Автори, співробітники Університету

Коваленко Марія Сергіївна
Kovalenko Mariia Serhiivna

Ідентифікатор автора: 33999
Author Identifier Number Scopus: 56165262300 →
ResearcherID, Web of Science: AAE-3317-2020 →
Кількість пошукових запитів автора: 247

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра біології рослин
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 36, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 8

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Adaptation reactions of common wheat (Triticum aestivum L.) and emmer (T. dicoccum Schrank ex Schübl.) seedlings under osmotic stress and treatment with metal nanoparticles
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2019
Agricultural Science and Practice
т.6 в.3 c.3-13
2
Наукова стаття
Changes of morphofunctional traits of Triticum aestivum and Triticum dicoccum seedlings caused by polyethylene glycol-modeling drought
Белава Вікторія Назарівна
Коваленко Марія Сергіївна
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
Карпець Лейла-Анастасія Мирославівна
2020
Journal of Central European Agriculture
т.21 в.2 c.268-274
3
Матеріали конференції
Стан про-антиоксидантних систем проростків пшениці Triticum aestivum L. та Triticum dicoccum schrank ex schübl. за умов осмотичного стресу
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2019
Медична та клінічна хімія
т.21 в.3 (додаток) c.295
4
Наукова стаття
Aluminum nanoscales as hormetic response effectors in Fagopyrum esculentum seedlings
Конотоп Євгенія Олександрівна
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
Зінченко Андрій Васильович
Карпець Лейла-Анастасія Мирославівна
2019
Доповіді Національної академії наук України
в.2 c.90-95
5
Наукова стаття
Вплив цитратстабілізованих Cu- і Mn-вмісних наноколоїдів на ріст та проліферативну активність апікальних меристем кореня Allium cepa L.
Конотоп Євгенія Олександрівна
Смірнов Олександр Євгенович
Зінченко Андрій Васильович
Карпець Лейла-Анастасія Мирославівна
2019
Доповіді Національної академії наук України
в.1 c.86-92
6
Наукова стаття
Phytotoxicity of colloidal solutions of stabilized and non-stabilized nanoparticles of essential metals and their oxides
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
Зінченко Андрій Васильович
Карпець Лейла-Анастасія Мирославівна
2019
Nova Biotechnologica et Chimica
т.18 в.1 c.1-9
7
Наукова стаття
Індукція стійкості проростків пшениці до дії модельованої посухи колоїдним розчином наночастинок Cu2+ і Zn2+
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.76 в.2 c.79-84
8
Тези
ВПЛИВ PSEUDOMONAS SYRINGAE НА ПОКАЗНИКИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ, АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ ТА КАТАЛАЗИ В ПРОРОСТКАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ РІЗНИХ СОРТІВ
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Сківка Лариса Михайлівна
Пастощук Аліна Юріївна
2018
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Майбутній науковець – 2018"
в.Ч.1 c.42-44
9
Наукова стаття
Proline application triggers temporal red-ox imbalance, but alleviates cadmium stress in wheat seedlings
Бацманова Людмила Михайлівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Pakistan Journal of Botany
т.46 в.9 c.2145-2151
10
Наукова стаття
Assessment of the Influence of the Invasive Species Pistia stratiotes (Araceae) on Some Species of Submerged Macrophytes of Natural Water Bodies of Ukraine
Бацманова Людмила Михайлівна
Ольхович Ольга Петрівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Hydrobiological Journal
т.53 в.5 c.75-84
11
Праці конференції
Phosphorous deficiency and seed bacterization with phosphate solubilizing microorganisms influence on polar lipid content of buckwheat plants (Fagopyrum Esculentum Moench.)
Калініченко Олена Василівна
Свєтлова Наталія Борисівна
2017
International research and practice conference Modern Methodologies, Innovations and Operational Experience in the Field of Biological Sciences
т.1 c.286-288
12
Праці конференції
The chitinase and 1,3-β-glucanase activity of wheat (Triticum aestivum L.) and emmer (Triticum dicoccum Schrank ex Schübl.) under osmotic stress
2018
Plant functioning under environmental stress:international conference
т.11 c.28
13
Праці конференції
Phytotoxicity of colloidal solutions of stabilized and non-stabilized nanoparticles of essential metals and their oxides
Бацманова Людмила Михайлівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
Карпець Лейла-Анастасія Мирославівна
2018
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.6 c.89
14
Праці конференції
Impact of drought on photosynthetic activity, ROS homeostasis and yield in winter wheat varieties
Бацманова Людмила Михайлівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Plant Biology: international conference
т.18 c.1
15
Праці конференції
Growth and water consumption parameters of wheat seedlings under osmotic stress
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мусієнко Микола Миколайович
Смірнов Олександр Євгенович
2018
Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти: Міжнародна конференція
т.4 c.65
16
Наукова стаття
Скринінг сортів озимої пшениці (Triticum aestivum l.) для пошуку генотипів з підвищеним адаптаційним потенціалом
Бацманова Людмила Михайлівна
Грудіна Ніла Сергіївна
Макаренко Валентина Іванівна
