Автори, співробітники Університету

Ковальська Кристина Валентинівна
Kovalska Kristina

Ідентифікатор автора: 34052
Кількість пошукових запитів автора: 932
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: управління персоналом, управлінське консультування, корпоративне управління

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 53, з них наукових статей (наукові публікації) - 35, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій»
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Фірсова Світлана Германівна
2020
Наукова столиця
c.1-44
2
Тези
The Current State of the National Innovation Ecosystem of Ukraine in the Context of the World Economic Development
Ковальська Кристина Валентинівна
Пастушенко Руслан Михайлович
2020
Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.108-110
3
Матеріали конференції
Застосування BIG DATA в управлінні персоналом сучасних організацій
Ковальська Кристина Валентинівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.140
4
Матеріали конференції
Особливості ринку енергопостачання як передумова формування політики ціноутворення на ньому
Ковальська Кристина Валентинівна
Мельниченко Юлія Вікторівна
2019
Механізми та стратегії розвитку господарюючих суб’єктів в умовах інтеграційних процесів: Науково-практична INTERNETконференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю
c.97-99
5
Монографія
Employee Counseling As The Way Of Employee Assistance And Adapting In The Terms Of Human Resource Management
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2019
The potential of modern science [Monograph]
в.2 c.105-116
6
Наукова стаття
Фактори і показники ефективності системи талант-менеджменту в організаціях
Ковальська Кристина Валентинівна
Ковалюх Єлизавета Олександрівна
2019
Молодий вчений
в.4 (68) c.173-178
7
Наукова стаття
Особливості розробки збалансованої системи показників для реалізації стратегії управління персоналом інноваційного підприємства
Ковальська Кристина Валентинівна
Приходько Анна Василівна
2019
Ефективна економіка
в.5
8
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Управління персоналом” для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” освітня програма “Менеджмент організацій”
Білорус Тетяна Валеріївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Приймак Василь Михайлович
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-30
9
Наукова стаття
Trends of Enterprise’ Investment Development in the Ukrainian Market of Informational Technologies
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2018
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.20 c.144-149
10
Наукова стаття
Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг у контексті посткризового періоду в Україні
Ковальська Кристина Валентинівна
Пастушенко Руслан Михайлович
2018
Молодий вчений
т.1 в.8 c.194-198
11
Навчальний посібник
Управління персоналом: Практикум
Ковальська Кристина Валентинівна
2017
Київ: Аграр Медіа Груп
т.1 в.1 c.1-224
12
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для студентів напряму підготовки 6.030601«Менеджмент».
Балан Валерій Григорович
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-38
13
Наукова стаття
The Necessity of Development of Student’s Professional Competences in Economic Specialities
Анісімова Людмила Анатоліївна
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2016
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.15 c.5-9
14
Наукова стаття
Modern Trends and Problems of Development of Consulting Services Industry in Ukraine
Анісімова Людмила Анатоліївна
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2017
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.17 c.84-90
15
Наукова стаття
Corporate Social Responsibility as a Factor to Consider in Fundamental Analysis of Agribusiness: Theoretical Aspects
Ковальська Кристина Валентинівна
Карпич Анна Юріївна
2016
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 в.2 c.170-174
16
Наукова стаття
Особливості процесу формування і реалізації розвитку персоналу на підприємстві
Ковальська Кристина Валентинівна
2016
Молодий вчений
т.1 в.3 c.89-93
17
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2015
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-38
18
Наукова стаття
Сучасні методи відбору персоналу на підприємстві
Ковальська Кристина Валентинівна
2015
19
Наукова стаття
Перспективы развития лизинговой деятельности в условиях глобализации
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2015
Publishing house «BREEZE»
т.1 c.80-86
20
Наукова стаття
Management of Organizational Changes in Consulting Projects
Ковальська Кристина Валентинівна
2015
Socio-economic Aspects of Development of Economics and Management
т.2 c.305-309
21
Наукова стаття
Особливості мотивування персоналу інноваційного підприємства
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2015
Ефективна економіка
т.12 c.65-70
22
Наукова стаття
Особливості і тенденції розвитку ринку консалтингових послуг в Україні
Ковальська Кристина Валентинівна
2014
23
Наукова стаття
Стан і перспективи розвитку ринку консалтингових послуг Німеччини у контексті загальноєвропейських тенденцій
Ковальська Кристина Валентинівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.161 c.42-45
24
Наукова стаття
The Formation of the Personnel Assessment System On an Enterprise in the Market Economy
Ковальська Кристина Валентинівна
Олішевська Юлія Анатоліївна
2014
Proceeding of the III International scientific conference "The priorities of the world science: experiments and scientific debate" 18 – 19 February 2014, Saint Petersburg
т.1 c.36-49
25
Наукова стаття
Теоретико-методичні засади стратегічного оцінювання діяльності організацій в Україні
Ковальська Кристина Валентинівна
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.248-251
26
Наукова стаття
Особенности системы управления конфликтами интересов в корпорации
Ковальська Кристина Валентинівна
2013
Современный менеджмент: проблемы и перспективы: Международная научно-практическая конференция
