Автори, співробітники Університету

Кодинець Анатолій Олександрович

Ідентифікатор автора: 34129
Кількість пошукових запитів автора: 1147

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Інтелектуальної власності та інформаційного права
Посада: зав. кафедрою

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 85, з них наукових статей (наукові публікації) - 62, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Концептуальні засади оновлення законодавства у сфері інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
2020
Проблеми юридичнї відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17.04.2020) К.,2020.
2
Наукова стаття
Problematic aspects of property rights in the field of settlement transactions using cryptocurrency
Кодинець Анатолій Олександрович
Панова Людмила Вячеславівна
Харченко Георгій Георгійович
2020
International Journal of Advanced and Applied Sciences
т.7 в.9 c.83-88
3
Наукова стаття
Правова охорона географічних зазначень: новели за законодавством України
Кодинець Анатолій Олександрович
2020
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.1 c.21-28
4
Наукова стаття
Problematic asects of property rights in the field of settlement transactions using cryptocurrency
Кодинець Анатолій Олександрович
Панова Людмила Вячеславівна
Харченко Георгій Георгійович
2020
International Journal of Advanced and Applied Sciences
т.7 в.9 c.83-88
5
Наукова стаття
Інформація як результат інтелектуальної діяльності: теоретичні засади, проблеми та перспективи цивільно-правової охорони
Кодинець Анатолій Олександрович
2019
Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста (до 90-річчя від Дня народження професора Діни Василівни Бобрової); за заг. ред. Р.О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2019. – 351 с.
c.108-121
6
Матеріали конференції
Проблеми правової охорони об’єктів патентних прав в Україні.
Кодинець Анатолій Олександрович
2019
Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали наук.-практ. конф. 26 квіт.2019 р. / Упоряд.: В.М.Фурашев, С.Ю.Петряєв, В.А.Барбаш. – Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2019
c.60-63
7
Матеріали конференції
Захист прав інтелектуальної власності як складова національної безпеки
Кодинець Анатолій Олександрович
2019
Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві»
c.42-50
8
Навчальний посібник
Тема 29. Право на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Тема 55. Договори у сфері розпорядження правами інтелектуальної власності.
Бажанов Валентин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.276-289,548-563
9
Навчальний посібник
Договори в сфері розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
Бажанов Валентин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.548-563
10
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -денна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
11
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -заочна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
12
Наукова стаття
Інформація та право інтелектуальної власності: окремі аспекти співвідношення в умовах формування інформаційного суспільства.
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2 (107) c.39-43
13
Наукова стаття
Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад.
Кодинець Анатолій Олександрович
2019
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця; [наук. ред.: М. М. Хоменко]
т.1 c.252-262
14
Наукова стаття
Commercialization of Intellectual Property Rights as Foundation for Innovation
Кодинець Анатолій Олександрович
Майданик Любов Романівна
2019
Science and innovation
в.15 (4) c.91-102
15
Наукова стаття
Права працівників культурно-мистецької сфери в сучасних умовах
Вавженчук Сергій Ярославович
Кодинець Анатолій Олександрович
2019
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
в.3 c.47-51
16
Матеріали конференції
Зміни системи правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності.
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Розвиток сучасного приватного права Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форум, Київ, 19-20 квітня 2018 року.
c.160-165
17
Матеріали конференції
Особливості викладання магістерських програм з інтелектуальної власності : вимоги сьогодення та європейський досвід.
Кодинець Анатолій Олександрович
2017
Scientific pedagogical internship «Legal education of the future: prospective and priority directions of scientific research» : Internship proceedings, November 27 – Desember 1, 2017. Lublin: Izdevniecida «Baltija Publishing». 184 p.- p.146-149.
c.76-78
18
Матеріали конференції
Проблеми охорони прав на об’єкти інновацій в умовах реалізації евроінтеграційної стратегії розвитку України
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Створення, охорона та захист об’єктів інновацій : матеріали наук.-практ. семінару, м. Київ, 26 квіт. 2018 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 84 с.
c.9-14
19
Матеріали конференції
Правові засади реалізації положень угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині охорони інтелектуальної власності в умовах формування інформаційного суспільства.
