Автори, співробітники Університету

Ковбасюк Стефанія Андріївна
Kovbacyuk Stefaniya Andriyivna

Ідентифікатор автора: 34090
Кількість пошукових запитів автора: 964

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Історії мистецтв
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 36, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Реформація і гендер: від апології патріархату до феміністичної теології
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2017
"Європейська Реформація ХVІ ст.: історико-антропологічний вимір (до 500-ї річниці початку реформації в Європі)": матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.141-153
2
Наукова стаття
Обмінюючись ролями: конструкція та деконструкція гендеру в епоху Реформації
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.№135 c.14-17
3
Наукова стаття
Сложение иконографии Песаха в нидерландской живописи второй половины XV – XVI века: от еврейского праздника к Тайной вечери
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2017
Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей.
в.Вип.7 c.564-572
4
Тези
Границы дозволенного: Тайная вечеря в нидерландском искусстве времен Контрреформации
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2018
Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей.
т.11 c.53-55
5
Тези
«Інтер’єр у нідерландському мистецтві XVI ст.: відродження Античності чи «імпорт» Італійського Ренесансу (на прикладі «Таємної вечері»)»
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2018
Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Ver Kyiviens: Античне суспільство та його цивілізаційна спадщина", 17-18 травня 2018 року / Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків КНУ імені Тараса Шевченка. - Київ, 2018
c.С.50
6
Матеріали конференції
Реформація і гендер: від апології патріархату до феміністичної теології
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2017
Європейська Реформація XVI ст.: історико-антропологічний вимір (до 500-ї річниці початку Реформації в Європі)»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 8 лютого 2017 р.). – Запоріжжя: АА Тандем
c.141-153
7
Матеріали конференції
Обмінюючись ролями; конструкція і деконструкція гендеру в епоху Реформації»
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2017
VI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Гендерна проблематика та антропологічні горизонти"
8
Наукова стаття
Infirmiori vasculo»: особливості рецепції середньовічної мізогінії в Північному Гуманізму
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2017
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки.
в.№3 c.39-45
9
Тези
«Крихка посудина»: особливості рецепції середньовічної мізогінії у Північному гуманізмі
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2017
Laurea ІІ. Античний світ та середні віки: Читання пам’яті професора Володимира Івановича Кадєєва. – Харків: ООО «НТМТ»
c.130-133
10
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Лист Еразма Роттердамського до теолога Мартіна Дорпа (1515)
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2016
Історія західноєвропейського раннього нового часу. Хрестоматія: навч. посібник
c.220-222
11
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тридентське сповідання віри
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2016
Історія західноєвропейського раннього нового часу. Хрестоматія: навч. посібник
c.382-384
12
Матеріали конференції
Від Песаху до Таємної вечері: еволюція одного сюжету в нідерландському живописі другої половини XV – початку XVI ст.
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.366-371
13
Наукова стаття
Роль політичного чинника у становленні мистецтва українського бароко (друга половина XVII – поч. XVIII ст.)
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2016
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
в.3 c.100-105
14
Наукова стаття
«Таємна вечеря» кануну Реформації: особливості пізньосередньовічної мнемоніки в німецькому мистецтві початку XVI ст.
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2016
Стародавнє Причорномор’я.
в.11 c.240-248
15
Наукова стаття
«Збирання» античних прислів’їв в Нідерландах першої половини XVI ст. та формування нової візуальності
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2016
Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва: міжнародний електронний журнал
в.1 c.74-85
16
Наукова стаття
Тайная вечеря как convivium: пути десакрализации священных образов в нидерландском искусстве первой половины XVI века
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2016
Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей.
в.6 c.414-415
17
Наукова стаття
«Корабель дурнів» та «блакитний човен»: популярні конструкти, гуманістична думка та особливості візуалізації
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2016
Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва: міжнародний електронний журнал
в.2 c.46-57
18
Наукова стаття
Європейський контекст «українського авангарду»: між мистецтвом та ідеологією
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.130 c.35
19
Наукова стаття
Passover Feast in the Netherlandish Painting from the Second Half of 15th – 16th centuries: from the Jewish Feast to the Last Supper
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2016
Actual Problems of Theory and History of Art – 2016: Abstracts of communications of the 7th International Conference. – St. Petersburg: St. Petersburg University Press
20
Наукова стаття
Реформація і популярна культура: реформа популярної проповіді та народних святкувань у Нідерландах XVI ст.
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2014
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки.
т.29 c.33-38
21
Наукова стаття
Образ блазня в мистецтві ренесансних Нідерландів: між соціальною реальністю та популярною образністю
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.117 c.26.0000
22
Наукова стаття
«Корабль дураков» и «Голубая лодка»: особенности взаимодействия между «ученой» и «популярной» культурами в городском пространстве
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2013
Збірник наукових статей, присвячених пам’яті Н.Г.Подаляк
c.45.0000
23
Наукова стаття
День св. Мартіна у ранньомодерних Нідерландах (1480 – 1580-ті): топоси, наративи, візуальність
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2014
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
т.1 c.131-135
24
Наукова стаття
Кермессы и карнавалы: хроматика народных празднований в ренессансных Нидерландах
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2014
Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей.
т.4 c.279-286
25
Праці конференції
Роль "Північного" Гуманізму у становленні гротескного жанру в нідерландському живописі середини XVI ст.
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2013
Богданівські читання. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції
c.381.0000
26
Праці конференції
П’ять відчуттів та «Корабель дурнів»: досвід рецепції твору С.Бранта у французькій гуманістичній думці початку XVI ст. («La Nef des folles» Й.Бадія)
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2014
27
Тези
Adagiorum Chiliades: роль та місце прислів’їв та приказок в популярних практиках ранньомодерних Нідерландів (1490-ті – 1560-ті)
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2013
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.38.0000
28
Тези
Трактат Ф. Меланхтона «De Vestitu» («Про одяг», 1527): до питання про «хромофобію» в епоху Реформації
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2014
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.314-318
29
Наукова стаття
Латини Брунетто. Книга о сокровище. Кн. ІІІ. Ч. 2. Гл. XXIV/ Пер. со старофранц.; вступ. ст. и коммент.
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2012
30
Наукова стаття
Селянин як "Інший": образи селян очима містян в Нідерландах середини XVI ст.
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2013
31
Праці конференції
Смак до химерного: гротеск у нідерландському живописі першої половини XVI сторіччя
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2012
32
Праці конференції
Образ міняйл середини XVI сторіччя в Нідерландах у творчості Марінуса ван Реймерсвале (1490-1546)
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2012
33
Праці конференції
Злые женщины в картинах "de Zotte Schilders": иконографический и социальный аспекты
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2012
34
Праці конференції
Образы женской Старости в латинской литературе І в. до н.э. – ІІ в. н.э.
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2013
35
Праці конференції
Роль «Північного» Гуманізму у становленні гротескного жанру в нідерландському живописі середини XVI ст.
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2013
36
Тези
Adagiorum Chiliades: роль та місце прислів’їв та приказок в популярних практиках ранньомодерних Нідерландів (1490-ті – 1560-
Ковбасюк Стефанія Андріївна
2013

Повернення до списку

Вгору