Автори, співробітники Університету

Козловський Віктор Володимирович
Kozlovs'kyj Viktor Volodymyrovych

Ідентифікатор автора: 34205
Author Identifier Number Scopus: 57194521480 →
Кількість пошукових запитів автора: 1322
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Германської філології та перекладу
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: теорія граматики німецької мови, прагмалінгвістики, теорія комунікації

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 31, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Die Struktur des linguakulturellen Konzeps (anhand der deutschen Gegenwartssprache)
Козловський Віктор Володимирович
2020
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія».
т.2 в.43 c.126-130
2
Наукова стаття
Коммуникативно-когнитивный аспект предложения с конъюнктивом (на материале современного немецкого языка)
Козловський Віктор Володимирович
2020
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
т.2 в.31 c.56-62
3
Наукова стаття
Німецький конʼюнктив і модальне значення "ірреальність" (на матеріалі простого речення)
Козловський Віктор Володимирович
2019
Мовні і концептуальні картини світу
в.Вип. 65, ч. 1 c.69-77
4
Матеріали конференції
Исторический аспект косвенной речи в немецком языке
Козловський Віктор Володимирович
2015
Душанбе
т.1 c.32-37
5
Наукова стаття
Взаимодействие семантики и прагматики в грамматике (на материаленемецкого языка)
Козловський Віктор Володимирович
2015
Минск:МГЛУ
c.55-57
6
Наукова стаття
Лінгвопрагматичний та лінгвокультурний аспекти інтерпретації німецького кон’юнктива
Козловський Віктор Володимирович
2015
Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал
т.1 в.6 c.42-47
7
Наукова стаття
Прагматичний потенціал граматичної форми (на матеріалі сучасної німецької мови)
Козловський Віктор Володимирович
2015
Одеса. : Міжнародний Гуманітарний Університет
в.18 c.62-64
8
Наукова стаття
Прагматика граматичної форми (на матеріалі сучасної німецької мови)
Козловський Віктор Володимирович
2015
9
Наукова стаття
Коммуникативно-прагматический аспект предложений с претеритальным конъюнктивом в современном немецком языке
Козловський Віктор Володимирович
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
в.16 c.121-125
10
Наукова стаття
Текстотворчі функції повтору (на матеріалі полемічного трактату Мартіна Лютера „Wieder das Bapstum zu Rom vom Teuffel Gestifft“)
Козловський Віктор Володимирович
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.17 c.119–126
11
Наукова стаття
Модель лингвокультурной реальности (на материале современного немецкого языка)
Козловський Віктор Володимирович
2015
Функциональная лингвистика: сборник научних работ
т.7 c.213-219
12
Тези
Риторика в свете современной лингвистики
Козловський Віктор Володимирович
2015
Вестник Минского государственного лингвистического университета
c.55-57
13
Наукова стаття
Die national-kulturelle Komponente der semantischen Struktur des linguakulturellen Konzepts („Національно-культурний компонент семантичної структури лінгвокультурного концепту”)
Козловський Віктор Володимирович
2014
Вісник Львівського університету
c.96-100
14
Праці конференції
Історичний аспект кон’юнктива непрямої мови в сучасній німецькій мові
Козловський Віктор Володимирович
2014
Мови і світ: дослідження та викладання: Міжнародна науково-практична конференція
c.165-169
15
Наукова стаття
Теоретичний аспект моделювання у мові та мовленні (на матеріалі сучасної німецької мови)
Козловський Віктор Володимирович
2012
Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.38 c.118-121
16
Наукова стаття
Вираження припущення в сучасній німецькій мові (структурно-семантичний аспект)
Козловський Віктор Володимирович
2012
Функциональная лингвистика: сборник научних работ
т.3 c.273.0000
17
Наукова стаття
Прагматика оцінного значення та риса характеру мовця
Козловський Віктор Володимирович
2012
Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції германістів “Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика” з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна
c.17.0000
18
Наукова стаття
Функції німецького кон’юнктива
Козловський Віктор Володимирович
2013
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.179.0000
19
Наукова стаття
Тактика дослідження прагматичного аспекту граматичної форми (на матеріалі сучасної німецької мови)
Козловський Віктор Володимирович
2013
Функциональная лингвистика: сборник научних работ
т.2 c.253-256
20
Наукова стаття
Тактика дослідження прагматичного аспекту граматичної форми (на матеріалі сучасної німецької мови)
Козловський Віктор Володимирович
2011
Іноземна філологія. Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка
c.148-156
21
Наукова стаття
Вираження припущення в сучасній німецькій мові: структурно-семантичний аспект
Козловський Віктор Володимирович
2012
Функциональная лингвистика: сборник научних работ
т.3 c.273-275
22
Наукова стаття
Когнитивно-прагматический аспект грамматики (на материале современного немецкого языка) / В.В. Козловский // Когниция, коммуникация, дискурс. – 2010. – № 2. – С. 18-23.
Козловський Віктор Володимирович
2010
23
Наукова стаття
Имплицитные смыслы в коммуникации
Козловський Віктор Володимирович
2010
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.63 c.64.0000
24
Наукова стаття
Прагматичний аспект перформативного речення (на матеріалі сучасної німецької мови) // Проблеми загального, германського та слов’янського мовознавства
Козловський Віктор Володимирович
2009
Проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики
т.34 c.224.0000
25
Наукова стаття
Когнитивно-прагматический аспект грамматики (на материале современного немецкого языка)
Козловський Віктор Володимирович
2009
Культура народов Причерноморья
т.1 c.395.0000
26
Наукова стаття
Формальна структура та інтерпретація деяких перформативних висловлювань (на матеріалі сучасної німецької мови) ”
Козловський Віктор Володимирович
2007
27
Наукова стаття
Структурно-семантические модели с претеритальним конъюнктивом в современном немецком языке”.
Козловський Віктор Володимирович
2008
Культура народов Причерноморья
т.1 c.356.0000
28
Наукова стаття
Семантичний і прагматичний аспекти речення (на матеріалі сучасної німецької мови) // Проблеми загального, германського та слов’янського мовознавства. До 70-річчя професора В.В. Левицького
Козловський Віктор Володимирович
2008
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
т.1 c.323.0000
29
Наукова стаття
Основні етапи когнітивно-семантичного аналізу речення-висловлення (на матеріалі сучасної німецької мови).
Козловський Віктор Володимирович
2007
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.64.0000
30
Наукова стаття
Формальна структура та інтерпритація деяких перформативних висловлювань(на матеріалі сучасної німецької мови)
Козловський Віктор Володимирович
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.22 c.178-181
31
Наукова стаття
Zu aktuellen Problemen des deutschen Konjunktivs
Козловський Віктор Володимирович
2005
32
Наукова стаття
До питання методології дослідження лінгвокультурного концепту
Козловський Віктор Володимирович
2005
33
Наукова стаття
Структура лінгвокультурного концепту (на матеріалі сучасної німецької мови)
Козловський Віктор Володимирович
2005
34
Наукова стаття
Слово і концепт: семантичний і концептуальний аналіз // Мовні і концептуальні картини світу:
Козловський Віктор Володимирович
2004
35
Наукова стаття
Конъюнктив и выражение модального значения «ирреальность».
Козловський Віктор Володимирович
2004

Повернення до списку

Вгору