Автори, співробітники Університету

Клепікова Ольга Вікторівна

Ідентифікатор автора: 33842
Кількість пошукових запитів автора: 527
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Господарського права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: транспортне право (автор спецкурсу) господарське право

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Довідник
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України
Винокурова Людмила Федорівна
Горяєва Олександра Сергіївна
Клепікова Ольга Вікторівна
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Лукач Ірина Володимирівна
Пацурія Ніно Бондівна
Повар Павло Олександрович
Поєдинок Валерія Вікторівна
Пожоджук Тетяна Богданівна
Попова Анастасія Володимирівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Россильна Ольга Василівна
Черненко Олена Анатоліївна
Щербина Валентин Степанович
2019
Юрінком Інтер
c.1-816
2
Матеріали конференції
Суб'єкти транспортної діяльності як субстанція транспортної системи України
Клепікова Ольга Вікторівна
2018
Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу: Круглий стіл
3
Наукова стаття
Систематика видів транспортної діяльності
Клепікова Ольга Вікторівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1 (104) c.29-32
4
Наукова стаття
Спеціальне галузеве державне регулювання транспортної діяльності
Клепікова Ольга Вікторівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2 (105) c.19-24
5
Наукова стаття
Удосконалення проекту Господарського процесуального кодексу України
Клепікова Ольга Вікторівна
2017
Право України
в.№9 c.51-55
6
Наукова стаття
Прогностична функція державного регулювання транспортної діяльності
Клепікова Ольга Вікторівна
2018
Visegrad journal on human rights
в.№ 1 c.68-73
7
Наукова стаття
Дозвільні транспортні процедури: господарсько-правовий теоретичний аспект
Клепікова Ольга Вікторівна
2018
Visegrad journal on human rights
в.№3 c.98-104
8
Наукова стаття
Окремі питання правової організації транспортної системи України як галузевої господарської системи
Клепікова Ольга Вікторівна
2018
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.№4 (32) c.95-99
9
Наукова стаття
Сертифікаційні транспортні процедури
Клепікова Ольга Вікторівна
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
в.№3 c.143-147
10
Наукова стаття
Ліцензійні транспортні процедури: питання теорії і практики
Клепікова Ольга Вікторівна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.50 c.134-138
11
Наукова стаття
Методологія дослідження ролі та місця транспортного права в системі права.
Клепікова Ольга Вікторівна
2017
Методологія в праві: монографія / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.;за заг.ред. І.Безклубого . К.: Грамота, 2017 – 658 с. (Серія «Про українське право»).
c.607-615
12
Підручник
Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина)
Винокурова Людмила Федорівна
Горяєва Олександра Сергіївна
Клепікова Ольга Вікторівна
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Лукач Ірина Володимирівна
Паракуда Ірина Вікторівна
Пацурія Ніно Бондівна
Повар Павло Олександрович
Поєдинок Валерія Вікторівна
Пожоджук Тетяна Богданівна
Попова Анастасія Володимирівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Россильна Ольга Василівна
Щербина Валентин Степанович
2018
Видавництво "Ліра-К"
c.1-672
13
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України. Глава 2. Основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання. Глава 32. Правове регулювання перевезення вантажів
Клепікова Ольга Вікторівна
2016
Система інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН», електронний формат
14
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України (ст.ст. 36, 39 глави 3, статті 143 глави 14, глави 16, глави 17, статей 235 – 237 глави 26, глави 27, статті 292 параграфу 5 глави 30, статей 356 – 361 глави параграфу 3 глави 35)
Клепікова Ольга Вікторівна
2016
Система інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН», електронний формат
15
Матеріали конференції
Загальнотеоретичні передумови визначення та розмежування категорій «транспортна система», «інфраструктура транспорту», «транспортна діяльність»
Клепікова Ольга Вікторівна
2016
Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: Матеріали Міжнародної наукової конференції
c.132-135
16
Навчальний посібник
Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина)
Горяєва Олександра Сергіївна
Клепікова Ольга Вікторівна
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Лукач Ірина Володимирівна
Паракуда Ірина Вікторівна
Пацурія Ніно Бондівна
Повар Павло Олександрович
Поєдинок Валерія Вікторівна
Пожоджук Тетяна Богданівна
Попова Анастасія Володимирівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Россильна Ольга Василівна
Худенко Олександр Олександрович
Щербина Валентин Степанович
2016
Видавництво "Ліра-К"
c.1-800
17
Наукова стаття
Основные условия безопасной експлуатации морских судов: комментарий к главе 1 раздела ІІ КТМУ
Клепікова Ольга Вікторівна
2016
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.4
18
Наукова стаття
Відшкодування збитків від зіткнення суден як особливий вид господарських санкцій
Клепікова Ольга Вікторівна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.2 в.1 c.48-51
19
Тези
Визначення транспортного права з позиції галузевого об’єктивізму
Клепікова Ольга Вікторівна
2015
Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства: Круглий стіл
c.110-112
20
Наукова стаття
Транспортне право України як підгалузь господарського права
Клепікова Ольга Вікторівна
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.2 c.134-142
21
Довідник
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України
Клепікова Ольга Вікторівна
Кравець Ірина Мирославівна
Пацурія Ніно Бондівна
Поєдинок Валерія Вікторівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Щербина Валентин Степанович
2012
Юрінком Інтер
в.3 c.1-776
22
Наукова стаття
Застосування правових норм щодо сплати винагороди за рятування на морі
Клепікова Ольга Вікторівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.93 c.24-29
23
Довідник
Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар
Винокурова Людмила Федорівна
Клепікова Ольга Вікторівна
Лукач Ірина Володимирівна
2010
Юрисконсульт
c.1-1088
24
Наукова стаття
Кодифікованість транспортного законодавства
Клепікова Ольга Вікторівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.81 c.39-42
25
Тези
Поняття та види транспортної діяльності
Клепікова Ольга Вікторівна
2010
26
Тези
Поняття та ознаки транспортних договорів
Клепікова Ольга Вікторівна
2010
27
Наукова стаття
Шляхи вдосконалення транспортного законодавства в контексті висвітлення пропозицій щодо необхідності внесення змін та доповнень до Повітряного кодексу України
Клепікова Ольга Вікторівна
2009
28
Наукова стаття
Окремі питання визначення транспортних засобів об’єктами майнових відносин у сфері господарювання
Клепікова Ольга Вікторівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.75 c.108.0000
29
Наукова стаття
Правовий статус учасників процесу морського перевезення вантажів
Клепікова Ольга Вікторівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.76 c.150.0000
30
Тези
Суб”єкти транспортного права: поняття, ознаки, критерії класифікації
Клепікова Ольга Вікторівна
2008

Повернення до списку

Вгору