Автори, співробітники Університету

Ковальчук Тетяна Вікторівна

Ідентифікатор автора: 34083
Author Identifier Number Scopus: 56799161500 →
Кількість пошукових запитів автора: 206

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: Аналітичної хімії / НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва /
Посада: асистент


Наукові інтереси: твердофазна екстракція

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 8, з них наукових статей (наукові публікації) - 3, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 12

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Bentonites with immobilized organophosphorus complexing ligands as adsorbents for the removal of toxic metals from natural water
Зайцев Володимир Миколайович
Запорожець Ольга Антонівна
Ковальчук Тетяна Вікторівна
Костенко Людмила Степанівна
2018
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.13 в.1 c.35-43
2
Тези
Adsorption of Pb(II), Cu(II) and Cd(II) from aqueous solutions onto organobentonites modified aminophosphonic acid
Запорожець Ольга Антонівна
Ковальчук Тетяна Вікторівна
Костенко Людмила Степанівна
2018
Membrane and sorption processes and technologies: Ukrainian-Polish scientific conference
в.ІІ
3
Тези
Гібридні фосфоровмісні органо-мінеральні сорбційні матеріали на основі бентоніту для видалення іонів важких металів з природних та питних вод
Ковальчук Тетяна Вікторівна
Костенко Людмила Степанівна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.67-68
4
Навчальний посібник
Практикум з газової хроматографії. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з газової хроматографії в рамках спецкурсу «Сучасні хроматографічні методи» для студентів магістрів хімічного факультуту спеціальності «аналітична хімія»
Зайцев Володимир Миколайович
Ковальчук Тетяна Вікторівна
Левчик Валентина Михайлівна
Лисенко Олена Миколаївна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-71
5
Тези
Silicas with immobilized derivative aminomethanephosphonic acid: a comparative study of protolytic and sorption properties
Зайцев Володимир Миколайович
Ковальчук Тетяна Вікторівна
Костенко Людмила Степанівна
2007
Analytical Russian-Geman-Ukrainian Symposium ARGUS
т.10 в.10 c.106-109
6
Наукова стаття
Preparation, structure and thermal stability of onium- and amino-functionalized silicas for the use as catalysts supports
Зайцев Володимир Миколайович
Ковальчук Тетяна Вікторівна
Костенко Людмила Степанівна
2006
Journal of Colloid and Interface Science
т.302 в.1 c.214-229
7
Тези
Hybrid organoclays for removal of hazardous cations from natural and potable waters
Ковальчук Тетяна Вікторівна
Костенко Людмила Степанівна
2006
International Conference on Inorganic Materials
т.5 в.5 c.148-149
8
Наукова стаття
Різнолігандні комплекси лантану з ксиленоловим оранжевим на поверхні хімічно модифікованих кремнеземів
Зайцев Володимир Миколайович
Ковальчук Тетяна Вікторівна
Костенко Людмила Степанівна
2005
Украинский химический журнал
т.71 в.9-10 c.68-75

Повернення до списку

Вгору