Автори, співробітники Університету

Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Kiptenko Viktoriya Kostyantynivna

Ідентифікатор автора: 33814
Кількість пошукових запитів автора: 995

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Країнознавства та туризму
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 112, з них наукових статей (наукові публікації) - 52, монографій - 4, підручників - 6, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 11

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Teaching Sustainability: Case of MSc Programme Geoglobalistics and Regional Studies
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Хільчевська Ірина Геннадіївна
2019
Сталий розвиток як платформа для євроінтеграції України
c.62-64
2
Матеріали конференції
Ukraine’s path through Millenium to Sustainable Development Goals
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Хільчевська Ірина Геннадіївна
2019
30 years: Transition, Lessons and Perspectives
c.422-431
3
Матеріали конференції
Forced Migration: Case of Ukraine, 2014-2017
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Малиновська Оксана Юріївна
Стафійчук Валентин Іванович
2019
A Leading and Impactful Community Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies
c.28
4
Матеріали конференції
Cluster Patterns of Resort and Health-improving Children's Tourism in Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Долгова Катерина Сергіївна
2019
A Leading and Impactful Community Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies
c.29
5
Матеріали конференції
Імператив сталості: виклики формування політики розвитку гастрономічного туризму в Україні
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2019
Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації Європейського досвіду
c.21-23
6
Навчально-методичні праці
Програма виробничої практики студентів 1 курсу науково-освітньої програми "Політична географія та геополітика". Напрям підготовки 106 "Географія". Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2019
Програма виробничої практики студентів 1 курсу науково-освітньої програми "Політична географія та геополітика". Напрям підготовки 106 "Географія". Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"
c.1-26
7
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації з виконання самостійних завдань з дисципліни "Геопросторове управління" для студентів 1 року навчання за науково-освітньою програмою "Політична географія та геополітика". Напрям підготовки 106 "Географія". ОР "Магістр"
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2019
Методичні рекомендації з виконання самостійних завдань з дисципліни "Геопросторове управління" для студентів 1 року навчання за науково-освітньою програмою "Політична географія та геополітика". Напрям підготовки 106 "Географія". ОР "Магістр"
c.1-81
8
Навчально-методичні праці
Програма виробничої практики студентів 1 курсу науково-освітньої програми "Geoglobalistics and Regional Studies" ("Географічне країнознавство та геоглобалістика"). Напрям підготовки 106 "Географія". Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2019
Програма виробничої практики студентів 1 курсу науково-освітньої програми "Geoglobalistics and Regional Studies" ("Географічне країнознавство та геоглобалістика"). Напрям підготовки 106 "Географія". Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"
c.1-26
9
Наукова стаття
From Global to Local: Feasibility of the Indicator Analysis of the Sustainable Development in Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2019
World Science
т.1 в.3 (43) c.36-39
10
Матеріали конференції
Geoglobalistics and Regional Studies: Geography and Global Competences
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2018
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.)
c.218-221
11
Матеріали конференції
Local Sustainability Indicators of Elderly Urban Gardening: the Best of Italian Experience Case Study
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Мотузенко Олена Олександрівна
2018
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.)
c.338-341
12
Матеріали конференції
Геоглобалістика: географія та глобалістика, глобальний світогляд та глобальні компетентності
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2018
Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму
c.21-24
13
Підручник
Організація екскурсійних послуг
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Малиновська Оксана Юріївна
2018
Херсон "ОЛДІ-ПЛЮС"
c.1-518
14
Матеріали конференції
Greenery resources of Kyiv City for elderly urban gardening
Дмитрук Олександр Юрійович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Мотузенко Олена Олександрівна
Джанкола Дарина Вадимівна
2017
CatFerence. Dnipro-Kyiv
т.1 в.1 c.17
15
Наукова стаття
New Media and Travel and Tourism Consumer Habits: Case of Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Малиновська Оксана Юріївна
2017
Topical problems of modern science: International Scientific Conference
в.3 c.9-12
16
Наукова стаття
Globalization: the geographical nexus
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.1 c.37-41
17
Наукова стаття
Geography of Tourism of Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2017
The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries
c.509-551
18
Підручник
Географічне країнознавство
Бейдик Олександр Олексійович
Брайчевський Юліан Сергійович
Винниченко Ігор Іванович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Малиновська Оксана Юріївна
Матвієнко Володимир Миколайович
Матвієнко Наталія Миколаївна
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
Стафійчук Валентин Іванович
Хільчевська Ірина Геннадіївна
Шпарага Тетяна Іліодорівна
Яценко Борис Павлович
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-911
19
Розділ монографії
The Geopolitical Trial of Tourism in Modern Ukraine in Tourism and Geopoiltics: Issues and Concepts from Central and Eastern Europe
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2017
Derek Hall. CABI International. Oxfordshire, UK-Boston, USA
c.51 - 86
20
Матеріали конференції
