Автори, співробітники Університету

Климентова Олена Вадимівна
Klymentova Olena Vadymivna

Ідентифікатор автора: 33879
Кількість пошукових запитів автора: 994
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Стилістики та мовної комунікації
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Вербальний вплив / сакральний текст / психолінгвістика /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 49, з них наукових статей (наукові публікації) - 39, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Religious Advertising: Ukrainian Frame. Clues to influence in the Religious Communication
Климентова Олена Вадимівна
2020
LAP LAMBERT Academic Publishing
2
Наукова стаття
Використання лінгвальних та нелінгвальних психотехнологій у рекламі українських телевізійних шоу-програм
Климентова Олена Вадимівна
2020
Молодий вчений
в.5 (81) c.470-475
3
Навчально-методичний комплекс
Лінгвістичний потенціал реклами в медійній комунікації
Климентова Олена Вадимівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
4
Навчально-методичні праці
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Лінгвістичний потенціал реклами в медійній комунікації (для студентів-філологів)
Климентова Олена Вадимівна
2019
К.: Постайл Системс ТОВ
5
Наукова стаття
Проблемні аспекти комунікативного статусу місіонерської проповіді
Климентова Олена Вадимівна
2018
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
т.1 в.22 c.85-89
6
Наукова стаття
Реклама у релігійній комунікації
Климентова Олена Вадимівна
2019
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
т.2 в.23 c.32-35
7
Наукова стаття
Прагматика проповіді у просторі релігійної комунікації
Климентова Олена Вадимівна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.3 в.37 c.140-142
8
Наукова стаття
Тарас Шевченко в українській рекламній комунікації
Климентова Олена Вадимівна
2019
Молодий вчений
в.4 (68) c.296 - 301
9
Розділ монографії
Аргументационная схема коммуникативной модели в практике деноминаций
Климентова Олена Вадимівна
2019
Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
т.4 c.129 -139
10
Наукова стаття
SPECIFIC ASPECT OF VERBAL INFLUENCE IN MISSIONARY SERMON (on material Russian language sermons of Pastor S. Adeladga and Pastor V. Muntyan)
Климентова Олена Вадимівна
2018
Odessa Linguistic Journal
в.11 c.119 – 126
11
Матеріали конференції
Эффективная модель информационного влияния в современных телемедицинских технологиях
Климентова Олена Вадимівна
2016
ХV-е чтения В.В.Подвысоцкого. Бюллетень материалов научной конференции (26 – 27 мая 2016 г.)
c.84 – 87
12
Наукова стаття
Текстові засоби вербалізації емоцій на основі трансформації негативних почувань у позитивні (на матеріалі українськомовних молитов)
Климентова Олена Вадимівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
в.Вип. 1 (26) c.27-31
13
Наукова стаття
Лінгвальні медіатехнології та українська реальність
Климентова Олена Вадимівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в.26 c.136-139
14
Наукова стаття
Медіареальність релігійної комунікації в Україні
Климентова Олена Вадимівна
2017
Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал
т.2 в.9 c.79-84
15
Наукова стаття
Вербально-сугестивний потенціал українського релігійного дискурсу та грецькі сакралізовані запозичення
Климентова Олена Вадимівна
2017
Мултикультурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесети международни славистични четения
т.1 c.177-185
16
Наукова стаття
Напрями розвитку філологічної освіти в Україні на етапі її входження в європейський освітній простір
Климентова Олена Вадимівна
2017
Scientific and pedagogical internship: “Philological education in modern university – project-based approach to the work organization according to the guidelines of the European Qualifications Framework (experience of Danubius University)”
c.34-37
17
Тези
Релігійна комунікація в Україні: медіавиміри
Климентова Олена Вадимівна
2017
International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine”
c.201-204
18
Навчальний посібник
Українська мова (за професійним спрямуванням): збірник вправ для студентів гуманітарних факультетів
Івахненко Тамара Павлівна
Климентова Олена Вадимівна
2015
ТОВ «АРТ Книга»
c.1-162
19
Наукова стаття
Чинники інформаційно-комунікативної оптимальності молитовного тексту
Климентова Олена Вадимівна
2016
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України
в.245 c.32-37
20
Наукова стаття
Впливова специфіка комунікативних інтеракцій сектантського дискурсу (на матеріалі проповідей Сандея Аделаджи)
Климентова Олена Вадимівна
2016
Записки з українського мовознавства
в.23 c.211-219
21
Наукова стаття
Вербальна експлікація концепту ТІЛО в християнському дискурсі
Климентова Олена Вадимівна
2016
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Філологічні науки" (Мовознавство)
в.5 c.146 – 150
22
Наукова стаття
Эффективная модель информационного влияния в современных телемедицинских технологиях
Климентова Олена Вадимівна
2016
