Автори, співробітники Університету

Коваль Тетяна Валентинівна

Ідентифікатор автора: 34010
Author Identifier Number Scopus: 7003434663 →
ResearcherID, Web of Science: I-1865-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 422

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Посада: провідний інженер

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
The protective effect ofb inosine after x-ray exposure
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Коваль Тетяна Валентинівна
Костюк Олександра Сергіївна
Ракша Наталія Григорівна
Сербін Антон Семенович
2019
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.48
2
Дисертаційна робота
Протеолітична деградація білків як фактор метаболічної дисфункції за кислотного опіку стравоходу
Коваль Тетяна Валентинівна
2018
Рукопис (дисертація)
c.1-165
3
Матеріали конференції
Визначення активності матриксних металопротеїназ у слизовій оболонці стравоходу щурів за умов розвитку кислотного опіку
Коваль Тетяна Валентинівна
Луговська (Іщук) Тетяна Василівна
2017
Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих науковців
c.15-16
4
Матеріали конференції
Proteasomes activity in the rat’s esophagus under acid burns of II stage
Коваль Тетяна Валентинівна
Остапченко Людмила Іванівна
Раєцька Яна Борисівна
Савчук Олексій Миколайович
2018
Horizons in Molecular Biology. International PhD Student Symposium
c.193
5
Наукова стаття
Matrix metalloproteinase functioning in case of esophagus acid burn
Гребіник Дмитро Миколайович
Коваль Тетяна Валентинівна
Луговська (Іщук) Тетяна Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Раєцька Яна Борисівна
Савчук Олексій Миколайович
Сокур Олеся Вадимівна
2018
Biomedical Research
т.29 в.16 c.3169-3173
6
Матеріали конференції
Функціонування матриксних металопротеїназ в сироватці крові щурів за умов розвитку кислотного опіку стравоходу
Коваль Тетяна Валентинівна
Раєцька Яна Борисівна
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.78-79
7
Наукова стаття
Біохімічні та загальноклінічні показники крові статевонезрілих щурів за умов моделювання кислотного опіку стравоходу ІІ ступеня
Коваль Тетяна Валентинівна
Раєцька Яна Борисівна
2016
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
т.73 c.298-302
8
Наукова стаття
Characteristics of immune response under experimental models of acid burns of the esophagus
Коваль Тетяна Валентинівна
Луговська (Іщук) Тетяна Василівна
Раєцька Яна Борисівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.2 в.72 c.52-55
9
Наукова стаття
Dynamics changes of proteolytic balance in blood plasma under experimental chemical burns of esophageal development in rats
Коваль Тетяна Валентинівна
Луговська (Іщук) Тетяна Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Раєцька Яна Борисівна
Савчук Олексій Миколайович
2016
International Journal of Health Sciences and Research
т.6 в.12 c.259-264
10
Наукова стаття
Зміни білкового складу сироватки крові та гомогенату стравоходу за розвитку кислотного опіку стравоходу статевонезрілих щурів
Коваль Тетяна Валентинівна
Луговська (Іщук) Тетяна Василівна
Раєцька Яна Борисівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.1 в.22 c.36-39
11
Наукова стаття
Cytokine profile indicators in rat blood serum in a model of esophagus burn induced by antioxidant chemical preparation
Берегова Тетяна Володимирівна
Коваль Тетяна Валентинівна
Остапченко Людмила Іванівна
Раєцька Яна Борисівна
Савчук Олексій Миколайович
Чорненька Наталія Миколаївна
2017
Biomedical Research and Therapy
т.4 в.9 c.1591-1606
12
Праці конференції
Experimental model of an acid esophagus burn and its main clinical biochemical parameters
Коваль Тетяна Валентинівна
Луговська (Іщук) Тетяна Василівна
Раєцька Яна Борисівна
Савчук Олексій Миколайович
2016
Prague European Days of Internal Medicine
c.73
13
Тези
Рівень циркулюючих імунних комплексів у крові щурів за умов експериментального відтворення моделі кислотного опіку стравоходу
Коваль Тетяна Валентинівна
Луговська (Іщук) Тетяна Василівна
Раєцька Яна Борисівна
Поважняк Галина Василівна
2017
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.45-46
14
Матеріали конференції
Вміст молекул середньої маси у тканинах щурів за умов розвитку кислотного опіку стравоходу
Коваль Тетяна Валентинівна
Луговська (Іщук) Тетяна Василівна
Раєцька Яна Борисівна
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.1 c.104-105
15
Наукова стаття
Вміст молекул середньої маси та олігопептидів у крові та тканинах щурів за умов розвитку кислотного опіку стравоходу
Коваль Тетяна Валентинівна
Луговська (Іщук) Тетяна Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Раєцька Яна Борисівна
Савчук Олексій Миколайович
2015
Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи)
т.7 в.2 c.143-148
16
Наукова стаття
Експериментальне відтворення моделі кислотного опіку стравоходу ІІ-го ступеню
Коваль Тетяна Валентинівна
Луговська (Іщук) Тетяна Василівна
Раєцька Яна Борисівна