Critical thinking: practice in reading assignments on Geoglobalistics
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.137-138
21
Наукова стаття
Destination Ukraine: Tourism Litmus of Transition to Green Economy Tourism in the Green Economy
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2015
Tourism in the Green Economy/M. V. Reddy, K. Wikes. — London: Routledge
c.210-224
22
Тези
Досвід запровадження підходу навчання в практиці у науково-дослідному практикумі з проблем регіонального розвитку туризму
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2015
Стратегія розвитку національного туризму і його кадрове забезпечення. – Київ: Альфа-ПІК
c.11-13
23
Навчально-методичний комплекс
Програма виробничої практики студентів 3 курсу
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2015
Київ: ЛГТ КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-26
24
Наукова стаття
Geography of Tourism evolution of Academic discourse in Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2014
Географія та туризм
в.29 c.38-47
25
Тези
Geography as a driving force of tourism education in Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Мотузенко Олена Олександрівна
2014
IGU Regional Conference. - Kraków, Poland
c.1-2
26
Матеріали конференції
Геопросторові форми функціонування ринку туристичних послуг (глобальний підхід)
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Яценко Борис Павлович
2002
Туризм у ХХІ столітті
c.88-90
27
Монографія
Глобальні виклики сучасності: суспільно-географічний вимір
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
Яценко Борис Павлович
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.53-79
28
Навчальний посібник
Туристичне країнознавство
Брайчевський Юліан Сергійович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Матвієнко Наталія Миколаївна
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
Шпарага Тетяна Іліодорівна
2014
Монографія (електронна версія)- К.:Альтерпрес,2014
c.1-460
29
Навчально-методичний комплекс
Syllabus Scientific-Research Practicum on Problems of Regional Development in Tourism
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2014
Робочий зошит Альфа-ПІК. Київ, 2014 р.
c.1-30
30
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс: менеджмент туризму
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2014
Робочий зошит Альфа-ПІК. Київ, 2014 р.
c.1-62
31
Навчально-методичний комплекс
Курс лекцій: країни Латинської Америки
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2014
Робочий зошит Альфа-ПІК. Київ, 2014 р.
c.1-70
32
Навчально-методичний комплекс
Програма та методичні рекомендації до виробничої практики студентів 3 курсу
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2014
Робочий зошит Альфа-ПІК. Київ, 2014 р.
c.1-70
33
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс практичних занять з програмним модулем «Парус – Турагентство» (версія 7.40 для Windows)
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Малиновська Оксана Юріївна
2013
Київ: ЛГТ КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-16
34
Навчально-методичний комплекс
Програма та методичні рекомендації до виробничої практики студентів 3 курсу. Напрям підготовки 6.040104 «Географія». Спеціальність «Країнознавство та міжнародні дослідження»
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2014
Київ: "Альфа-ПІК"
c.1-41
35
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс «Менеджмент туризму»
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2014
Київ: "Альфа-ПІК"
c.1-62
36
Наукова стаття
Tourism Studies in “Geography and Tourism” Journal: 2007-mid 2014 Review
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2014
Географія та туризм
в.29 c.3-25
37
Наукова стаття
Regional geography Discourse in “Geography and Tourism” Journal during 2007-2014
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Корома Наталія Степанівна
Стафійчук Валентин Іванович
2014
Географія та туризм
в.29 c.25-38
38
Наукова стаття
Geography of Tourism: Evolution of Academic Discourse in Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2014
Географія та туризм
в.29 c.38-48
39
Наукова стаття
Генетична типологія мікро-націй (віртуальних держав)
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2014
Географія та туризм
в.27 c.173-184
40
Наукова стаття
Туристичні інтернет-портали України: сучасний стан та проблеми використання
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2014
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
в.11 c.238-250
41
Підручник
Географічне країнознавство
Брайчевський Юліан Сергійович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Матвієнко Наталія Миколаївна
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
Хільчевська Ірина Геннадіївна
Шпарага Тетяна Іліодорівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-998
42
Підручник
Економічна і соціальна географія світу
Бейдик Олександр Олексійович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
Яценко Борис Павлович
2013
Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ: Наш час
c.52-85 247-266 269-298
43
Розділ монографії
Світове господарство в умовах глобалізації
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Олійник Ярослав Богданович
Яценко Борис Павлович
2004
Світове господарство в умовах глобалізації
44
Тези
Spatial patterns of the tourism industry greening in Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2014
Geographical International Union Rerional Conference. Changes, challenges, responsibility 2014
c.73-78
45
Тези
Geography as a Driving Force of Tourism Education in Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2014
Geographical International Union Rerional Conference. Changes, challenges, responsibility 2014
c.180-185
46
Монографія
ХІІІ.Geography of Tourism of the Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2012
Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski
c.1.0000
47
Монографія
Digital transformation of travel and tourism industry of Ukraine in Tourism Role in the Regional Economy: Regional Tourism Product – Theory and Practice.