Кодинець Анатолій Олександрович
2017
Зб. мат. міжн. наук.-практ. конф. [«Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства»], (м. Київ, 29.12.2017). / К.: ДДІП НАПрН України, НТТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017.
c.83-88
20
Монографія
Transformation the system of public management of Intellectual property in conditions of implementation the Association agreement.
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Pubic administration procedure in countries of the European Union: challenges of III millennium: Collective monograph. Lublin. Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018.
c.131-148
21
Наукова стаття
Засади цивільно-правового регулювання інформаційних зобов’язань: проблеми теорії та практики.
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Право України
в.1 c.72-80
22
Наукова стаття
Цивільна відповідальність у сфері інформаційних відносин: поняття, правові засади, особливості
Кодинець Анатолій Олександрович
2017
Порівняльо-аналітичне право
в.6 c.104-106
23
Наукова стаття
Захист прав інтелектуальної власності в умовах впровадження судової реформи.
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.3 c.9-13
24
Наукова стаття
Transformation the system of protection intellectual property rights in the context of administrative and judicial reforms
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.5 в.2 c.82-88
25
Наукова стаття
Способы защиты прав в сфере информационных отношений: отдельные вопросы правоприменения
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.4 c.72-76
26
Наукова стаття
Підстави цивільної відповідальності за правопорушення у сфері інформаційних відносин: доктринальні засади та практичні наслідки
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
27
Наукова стаття
Самозахист прав у сфері інформаційних відносин: проблеми теорії та практики
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Держава і регіони. Гуманітарні науки
в.2 c.42-47
28
Наукова стаття
Захист прав на інформацію в адміністративному порядку: окремі засади правового регулювання
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Право та державне управління
в.1 c.53-58
29
Наукова стаття
Договір про конфіденційність: істотні умови та особливості регулювання
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Право і суспільство
в.2 c.72-77
30
Наукова стаття
Договірні відносини у сфері надання прав інформацію: окремі аспекти правового регулювання.
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.49 c.122-125
31
Наукова стаття
Правова природа договору у системі цивільно-правових категорій: доктринальні традиції та сучасне розуміння
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Актуальні проблеми держави і права
в.80 c.64-70
32
Наукова стаття
Договір у сфері інформаційних відносин: особливості цивільно-правого регулювання
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки
в.1 c.40-46
33
Наукова стаття
Правові засади систематизації інформаційних зобов’язань.
Кодинець Анатолій Олександрович
2017
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.11 c.35-39
34
Наукова стаття
Правова охорона лікарських засобів у системі права інтелектуальної власності.
Кодинець Анатолій Олександрович
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
в.5 c.91-94
35
Наукова стаття
Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності: напрями, проблеми, перспективи
Кодинець Анатолій Олександрович
2017
Теорія і практика інтелектуальної власності
в.4 c.49-58
36
Наукова стаття
Теоретико-методологические аспекты правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.
Кодинець Анатолій Олександрович
2017
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.12 c.88-91
37
Наукова стаття
Договірні відносини у сфері надання інформаційних послуг: правова природа та законодавче регулювання.
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Юридичний науковий електронний журнал
в.2 c.69-72
38
Матеріали конференції
Правові засади реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
2017
Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення:матеріали міжн. наук.-практ. конф. 21 квіт. 2017 р., м. Київ/ Упоряд.: В.М.Фурашев, С.Ю.Петряєв. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського
т.1 c. 41-50
39
Матеріали конференції
Окремі аспекти реформування законодавства про інтелектуальну власність.
Кодинець Анатолій Олександрович
2017
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.126-129
40
Матеріали конференції
Правові засади оновлення законодавства у сфері інтелектуальної власності в умовах сучасності.