Мусієнко Микола Миколайович
Свєтлова Наталія Борисівна
2017
Вісник аграрної науки.
т.11 c.38-42
17
Наукова стаття
Effect of Zinc and Copper Nanoparticles on Drought Resistance of Wheat Seedlings
Бацманова Людмила Михайлівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Nanoscale Research Letters
т.12 в.1 c.1-6
18
Наукова стаття
Assessment of the Influence of the Invasive Species Pistia stratiotes (Araceae) on Some Species of Submerged Macrophytes of Natural Water Bodies of Ukraine
Бацманова Людмила Михайлівна
Ольхович Ольга Петрівна
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Hydrobiological Journal
т.53 в.5 c.75-84
19
Праці конференції
Effect of metal nanoparticles on the antioxidant activity of Triticum sp plants under drought conditions
Конотоп Євгенія Олександрівна
Свєтлова Наталія Борисівна
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.17 c.99
20
Праці конференції
Вплив полиетиленглікольіндукованої посухи на ростові процеси пшеніці на ранніх етапах онтогенезу
Свєтлова Наталія Борисівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.13 c.283-284
21
Праці конференції
Зміни вмісту фотосинтетичних пігментів проростків пшениці за дії посухи
Белава Вікторія Назарівна
Смірнов Олександр Євгенович
Зінченко Андрій Васильович
Карпець Лейла-Анастасія Мирославівна
2017
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
т.1 c.72
22
Праці конференції
Вплив посухи на фотохімічні показники функціонування фотосинтетичного апарату різних сортів Triticum aestivum L.
Смірнов Олександр Євгенович
Зінченко Андрій Васильович
2017
Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих науковців
т.12 c.103-104
23
Наукова стаття
Impact of Metal Nanoform Colloidal Solution on the Adaptive Potential of Plants
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Таран Наталія Юріївна
2016
Nanoscale Research Letters
т.11 в.1 c.1-6
24
Наукова стаття
Вплив іонів міді та рН середовища на антиоксидантну активність у тканинах коренів проростків озимої пшениці
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
2015
Физиология растений и генетика
т.47 в.№6 c.497-504
25
Наукова стаття
Colloidal Nanomolybdenum Influence upon the Antioxidative Reaction of Chickpea Plants (Cicer arietinum L.)
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Косик Оксана Іванівна
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2016
Nanoscale Research Letters
т.1 c.1-5
26
Праці конференції
Colloidal nanomolybdenum influence upon the antioxidative reaction of chickpeas plants (Cicer arietinum L.)
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Косик Оксана Іванівна
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2016
4-th International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2016) Lviv
в.- c.507
27
Праці конференції
Impact of nanoform biogenic metal colloidal solution on the adaptive potential of plants
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.440
28
Праці конференції
Nanomolibdenum impact on chickpeas plant adaptation reaction development
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanotechnology (Kyiv, Ukraine 21-25 September, 2015)
c.247
29
Наукова стаття
Phytotoxicity of colloidal solutions of metal-containing nanoparticles
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2014
Nanoscale Research Letters
т.9 c.289-304
30
Наукова стаття
Дослідження фітотоксичності колоїдних розчинів металовмісних наночастинок
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мелешко Анатолій Олександрович
2014
Цитология и генетика
т.48 c.37-42
31
Тези
Physiological responses of plants to non-ionic colloidal solution of metal nanoparticles
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мелешко Анатолій Олександрович
2014
32
Наукова стаття
Визначення адаптивного потенціалу пшениці ( Triticum aestivum L .) за маркерами запасних білків
Коваленко Марія Сергіївна
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2013
Посібник українського хлібороба
т.1 c.197-199
33
Тези
Effect of exogenous proline onwheat tolerance to cadmium stress . //Матеріали міжнародної конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» (18-22 червня, 2013 р., м. Щолкіне, АР Крим).
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мелешко Анатолій Олександрович
2013
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.229-230
34
Наукова стаття
Вплив комплексних добрив на біопродуктивність та функціональний стан фотосинтетичного апарату у високо інтенсивних сортів пшениці озимої.
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Макаренко Валентина Іванівна
2012
Вісник аграрної науки.
т.3 c.17-20
35
Наукова стаття
Вплив неіонного колоїдного розчину наночасток металів на ріст і розвиток озимої пшениці .- Збірник наук.праць міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур».-
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Таран Наталія Юріївна
2012
Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур: Міжнародна науково-практична конференція
c.119-123
36
Тези
Оцінка функціональної активностi колоїдних розчинів наночасток металів методами біотестування // Матеріали міжнародної конференції «Молодь у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем сьогодення», 15–20 жовтня 2012 р., м.Кам’янець-Подільський
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2012

Повернення до списку

Вгору