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2013
University of Business in Wroclaw
c.57.0000
48
Монографія
ХІІІ. Geography of Tourism of the Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2012
Geography of Tourism of Central and Eastern Europe countries./ [ed.Jerzy Wyrzykowski, Krzysztof Widawski]/- Wroclaw, University of Wroclaw
c.445-488
49
Навчально-методичний комплекс
Програма виробничої практики студентів 3 курсу спеціальності 6.020107 «туризм»
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2013
Київ: ЛГТ КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-26
50
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс практичних занять з програмним модулем «Парус-Турагентство» (версія 7.40 для Windows) напряму підготовки «туризм», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Малиновська Оксана Юріївна
2013
Київ: ЛГТ КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-50
51
Навчально-методичний комплекс
Програма та методичні рекомендації до виробничої практики студентів 3 курсу. Напрям підготовки 6.040104 «Географія», спеціальність «Країнознавство та міжнародні дослідження», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2013
Київ: ЛГТ КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-26
52
Наукова стаття
Digital Transformation of Travel and Tourism Industry
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2013
Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski
c.118.0000
53
Наукова стаття
Е-туризм: маркетинг у соціальних мережах туристичних підприємств м. Києв
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2013
Географія та туризм
c.200.0000
54
Наукова стаття
Перспективні напрями сталого розвитку туризму у Хмельницькій області
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2013
Географія та туризм
c.167.0000
55
Наукова стаття
32-й Міжнародний Географічний конгрес – виклики і можливості світової географії
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2012
Географія та туризм
в.23 c.3-9
56
Наукова стаття
Digital transformation of travel and tourism industry of Ukraine in Tourism Role in the Regional Economy: Regional Tourism Product – Theory and Practice
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2013
Jerzy Wyrzykowski and Janusz Marak et.al.: University of Business in Wroclaw
c.57-66
57
Наукова стаття
Цифрова трансформація: застосування Google Планета Земля в підготовці кадрів для туризму
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2013
Географія та туризм
в.24 c.137-145
58
Підручник
Соціально-економічна географія світу (підр. для 10 кл.)
Бейдик Олександр Олексійович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
Яценко Борис Павлович
2013
59
Підручник
Соціально-економічна географія світу
Бейдик Олександр Олексійович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
Яценко Борис Павлович
2013
Київ: Наш час
c.1-471
60
Тези
Геопространсвенные особенности развития электронной коммерции
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2013
61
Тези
Геопространственные особенности развития электронной коммерции
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2013
62
Тези
Geographical Identity in the Domain Name Space: the Case of Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2013
63
Тези
Sustainable Development and Regional Differenciation of Tourism in Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2013
64
Тези
Legacy of the UEFA EURO 2012: Spatial Effects to Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2013
65
Тези
Геопространственные особенности развития электронной коммерции
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2013
География: инновации в науке и образовании. – Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И.Герцена
в.66 c.227-230
66
Тези
Geographical Identity in the Domain Name Space: the Case of Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2013
IGU Kyoto Regional Conference
c.34
67
Тези
Sustainable Development and Regional Differentiation of Tourism in Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2013
IGU Kyoto Regional Conference
c.42
68
Тези
Geographical Education in Ukraine: Challenges of Current Transformation
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Стафійчук Валентин Іванович
Яценко Борис Павлович
2013
IGU Kyoto Regional Conference
c.54
69
Тези
Legacy of the UEFA EURO 2012: Spatial Effects to Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2013
IGU Kyoto Regional Conference
c.55
70
Асортимент туристичного продукту Черкаської області
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
71
Управління розвитком туризму: інноваційний досвід Мексики
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
72
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку супутникової індустрії
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2011
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.59
73
Наукова стаття
Світове біокультурне розмаїття
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
74
Наукова стаття
Сталий розвиток: досвід стратегічного планування розвитку туризму в Малайзії
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
75
Наукова стаття
Туристична політика та програми розвитку туризму в Ізраїлі
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
76
Наукова стаття
Управління розвитком туризмом: досвід Південної Африки
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
77
Наукова стаття
Туристична політика: досвід сталого розвитку туризму у Республіці Чилі
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
78
Наукова стаття
Модель сталого розвитку туризму: досвід Китаю
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
79
Наукова стаття
Управління розвитком туризму: досвід Південної Африки
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Третяков Олександр В'ячеславович
2012
Географія та туризм
в.19 c.170-178
80
Наукова стаття
Туристична політика: досвід сталого розвитку туризму у республіці Чилі
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
Географія та туризм
в.19 c.178-186
81