Кодинець Анатолій Олександрович
2017
Сучасна цивілістична наука в умовах гібридної війни: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 16 листопада 2017 р.
c.106-109
41
Монографія
Методологічні засади правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності
Кодинець Анатолій Олександрович
2017
Методологія в праві: монографія / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.;за заг.ред. І.Безклубого . К.: Грамота, 2017 – 658 с. (Серія «Про українське право»).
c.431-440
42
Монографія
Цивільно-правове регулювання зобов’язальних інформаційних відносин : [монографія]
Кодинець Анатолій Олександрович
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-582
43
Наукова стаття
Права на інформацію: концепція, зміст, особливості приватноправового регулювання
Кодинець Анатолій Олександрович
2017
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
т.2 в.93-97
44
Наукова стаття
The right to information: some provisions of civil legal regulation
Кодинець Анатолій Олександрович
2017
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.4 в.5 c.126-130
45
Навчальний посібник
Основи інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
2016
Інтерсервіс
c.1-382
46
Наукова стаття
Концептуальные положения определения природы прав на результаты интеллектуальной деятельнJсти
Кодинець Анатолій Олександрович
2015
Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства
в.4 (196) c.53-59
47
Наукова стаття
Теоретические аспекты деликтной ответственности за правонарушения в информационной сфере
Кодинець Анатолій Олександрович
2015
Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины
в.5(92) c.81-86
48
Наукова стаття
Інформаційні зобов’язання: поняття, особливості, засади цивільно-правового регулювання
Кодинець Анатолій Олександрович
2016
Evropsky politicky a pravni diskurz
в.4 c.143-147
49
Наукова стаття
Договор о предоставлении информационных услуг: правовая природа и нормативное регулирование
Кодинець Анатолій Олександрович
2016
Legea si Viata
в.9 c.52-55
50
Наукова стаття
Інформація як об’єкт цивільно-правової охорони
Кодинець Анатолій Олександрович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.39 c.58-61
51
Наукова стаття
Договірні відносини у сфері колективного управління авторськими та суміжними правами
Кодинець Анатолій Олександрович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
в.4 c.60-64
52
Наукова стаття
Інтелектуальна власність та інформаційні відносини: теоретичні засади правового регулювання
Кодинець Анатолій Олександрович
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.8 c.16-20
53
Наукова стаття
Договоры в сфере информационных отношений: особенности систематизации и нормативного регулирования
Кодинець Анатолій Олександрович
2014
Науковий журнал "Закон и жизнь"
т.12 c.26-31
54
Наукова стаття
Специфіка законодавчого регулювання договорів у сфері розпоряджання правами на торговельні марки
Кодинець Анатолій Олександрович
2015
Часопис Академії Прокуратури України
т.1 c.101-109
55
Наукова стаття
Формування та розвиток системи договірного регулювання у сфері інтелектуальної діяльності
Кодинець Анатолій Олександрович
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.31 c.130-134
56
Наукова стаття
Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: нормативне регулювання та теоретичне дослідження
Кодинець Анатолій Олександрович
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.169-178
57
Наукова стаття
Реформування системи охорони інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів в Україні
Кодинець Анатолій Олександрович
2015
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки
в.4 (2) c.65-72
58
Наукова стаття
Гражданско-правовые аспекты защиты прав в сфере информационных отношений
Кодинець Анатолій Олександрович
2015
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
т.1 c.66-70
59
Наукова стаття
Правове регулювання інформаційних відносин в умовах громадянського суспільства: співвідношення приватноправового та публічного підходів
Кодинець Анатолій Олександрович
2015
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.6 c.553-562
60
Наукова стаття
EU-Ukraine Association Agreement: some provisions of intellectual property protection
Кодинець Анатолій Олександрович
2015
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.1 c.86-91
