Кириленко Таїсія Сергіївна
2015
Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця в освітньому просторі вишу: проблеми та перспективи: Регіональний науково-практичний семінар
c.23-25
35
Наукова стаття
Порівняльний аналіз чинників емоційної компетентності залежно від її вираженності у особистості
Кириленко Таїсія Сергіївна
Льошенко Олександра Андріївна
2013
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.7 c.403-410
36
Наукова стаття
Психологічний аналіз описів розуміння духовності особистості
Кириленко Таїсія Сергіївна
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.98-103
37
Наукова стаття
Індивідуальні відмінності у переживанні психотравмувальних ситуацій
Кириленко Таїсія Сергіївна
2014
Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
т.33 c.176-188
38
Тези
The influence of emotional experience on human
Кириленко Таїсія Сергіївна
2014
Journal of Education Culture and Society
c.1-2
39
Наукова стаття
Самоаналіз емоційних переживань як вияв емоційної компетентності особистості (в співавт.)
Кириленко Таїсія Сергіївна
Льошенко Олександра Андріївна
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.18 c.146-152
40
Наукова стаття
Зв"язок психічного стану та емоційних переживань особистості
Кириленко Таїсія Сергіївна
2013
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c.86-92
41
Наукова стаття
Зв'язок емоційних переживань з вольовою активністю особистості
Кириленко Таїсія Сергіївна
2013
Вісник інституту розвитку дитини
т.26 c.151-156
42
Наукова стаття
Психологічні питання духовності як прояву ціннісної сфери особистості // Зб.наукових праць, ДДПЧ ім..Івана Франка
Кириленко Таїсія Сергіївна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.177.0000
43
Наукова стаття
Порівняльний аналіз чинників емоційної компетентності залежно від її вираженності у особистості (у співавт.)
Кириленко Таїсія Сергіївна
2013
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
c.403.0000
44
Наукова стаття
Систематизаця проблем вивчення самоставлення особистості (у співавт.)
Кириленко Таїсія Сергіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
c.29.0000
45
Наукова стаття
Задоволеність якістю життя як фактор зниження ризику синдрому вигорання (у співавт.)
Кириленко Таїсія Сергіївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
c.14.0000
46
Наукова стаття
Особливості переживання страху смерті в різних життєвих ситуаціях: когнітивні, емоційні та поведінкові аспекти ( у співавт.)
Кириленко Таїсія Сергіївна
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.135.0000
47
Наукова стаття
Роль самопізнання в професійному становленні практичного психолога // Актуальні проблеми практичної психології
Кириленко Таїсія Сергіївна
2012
48
Тези
Шляхи самопізнання особистості // Проблеми емпіричних досліджень у психології. V міжнародна науково-практична конференція, тези
Кириленко Таїсія Сергіївна
2012
49
Наукова стаття
Психологія духовності: підходи до вивчення
Кириленко Таїсія Сергіївна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.1 c.52.0000
50
Наукова стаття
Систематизація проблем вивчення самоставлення особистості (в співавт.)
Кириленко Таїсія Сергіївна
2011
51
Наукова стаття
Теоретичний та емпіричний аспекти дослідження емоційної компетентності особистості
Кириленко Таїсія Сергіївна
2011
52
Наукова стаття
Теоретичні та емпіричні проблеми дослідження емоційної сфери особистості
Кириленко Таїсія Сергіївна
2010
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
в.4 c.142-146
53
Наукова стаття
Психічні стани і потенціал емоційного переживання особистості. Проблеми гуманітарних наук
Кириленко Таїсія Сергіївна
2009
Дрогобицький державний педагогічний університет
т.23 c.0.0000
54
Підручник
Психологія
Кириленко Таїсія Сергіївна
Кудріна Тетяна Семенівна
Трофімов Андрій Юрійович
2005
Либідь (підручник)
c.1-560

Повернення до списку

Вгору