Автори, співробітники Університету

Клименко Ніна Федорівна
Klymenko Nina Fedoryvna

Ідентифікатор автора: 33872
Кількість пошукових запитів автора: 1148

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: новогрецька мова, комп'ютерна лінгвістика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 79, з них наукових статей (наукові публікації) - 67, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Активні процеси творення суспільної термінології в сучасній українській мові
Клименко Ніна Федорівна
2016
Проблеми семантики слова, речення та тексту
в.37 c.43-54
2
Наукова стаття
Міжмовна комунікація і процеси семантичної інтерференції в добу глобалізації
Клименко Ніна Федорівна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
в.57 c.193-199
3
Наукова стаття
Словотворення в українському науковому стилі XXI ст.
Клименко Ніна Федорівна
2017
Вісник Львівського університету. Філологія. - Львів
в.64 (1) c.1-19
4
Наукова стаття
Демінутиви в українській біологічній терміносистемі сучасної української мови
Клименко Ніна Федорівна
2017
Українська мова
в.1 c.73-90
5
Наукова стаття
Вияви категорії демінутивності в науковому стилі
Клименко Ніна Федорівна
2017
Українська мова
в.2 c.3-13
6
Наукова стаття
Від колокацій до термінів
Клименко Ніна Федорівна
2017
Термінологічний вісник
в.4 c.6-16
7
Наукова стаття
Грецько-українські зв’язки в добу глобалізації
Клименко Ніна Федорівна
2017
Cлов’янознавство: нові парадигми соціогуманітарних досліджень
c.49-52
8
Наукова стаття
Праця на благо української науки
Клименко Ніна Федорівна
2017
Українська мова
в.2 c.136-141
9
Наукова стаття
Колокації, терміни та їхня прагматика в суспільно-політичних та науково-публіцистичних текстах
Клименко Ніна Федорівна
2017
Рідне слово в соціокультурному вимірі
c.87-118
10
Наукова стаття
У семантичному просторі іменника пояс (зіставний аспект)
Клименко Ніна Федорівна
2017
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.10 c.9 – 17
11
Наукова стаття
Термінування і детермінування лексики інформатики та участь у цих процесах запозичень
Клименко Ніна Федорівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
в.55 (2) c.3-12
12
Наукова стаття
Правила успішного спілкування, оформлені фразеологізмами української, російської та новогрецької мов
Клименко Ніна Федорівна
2015
Українська мова
т.2 c.11-23
13
Наукова стаття
Взаємозв’язки різнорівневих похідних одиниць мови як критерій їхнього зіставлення (на матеріалі східнослов’яських і новогрецької мов)
Клименко Ніна Федорівна
2014
Международній съезд славистов
c.338-352
14
Наукова стаття
В.С.Перебийніс 90 років
Клименко Ніна Федорівна
2014
Вісник Київського лінгвістичного університету «Комп’ютерна лінгвістика»
c.17-22
15
Наукова стаття
3. Простір як відстань у вимірах фразеологізмів сучасної української та новогрецької мов
Клименко Ніна Федорівна
2015
Институт русского языка
c.211-219
16
Енциклопедія
Класична філологія
Клименко Ніна Федорівна
2013
Енциклопедія сучасної України
т.13 c.271-272
17
Монографія
Неперервна філологія: класичні, візантинологічні та неоелліністичні студії в Україні ХХ ст.
Клименко Ніна Федорівна
Савенко Андрій Олександрович
2014
Видавництво Львівської політехніки
c.1-269
18
Наукова стаття
Лексико-словотвірні категорії складних прикметників (зіставний аспект)
Клименко Ніна Федорівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.4 c.3-16
19
Наукова стаття
Суфіксальний спосіб і транспозиція в творенні прислівників і прикметників з часовими ознаками (зіставний аспект)
Клименко Ніна Федорівна
2013
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.23 c.191-206
20
Наукова стаття
Префіксація і словоскладання в творенні ад’єктивів та адвербативів з темпоральною ознакою (зіставний аспект)
Клименко Ніна Федорівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.50-63
21
Наукова стаття
На пошану Костянтина Тищенка: 50 років досліджень і викладання мов
Клименко Ніна Федорівна
2013
Вісник Львівського університету. Серія: Філологія
т.59 c.3-10
22
Наукова стаття
Адъективная категория темпоральности в сопоставительном плане
Клименко Ніна Федорівна
2014
Золотая строфа: Кубанский государственный университет
т.4 c.82-85
23
Наукова стаття
Фразеологізми – визначники часу: паралелі та відмінності в українській та новогрецькій мовах
Клименко Ніна Федорівна
2014
Українська мова
т.3 c.59-71
24
Наукова стаття
Наукове кредо і творче довголіття В.С.Перебийніс (до 90-річчя з дня народження)
Клименко Ніна Федорівна
2013
Українська мова
т.4 c.64-73
