Автори, співробітники Університету

Кіндер Тетяна Дмитрівна

Ідентифікатор автора: 33810
Author Identifier Number Scopus: 24597055800 →
Кількість пошукових запитів автора: 357

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження / Органічної хімії /
Посада: провідний інженер

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 20, з них наукових статей (наукові публікації) - 6, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Дослідження реакцій 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів з С-нуклеофілами
Воловенко Юліан Михайлович
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.11 c.131–136
2
Наукова стаття
Влияние добавок Pt (Pd) на состояние поверхности и каталитическую активность оксидов ванадия в реакции окисления СО
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Лісняк Владислав Владиславович
2010
Теоретическая и экспериментальная химия
т.46 c.120.0000
3
Наукова стаття
Каталитическое окисление метана на оксидах V2O5, Nb2O5 и Та2О5, сформированных при восстановлении в водороде в присутствии Pt(Pd)
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Лісняк Владислав Владиславович
2009
Катализ и нефтехимия
т.17 c.22.0000
4
Наукова стаття
Влияние добавок Pt и Pd на состояние приповерхностного слоя и каталитическую активность оксидов ниобия в реакции окисления водорода
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Лісняк Владислав Владиславович
2009
Теоретическая и экспериментальная химия
т.45 c.317.0000
5
Тези
Дослідження процесів каталітичного окиснення Н2, CH4 та CO на Pt(Pd) каталізаторах // 10-та Всеукр. конф. студ. та асп."Сучасні проблеми хімії", Київ, Україна, 2009
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Лісняк Владислав Владиславович
2009
6
Тези
Каталитическое окисление водорода и метана на гетерогенных Pt(Pd)-оксидных катализаторах, сформированных при восстановлении водородом // Конф. "Хімічні Каразінські читання – 2009", Харьков,Україна,2009
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Лісняк Владислав Владиславович
2009
7
Тези
Каталітична активність та кінетика реакцій окиснення СО, H2 та CH4 на Pt(Pd) каталізаторах // IV Міжнар.конф. "Сучасні проблеми фізичної хімії", Донецьк,Україна, 2009
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Лісняк Владислав Владиславович
2009
8
Тези
Heterogeneous catalytic systems: near-surface layer properties and catalytic performance in H2, CO, and CH4 oxidation //Vth Scientific Joint conf. in chemistry "Kyiv – Toulouse", Kyiv,Ukraine,2009
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Лісняк Владислав Владиславович
2009
9
Тези
Каталитическое окисление водорода и монооксида углерода на Pt(Pd)-оксидных катализаторах, сформированных при восстановлении водородом. // 2-я Всеросс. Школа-конф."Функциональные наноматериалы в катализе и энергетике", Чусовая (Россия), 2009
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Лісняк Владислав Владиславович
2009
10
Тези
Kinetics of H2, CO and CH4 oxidation and surface layer properties of heterogeneous catalysts // 3rd Internat. School-Conf. on Catalysis "Catalyst design", 2009, the tourist center “Chusovaya”, (Ekaterinburg, Russia), 2009
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Лісняк Владислав Владиславович
2009
11
Тези
XPS, EM, IR, TPD-MS and kinetic studies on mechanisms of H2, CO and CH4 oxidation // VIII Internat.Conf."Mechanisms of Catalytic Reactions", dedicated to the 70th anniversary of Professor Kirill I. Zamaraev, Novosibirsk (Russia), 2009
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Лісняк Владислав Владиславович
2009
12
Наукова стаття
Окисление водорода на предварительно восстановленном Ta2O5 с добавками Pt и Pd
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Лісняк Владислав Владиславович
2008
Теоретическая и экспериментальная химия
т.44 c.254.0000
13
Наукова стаття
Свойства поверхностного слоя и каталитическая активность Ta2O5 с добавками Pt или Pd в окислении водорода
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Лісняк Владислав Владиславович
2008
Теоретическая и экспериментальная химия
т.44 c.180.0000
14
Тези
Кинетика реакции окисления Н2 на композитних катализаторах Pt(Pd)/Ta(Nb)2O5–x, сформированных при восстановлении водородом // XX міжнар.конф. “ Современная химическая Физика”,Туапсе,Россия.15-26 сент. 2008
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Лісняк Владислав Владиславович
2008
15
Тези
Nanostructured Pt/Pd as catalysts for small molecules (H2/CH4) oxidation // The 10-th Internat. Conf.-School “Advanced materials and technologies”. Palanga, Lithuania. 27-31Aug. 2008
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Лісняк Владислав Владиславович
2008
16
Тези
Nanoparticles assisted amorphisation - a way for creation of efficient composite catalysts for small molecules (H2/CH4) oxidation // IV міжнар. конф. «Фізика невпорядкованих систем», Львів, Україна, 14-16 Жовтня 2008
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Лісняк Владислав Владиславович
2008
17
Тези
Каталітична активність та кінетика реакції окиснення водню на Pt/Ta2O5 та Pd/ Ta2O5
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Лісняк Владислав Владиславович
2007
Зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. конф. "Сучасні проблеми фізичної хімії", до 70-річчя Донецького національного університету. Донецьк
c.63.0000
18
Тези
Catalytic activity and kinetics of hydrogen oxidation on hydrogen reduced Ta2O5 promoted with platinum or palladium
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Лісняк Владислав Владиславович
2007
Ukrainian-Polish Symposium "Theoretical and experimental studies of interfaction phenomena and their technological applications". Lviv-Uzlissia, Ukraine
c.330.0000
19
Тези
Каталітична активність та кінетика реаекції окиснення водню на Pt/Ta2O5 та Pd/Ta2O5
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
2007
Зб. тез доповідей Восьмої Всеукраїнської конф. студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". Київ
c.141.0000
20
Тези
Окисление водорода на катализаторах, полученных восстановлением комплексов Ag и Au, иммобилизированных на SiО2
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Лісняк Владислав Владиславович
Трохимчук Анатолій Костянтинович
2007
Материалы Всероссийской конф. лауреатов Междунар. благотв. науч. фонда им. К.И.Замараева "Современные подходы к проблемам физикохимии и катализа". Новосибирск (Россия)
c.205.0000

Повернення до списку

Вгору