Автори, співробітники Університету

Коблянська Галина Юріївна

Ідентифікатор автора: 33963
Кількість пошукових запитів автора: 285

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Обліку та аудиту
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: МСФЗ, облік експортно-імпортних операцій

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
International Financial Reporting Standards
Коблянська Галина Юріївна
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.1-239
2
Матеріали конференції
Порівняльна характеристика МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" і П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість"
Коблянська Галина Юріївна
Плієва Вікторія Аланівна
2017
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Електронне видання http://rmuphdpu.webnode.com.ua/konfjerjents%D1%96i/
в.30 c.150-154
3
Матеріали конференції
Порівняльна характеристика МСБО 41 “Сільське господарство” і П(С)БО 30 “Біологічні активи”
Коблянська Галина Юріївна
Зайцева Майя Олександрівна
2017
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Електронне видання http://rmuphdpu.webnode.com.ua/konfjerjents%D1%96i/
в.30 c.39-46
4
Наукова стаття
Порівняльна характеристика МСБО 36 “Зменшення корисності активів” і П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів”
Коблянська Галина Юріївна
Полуденна Вікторія Володимирівна
2016
Вісник Університету банківської справи Національного банку України
т.27 в.3 c.42-46
5
Наукова стаття
Методика обліку і аудиту розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками
Коблянська Галина Юріївна
2017
Modern Economics
в.3 c.78-87
6
Наукова стаття
Вексельні операції: бухгалтерський облік та оподаткування
Коблянська Галина Юріївна
2016
Вісник Української академії банківської справи
т.1 c.89-97
7
Праці конференції
Вплив освітніх процесів в Україні на стандартизацію фінансової звітності
Коблянська Галина Юріївна
2016
Економічні перспективи підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.239-242
8
Навчальний посібник
Звітність підприємства
Коблянська Галина Юріївна
2014
УБС НБУ
c.1-427
9
Наукова стаття
Ключлві показники ефективності як інструмент інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень в моделі контролінгу на підприємствах промислово-будівельного комплексу
Коблянська Галина Юріївна
2015
10
Наукова стаття
Ключові показники ефективності як інструмент інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень в моделі контролінгу на підприємствах промислово-будівельного комплексу
Коблянська Галина Юріївна
2015
11
Наукова стаття
Methodics of Audit Export Operations
Коблянська Галина Юріївна
2015
European Cooperation. Scientific Approaches and Applied Technologies
т.4 c.36-48
12
Наукова стаття
Important Aspects of Controlling
Коблянська Галина Юріївна
2015
European Researcher
т.7 c.80-89
13
Наукова стаття
Порівняльна характеристика ПСБО 9 «Запаси» і МСБО 2 «Запаси»
Коблянська Галина Юріївна
2014
Економіка: теорія та практика. Науково-практичний журнал Київського інституту банківської справи
т.2 c.80-86
14
Тези
Основні напрями здійснення аудиту імпортних операцій
Коблянська Галина Юріївна
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інтеграція України в Європейський і світовий фінансовий простір” (11-13 червня 2014 р.)
c.1
15
Навчальний посібник
Звітність підприємств
Коблянська Галина Юріївна
2014
К.: РВЦ НУБіП України
т.1 c.1-290
16
Наукова стаття
Облік і контроль грошових коштів у комп’ютерному середовищі
Коблянська Галина Юріївна
2014
Вісник Університету банківської справи Національного банку України
т.1 c.228-232
17
Тези
Актуальні аспекти обліку витрат на навчання і перепідготовку кадрів
Коблянська Галина Юріївна
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України” (16 травня 2014 р.)
т.1 c.185-186
18
Наукова стаття
Облік і моделювання касових і банківських операцій в комп’ютерному середовищі
Коблянська Галина Юріївна
2012
Формування ринкових відносин в Україні
т.131 c.120.0000
19
Наукова стаття
Застосування модулю "Управлінський облік і звітність (СО)" системи ERP SAP R/3 для автоматизації управлінського обліку
Коблянська Галина Юріївна
2012
Облік і фінанси АПК
т.2 c.74-81
20
Наукова стаття
Облік і моделювання витрат підприємства
Коблянська Галина Юріївна
2012
Формування ринкових відносин в Україні
т.3 c.151-156
21
Наукова стаття
Облік і моделювання касових і банківських операцій в комп'ютерному середовищі
Коблянська Галина Юріївна
2012
Формування ринкових відносин в Україні
т.4 c.120-124
22
Наукова стаття
Особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи стану та операцій з основними засобами
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
Коблянська Галина Юріївна
2012
Формування ринкових відносин в Україні
т.6 c.191-195
23
Наукова стаття
Організація внутрішнього аудиту на підприємстві
Коблянська Галина Юріївна
2011
Облік і фінанси АПК
24
Наукова стаття
Оцінка ефективності функціонування служби внутрішнього аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2011
Облік і фінанси АПК
25
Наукова стаття
Актуальні аспекти впровадження управлінського обліку на підприємствах України
Коблянська Галина Юріївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.130
26
Наукова стаття
Актуальні аспекти обліку вексельних операцій
Коблянська Галина Юріївна
2010
27
Тези
Організація обліку і фінансової звітності еспортно-імпортних операцій
Коблянська Галина Юріївна
2009
28
Наукова стаття
Особливості обліку експортних операцій
Коблянська Галина Юріївна
2008
Бухгалтерський облік і аудит
29
Наукова стаття
Інвентаризація розрахунків з нерезидентами
Коблянська Галина Юріївна
2008
Бухгалтерський облік і аудит
30
Наукова стаття
Розвиток експортно-імпортних операцій в умовах глобалізації економіки
Коблянська Галина Юріївна
2007
31
Наукова стаття
Законодавче регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Коблянська Галина Юріївна
2007
32
Наукова стаття
Методологічні аспекти обліку операцій з імпорту
Коблянська Галина Юріївна
2007
Науково-технічна інформація
c.17.0000
33
Тези
Істотні та факультативні умови зовнішньоекономічного договору як гарантія належного виконання зобов’язань
Коблянська Галина Юріївна
2007
Зб. тез V наук. конф. "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи".: Державна академія статистики, обліку та аудиту
c.44.0000
34
Тези
Зовнішньоекономічний договір як невідємна частина зовнішньоекономічної діяльності
Коблянська Галина Юріївна
2007
Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспіратів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка/ За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича. Київ: ВЦ "Принт-центр"
c.400.0000

Повернення до списку

Вгору