Автори, співробітники Університету

Ковалко Наталія Миколаївна
Kovalko, Nataliia

Ідентифікатор автора: 34009
Author Identifier Number Scopus: 57192717309 →
Кількість пошукових запитів автора: 549

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Фінансового права
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: фінансове право / право інтелектуальної власності / альтернативні способи вирішення спорів та конфліктів /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 80, з них наукових статей (наукові публікації) - 48, монографій - 5, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 19

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
ЮРИСДИКЦІЙНА ПІДСУДНІСТЬ СПОРІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У СПРАВАХ З ФОНДОМ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Ковалко Наталія Миколаївна
2019
Вороновські читання (Судовий прецедент –джерело права або приклад правозастосування) 2019 р.
c.127-136
2
Матеріали конференції
Принцип єдиної банківської ліцензії у контексті адаптації банківського законодавства України до законодавства ЄС
Ковалко Наталія Миколаївна
2018
Теорія та практика адаптації банківського законодавства України до вимог ЄС: Міжнародна науково-практична конференція
c.53-55
3
Матеріали конференції
Особливості регулювання обігу казначейських зобов’язань відповідно до законодавства України
Ковалко Наталія Миколаївна
2019
Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин
c.36-39
4
Матеріали конференції
Історичні етапи становлення законодавства, що регулює відносини у галузі запозичень
Ковалко Наталія Миколаївна
2019
«Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні»
c.66-68
5
Монографія
PUBLIC FINANCE: LEGAL ASPECTS
Гедзюк Олена Вікторівна
Гетманцев Данило Олександрович
Ковалко Наталія Миколаївна
Маринчак Євген Степанович
Орлюк Олена Павлівна
Очкуренко Сергій Володимирович
Пришва Надія Юріївна
Якимчук Наталія Яківна
Савенкова Владислава Геннадіївна
2019
Izdevnieciba “Baltija Publishing"
c.1-260
6
Монографія
Державні та місцеві цінні папери як об’єкти фінансово-правового регулювання
Ковалко Наталія Миколаївна
2019
Юрінком Інтер
c.1-328
7
Навчальний посібник
Навіщо нам податки
Кирилюк Федір Михайлович
Ковалко Наталія Миколаївна
Сасін Владислав Олександрович
2019
ТОВ "Якабу Паблішинг"
c.1-240
8
Наукова стаття
Світові моделі регулювання ринку цінних паперів: порівняльно-правовий аспект
Ковалко Наталія Миколаївна
2018
Право і суспільство
в.1 c.211-216
9
Наукова стаття
Проблемні питання імплементації директив, ухвалених інститутами Європейської інтеграції у сфері цінних паперів
Ковалко Наталія Миколаївна
2018
Право і суспільство
в.№ 4-1 c.213-218
10
Наукова стаття
Сучасна система саморегулювання на ринку цінних паперів США
Ковалко Наталія Миколаївна
2018
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки
т.29 в.5 c.49-53
11
Наукова стаття
Види корпоративних бездокументарних цінних паперів у праві Іспанії
Ковалко Наталія Миколаївна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
в.№ 34 c.22-26
12
Наукова стаття
До питання про публічний кредит у контексті державних і місцевих цінних паперів
Ковалко Наталія Миколаївна
2018
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
в.№ 11-12 c.53-60
13
Наукова стаття
Місце векселя в системі боргових цінних паперів
Ковалко Наталія Миколаївна
2019
Право і суспільство
в.№ 1 c.130-134
14
Наукова стаття
Повноваження центральних органів влади при здійсненні державного фінансового контролю у сфері державних і місцевих запозичень
Ковалко Наталія Миколаївна
2018
Порівняльно-аналітичне право
в.№ 6 c.246-248
15
Наукова стаття
Сутність фінансових правовідносин: історія та сучасність
Ковалко Наталія Миколаївна
2019
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
в.№ 3 c.39-44
16
Наукова стаття
Сутність цінних паперів у контексті позикового капіталу
Ковалко Наталія Миколаївна
2018
Eurasian Academic Research Journal
в.№ 7 (25) c.57-60
17
Наукова стаття
До питання про державний борг
Ковалко Наталія Миколаївна
2018
Eurasian Academic Research Journal
в.№ 5 (23) c.118-121
18
Наукова стаття
Місце боргових державних і місцевих цінних паперів у предметі фінансово-правового регулювання
Ковалко Наталія Миколаївна
2018
Eurasian Academic Research Journal
в.№ 11(29) c.21-32
19
Наукова стаття
Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері боргових цінних паперів
Ковалко Наталія Миколаївна
2018
Eurasian Academic Research Journal
в.№ 12 (30) c.10-19
20
Наукова стаття
Правове підґрунтя впливу ЄС на ринок цінних паперів
Ковалко Наталія Миколаївна
2019
Eurasian Academic Research Journal
в.№ 1(31) c.68-79
21
Наукова стаття
Особливості організації ринків державних цінних паперів у країнах-учасницях ЄС
Ковалко Наталія Миколаївна
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
в.№ 31 c.14-18
22
Наукова стаття
Етичні стандарти поведінки судді: обов'язок особи чи забаганка суспільства?