25
Наукова стаття
Нові типи словників сучасної української мови
Клименко Ніна Федорівна
2013
Лексикографічний бюлетень. - К. : ВД Дмитра Бураго.
т.47 c.63-79
26
Наукова стаття
Осново- і словоскладання у процесах номінації сучасних східнослов’янських мов (у зіставленні з новогрецькою та німецькою
Клименко Ніна Федорівна
2013
Слов’янські обрії. – К.
т.6 c.260-281
27
Наукова стаття
За нею були сила слова і мужність духу (до 85-річчя з дня народження Т.М.Чернишової)// Т.М.Чернишова. Вибрані праці
Клименко Ніна Федорівна
2013
Видавничий дім Бураго
c.350-363
28
Наукова стаття
Фразеологічні виміри категорії часу (на матеріалі української та новогрецької мов)
Клименко Ніна Федорівна
2014
Міжнародні конференції комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів
c.85-95
29
Наукова стаття
Взаємозв’язки різнорівневих похідних одиниць як критерій їх зіставлення (на матеріалі східнослов’янських і новогрецької мов)) // Славянское словообразование в сравнении: теоретические и прагматические аспекты
Клименко Ніна Федорівна
2014
Міжнародні конференції комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів
c.66-67
30
Наукова стаття
Словотвірна і фразеологічна параметризація категорії часу
Клименко Ніна Федорівна
2014
Вісник српски jезик
c.395-407
31
Наукова стаття
Базові концепти мови і дериваційний потенціал належних їм слів // Motivované slovo v lexikálnom systéme jazyka
Клименко Ніна Федорівна
2013
Видавництво Veda
c.27-34
32
Словник
Активні ресурси сучасної української номінації
Клименко Ніна Федорівна
2013
Інститут української мови
c.1-414
33
Тези
Основосложение в процесах номинации современных восточнославянских языков (в сопоставлении с новогреческим и немецким)
Клименко Ніна Федорівна
2013
Международній съезд славистов
c.206-207
34
Наукова стаття
Довготривала традиція дослідження і вивчення грецької мови в КНУ (грецькою мовою) // Грецька мова – міжнародна
Клименко Ніна Федорівна
Савенко Андрій Олександрович
2012
35
Наукова стаття
Осново і словоскладання у процесах номінації сучасних східнослов’янських мов (у зіставленні з новогрецькою та німецькою)
Клименко Ніна Федорівна
2013
Слов’янські обрії. – К.
c.260.0000
36
Наукова стаття
Основосложение в процесах номинации современных восточнославянских языков (в сопоставлении с новогреческим и немецким) // Международны з’езд славистаў
Клименко Ніна Федорівна
2013
37
Наукова стаття
Адъективная категорія темпоральности в сопоставительном плане
Клименко Ніна Федорівна
2013
Золотая строфа: Кубанский государственный университет
c.15.0000
38
Наукова стаття
Наукове кредо і творче довголіття В.С.Перебийніс (до 90-річчя з дня народження)// Укр. мова
Клименко Ніна Федорівна
2013
39
Наукова стаття
Його завжди вабила таїна Слова // А.О.Білецький. Вибрані праці
Клименко Ніна Федорівна
2012
40
Наукова стаття
Невтомний мандрівник у світі мов
Клименко Ніна Федорівна
2012
41
Наукова стаття
Шляхи розвою української елліністики // Мовні і концептуальні картини світу
Клименко Ніна Федорівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.38 c.0.0000
42
Наукова стаття
Слово про Вчителя // Дивослово
Клименко Ніна Федорівна
2012
Дивослово
c.33.0000
43
Наукова стаття
Оновлення словотворчих ресурсів як наслідок семантичної інтерференції мов // Творба речи и њени ресурси у словенским jезицима. – Београд : МКС
Клименко Ніна Федорівна
2012
44
Наукова стаття
Літературна норма і неологізми
Клименко Ніна Федорівна
2012
Наукові записки НАУКМА. Філологічні науки
т.137 c.53-58
45
Наукова стаття
Словотвірна аналогія у метамові перекладних словників// Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія : Теорія, практика, перспективи
Клименко Ніна Федорівна
2012
46
Наукова стаття
Внутрішній синтаксис складних слів у зв’язках із зовнішнім синтаксисом словосполучень - їхніх мотиваторів // Проблеми сучасної функціонально-категорійної граматики
Клименко Ніна Федорівна
2010
47
Наукова стаття
Основоскладення у процесах лексичної та синтаксичної деривації (зіставний аспект) // Слово а словесност. Сб. в чест на доц. р-р Юлия Балтова. -- Софія. -- ЕМАС
Клименко Ніна Федорівна
2010
48
Наукова стаття
Образний обмир фразеологізмів з компонентом голова в українській мовній картині світу // Studia Linguistica
Клименко Ніна Федорівна
2011
49
Наукова стаття
Порівняння як основа творення композитних дієслів (зіставний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу
Клименко Ніна Федорівна
2011
50
Наукова стаття
Шляхи пізнання істини у філології (до 100-річчя А.О.Білецького) // Українська мова