61
Наукова стаття
Інформація як об’єкт цивільних прав: концепція, методологія, правова природа
Кодинець Анатолій Олександрович
2015
Право України
т.1 c.107-115
62
Наукова стаття
Договірні засади внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу
Кодинець Анатолій Олександрович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.6 c.160-164
63
Наукова стаття
Проблеми нормативного регулювання ліцензійного договору
Кодинець Анатолій Олександрович
2015
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.1 c.10-15
64
Наукова стаття
Договірні інформаційні відносини у сфері наукової діяльності: проблеми теорії та практики
Кодинець Анатолій Олександрович
2015
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.2 c.30-35
65
Наукова стаття
Договірні відносини у сфері створення об’єктів інтелектуальної діяльності: особливості та правова природа
Кодинець Анатолій Олександрович
2015
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
т.67 c.167-178
66
Наукова стаття
Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності: сучасне відображення минулого
Кодинець Анатолій Олександрович
2015
Вісник Академії прокуратури України
т.2 c.11 -17
67
Наукова стаття
Договірні відносини, які виникають у зв’язку із створенням обєктів інтелектуальної власності при виконанні трудового договору
Кодинець Анатолій Олександрович
2015
Вісник Академії прокуратури України
т.1 c.35-41
68
Наукова стаття
Теоретичні проблеми правозастосування у сфері інформаційних відносин.
Кодинець Анатолій Олександрович
2015
Право України
т.4 c. 96-104
69
Розділ монографії
Цивільно-правові проблеми захисту прав інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.159-172
70
Тези
Економіко-правовий аспект захисту від патентного тролінгу
Кодинець Анатолій Олександрович
Полторацька (Вікулова) Альона Олегівна
2014
Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень: матеріали круглого стола (Київ, 10-11 листопада 2014 р.)
т.1 c.77-79
71
Наукова стаття
Правова охорона лікарських засобів у системі права інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.73.0000
72
Наукова стаття
Оновлення законодавства України у сфері промислової власності: цивільно-правові аспекти
Кодинець Анатолій Олександрович
Кохановська Олена Велеонінівна
2012
73
Наукова стаття
Теоретические аспекты защиты прав интеллектуальной собственности
Кодинець Анатолій Олександрович
2012
74
Наукова стаття
Договори у сфері інтелектуальної: проблеми регулювання
Кодинець Анатолій Олександрович
2011
75
Наукова стаття
Теоретические аспекты юридической природы прав на результаты интеллектуальной, творческой деятельности и средства индивидуализации
Кодинець Анатолій Олександрович
2011
76
Наукова стаття
Договори у сфері інтелектуальної власності: проблеми регулювання
Кодинець Анатолій Олександрович
2011
77
Тези
Договори у сфері інтелектуальної власності: проблеми систематизації
Кодинець Анатолій Олександрович
2010
78
Тези
Правова природа договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
Кодинець Анатолій Олександрович
2011
79
Наукова стаття
Договора в сфере интеллектуальной собственности: проблемы правового регулирования
Кодинець Анатолій Олександрович
2010
80
Тези
Цивільно-правові аспекти систематизації договорів у сфері інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
2009
81
Наукова стаття
Управління результатами інтелектуальної діяльності на підприємстві (цивільно-правовий аспект)
Кодинець Анатолій Олександрович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.77 c.18.0000
82
Наукова стаття
Проблеми правовой охраны средств иидивидуализации в Украине/Альманах цивилистики Сб. Статей.Выпуск второй // Под ред. Майданика Р.А. --К.: Алерта, КНТ, Центр учебной литературы
Кодинець Анатолій Олександрович
2009
83
Наукова стаття
Комерційне позначення як об’єкт права інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
2007
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.37.0000
84
Наукова стаття
Теоретичні проблеми визначення сутності прав на засоби індивідуалізації
Кодинець Анатолій Олександрович
2007
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.23.0000
85
Наукова стаття
Тенденції правової охорони засобів індивідуалізації в Україні
Кодинець Анатолій Олександрович
2007
Право України
c.13.0000

Повернення до списку

Вгору