Автори, співробітники Університету

Кияк Тарас Романович
Kyiak Taras Romanovych

Ідентифікатор автора: 33792
Кількість пошукових запитів автора: 1252

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Теорії і практики перекладу з німецької мови
Посада: завідувач кафедри,професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: фахові мови, термінознавство, науково -технічний переклад, концептологія, перекладознавство, мовна політика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 61, з них наукових статей (наукові публікації) - 55, монографій - 2, підручників - 2, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Підручник
Deutsch als zweite Fremdsprache für Germanistikstudenten des 4. Studienjahres. Німецька мова як друга іноземна для студентів-германістів 4 курсу
Кияк Тарас Романович
Кожедуб Лідія Георгіївна
2019
ВПЦ "Київський університет" (підручник)
2
Наукова стаття
10-та стаття Конституції: ретроспектива та перспектива
Кияк Тарас Романович
2017
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки.
c.541-547
3
Наукова стаття
Ще раз про державність української мови
Кияк Тарас Романович
2017
Луцьк
c.201-208
4
Наукова стаття
Viribus unitis
Кияк Тарас Романович
2017
Актуальні проблеми романо-германської філології. Чернівці
c.24-26
5
Наукова стаття
Народний Рух України - ретроспектива,стан,перспективи
Кияк Тарас Романович
2015
Чернівці: ВОП Глібка С.Й.
c.35-39
6
Наукова стаття
Міжкультурна комунікація,дискурс та переклад
Кияк Тарас Романович
2015
Луцьк
в.2 c.83-91
7
Наукова стаття
Interkulturelle Kommunikation, diskurs und translation
Кияк Тарас Романович
2015
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1 (2) c.108-127
8
Наукова стаття
Категорії семантики в дискурсополі
Кияк Тарас Романович
2016
Кіровоград: Вид.Лисенко В.Ф.
в.144 c.58-63
9
Наукова стаття
Ієрархічна система категорій семантики
Кияк Тарас Романович
2016
Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича
в.1-2 c.260-265
10
Наукова стаття
Ментальність,міжкультурна комунікація
Кияк Тарас Романович
2016
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
в.6 c.174-178
11
Наукова стаття
Категорії семантики в дискурсополі
Кияк Тарас Романович
2016
Одеса:Астропринт
в.22 c.64-75
12
Наукова стаття
Українські терміносистеми - реальність? Так, якщо...
Кияк Тарас Романович
2014
Чернівецький національний університет
т.690 c.256-262
13
Наукова стаття
Категорія смислу та значення. Спільне й відмінне
Кияк Тарас Романович
2015
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
т.138 c.21-25
14
Монографія
Ми не лукавили з тобою...
Кияк Тарас Романович
2014
Букрек
c.1-416
15
Навчальний посібник
Розважальна німецька мова
Кияк Тарас Романович
2013
ВПЦ "Київський університет"
c.1-210
16
Наукова стаття
Мовна картина світу нації та міжкультурна комунікація
Кияк Тарас Романович
2014
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
т.126 c.17-22
17
Підручник
Перекладознавство(німецько-український напрям)
Кияк Тарас Романович
2014
Букрек
c.1-640
18
Наукова стаття
Історична і соціальна суть Магдебурзького права.
Кияк Тарас Романович
2012
19
Наукова стаття
Один метод квазіреферування науково-технічних текстів.
Кияк Тарас Романович
2013
Мови та культури у новій Європі: контанти і самобутність: збірник наукових доповідей
c.374.0000
20
Наукова стаття
Міжкультурна комунікація як чинник мовної картини світу.
Кияк Тарас Романович
2013
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки
т.18 c.50-55
21
Наукова стаття
Мойсей сучасного термінознавства
Кияк Тарас Романович
2013
Українська термінологія і сучасність
т.9 c.226.0000
22
Наукова стаття
Термінологічна норма(суть, реалії, прагматика).
Кияк Тарас Романович
2013
Українська термінологія і сучасність
т.9 c.42.0000
23
Монографія
Лінгвокультурні особливості авторського стилю творів Йозефа Рота
Кияк Тарас Романович
2012
Інше
c.1-216
24
Наукова стаття
Meine Vision aus dem Tirol.des Ostens.- Роль німецької мови у трансфері освіти, науки та культури в Україні. Матеріали XVIII міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів.Ужгород: сроП Бреза А. Е
Кияк Тарас Романович
2011
Невідоме
c.99.0000
25
Наукова стаття
Перекладність дискурсу: міф та реальність.
Кияк Тарас Романович
2012
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.104 c.44-47
26
Наукова стаття
Перекладність дискурсу: міф та реальність //Наукові записки. Серія Філологічні науки
Кияк Тарас Романович
2012
27
Наукова стаття
Дискурс як чинник перекладу.- Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки
Кияк Тарас Романович
2012
Невідоме
т.29 c.178.0000
28
Наукова стаття
Sprachgeist und innere Wortform. Germanistik in der Ukraine.
Кияк Тарас Романович
2012
