Автори, співробітники Університету

Кобченко Катерина Аркадіївна

Ідентифікатор автора: 33970
Кількість пошукових запитів автора: 919
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Центр українознавства
Посада: н.с.

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 57, з них наукових статей (наукові публікації) - 37, монографій - 5, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Консолідація українства в постколоніальну добу
Авер’янова Ніна Миколаївна
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Грабовська Ірина Миколаївна
Кагамлик Світлана Романівна
Кобченко Катерина Аркадіївна
Обушний Микола Іванович
Сорочук Людмила Василівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-391
2
Наукова стаття
„Осягнула всі найвищі наукові становища, які можна було здобути на еміграції“: Наталія Полонська-Василенко у повоєнній Німеччині
Кобченко Катерина Аркадіївна
2019
Україна модерна. Міжнародний інтелектуальний часопис. [Елекроний ресурс]
c.http://uamoderna.com/md/kobchenko-polonska-vasylenko
3
Наукова стаття
Радянський тоталітаризм у критичному осмисленні української діаспори
Кобченко Катерина Аркадіївна
2017
Биківнянська трагедія у контексті злочинів тоталітарного режиму (до 15-річчя заснування Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили»): Збірник статей та матеріалів науково-практичної конференції, 8 грудня 2016 р.
c.135-148
4
Наукова стаття
Наталія Полонська-Василенко: становлення вченої на початках наукової освіти жіноцтва
Кобченко Катерина Аркадіївна
2017
UCRAINA MAGNA
т.2 c.461-474
5
Наукова стаття
Наталія Полонська-Василенко: шлях науковця у вирі мінливих часів (До 45-ї річниці з дня смерті)
Кобченко Катерина Аркадіївна
2018
Wissenschaftliches Sammelwerk der Ukrainischen Freien Universitaet
т.22 c.137-157
6
Наукова стаття
Від Середньої Німеччини до Лівобережної України: Маґдебурзьке право як основа культурно-правового поля Європи
Кобченко Катерина Аркадіївна
2017
Магдэбурскага права да сучаснага самакіравання: зборнік наукових матэрыялаў
c.14 - 20
7
Наукова стаття
Від «війни пам’ятників» до боротьби пам’ятей: минуле як політичний аргумент
Кобченко Катерина Аркадіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
в.№ 19
8
Наукова стаття
Жіноче студентство в Києві кінця ХІХ – початку ХХ ст.: сторінки соціальної топографії
Кобченко Катерина Аркадіївна
2016
Живучи в модерному місті: Київ кінця ХІХ – кінця ХХ століть
c.147 - 165
9
Наукова стаття
Освіта жінок як форма емансипації: приклад Наддніпрянської України (середина ХІХ – початок ХХ століття)
Кобченко Катерина Аркадіївна
2017
Українські жінки у горнилі модернізації
c.52 - 77
10
Наукова стаття
На світанку жіночої освіти в Україні: шляхи навчання та праці перших студенток
Кобченко Катерина Аркадіївна
2017
Україна модерна. Міжнародний інтелектуальний часопис. [Елекроний ресурс]
11
Розділ монографії
Євромайдан – акт цивілізаційного вибору українства
Кобченко Катерина Аркадіївна
2017
Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: монографія
c.144 – 161
12
Розділ монографії
Битва за минуле: історична політика в контексті гібридної війни
Кобченко Катерина Аркадіївна
2017
Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: монографія
c.359 – 379
13
Тези
Інтелектуальна активність української діаспори як форма антиколоніального спротиву
Кобченко Катерина Аркадіївна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.5 c.132-134
14
Наукова стаття
Гендерна політика радянської влади 1930-х років: між пропагандою та реальністю
Кобченко Катерина Аркадіївна
2016
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження»
т.2 в.2 c.56-72
15
Наукова стаття
Український технічно-господарський інститут у Регенсбурзі-Мюнхені: до історії творення національної політехніки в міграції
Кобченко Катерина Аркадіївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
т.18 в.18 c.25-28
16
Наукова стаття
Декомунізація в Україні: постколоніальний контекст
Кобченко Катерина Аркадіївна
2016
Українознавчий альманах
т.19 в.19 c.42-45
17
Наукова стаття
Донька неба. Крилата доля Марії Доліної
Кобченко Катерина Аркадіївна
2016
Історична правда
c.1
18
Наукова стаття
Освіта та робота жінок у часи змін найконсервативнішої імперії Європи
Кобченко Катерина Аркадіївна
