Автори, співробітники Університету

Кисіль Олександр Васильович
Kisil O.V.

Ідентифікатор автора: 33759
Кількість пошукових запитів автора: 442

Підрозділ: Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Кафедра/Відділ: Нанофізики та наноелектроніки / НДЛ Оптичної і мікрохвильової обробки інформації та теорії середовищ /
Посада: провідний інженер; зав. лабораторією "НДЛ оптичної та мікрохвильової обробки інформаціїї та теорії середовищ"

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 7, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Development of measurement channels for gas analysis systems on modern radio components
Данько Володимир Петрович
Кисіль Олександр Васильович
Коваль Ігор Пилипович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка
в.23 c.29-32
2
Праці конференції
Датчики для моніторингу стану навколишнього середовища
Данько Володимир Петрович
Кисіль Олександр Васильович
2014
Збірник наукових праць "13 Міжнародна науково-практична конференція Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях"
c.327-332
3
Монографія
XII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях»
Данько Володимир Петрович
Кисіль Олександр Васильович
2013
МП "Леся" (монографія)
c.1-386
4
Праці конференції
Устройство и способ снятия информации с газового сенсора аммиака
Кисіль Олександр Васильович
Коваль Ігор Пилипович
2013
Зб. наук. пр., 12 Міжнародна науково- практична конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» (9-13 вересня2013 р.), Київ- Харків- АР Крим
т.999 c.233.0000
5
Праці конференції
Структура многоканальной системы газоанализа на электрохимических сенсорах
Кисіль Олександр Васильович
Коваль Ігор Пилипович
2013
Зб. наук. пр., 12 Міжнародна науково- практична конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» (9-13 вересня2013 р.), Київ- Харків- АР Крим
т.999 c.239.0000
6
Праці конференції
Реализация измерительного канала для системы газоанализа на современной элементной базе
Данько Володимир Петрович
Кисіль Олександр Васильович
2013
Зб. наук. пр., 12 Міжнародна науково- практична конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» (9-13 вересня2013 р.), Київ- Харків- АР Крим
т.999 c.244.0000
7
Праці конференції
Design features of the gas analysis system based on Analog Devices integrated circuits // Proceedings of VIII International conference "Electronics and Applied Physics", Kyiv: 2012
Кисіль Олександр Васильович
2012
Proceedings of the VIII International Conference “Electronics and Applied Physics” October, 24-27, 2012, Kyiv
т.999 c.222.0000
8
Праці конференції
Device for measuring the concentration of chlorine in the air based on electrochemical sensor // Proceedings of the 12-th International Young Scientists’ Conference on Applied Physics, May, 23-26, 2012, Kyiv
Кисіль Олександр Васильович
2012
XII INTERNATIONAL YOUNG SCIENTISTS’ CONFERENCE ON APPLIED PHYSICS
т.999 c.232.0000
9
Праці конференції
DESIGN FEATURES OF THE GAS ANALYSIS SYSTEM BASED ON ANALOG DEVICES INTEGRATED CIRCUITS//Proceedings of the VIII International Conference “Electronics and Applied Physics”, Kyiv, Ukraine, October 24-27, 2012
Кисіль Олександр Васильович
2012
Proceedings of the VIII International Conference “Electronics and Applied Physics” October, 24-27, 2012, Kyiv
c.199.0000
10
Праці конференції
Методи зменшення похибки вимірювання, викликаної кросс-чутливістю електрохімічних сенсорів газів
Кисіль Олександр Васильович
Поданчук Дмитро Васильович
2012
Збірник наукових праць "11 Міжнародна науково-практична конференція Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" (16-21 вересня 2012 р.)
c.264-268
11
Праці конференції
Дослідження ефективності використання БАД FLP-MD за дії на організм іонізуючої радіації методом головних компонент
Данько Володимир Петрович
Кисіль Олександр Васильович
2012
Збірник наукових праць "11 Міжнародна науково-практична конференція Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" (16-21 вересня 2012 р.)
c.343-351
12
Праці конференції
Багатоканальна система моніторингу навколишнього середовища
Данько Володимир Петрович
Кисіль Олександр Васильович
2012