Невідоме
т.6 c.104.0000
29
Наукова стаття
Смисл і дискурс у перекладі поезії (на матеріалі „Нічної пісні мандрівника Й. В. Гете).
Кияк Тарас Романович
2012
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
c.128.0000
30
Наукова стаття
Die Ukraine und Mitteleuropa. – Німецька мова в українському контексті: формування мовної компетенції, контрастивні дослідження та міжкультурна комунікація: матеріали. АУТ – Одеса: Фенікс
Кияк Тарас Романович
2012
Невідоме
c.104.0000
31
Наукова стаття
Особливості перекладу індивідуально-авторських неологізмів німецькою мовою(на матеріалі роману В. Барки німецькою мовою). Херсон: П. П. Вишемирський В. С.
Кияк Тарас Романович
2012
Невідоме
c.145.0000
32
Наукова стаття
Лексичні особливості перекладу текстів податкового права. Херсон: П. П. Вишемирський В. С
Кияк Тарас Романович
2012
Невідоме
c.148.0000
33
Наукова стаття
Дискурсивні особливості перекладу поезії
Кияк Тарас Романович
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.42 c.3-12
34
Наукова стаття
Один метод квазіреферування науково-технічного тексту.
Кияк Тарас Романович
2009
35
Наукова стаття
Национальная ментальность как объект теории перевода и этнолингвистики.
Кияк Тарас Романович
2009
36
Наукова стаття
Фахові мови як новий напрям лінгвістичного дослідження.
Кияк Тарас Романович
2009
37
Наукова стаття
„Фальшиві друзі перекладача” як проблема між культурної комунікації.
Кияк Тарас Романович
2010
38
Наукова стаття
Компресія інформації у науково-технічному перекладі як об’єкт лінгвістики фахових мов.
Кияк Тарас Романович
2010
39
Наукова стаття
Засади викладання іноземних мов в Україні в новітніх умовах (пропозиції НМК МОН України з іноземної філології.
Кияк Тарас Романович
2010
40
Наукова стаття
Види та шляхи виникнення „фальшивих друзів перекладу” .
Кияк Тарас Романович
2010
41
Наукова стаття
Аспекти термінологічної номінації
Кияк Тарас Романович
2009
42
Наукова стаття
Міфологеми як реалії та один з чинників ментальності українського та німецького етносів (спроба порівняльного аналізу)
Кияк Тарас Романович
2009
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.58 c.196.0000
43
Наукова стаття
Засади викладання іноземних мов в Україні в новітніх умовах (пропозиції науково-методичної комісії МОН України з іноземної філології)
Кияк Тарас Романович
2009
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
c.111.0000
44
Наукова стаття
Дмитро Загул – поет, перекладач, жертва
Кияк Тарас Романович
2009
45
Наукова стаття
Міфологеми як вияв національної ментальності в контексті етнолінгвістики
Кияк Тарас Романович
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.24 c.210.0000
46
Наукова стаття
Мовна політика: світовий досвід, українські реалії
Кияк Тарас Романович
2008
47
Наукова стаття
Мова - дім мого буття
Кияк Тарас Романович
2008
48
Наукова стаття
Українська діаспора як чинник внутрішньої та зовнішньої політики
Кияк Тарас Романович
2008
Україна дипломатична: науковий щорічник
т.8 c.327.0000
49
Наукова стаття
Нормалізація термінології: стан, проблеми, перспектива
Кияк Тарас Романович
2008
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
c.181.0000
50
Наукова стаття
Вузькогалузеві терміни як основа формування та квазіреферування фахових текстів
Кияк Тарас Романович
2008
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика
c.3.0000
51
Наукова стаття
Wissenschaftliche, didaktische und soziopolitische Rolle der Germanistik in der Ukraine
Кияк Тарас Романович
2006
52
Наукова стаття
Фахові мови та проблеми термінознавства
Кияк Тарас Романович
2007
53
Наукова стаття
Перекладознавчі та термінологічні проблеми фахових мов
Кияк Тарас Романович
2007
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
c.0.0000
54
Наукова стаття
Німецькомовна публіцистична падщина Івана Франка
Кияк Тарас Романович
2007
55
Наукова стаття
Фахові мови, термінологія та науково-технічний переклад
Кияк Тарас Романович
2007
Мовні і концептуальні картини світу
c.142.0000
56
Наукова стаття
Функції і переклад термінів у фахових текстах
Кияк Тарас Романович
2007
Вісник Житомирського педагогічного університету
c.104.0000
57
Наукова стаття
Was ist Germanistik in der Ukraine
Кияк Тарас Романович
2007
58
Наукова стаття
Апологія лінгвістики фахових мов
Кияк Тарас Романович
2007
Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. дев'ятої Всеукр. наук.-теорет. конф. (Львів, 28-29 жовт. 2005 р.)
c.18.0000
59
Праці конференції
Die Besonderheiten der Fachsprachentranslation
Кияк Тарас Романович
2007
60
Наукова стаття
Terminologie in der Praxis der Ukraine
Кияк Тарас Романович
2005
61
Наукова стаття
Проблема інтернаціоналізмів у фахових мовах
Кияк Тарас Романович
2005

Повернення до списку

Вгору