Ковалко Наталія Миколаївна
2018
Юридична газета
в.№7 (557) c.30-31
23
Наукова стаття
Адвокат vs. медіатор: точки дотику та етичні межі
Ковалко Наталія Миколаївна
2018
Юридична газета
в.№18 (620) c.18-19
24
Навчальний посібник
Фінансове право
Гедзюк Олена Вікторівна
Гетманцев Данило Олександрович
Губерська Наталія Леонідівна
Ковалко Наталія Миколаївна
Лещенко Роман Миколайович
Очкуренко Сергій Володимирович
Пришва Надія Юріївна
Чуприна Людмила Миколаївна
Якимчук Наталія Яківна
2018
Видавництво "Ліра-К"
c.1-376
25
Наукова стаття
Result-oriented investment management system for targeted energy efficiency programs
Ковалко Наталія Миколаївна
2018
Науковий вісник Національного гірничого університету
т.3 c.160-167
26
Матеріали конференції
Місце та роль міжнародних договорів в системі джерел податкового права Сполучених Штатів Америки
Ковалко Наталія Миколаївна
2017
Проблеми теорії фінансового права в сучасний період: матеріали науково-практичного столу
c.40-41
27
Матеріали конференції
Деякі проблеми розмежування правової природи державних та місцевих цінних паперів
Ковалко Наталія Миколаївна
2016
Вороновські читання. Фінансове право: сучасний стан та перспективи
c.101-103
28
Матеріали конференції
Роль громадських організацій та церкви в десегрегації США
Ковалко Наталія Миколаївна
2017
Наукові засади об’єктивності і суб’єктивності громадянського суспільства. Збірник тез і матеріалів доповідей Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету – 2017» (24-25 квітня 2017 року, м. Київ)
c.34-38
29
Матеріали конференції
Окремі питання кредитно рейтингової оцінки держави
Ковалко Наталія Миколаївна
2017
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 17 березня 2017 року. - Харків, ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»
30
Матеріали конференції
Налоговая политика короля Теодориха Великого (493-526) в отношении купеческого сословия Остготского государства
Ковалко Наталія Миколаївна
2017
Історія торгівлі, податків та мита: Міжнародна наукова конференція
c.12-14
31
Монографія
Approximation the national banking system of Ukraine to European union law
Ковалко Наталія Миколаївна
2017
Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 1. Lublin
c.1-368
32
Монографія
Методологія в праві : [колект. монографія]
Бажанов Валентин Олександрович
Безклубий Ігор Анатолійович
Гриценко Іван Сергійович
Ковалко Наталія Миколаївна
Пухтецька Алла Альбертівна
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-658
33
Наукова стаття
Українсько-європейський досвід розрахункових відносин: сучасні реалії та перспективи розвитку
Ковалко Наталія Миколаївна
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2016
Актуальні проблеми економіки
т.12 c.322-330
34
Наукова стаття
Topical problems of legal and religious content of the right to human dignity
Ковалко Наталія Миколаївна
Дрозд Артем Олександрович
2016
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.3 в.6 c.94-98
35
Наукова стаття
Right to education of children with disabilities: international legal experience
Ковалко Наталія Миколаївна
2017
Evropsky politicky a pravni diskurz
в.H.1 c.49-54
36
Наукова стаття
Правові погляди Томаса Гоббса на природу держави та суспільства: критичний аналіз
Ковалко Наталія Миколаївна
2017
Право і суспільство
в.В.1 c.15-21
37
Наукова стаття
Кредитна рейтингова оцінка держави: вітчизняні реалії сьогодення
Ковалко Наталія Миколаївна
2017
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
в.В.1 c.321-327
38
Наукова стаття
Вплив компаративістики на конституційно-правову реформу в Україні
Ковалко Наталія Миколаївна
Дрозд Артем Олександрович
2017
Право і суспільство
в.В.1, Ч.2 c.13-16
39
Наукова стаття
Теоретико-правовий аналіз дефіцитного фінансування: дискусійний аспект
Ковалко Наталія Миколаївна
2017
Економіка. Фінанси. Право.