2016
Повага: кампанія проти сексизму
c.1
19
Тези
Українська еміграція в Німеччині після Другої світової війни: проблема формування не-радянської спільноти українців
Кобченко Катерина Аркадіївна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.8 в.8 c.21-23
20
Матеріали конференції
Из истории интеллектуальных связей Могилева и Киева в конце ХІХ – начале ХХ века
Кобченко Катерина Аркадіївна
2015
Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць. Зборнік навуковых прац удзельнікаў ІХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі 25-26 чэрвеня 2015 г. – Магілёў: МДУХ, 2015
c.492–497
21
Монографія
Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія
Авер’янова Ніна Миколаївна
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Довбищенко Михайло Володимирович
Кагамлик Світлана Романівна
Кобченко Катерина Аркадіївна
Конча Сергій Вікторович
Обушний Микола Іванович
Сорочук Людмила Василівна
Шептицька Тетяна Леонідівна
2015
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-382
22
Монографія
Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді
Авер’янова Ніна Миколаївна
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Грабовська Ірина Миколаївна
Кобченко Катерина Аркадіївна
Мостяєв Олександр Іванович
Обушний Микола Іванович
Сорочук Людмила Василівна
Шептицька Тетяна Леонідівна
2015
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-247
23
Наукова стаття
Радянські жінки як військовий ресурс тоталітарної влади: радянські гендерні стратегії передвоєнного часу
Кобченко Катерина Аркадіївна
2015
Жінки Центральної та Східної Європи у Другій Світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства: зб. наук. праць
c.61–79
24
Наукова стаття
Передмова
Кобченко Катерина Аркадіївна
2015
Жінки Центральної та Східної Європи у Другій Світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства: зб. наук. праць
c.9–12
25
Наукова стаття
Тоталітаризм і Україна: досвід минулого та виклики сучасності
Кобченко Катерина Аркадіївна
2015
Українознавчий альманах
т.18 c.164-171
26
Тези
Російсько-український військовий конфлікт: історичний та символічний виміри протистояння
Кобченко Катерина Аркадіївна
2015
Дні науки філософського факультету – 2015», 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
т.8 c.16-18
27
Замітка
Електронна «Енциклопедія Київського університету» представляє себе світові
Кобченко Катерина Аркадіївна
Мостяєв Олександр Іванович
2014
Газета «Київський університет»
т.14 c.1–2
28
Наукова стаття
Україна в Російській імперії XVIII ст. у вимірі інтелектуальної історії
Кобченко Катерина Аркадіївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
т.17 c.36-39
29
Наукова стаття
Євромайдан як акт європейського вибору українців
Кобченко Катерина Аркадіївна
2014
Українознавчий альманах
т.16 c.115-123
30
Наукова стаття
Körper und Sport. Zur Konstruktion von Körperbilder mit Hilfe des Sports
Кобченко Катерина Аркадіївна
2014
Електронне видання: «Handbuch der Sportgeschichte Osteuropas» («Довідник з історії спорту у Східній Європі»)
c.1-21
31
Наукова стаття
Початки історії Університету Святого Володимира в Києві: європейська ідея в імперському контексті
Кобченко Катерина Аркадіївна
2014
Українознавчий альманах
т.17 c.116-119
32
Тези
Заснування Київського університету: реалізація європейської ідеї в імперському контексті
Кобченко Катерина Аркадіївна
2014
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 c.200-202
33
Енциклопедія
Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда. – Вишгород: ПП Сергійчук М.
Авер’янова Ніна Миколаївна
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Грабовська Ірина Миколаївна
Ємець Тетяна Михайлівна
Кагамлик Світлана Романівна
Кобченко Катерина Аркадіївна
Ковтун Людмила Іванівна
Конча Сергій Вікторович
Мостяєв Олександр Іванович
Сорочук Людмила Василівна
Шептицька Тетяна Леонідівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.12.0000
34
Наукова стаття
Клінічне містечко Університету Св. Володимира на Батиєвій горі: сторінки нездійсненої історії
Кобченко Катерина Аркадіївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
т.16 c.35-39
35
Наукова стаття
Історична пам'ять в історії пам’ятників: до проблеми історичної пам’яті в сучасної Україні