т.2 c.194-199
27
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для студентів спеціальності 6.050200 "Менеджмент організацій"
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2012
К.: Нічлава
т.1 в.1 c.1-32
28
Наукова стаття
Складові системи стратегічного управління людськими ресурсами організації
Ковальська Кристина Валентинівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.31.0000
29
Тези
Маркетинговый подход к разработке новых товаров
Ковальська Кристина Валентинівна
2012
Перспективы инновационного развития Республики Беларусь: сборник научных статей ІІІ Международной научной конференции, Брест, 26 -28 мая
т.1 c.127-129
30
Навчальний посібник
Міждисциплінарний словник з менеджменту
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Герасименко Оксана Олександрівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Кухта Павло Володимирович
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Петровський Микола Васильович
Приймак Василь Михайлович
Святненко Вікторія Юріївна
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-624
31
Наукова стаття
Усовершенствование системы интегральных показателей при оценивании инвестиционной привлекательности страны // Московское научное обозрение
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2011
Научно-практический журнал "Московское научное обозрение"
c.9-13
32
Наукова стаття
Influence of transformation factors in planning and implementation strategies for the enterprise in conditions of globalization
Ковальська Кристина Валентинівна
2011
Ukraine-EU-CZECH Republic: Current Status and Future Trends : International scientific-practical seminar
c.59-64
33
Наукова стаття
Сутність і особливості управління конфліктами інтересів у корпорації
Ковальська Кристина Валентинівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.121 c.86-88
34
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для студентів спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій»
Балан Валерій Григорович
Євтушевський Володимир Андрійович
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Фірсова Світлана Германівна
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-28
35
Навчально-методичний комплекс
Управління персоналом: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Ковальська Кристина Валентинівна
2010
Київ: Аграр Медіа Груп
т.1 в.1 c.1-118
36
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для спеціальності 6.050200
Балан Валерій Григорович
Євтушевський Володимир Андрійович
Ковальська Кристина Валентинівна
Фірсова Світлана Германівна
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-28
37
Наукова стаття
Якість корпоративного управління як необхідний компонент стратегічного розвитку акціонерних товариств
Ковальська Кристина Валентинівна
2009
Менеджмент : збірник наукових праць
в.12 c.96-104
38
Наукова стаття
Соціально-психологічне забезпечення процесів стратегічного управління корпораціями
Ковальська Кристина Валентинівна
2010
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.2 c.76.0000
39
Наукова стаття
Нові підходи до мотивації персоналу в стратегічному управлінні корпораціями
Ковальська Кристина Валентинівна
Рак Роман Володимирович
2010
Формування ринкових відносин в Україні
т.10 c.29-33
40
Тези
Проблеми функціонування депозитарної системи України
Ковальська Кристина Валентинівна
2010
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
в.7 c.36-38
41
Навчально-методичний комплекс
Менеджмент: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Ковальська Кристина Валентинівна
2009
ПВНЗ Фінансово-правовий коледж
т.1 в.1 c.1-93
42
Наукова стаття
Чинники формування дивідендної політики акціонерного товариства.
Ковальська Кристина Валентинівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.87.0000
43
Наукова стаття
Проблеми формування стратегії корпоративного управління в Україні
Ковальська Кристина Валентинівна
2009
Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць.– К.
в.2 (93) c.58-61
44
Наукова стаття
Недержавне пенсійне забезпечення в Україні
Ковальська Кристина Валентинівна
Рак Роман Володимирович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.113 c.32-34
45
Наукова стаття
Особливості планування і реалізації організаційних змін у процесі управлінського консультування
Ковальська Кристина Валентинівна
Рак Роман Володимирович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.112 c.19-21
46
Наукова стаття
Боргова безпека в механізмі державних запозичень України
Ковальська Кристина Валентинівна
Рак Роман Володимирович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.114 c.39-40
47
Наукова стаття
Державні цінні папери у сфері державних запозичень
Ковальська Кристина Валентинівна
Рак Роман Володимирович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.116 c.24-27
48
Наукова стаття
Формування системи управління державними корпоративними правами в Україні
Ковальська Кристина Валентинівна
2009
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України
т.1 c.56-64
49
Наукова стаття
Вплив трансформаційних чинників на стратегічне управління підприємствами
Ковальська Кристина Валентинівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.99 c.40.0000
50
Наукова стаття
Особливості участі менеджменту в стратегічному управлінні корпорацією
Ковальська Кристина Валентинівна
2008
Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць.– К.
в.11 c.3-7
51
Наукова стаття
Місце медичного страхування в системі охорони здоров’я
Ковальська Кристина Валентинівна
Рак Роман Володимирович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.105 c.41-44
52
Наукова стаття
Роль власників у формуванні і реалізації стратегії розвитку акціонерного товариства
Ковальська Кристина Валентинівна
Рак Роман Володимирович
2008
Формування ринкових відносин в Україні
т.10 c.28-32
53
Монографія
Стратегія корпоративного управління
Бутенко Наталія Василівна
Євтушевський Володимир Андрійович
Ковальська Кристина Валентинівна
2007
К.: Знання
c.1-287

Повернення до списку

Вгору