Автори, співробітники Університету

Кілочицький Петро Якович
Kilochytskiy Petro Yakovych

Ідентифікатор автора: 33808
Кількість пошукових запитів автора: 705
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Зоології
Посада: професор кафедри зоології

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: мікроспоридії кровосисних комарів

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 36, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Загальна паразитологія. Конспект лекцій
Балан Павло Георгійович
Кілочицька Наталія Петрівна
Кілочицький Петро Якович
2017
Фітосоціоцентр, Київ
c.1-320
2
Терміни, поняття довідників
Терміни та поняття в паразитології
Кілочицька Наталія Петрівна
Кілочицький Петро Якович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1--112
3
Монографія
Зоологічні дослідження у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Том 1 (2006-2011)
Алексієнко Вадим Романович
Балан Павло Георгійович
Гандзюра Володимир Петрович
Григор'єва Олеся Олегівна
Дроздовська Аліна Вікторівна
Зиков Олександр Євгенович
Кілочицька Наталія Петрівна
Кілочицький Петро Якович
Лопарев Сергій Олександрович
Лукашов Дмитро Володимирович
Матушкіна Наталія Олександрівна
Мякушко Станіслав Анатолійович
Проценко Юрій Валерійович
Серебряков Валентин Валентинович
Сінгаєвський Євген Миколайович
Трохимець Владлен Миколайович
2014
ТОФІ КІМЕ (монографія)
c.1-440
4
Монографія
Основи профілактики паразитарного забруднення на антропогенно трансформованих територіях
Кілочицький Петро Якович
2014
Зоологічні дослідження у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
т.1 c.357-388
5
Наукова стаття
Гельмінтофауна масових видів безхвостих амфібій (Amphibia: Anura) на території НПП «Кармелюкове поділля».
Кілочицький Петро Якович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.2 c.43-45
6
Монографія
Біотопічний підхід у вивченні мікроспоридіозів морських риб
Кілочицький Петро Якович
2014
Зоологічні дослідження у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
т.1 c.6-15
7
Наукова стаття
Павуки-герпетобіонти (Arachnida, Aranei) штучних ялиново-дубових лісових насаджень долини річки Стугна
Кілочицький Петро Якович
Сінгаєвський Євген Миколайович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.58 c.39-41
8
Тези
К вопросу о гостальной специфичности микроспоридий кровососущих комаров
Кілочицький Петро Якович
2013
Конференція Українського наукового товариства паразитологів
т.15 c.53
9
Тези
Нанотехнології в діагностиці життєздатності яєць паразитичних нематод
Кілочицький Петро Якович
2013
Конференція Українського наукового товариства паразитологів
т.15 c.53
10
Наукова стаття
Interaction of trap color attractiveness with morphological variability of the trips Frankliniella occidentalis (Pergande,1895)
Кілочицький Петро Якович
Чумак Петро Якович
2012
Archives of Phytopathology and Plant Protection
т.1 c.1-6
11
Наукова стаття
Екологічні закономірності формування паразитарного забруднення в агроландшафтах
Кілочицький Петро Якович
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 20. Біологія
т.20 c.76.0000
12
Наукова стаття
Зв'язок сезонної динаміки чисельності самок трипса Frankliniella occidentalis з морфологією антен
Кілочицький Петро Якович
Чумак Петро Якович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.58 c.4-5
13
Наукова стаття
Чутливість збудників стронгілятозів тварин до впливу наночасток металів
Кілочицький Петро Якович
2010
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Біологія, біотехнологія, екологія
т.151 c.38-41
14
Тези
Іноваційні технології в паразитологічній практиці
Кілочицький Петро Якович
2010
Нарада-семінар з актуальних питань профілактики паразитарних хвороб, спільних для людей і тварин: Міжнародна наукова конфернеція
c.27-28
15
Наукова стаття
Особливості овоцидної дії наночасток олова на яйця Ascaris suum (Goeze, 1782) in vivo
Кілочицький Петро Якович
2009
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
т.50 c.67-771
16
Наукова стаття
Застосування нанаквахелатів для дезінвазії харчових продуків рослинного походження
Кілочицький Петро Якович