Наукова стаття
Управління розвитком туризму: інноваційний досвід Мексики
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
Географія та туризм
в.18 c.75-79
82
Наукова стаття
Сталий розвиток: досвід стратегічного планування розвитку туризму в Малайзії
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
Географія та туризм
в.18 c.79-85
83
Наукова стаття
Туристична політика та програми розвитку туризму в Ізраїлі
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
Географія та туризм
в.18 c.85-91
84
Наукова стаття
Европейская идентичность в интернет-сегменте информационного пространства
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
География: проблемы науки и образования. Герценовские чтения. - Санкт-Петербург: Астерион
в.65 c.300-303
85
Наукова стаття
Модель сталого розвитку туризму: досвід Китаю
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
Географія та туризм
в.17 c.43-48
86
Наукова стаття
Асортимент туристичного продукту Черкаської області
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
Географія та туризм
в.17 c.93-100
87
Наукова стаття
Світове біокультурне розмаїття
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
Географія та туризм
в.17 c.202-209
88
Наукова стаття
Стратегічна географія як науковий та освітній напрям
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
Сучасні проблеми розвитку географічної науки і освіти в Україні. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка
c.15-17
89
Наукова стаття
Об’єкт-предметна сутність стратегічної географії як наукового та освітнього напряму
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
Географія та туризм
в.21 c.132-134
90
Наукова стаття
Сучасні ознаки цифрової трансформації: електронна комерція в світі й Україні
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
Україна: географія цілей та можливостей. Збірник наукових праць. - Ніжин: ФОП "Лисенко М.М."
т.2 c.95-99
91
Наукова стаття
Екскурсознавство і музеєзнавство
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Малиновська Оксана Юріївна
2012
Київ: Альтерпрес
c.1-150
92
Наукова стаття
Іслам vs глобалізація
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
Глобальні виклики сучасності: суспільно-географічний вимір.- Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
c.114-127
93
Наукова стаття
Цифрова асиметрія світосистеми
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
Глобальні виклики сучасності: суспільно-географічний вимір.- Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
c.38-53
94
Наукова стаття
Національна конкурентоспроможність
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
Глобальні виклики сучасності: суспільно-географічний вимір.- Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
c.142-156
95
Наукова стаття
Ідентичність в інтернет-сегменті інформаційного простору світосистеми
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
Глобальні виклики сучасності: суспільно-географічний вимір.- Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
c.156-171
96
Наукова стаття
Глобалізація ринку зброї
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
Глобальні виклики сучасності: суспільно-географічний вимір.- Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
c.171-184
97
Праці конференції
Европейская идентичность в интернет-сегменте информационного пространства
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
98
Праці конференції
Стратегічна географія як науковий та освітній напрям
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2012
Невідоме
c.15.0000
99
Туризм у регіональній політиці України
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2011
100
Довідник
Менеджмент туризму
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2011
101
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс виробничої практики студентів 3 курсу спеціальності 6.020107 «Туризм»
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2011
Київ: ЛГТ КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-30
102
Наукова стаття
Інформаційне забезпечення туризму
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2011
103
Наукова стаття
Інтернет-балканізація інформаційного суспільства
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2011
Таврійський науковий вісник
c.69.0000
104
Наукова стаття
Геопросторові аспекти формування мережі ТІЦ
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2010
Географія та туризм
c.97-105
105
Наукова стаття
Географічна ідентифікація в Інтернет-сегменті глобального інформаційного простору
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2011
Країнознавство. Науковий збірник. – Київ: Київський міжнародний університет
в.1 c.8-24
106
Наукова стаття
Інформаційне забезпечення туризму: роль соціальних медіа
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2011
Географія та туризм
в.15 c.22-28
107
Наукова стаття
Глобальні тенденції розвитку супутникової індустрії
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.59 c.33-39
108
Наукова стаття
Туризм і проблеми регіонального розвитку: підготовка фахівців кваліфікаційно-освітнього рівня магістр
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2011
Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. - Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна
c.76-80
109
Наукова стаття
Функционально-компонентная структура миросистемы
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2011
География: проблемы науки и образования. LXIV Герценовские чтения. - Санкт-Петербург: Астерион
в.64 c.280-283
110
Розділ монографії
Країнознавство: основи теорії
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Яценко Борис Павлович
2009
Країнознавство: основи теорії
111
Наукова стаття
Концепцыя програми формування ы просування туристичного ымыджу на цыльових сегментах
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Малиновська Оксана Юріївна
2009
112
Наукова стаття
Концепція програми формування і просування туристичного іміджу на цільових сегментах.
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
2009

Повернення до списку

Вгору