Клименко Ніна Федорівна
2011
51
Наукова стаття
Лінгвокультурологічні студії як засіб формування успішного міжкультурного спілкування // Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва. -- Маріуполь
Клименко Ніна Федорівна
2011
52
Українська елліністика // Збірник наукових праць
Клименко Ніна Федорівна
Пономарів Олександр Данилович
Савенко Андрій Олександрович
2010
53
Наукова стаття
Центри духовного тяжіння: про родину Білецьких та Алексіу в контексті українсько-грецьких дружніх зв’язків// Українська елліністика: збірник наукових праць.
Клименко Ніна Федорівна
2010
54
Наукова стаття
Способы глагольного действия в новогреческом и современном украинском языке // Материалы международной научно-практической конференции эллинистов памяти М.Л.Рытовой
Клименко Ніна Федорівна
2010
55
Наукова стаття
Дієслівне основоскладання в контрастивному висвітленні // Відображення історії та культури народу в словотворенні
Клименко Ніна Федорівна
2010
56
Наукова стаття
Внутрішній синтаксис складних слів у зв'язках із зовнішнім синтаксисом словосполучень - їхніх мотиваторів // Актуальні проблеми сучасної української функціонально-категорійної граматики
Клименко Ніна Федорівна
2010
57
Наукова стаття
Словообразовательные средства интеллектуализации современного украинского языка // Славянские языки и культуры в современном мире
Клименко Ніна Федорівна
2010
58
Монографія
Динамічні процеси в лексиконі сучасної української мови
Клименко Ніна Федорівна
2008
59
Наукова стаття
Інтеграційні та диференційні процеси в словотворенні та лексиці сучасної української літературної мови
Клименко Ніна Федорівна
2008
Мовознавство
c.27.0000
60
Наукова стаття
Кількість у вимірах приблизно великого і малого (на матеріалі сучасної української та новогрецької мов)
Клименко Ніна Федорівна
2008
61
Наукова стаття
Семантичні поля ад'єктивної лексики на позначення кількості та інших параметричних вимірів
Клименко Ніна Федорівна
2008
Українська мова та література
c.0.0000
62
Наукова стаття
Інтеграційні та диференційні процеси в словотворенні й лексиці сучасної української мови.Тематичний блок з'їздів cлавістів
Клименко Ніна Федорівна
2008
Наук. зап. нац. бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
c.68.0000
63
Наукова стаття
Українсько-новогрецька лексикографія:досвід і перспективи
Клименко Ніна Федорівна
2008
64
Хрестоматія
Антологіяновогрецької літературив українських перекладах
Клименко Ніна Федорівна
Пономарів Олександр Данилович
2008
65
Наукова стаття
Грецька мова
Клименко Ніна Федорівна
2007
Енциклопедія сучасної України
т.3 c.289.0000
66
Наукова стаття
Елліністи України
Клименко Ніна Федорівна
2007
Розвиток еллінізму в Україні у XVIII-XXI ст.: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Маріуполь, 2007.
c.273.0000
67
Наукова стаття
Місце словотвору в функціонально-категорійній граматиці сучасної української мови
Клименко Ніна Федорівна
2007
68
Наукова стаття
Центри духовного тяжіння: родина Білецьких і родина Алексіу в контексті українсько-грецьких дружніх стосунків
Клименко Ніна Федорівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.23 c.319-335
69
Наукова стаття
В глибині мов і епох (передмова до кн. К.М.Тищенка "Вибрані твори")
Клименко Ніна Федорівна
2007
70
Наукова стаття
Неологізми в семантичних полях ад'єктивної лексики
Клименко Ніна Федорівна
2007
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Біологія
т.15 c.466.0000
71
Наукова стаття
Статті про Федурко М.Ю., Бацевича Ф.С., Черниш Т.О., Єрмоленка С.С.
Клименко Ніна Федорівна
2007
72
Наукова стаття
Відмінок іменника як мотиваційна база словотвірних типів похідних
Клименко Ніна Федорівна
2007
73
Наукова стаття
Талант, помножений на працю (до 70-річчя Р.П.Зорівчак)
Клименко Ніна Федорівна
2006
Всесвіт
c.27.0000
74
Наукова стаття
Обрії творчого пошуку професора А.О.Білецького
Клименко Ніна Федорівна
2006
75
Хрестоматія
Антологія новогрецької літератури в українських перекладах
Клименко Ніна Федорівна
Пономарів Олександр Данилович
2005
76
Наукова стаття
Базові концепти мови та дериваційний потенціал належних їм слів
Клименко Ніна Федорівна
2005
77
Наукова стаття
Відділ структурно-математичної лінгвістики
Клименко Ніна Федорівна
2005
78
Наукова стаття
Грецькі основи в процесах словотворення сучасної української мови
Клименко Ніна Федорівна
2005
79
Наукова стаття
Назви приблизної кількості у новогрецькій та сучасній українській мовах
Клименко Ніна Федорівна
2005

Повернення до списку

Вгору