Збірник наукових праць "11 Міжнародна науково-практична конференція Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" (16-21 вересня 2012 р.)
c.259-264
13
Монографія
X Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях»
Данько Володимир Петрович
Кисіль Олександр Васильович
2011
ВІК Принт (монографія)
c.1-480
14
Праці конференції
Гігієнічна регламентація безпечності харчових добавок, лабораторний контроль
Кисіль Олександр Васильович
2011
Збірник наукових праць "10 Міжнародна науково-практична конференція Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" (5-9 вересня 2011 р.)
c.357-365
15
Праці конференції
Система контролю викидів токсичних газів в атмосферу на основі інтелектуальних датчиків
Кисіль Олександр Васильович
2011
Збірник наукових праць "10 Міжнародна науково-практична конференція Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" (5-9 вересня 2011 р.)
c.400-403
16
Праці конференції
Універсальний модуль інтелектуального датчика для контролю викидів токсичних газів
Данько Володимир Петрович
Кисіль Олександр Васильович
2011
Збірник наукових праць "10 Міжнародна науково-практична конференція Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" (5-9 вересня 2011 р.)
c.403-408
17
Нормування біологічної дії електромагнітного випромінювання
Данько Володимир Петрович
Кисіль Олександр Васильович
2009
18
Датчики газа для мобильных лабораторий
Данько Володимир Петрович
Кисіль Олександр Васильович
2009
19
Праці конференції
Мощный инвертор для передвижной лаборатории экологического мониторинга
Кисіль Олександр Васильович
2009
20
Праці конференції
Измеритель концентрации хлора в воздухе для передвижной лаборатории экологического мониторинга
Кисіль Олександр Васильович
2009
21
Наукова стаття
Radiation losses in optical nanofibers with random rough surface
Кисіль Олександр Васильович
Коваленко Андрій Віленович
Курашов Віталій Наумович
2008
22
Праці конференції
Біологічна дія неіонізуючих випромінювань
Кисіль Олександр Васильович
2008
Зб. наук. праць "Сучасні проблеми екологічної та техногенної безпеки регіонів"
т.7 c.221.0000
23
Праці конференції
Персональні компьютери як джерело електромагнітних хвиль
Деревніна Зінаїда Миколаївна
Кисіль Олександр Васильович
2008
Зб. наук. праць "Сучасні проблеми екологічної та техногенної безпеки регіонів"
т.7 c.256.0000
24
Праці конференції
Вимірювальний модуль для мобільної лабораторії радіоекологічного моніторингу
Кисіль Олександр Васильович
2008
Зб. наук. праць "Сучасні проблеми екологічної та техногенної безпеки регіонів"
т.7 c.278.0000
25
Энергетическая установка для передвижной лаборатории экологического мониторинга
Кисіль Олександр Васильович
2007
26
Праці конференції
До питання синергічної взаємодії іонізуючої радіації та інших чинників
Данько Володимир Петрович
Кисіль Олександр Васильович
Курашов Віталій Наумович
2007
27
Праці конференції
Оцінка доз опромінювання за дії природних та техногенних джерел іонізуючої радіації
Кисіль Олександр Васильович
2007
28
Наукова стаття
Надрозрізнююче відновлення сигналів у електронній спектроскопії.
Кисіль Олександр Васильович
Коваленко Андрій Віленович
Курашов Віталій Наумович
2006
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.266.0000
29
Наукова стаття
Вплив спекл-поля на якість відновлення оптичного хвильового фронту.
Кисіль Олександр Васильович
Котов Михайло Миколайович
Поданчук Дмитро Васильович
2006
30
Наукова стаття
Генерація інтерфейсу користувача в автоматизованих інформаційних системах із геоінформаційною складовою.
Бойко Борис Іванович
Кисіль Олександр Васильович
Кузенко Володимир Федорович
2006
31
Наукова стаття
Дозиметр для вимірювання потужних полів радіації.
Кисіль Олександр Васильович
2006
32
Наукова стаття
Високовольтний стабілізатор напруги клінічного дозиметра.
Кисіль Олександр Васильович
2006
33
Тези
Генерація інтерфейсу користувача в автоматизованих інформаційних системах із геоінформаційною складовою. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної та техногенної безпеки регіонів». 2006 р. Київ – с. 151-159
Бойко Борис Іванович
Кисіль Олександр Васильович
Кузенко Володимир Федорович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"

Повернення до списку

Вгору