XIV чтения В.В.Подвысоцкого. Биллетень материалов научной конференции
c.99-101
23
Тези
Чинники інформаційно-комунікативної оптимальності молитовного тексту (тези доповіді)
Климентова Олена Вадимівна
2016
Комунікативний дискурс: наукова рецензія і стратегія дослідження: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф.
c.191–192
24
Наукова стаття
Суггестивное мотивирование платежных решений в сфере спортивных услуг
Климентова Олена Вадимівна
2015
Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал
т.5 c.52-55
25
Наукова стаття
Изменные состояния сознания и аварийность на транспорте
Климентова Олена Вадимівна
2015
XIV чтения В.В.Подвысоцкого. Биллетень материалов научной конференции
т.1 c.97-100
26
Наукова стаття
Информационные воздействия и безопасность на транспорте
Климентова Олена Вадимівна
2015
European Journal of Education and Applied Psychology
т.6 c.304-312
27
Наукова стаття
Функції мови та сугестивний вплив
Климентова Олена Вадимівна
2015
Актуальні проблеми мовознавства та літературознавства.
т.1 c.127-135
28
Наукова стаття
Лінгво-сугестивний аналіз прагматичного тексту: емотивна кореляція
Климентова Олена Вадимівна
2014
Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал
в.3 c.90-98
29
Наукова стаття
Історичні форми застосування сугестивного потенціалу власних імен
Климентова Олена Вадимівна
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в.8 c.140-143
30
Наукова стаття
Паралінгвальні чинники сугестогенності молитви (час презентації та міфологізація)
Климентова Олена Вадимівна
2014
Зб. наук. праць національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: система і структура східнослов’янських мов
т.6 c.104-113
31
Наукова стаття
Фатична функція мови в аспекті усвідомлюваних і неусвідомлюваних чинників комунікації
Климентова Олена Вадимівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.357-363
32
Наукова стаття
Функції мови та сугестивний вплив
Климентова Олена Вадимівна
2014
Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи
т.112 c.101-111
33
Наукова стаття
Специфіка вербальної сугестії на основі кореляції з відчуттям провини (на матеріалі українських молитов)
Климентова Олена Вадимівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
т.23 c.13.0000
34
Монографія
Вербальна сугестія та емоції
Климентова Олена Вадимівна
2012
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.320
35
Наукова стаття
Мовне оформлення емотивної кореляції з гнівом (на матеріалі українських молитов)
Климентова Олена Вадимівна
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов
т.8 c.79.0000
36
Наукова стаття
Категорія модальності як параметр літературного аналізу поетичного тексту
Климентова Олена Вадимівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.15 c.113.0000
37
Наукова стаття
Взаємодія вербальної сугестії з різними видами пам'яті
Климентова Олена Вадимівна
2012
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
т.201 c.15-25
38
Наукова стаття
Категорія оцінки у молитовних текстах УПЦ
Климентова Олена Вадимівна
2012
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
т.204 c.23-28
39
Наукова стаття
Трансформаційний потенціал емотивної кореляції з провиною (на матеріалі українських молитов)
Климентова Олена Вадимівна
2012
Острог: Національний університет «Острозька академія»
c.55.0000
40
Наукова стаття
Презентаційна ситуація як чинник вербальної сугестії сакральних текстів
Климентова Олена Вадимівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
т.23 c.40.0000
41
Наукова стаття
Вербальна маніпуляція у практиці культової діяльності
Климентова Олена Вадимівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.6 c.277.0000
42
Наукова стаття
Вербальна поведінка учасників перемовного процесу (в підході "case study")
Климентова Олена Вадимівна
2012
Системи та структура східнослов’янських мов
т.4 c.265.0000
43
Наукова стаття
Своєрідність реалізації сакрального діалогу в українській молитві
Климентова Олена Вадимівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.19 c.40.0000
44
Наукова стаття
Повтор як засіб вербальної сугестії в сакральних текстах УПЦ
Климентова Олена Вадимівна
2010
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
c.127.0000
45
Наукова стаття
Звуково-ритмічні чинники сугестивного впливу
Климентова Олена Вадимівна
2010
46
Наукова стаття
Сугестія як об'єкт історико-лінгвістичного дослідження
Климентова Олена Вадимівна
2010
47
Наукова стаття
Семантична референція терміносполуки "вербальна сугестія" (діахронічний та синхронічний аспекти)
Климентова Олена Вадимівна
2011
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.5 c.135.0000
48
Монографія
Творчість Олени Теліги та літературно-культурологічна ситуація Празької школи
Климентова Олена Вадимівна
2009
Українське релігієзнавство
c.168.0000
49
Наукова стаття
Проблемні аспекти навчання усному мовленню російської та української мов як іноземних на неспеціальних факультетах
Климентова Олена Вадимівна
2009

Повернення до списку

Вгору