c.30-34
40
Наукова стаття
Феномен незалежності Національного банку України як ключовий критерій ефективності грошово-кредитної політики держави
Ковалко Наталія Миколаївна
2017
International scientific journal
в.3
41
Наукова стаття
Державні та місцеві цінні папери як фінансово-правова категорія в практиці Японії та США
Ковалко Наталія Миколаївна
2017
Evropsky politicky a pravni diskurz
в.6 c.199-204
42
Наукова стаття
Бізнес на роздоріжжі, або Що криється під масовим закриттям ФОПів?
Ковалко Наталія Миколаївна
2017
Інформаційний дайджест Економічного Дискусійного Клубу (ЕДК) «Економічний монітор»
в.№ 27
43
Матеріали конференції
Засади організації та діяльності Римської курії як державної служби Святого Престолу
Ковалко Наталія Миколаївна
2016
Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: зб. матер. Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів; 21 квітня 2016 р.
44
Монографія
Теорія та практика адаптації законодавства України про банківську діяльність до законодавства Європейського Союзу
Ковалко Наталія Миколаївна
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
2016
Саміт-Книга (монографія)
c.1-263
45
Наукова стаття
Фінансово-правовий аспект систематизації розрахунків
Ковалко Наталія Миколаївна
2016
O noua perspectiva a proceselor de integrare Europeana a Moldovei si Ucrainei: aspectul juridic: Materialele conferintei internationale stiintifico-practice, 25-26 martie 2016 Chisinau
46
Наукова стаття
К вопросу о целесообразности использования оценочных понятий в банковском законодательстве Украины
Ковалко Наталія Миколаївна
2016
Legea si Viata
47
Наукова стаття
Про деякі актуальні питання пов’язані з примусовим виконанням рішень на території України відповідно до Рекомендацій № Rec (2003) 17 Комітету Міністрів Ради Європи
Ковалко Наталія Миколаївна
2016
SCIENCIA VINCEMUS! Наукою переможемо: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
48
Наукова стаття
Колізія термінології щодо розуміння поняття «позики» в законодавстві України
Ковалко Наталія Миколаївна
2016
Проблеми теорії фінансового права в сучасний період: матеріали науково-практичного столу
49
Наукова стаття
Проблеми державного управління вищою освітою та шляхи до їх вирішення
Ковалко Наталія Миколаївна
2016
Інноваційні освітні технології: досвід Європейсьго Союзу та його імплементація в юридичній освіті. Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyers
50
Наукова стаття
Актуальні пропозиції імплементації міжнародного законодавства в сфері конституційного контролю в правову систему України
Ковалко Наталія Миколаївна
Дрозд Артем Олександрович
2016
Право і суспільство
в.№ 4, ч. 2 c.26-32
51
Наукова стаття
К вопросу о целесообразности использования оценочных понятий в банковском законодательстве Украины 
Ковалко Наталія Миколаївна
2016
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
52
Наукова стаття
Громадська рада доброчесності як інструмент впливу суспільства на судову систему
Ковалко Наталія Миколаївна
2016
Юридична газета
в.№ 51 (549) c.34-35
53
Наукова стаття
Cколько стоит гендерное равенство?
