Автори, співробітники Університету

Кобан Ольга Геннадіївна

Ідентифікатор автора: 33937
Кількість пошукових запитів автора: 918

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Теорії та історії права та держави
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Соціологія права Філософія права Теорія права

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 16, з них наукових статей (наукові публікації) - 5, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Соціалізаційна діяльність органів державної влади в системі моніторингу джерел права
Кобан Ольга Геннадіївна
2019
Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу верховенства права. IV Міжнародна науково-практична конференція. м. Івано-Франківськ , 3-4 жовтня 2019
c.328-331
2
Наукова стаття
Моніторинг соціалізації діяльності органів виконавчої влади
Кобан Ольга Геннадіївна
2019
Альманах права.Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики. Вип. 10.Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2019.
в.10 c.142-147
3
Тези
До питання визначення поняття "соціалізація" в філософсько-правовому розумінні
Кобан Ольга Геннадіївна
2019
Актуальні питання реформування правової системи : збірник матеріалів ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14-15 червня 2019 р.)
c.57-58
4
Тези
Етапи формування поняття "соціалізація особистості"
Кобан Ольга Геннадіївна
2019
Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (Костенківські читання): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 25 квітня 2019 р.). – Київ: «Видавництво Людмила», 2019.
c.55-58
5
Тези
Дуальність процесу соціалізації особистості
Кобан Ольга Геннадіївна
2018
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції " Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка) 27 квітня 2018 року)
c.53-55
6
Тези
Сучасний Шевченко
Кобан Ольга Геннадіївна
2018
Матеріали круглого столу Шевченківські читання 22.03.2018 р. – Київ, 2018
c.16-17
7
Наукова стаття
Правові обмеження та сомообмеження державної влади
Кобан Ольга Геннадіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.63-70
8
Тези
Основні теоретичні ознаки формування поняття "правове обмеження"
Кобан Ольга Геннадіївна
2017
Правова доктрина та юридична практика:основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності
c.64-67
9
Тези
Законодавча процедура як елемент правообмеження
Кобан Ольга Геннадіївна
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків: Право, 2017.
c.160-163
10
Тези
Правообмеження Конституційного Суду України
Кобан Ольга Геннадіївна
2017
Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М.С. Грушевського) : зб. тез доповідей III Всеукр. наук.-практ. конференції, 23 листопада 2016 р.
c.98-99
11
Монографія
Соціологія права: науково-теоретична спадщина Євгена Ерліха і проблеми сучасної науки: видання друге
Кобан Ольга Геннадіївна
Костицький Василь Васильович
2016
К.: Атіка
c.1-256
12
Наукова стаття
Процес та техніко-юридичні обмеження законотворчої діяльності Верховної Ради, як умова розвитку забезпечення системного розвитку законодавства
Кобан Ольга Геннадіївна
2016
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціолого-правові та теоретико-методологічні проблеми розвитку галузевої структури права» Київ 20 квітня 2016р
c.25-27
13
Наукова стаття
Концепції четвертого покоління прав людини: загальнотеоретичні критерії
Кобан Ольга Геннадіївна
2016
Матеріали Всеукраїнського круглого столу "Четверте покоління прав людини»: філософсько-правові та теоретичні проблеми." (Київ 12 травня 2016 р)
c.12-15
14
Наукова стаття
Правове обмеження державного суверенітету
Кобан Ольга Геннадіївна
2016
Соціологія права: науково-практичний журнал
в.1-2 (16-17) c.75-79
15
Тези
"Живе право" Євгена Ерліха та сучасні цифрові технології
Кобан Ольга Геннадіївна
2016
Актуальна юриспруденція
c.18-25
16
Монографія
Соціологія права: науково-теоретична спадщина Євгена Ерліха і проблеми розвитку сучасної науки
Кобан Ольга Геннадіївна
Костицький Василь Васильович
2015
К.: Атіка
т.1 c.1-228

Повернення до списку

Вгору