Кобченко Катерина Аркадіївна
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2013 c.258.0000
36
Наукова стаття
Євро-2012 у контексті європейської інтеграції України
Кобченко Катерина Аркадіївна
2013
Українознавчий альманах
т.11 c.91–94
37
Наукова стаття
Німецько-українська літня школа 2012 «Мюнхен – Київ 1941/45: два міста – одна історія?»
Кобченко Катерина Аркадіївна
2013
Українознавчий альманах
т.11 c.284.0000
38
Наукова стаття
«Війна пам’ятників» в Україні: протистояння пам’ятей як (пере)осмислення національної історії // Війни пам’ятей та політика примирення: Зб. наук. праць. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети»
Кобченко Катерина Аркадіївна
2013
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.38.0000
39
Наукова стаття
Українство в інтелектуальній історії Європи за часів Середньовіччя: погляд з цивілізаційної перспективи
Кобченко Катерина Аркадіївна
2013
Українознавчий альманах
т.14 c.52.0000
40
Наукова стаття
Міграція з України із освітньою метою: історичний та сучасний досвід
Кобченко Катерина Аркадіївна
2012
Українознавчий альманах
т.7 c.148-152
41
Наукова стаття
Гендерні зміни в українському суспільстві в сер. ХІХ – на поч.. ХХ ст. як складова європейських цивілізаційних процесів
Кобченко Катерина Аркадіївна
2012
Українознавчий альманах
т.8 c.271.0000
42
Наукова стаття
«Клінічне містечко» Університету Св. Володимира на Батиєвій горі: сторінки нездійсненої історії
Кобченко Катерина Аркадіївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
т.16 c.35.0000
43
Наукова стаття
Рецензія на видання: Andreas Kappeler (Hg.). Die Ukraine. Prozesse der Nationsbildung. Köln. Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2011. – 453 s. / Україна. Процеси націотворення / Упор. Андреас Каппелер, пер. з нім.
Кобченко Катерина Аркадіївна
2012
Українознавчий альманах
т.10 c.109.0000
44
Наукова стаття
Жінки і спорт на початку радянської ери
Кобченко Катерина Аркадіївна
2012
45
Тези
Українознавча проблематика у сучасних німецькомовних дослідженнях
Кобченко Катерина Аркадіївна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.219.0000
46
Наукова стаття
Перша форма жіночої професійної освіти (до 165-річчя заснування Інститутуповивального мистецтва при Університеті Св.Володимира)
Кобченко Катерина Аркадіївна
2010
Українознавство
c.118–123
47
Наукова стаття
Входження жінок у "чоловічий" храм науки: Університет св.Володимира і жінотство
Кобченко Катерина Аркадіївна
2009
Українознавство
c.84.0000
48
Наукова стаття
Українознавчі дисципліни в університетській освіті Києва на поч. ХХ ст.
Кобченко Катерина Аркадіївна
2009
Українознавство
т.1 c.41-45
49
Наукова стаття
Софія Щеглова: сторінки наукової біографії
Кобченко Катерина Аркадіївна
2009
Українознавчий альманах
т.2 c.269-274
50
Наукова стаття
Emancipation within the Ruling Ideology: Soviet Women in Physical Culture and Sport in the 1920-1930s
Кобченко Катерина Аркадіївна
2009
Euphoria and Exhaustion. Modern Sport in Soviet Culture and Society
c.251—267
51
Праці конференції
Володимир Антонович і справа вищої жіночої освіти
Кобченко Катерина Аркадіївна
2009
Праці конференції
т.5 c.96-97
52
Замітка
Ювілей жіночого університету (до 130-річчя заснування Київських вищих жіночих курсів)
Кобченко Катерина Аркадіївна
2008
Газета «Київський університет»
c.3-4
53
Наукова стаття
Одяг “нових жінок”: вбрання курсисток в другій пол. ХІХ — на поч. ХХ ст. [Розділ колективної монографії]
Кобченко Катерина Аркадіївна
2008
Українознавство
c.190-205
54
Наукова стаття
Участь вчених-істориків Університету Святого Володимирав організації вищої жіночої освіти
Кобченко Катерина Аркадіївна
2008
Просемінарій. Медієвістика, історія Церкви, науки та культури
т.7 c.488–500
55
Тези
Емансипація в межах панівної ідеології: радянські жінки у фізичній культурі та спорті у 1920-1930-х роках
Кобченко Катерина Аркадіївна
2008
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.61-62
56
Монографія
Жіночий університет Святої Ольги. Історія Київських Вищих жіночих курсів
Кобченко Катерина Аркадіївна
2007
МП "Леся" (монографія)
c.1-271
57
Монографія
Пошуки гендерної паритетності: український контекст.
Грабовська Ірина Миколаївна
Кобченко Катерина Аркадіївна
2007

Повернення до списку

Вгору