Ковалко Наталія Миколаївна
2016
Журнал «Деньги Плюс»
в.№ 2 c.38-39
54
Наукова стаття
Legal framework for implementation of infrastructure projects (on the example of public utilities sphere in Ukraine)
Ковалко Наталія Миколаївна
2015
Evropsky politicky a pravni diskurz
c.157-162
55
Наукова стаття
The directions of improvement of the investment attractiveness of enterprises in the sphere of municipal heat energy of Ukraine
Ковалко Наталія Миколаївна
2015
Evropsky politicky a pravni diskurz
в.№ 3 c.225-229
56
Наукова стаття
Основные направления реформирования системы принудительного исполнения судебных решений в Украине
Ковалко Наталія Миколаївна
2015
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
c.36-40
57
Наукова стаття
Теоретико-правовые аспекты понимания понятия «деловая репутация» в банковском законодательстве Украины
Ковалко Наталія Миколаївна
2015
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.7 c.39-42
58
Матеріали конференції
Щодо визначення місця емісійного права в системі фінансового права
Ковалко Наталія Миколаївна
2014
Проблеми теорії фінансового права в сучасний період: матеріали науково-практичного столу
c.29 – 33
59
Наукова стаття
Категорія «суб’єктивних прав» у радянській доктрині конституційного права
Ковалко Наталія Миколаївна
2014
Наше право
в.№ 1 c.5-9
60
Матеріали конференції
Щодо розуміння правового статусу особи в доктрині конституційного права
Ковалко Наталія Миколаївна
2013
Збірник тез наукових доповідей і повідомлень ІІ Міжнародної науково-практичної конференції
c.34-37
61
Навчальний посібник
Доступ до публічної інформації
Ковалко Наталія Миколаївна
2013
Ун-т "Україна"
c.1-79
62
Наукова стаття
Про деякі актуальні проблеми, пов’язані з відкриттям виконавчого провадження
Ковалко Наталія Миколаївна
2013
Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія
c.292 -295
63
Наукова стаття
Деякі аспекти співвідношення індивідуальних та колективних прав
Ковалко Наталія Миколаївна
2013
Вісник Вищої ради юстиції
в.№ 2 (14) c.209-214
64
Наукова стаття
Закон України «Про всеукраїнський референдум» як правова основа для прийняття нової Конституції України
Ковалко Наталія Миколаївна
2013
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
в.№ 3 c.31 - 34
65
Наукова стаття
Проблемні аспекти гармонізації національної правової системи України з правовою системою Європейської конвенції з прав людини
Ковалко Наталія Миколаївна
2013
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
в.№ 1 c.28-32
66
Наукова стаття
Щодо правового статуту Уповноваженого Президента України з прав дитини
Ковалко Наталія Миколаївна
2013
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.№ 2 c.94 – 96
67
Матеріали конференції
Проблеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні
Ковалко Наталія Миколаївна
2012
Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина. Збірник наукових статей та тез наукових повідомлень за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. Харків
в.1 c.87 – 89
68
Матеріали конференції
«Права людини» і «права громадянина»: деякі аспекти розмежування правових категорій
Ковалко Наталія Миколаївна
2012
Європейська юридична освіта і наука. Збірник матеріалів VII міжнародної науково-практичної конференції 12-14 жовтня 2012 р.
c.31-33
69
Наукова стаття
Основні напрямки удосконалення конституційних-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні
Ковалко Наталія Миколаївна
2012
Наше право
в.№ 5 c.35 - 39
70
Матеріали конференції
Система фінансового права і децентралізовані фінанси
Ковалко Наталія Миколаївна
2010
Треті конституційні читання. Збірка тез доповідей і повідомлень міжнародної конференції молодих учених, аспірантів і студентів просвічена пам’яті академіка права Ю. М. Тодики
c.451 – 452
71
Матеріали конференції
Принцип розподілу влад і єдність у фінансові діяльності української держави
Ковалко Наталія Миколаївна
2010
Закарпатські правові читання
c.189 – 192
72
Матеріали конференції
Публічно-правові режими розрахункових відносин
Ковалко Наталія Миколаївна
2007
Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права
c.358 - 361
73
Матеріали конференції
Проблемы совершенствования порядка уплаты налогов в Украине
Ковалко Наталія Миколаївна
2007
Современные проблемы теории налогового права. Материалы международной конференции (4-6 сентября 2007 г.)
c.98-102
74
Матеріали конференції
Вопросы терминологии в банковском законодательстве
Ковалко Наталія Миколаївна
2007
Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного "круглого стола" (Черновцы, 21 – 23 сентября 2006 года)
c.1047 - 1054
75
Наукова стаття
Актуальні проблеми правового регулювання розрахункових відносин в електроенергетиці України
Ковалко Наталія Миколаївна
2007
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.№ 8 c.251-254
76
Наукова стаття
Фінансово-правові питання державного управління електроенергетикою
Ковалко Наталія Миколаївна
2007
Право України
в.7 c.49-53
77
Наукова стаття
Розрахунки як предмет правового регулювання
Ковалко Наталія Миколаївна
2006
Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць.- Чернівці : Видавничий дім "Родовід"
в.333 c.103-106
78
Наукова стаття
Принципи безготівкових розрахунків і їх законодавче закріплення
Ковалко Наталія Миколаївна
2006
Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць.- Чернівці : Видавничий дім "Родовід"
в.311 c.101-104
79
Наукова стаття
Правове регулювання розрахунків при виробництві і реалізації енергетичних ресурсів з давальницької сировини
Ковалко Наталія Миколаївна
2002
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
в.17 c.217-223
80
Наукова стаття
Правове регулювання здійснення розрахунків на ринку природного газу України
Ковалко Наталія Миколаївна
2002
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
в.16 c.190-194

Повернення до списку

Вгору