Савчук Олексій Миколайович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.2 в.19 c.15-18
17
Наукова стаття
Cтан глутатіонзалежної ланки антиоксидантної системи крові при введенні Trigonella Foenum Graecum L. на фоні розвитку експериментального ожиріння
Коваль Тетяна Валентинівна
Конопельнюк Вікторія Василівна
Кот Лариса Іванівна
Остапченко Людмила Іванівна
Преображенська Тамара Дмитрівна
Хілько Тетяна Дмитрівна
Якубцова Ірина Володимирівна
2016
Фізіологічний журнал
в.5 c.25-32
18
Тези
Особливості імунної відповіді за умов експериментальної моделі кислотного опіку стравоходу у статевонезрілих щурів
Коваль Тетяна Валентинівна
Луговська (Іщук) Тетяна Василівна
Раєцька Яна Борисівна
2016
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.36-37
19
Наукова стаття
Активность протеасом в клетках поджелудочной железы при экспериментальном панкреатите
Коваль Тетяна Валентинівна
Сокур Олеся Вадимівна
Тимошенко Марія Олександрівна
2015
Scientific Journal «ScienceRise»
т.11 в.6 c.6-12
20
Праці конференції
Ефекти дії модифікованого сорбенту на біохімічні показники сироватки крові щурів за умов етанол-індукованого ульцерогенезу
Коваль Тетяна Валентинівна
Тимошенко Марія Олександрівна
2013
Міжнародна науково-практична конференція «Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»
c.121-123
21
Тези
Effects of TRPV4 pharmacological modulators on secretion of hydrochloric acid in the rat stomach
Берегова Тетяна Володимирівна
Жолос Олександр Вікторович
Коваль Тетяна Валентинівна
Остапченко Людмила Іванівна
2014
Міжнародна наукова конференція «Механізми функціонування фізіологічних систем»
c.99
22
Наукова стаття
Зміна вмісту глутатіону в тимоцитах щурів за індукції апоптозу під впливом Н2О2 або радіації
Коваль Тетяна Валентинівна
Матишевська Ольга Павлівна
2008
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.2 c.114-119
23
Тези
Зміни вмісту GSH та [Са2+]і передують фрагментації ДНК за Н2О2-індукованого апоптозу тимоцитів
Гребіник Дмитро Миколайович
Гринюк Ірина Іванівна
Коваль Тетяна Валентинівна
Матишевська Ольга Павлівна
Прилуцька Світлана Володимирівна
2007
Тези доповідей
c.273
24
Наукова стаття
Активність ферментів системи глутатіону у ізольованих тимоцитах щурів за дії пероксиду водню
Коваль Тетяна Валентинівна
Матишевська Ольга Павлівна
2006
Доповіді Національної академії наук України
т.9 c.176-180
25
Тези
Oxidative stress and increase in cytosolic Ca2+ precedes DNA fragmentation during H2O2-induced thymocyte apoptosis
Гребіник Дмитро Миколайович
Гринюк Ірина Іванівна
Коваль Тетяна Валентинівна
Матишевська Ольга Павлівна
2005
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.77 c.102
26
Наукова стаття
Кальциевый гомеостаз в тимоцитах при апоптозе. I. Повышение концентрации цитозольного Са2+ на ранней стадии апоптоза, индуцированного пероксидом водорода
Гребіник Дмитро Миколайович
Коваль Тетяна Валентинівна
Матишевська Ольга Павлівна
2004
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.76 c.63-69
27
Наукова стаття
Дослідження структурного стану ДНК та життєздатності тимоцитів під дією іонізуючої радіації та пероксиду водню in vitro
Коваль Тетяна Валентинівна
Матишевська Ольга Павлівна
2004
Доповіді Національної академії наук України
т.7 c.166-171
28
Наукова стаття
Дослідження вмісту гістонів у ядрах, виділених з тимоцитів на ранніх стадіях радіаційного апоптозу
Гринюк Ірина Іванівна
Коваль Тетяна Валентинівна
2002
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.37 c.102-106
29
Тези
Відмінності у механізмах апоптозу, викликаного окиснювальним стресом у гепатоцитах і тимоцитах
Дворщенко Катерина Олександрівна
Коваль Тетяна Валентинівна
Матишевська Ольга Павлівна
2002
Фізіологічний журнал
т.48 c.135
30
Тези
Комплексне дослідження фрагментації ДНК у тимоцитах за дії радіації
Дворщенко Катерина Олександрівна
Коваль Тетяна Валентинівна
2002
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.74 c.224
31
Тези
Порівняльне дослідження відповіді тимоцитів та гепатоцитів in vitro на дію апоптогенних факторів
Дворщенко Катерина Олександрівна
Коваль Тетяна Валентинівна
Матишевська Ольга Павлівна
2002
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.74 c.228-229
32
Наукова стаття
Порівняльне дослідження загибелі in vitro тимоцитів за дії іонізуючої радіації та перекису водню
Дворщенко Катерина Олександрівна
Коваль Тетяна Валентинівна
Матишевська Ольга Павлівна
2001
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.7 c.119-125
33
Тези
Различия в адаптивном ответе тимоцитов и гепатоцитов на апоптогенное действие радиации и перекиси водорода
Дворщенко Катерина Олександрівна
Коваль Тетяна Валентинівна
Матишевська Ольга Павлівна
2001
Тези доповідей
c.293
34
Тези
Сomplex study of DNA lesions during radiation- and H2O2 — induced apoptosis in cells population
Гребіник Дмитро Миколайович
Дворщенко Катерина Олександрівна
Коваль Тетяна Валентинівна
2000
Тези доповідей
c.46

Повернення до списку

Вгору