2009
Ветеринарна біотехнологія
т.14 c.38-44
17
Наукова стаття
Биотопический подход к изучению микроспоридиозов рыб
Кілочицький Петро Якович
2008
Ветеринарна Медицина України
т.90 c.226-231
18
Наукова стаття
Зміни куліцидофауни м. Київ за останні 30 років
Кілочицька Наталія Петрівна
Кілочицький Петро Якович
2009
Vestnik zoologii
т.23 c.58-62
19
Наукова стаття
Наукове обгрунтування механізму овоцидної дії наночасток олова
Кілочицький Петро Якович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.53 c.50-52
20
Наукова стаття
Дезинвазія каналізаційних стоків із застосуванням наночасток металів
Кілочицький Петро Якович
2009
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. Загальна екологія та радіоекологія
т.1 c.82-88
21
Наукова стаття
Спосіб діагностики життєздатності яєць нематод
Кілочицький Петро Якович
2009
22
Тези
Овоцидна дія наночасток олова на яйця Ascaris suum
Кілочицький Петро Якович
2009
Конференція Українського наукового товариства паразитологів
т.14 c.48
23
Тези
Зміни куліцидофауни м. Києва за останні 30 років
Кілочицька Наталія Петрівна
Кілочицький Петро Якович
2009
Конференція Українського наукового товариства паразитологів
т.14 c.48
24
Наукова стаття
До вивчення мезопланктону малих водойм Канівського природного заповідника та його околиць
Кілочицька Наталія Петрівна
Кілочицький Петро Якович
2007
Наукові доповіді НАУ
т.1 c.1-6
25
Препринт
Наскрізне проложення про проведення практики студентів біологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
Кілочицький Петро Якович
Ольхович Ольга Петрівна
Подобайло Анатолій Віталійович
2008
26
Монографія
Охорона навколишнього середовища
Бортник Сергій Юрійович
Гродзинський Михайло Дмитрович
Дмитрук Олександр Юрійович
Кілочицький Петро Якович
Кононенко Олена Юріївна
Олійник Ярослав Богданович
Шищенко Петро Григорович
2006
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-263
27
Наукова стаття
Роль кровосисних комарів у формуванні паразитарного забруднення середовища у м. Києві
Кілочицька Наталія Петрівна
Кілочицький Петро Якович
2005
Науковий вісник Національного аграрного університету
т.91 c.29-33
28
Наукова стаття
Динамика популяций кровососущих комаров на территории г. Киев
Кілочицька Наталія Петрівна
Кілочицький Петро Якович
2006
Всероссийское совещание по кровососущим насекомым
т.1 c.84-87
29
Наукова стаття
Светооптический анализ микроспоридий рыб Азовского моря
Кілочицький Петро Якович
2005
Vestnik zoologii
т.19 c.170-172
30
Наукова стаття
Видовое разнообразие и численность беспозвоночных при биологической очистке воды
Кілочицький Петро Якович
Лукашов Дмитро Володимирович
Подобайло Анатолій Віталійович
2005
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.27 c.505-513
31
Матеріали конференції
Б.О.Сварчевський – родоначальник вивчення мікроспоридій в Україні
Кілочицький Петро Якович
2004
Сучасні проблеми зоологічної науки: Всеукраїнська наукова конференція
c.71-72
32
Наукова стаття
Нові дані з морфології Microsposridium sp.– паразита щитня Lepidurus apus L.
Кілочицька Наталія Петрівна
Кілочицький Петро Якович
2004
Наукові читання, присвячені 170-річчю заснування кафедри зоології та 100-річчю з дня народження професора О.Б. Кістяківського
c.73-74
33
Наукова стаття
Морфологические особенности микроспоридии Pulicospora xenopsyllae, выделенной из нового хозяина – блохи Pulex irritans.
Кілочицький Петро Якович
2004
Vestnik zoologii
т.38 c.73-75
34
Тези
Про зараження мікроспориді-ями (Protozoa:Microsporidia) промислових риб Азовського і Чорного морів
Кілочицький Петро Якович
2004
Сучасні проблеми зоологічної науки: Всеукраїнська наукова конференція
c.108-110
35
Тези
До вивчення природи зара-ження криля (Euphausia superba Dana) у шельфі пів-нічної частини о-ва Південна Георгія (Антарктида)
Кілочицький Петро Якович
2004
Сучасні проблеми зоологічної науки: Всеукраїнська наукова конференція
c.157-159
36
Тези
Ultrastructural observation of four microsporidia infecting of copepod hosts
Кілочицький Петро Якович
2000
Abstracts of European Multicolloquiumof Parasitology.
т.8 c.156-157

Повернення до списку

Вгору