Автори, співробітники Університету

Ковтун Людмила Іванівна

Ідентифікатор автора: 34104
Кількість пошукових запитів автора: 704

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Центр українознавства
Посада: філософ ІІ категорії

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 29, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Formation of color representations of ukrainians (Становлення колористичних уявлень українців)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Ковтун Людмила Іванівна
2019
Proceedings of XXXХXIV International scientific conference «Achievements of Our Era»
c.12 – 20
2
Наукова стаття
Особливості колористичних уявлень українців: соціально-філософські аспекти
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Ковтун Людмила Іванівна
2019
SWorld Journal
в.№ 2. Ч. 3 c.59 – 65
3
Довідник
Чернігівчани в Київському університеті : довідник
Ковтун Людмила Іванівна
2018
К.:ВПЦ "Київський університет"
c.74-75; 146-147; 242-244; 269-271; 337-338; 345-346
4
Тези
Феномен колористичних уявлень у давній культурі українського народу
Ковтун Людмила Іванівна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.5 c.135-137
5
Наукова стаття
Консолідаційний потенціал колористичних уявлень українців
Ковтун Людмила Іванівна
2016
Софія: гуманітарно-релігієзначий вісник
в.3 (7) c.60-62
6
Наукова стаття
Цивілізаційний контекст християнізації Київської Русі
Ковтун Людмила Іванівна
2014
Українознавчий альманах
т.15 в.15 c.87-90
7
Тези
Колористичні уявлення українців як об'єкт українознавчого дослідження
Ковтун Людмила Іванівна
2015
Дні науки філософського факультету – 2015», 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
т.8 c.18-20
8
Наукова стаття
Ідея еманації світла у світоглядних уявленнях людності Київської Русі
Ковтун Людмила Іванівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
т.17 c.65-68
9
Наукова стаття
Український національний прапор у дослідженнях учених діаспори: колористичний вимір
Ковтун Людмила Іванівна
2014
Українознавчий альманах
т.17 c.238-241
10
Тези
Колористичний вимір культури українського народу: філософія бачення
Ковтун Людмила Іванівна
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.2 c.150-152
11
Тези
Колористичний вимір культури українського народу: філософія бачення
Ковтун Людмила Іванівна
2014
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 c.150-152
12
Енциклопедія
Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда. – Вишгород: ПП Сергійчук М.
Авер’янова Ніна Миколаївна
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Грабовська Ірина Миколаївна
Ємець Тетяна Михайлівна
Кагамлик Світлана Романівна
Кобченко Катерина Аркадіївна
Ковтун Людмила Іванівна
Конча Сергій Вікторович
Мостяєв Олександр Іванович
Сорочук Людмила Василівна
Шептицька Тетяна Леонідівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.12.0000
13
Наукова стаття
Колористические представления в культуре Древней Руси
Ковтун Людмила Іванівна
2013
Новый университет. Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук
т.30 c.18.0000
14
Праці конференції
Розвиток колористичної культури українців у європейському цивілізаційному полі
Ковтун Людмила Іванівна
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2013 c.260.0000
15
Наукова стаття
Колористичні уявлення українців про красу, прекрасне: філософсько-світоглядний аналіз
Ковтун Людмила Іванівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
т.15 c.33.0000
16
Наукова стаття
Колористична символіка образів захисників-покровителів Землі Руської
Ковтун Людмила Іванівна
2011
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія»
т.8 c.115.0000
17
Наукова стаття
Аксіологічний вимір системи колористичних уявлень українського народу
Ковтун Людмила Іванівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
т.16 c.48.0000
18
Наукова стаття
Політико-правовий аспект діяльності Союзу українок Австралії ім. Святої княгині Ольги
Ковтун Людмила Іванівна
2012
Українознавчий альманах
т.7 c.92.0000
19
Наукова стаття
Концепт «Білого світу» в колористичних уявленнях українців
Ковтун Людмила Іванівна
2012
Українознавчий альманах
т.8 c.167.0000
20
Тези
Історична спадщина «слова о полку Ігоревім» в українознавчих поглядах М. Максимовича, М. Гоголя та І. Огієнка
Ковтун Людмила Іванівна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.222.0000
21
Наукова стаття
Міфологічні та коло- ристичні виміри образів світу в моделюванні М. Гоголя
Ковтун Людмила Іванівна
2009
Українознавство
т.1 c.120.0000
22
Наукова стаття
Український колорис-тичний код Світотво- рення
Ковтун Людмила Іванівна
2009
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
т.13 c.49.0000
23
Праці конференції
Колористичні опозиції в уявленнях українського народу
Ковтун Людмила Іванівна
2009
24
Тези
Творча спадщина М.Гоголя: міфопроекція обра- зу імперії та його культурно-антропологічний вимір
Ковтун Людмила Іванівна
2009
25
Тези
Павло Чубинський про колористичні уявлення українців
Ковтун Людмила Іванівна
2009
Українська культура
c.31.0000
26
Наукова стаття
Психоментальні універсалії фарсу зодягання у стилістичній реконструкції Миколи Гоголя
Ковтун Людмила Іванівна
2008
27
Наукова стаття
Дослідження колористичних уявлень українського народу
Ковтун Людмила Іванівна
2008
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.62.0000
28
Праці конференції
Нівеляція поведінкових норм в українській травестії
Ковтун Людмила Іванівна
2007
29
Праці конференції
Нівеляція норм поведінки в українській травестії // Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі. Збірник наукових праць за результатами міжнародної наукової конференції 25 жовтня 2007 р.
Ковтун Людмила Іванівна
2007

Повернення до списку

Вгору