Автори, співробітники Університету

Кириченко Михайло Сергійович

Ідентифікатор автора: 33738
Кількість пошукових запитів автора: 550

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Історії філософії
Посада: доцент кафедри історії філософії

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 29, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Сontemporary Studies. Філософія XX-XXI ст. : навчально-методичний посібник
Кириченко Михайло Сергійович
Кононенко Тарас Петрович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-215
2
Навчальний посібник
Філософія XX-XXI ст.: навч. метод. комплекс для студ. денної форми навч. (освітній рівень «магістр»)
Кириченко Михайло Сергійович
2018
К.: Знання України
3
Навчальний посібник
«CASE STUDIES» в історії сучасної філософії: філософія Visual, Digital, Gender, Education, Science & Technologies, and so on…»: програма навчальної дисципліни (Проект
Кириченко Михайло Сергійович
2018
К.: Знання України
4
Навчальний посібник
«Тематичні досдідження» в історії сучасної філософії: програма навч. Дисципліни (проект)
Кириченко Михайло Сергійович
2018
К.: Знання України
5
Навчально-методичний комплекс
Філософія ХХ-ХХІ століття
Кириченко Михайло Сергійович
2017
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.1-36
6
Наукова стаття
Пролегомени до кінофілософії реальності (Д. Кроненберг, К. Дюпьє, Вачовські, А. ван Вармердам, К. Нолан, М. Ханеке, П. Грінуей, Д. Карпентер, Е. Дразан, Л. Бунюель, А. Хічкок, А. Ходоровські)
Кириченко Михайло Сергійович
2017
Філософія і політологія в контексті сучасної культури.
т.1 в.1 c.176-184
7
Наукова стаття
Нав’язливі стратегії гуманізуючого знання і влади: оступачення, доместифікація, бестиалізація, пасовиський гуманізм, фюрер–dasein–гуманізм, дегуманізація, антигуманізм, новий військовий гуманізм, анонімний егоїзм–гуманізм
Кириченко Михайло Сергійович
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.120 в.120 (5) c.156-159
8
Тези
Такто-«нейтральна» мета-теорія Канта-Серто щодо теорій практик Фуко і Бурдье
Кириченко Михайло Сергійович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.1 c.115-117
9
Тези
Офшорно-педагогічне виробництво і педагогіка офшорного споживання (Urry J., Illich I., Foucault M., Žizek S., Baudrillard J., Bourdieu P.)
Кириченко Михайло Сергійович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.9 c.21-23
10
Тези
Мавпи, щури, І.Кант в прагненні справедливості, щастя, трансцензуса: травма реальності
Кириченко Михайло Сергійович
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.1 c.130-132
11
Тези
Емансипація за Ж. Рансьєром і Ж.-Ж. Жакото, культурні гуртки П. Фрейре, вільне навчання І. Ілліча та неформальна освіта в фейсбук-групах і на фейсбук-сторінках
Кириченко Михайло Сергійович
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 в.6 c.153-154
12
Тези
Нові освітні інституції vs "рука з ящику пандори" (за мотивами Deschooling society І. Ілліча)
Кириченко Михайло Сергійович
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.116-118
13
Тези
Помилковість і переконливість оманливого погляду на реальність: феноменологічна анонімність ідеології (за мотивами творчості С. Жижека)
Кириченко Михайло Сергійович
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.137-139
14
Наукова стаття
Формування критичного мислення в позитивні перспективі становлення альтернативних освітніх мереж
Кириченко Михайло Сергійович
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.92 c.287-290
15
Наукова стаття
Рівність "нерівних" - змінена реальність дійсних можливостей самостановлення
Кириченко Михайло Сергійович
2014
Філософські обрії:науково-теоретичний журнал
т.32 c.70-84
16
Тези
Історія філософії і філософія права в контексті симулякрів «негативної відносності»
Кириченко Михайло Сергійович
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.1 c.167-169
17
Тези
Роль "Докси" у формуванні негативної рефлексії щодо освітніх інституцій
Кириченко Михайло Сергійович
2014
Придніпровські соціально-гуманітарні читання
c.4-7
18
Тези
Філософія освіти - паралаксне бачення
Кириченко Михайло Сергійович
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.1 c.181.0000
19
Наукова стаття
Елементи невідповідності теоретико- пізнавальних і практичних принципів в історико-філософському процесі.
Кириченко Михайло Сергійович
2012
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філософія : збірник наукових праць
т.12 c.24.0000
20
Наукова стаття
Концепти класичної новочасної філософії: досвід переопрацювання.
Кириченко Михайло Сергійович
2012
Вісник Одеського національного університету». Випуск «Філософія».
т.1 c.25.0000
21
Тези
Просвітництво та альтернативи сучасним філософсько-критичним пошукам
Кириченко Михайло Сергійович
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.145.0000
22
Наукова стаття
Проект “Instauratio Magna Scientiarum” в контексті аналітичних і синтетичних компонентів суджень Ф. Бекона щодо причин занепаду наук.
Кириченко Михайло Сергійович
2010
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.8 c.33.0000
23
Ґенеза Аподиктичності: від само очевидності розуміння до «визначеності» ідей (Дж. Локк)
Кириченко Михайло Сергійович
2009
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
c.223.0000
24
Наукова стаття
Прималітети ("primalitates"), попередні принципи ("proprincipia") філософії Нового часу в історико-філософському поступі Античності і Середньовіччя
Кириченко Михайло Сергійович
2008
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.3 c.49.0000
25
Наукова стаття
Деякі сингулярності "визначеності" ідей в ракурсі"розуміння"(Дж.Локк)
Кириченко Михайло Сергійович
2009
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.59.0000
26
Наукова стаття
Прималітети («primalitates»), попередні принципи («proprincipia») філософії Нового часу в історико-філософському поступі Античності і Середньовіччя.
Кириченко Михайло Сергійович
2008
27
Тези
Формування специфіки філософії нового часу в епоху Ренесансу
Кириченко Михайло Сергійович
2007
Філософські проблеми гуманітарних наук
c.103.0000
28
Праці конференції
Зміст історії філософії як осягнення проблеми людства (в контексті філософії нового часу і в зв'язку з історико-філософською концепцією К.Фішера)
Кириченко Михайло Сергійович
2007
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.28.0000
29
Наукова стаття
Dynamical systems in description of nonlinear recursive regression transformation
Донченко Володимир Степанович
Кириченко Михайло Сергійович
2006
Information Theories & Applications

Повернення до списку

Вгору