Автори, співробітники Університету

Колендо Олексій Юрійович
Kolendo Oleksiy Yuriyovych

Ідентифікатор автора: 34239
Author Identifier Number Scopus: 6602115319 →
Кількість пошукових запитів автора: 1065
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів / Хімії високомолекулярних сполук /
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Хімія ВМС

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 102, з них наукових статей (наукові публікації) - 46, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 49, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 57

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Novel efficient nonlinear optical azo- and azomethine polymers containing antipyrine fragment: synthesis and characterization
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2020
J. Mater. Chem. C,
т.8 в.26 c.9032-9045
2
Тези
SYNTHESIS OF NOVEL POLYAZOMETHINE WITH ANTIPYRINE MOIETY: EFFECT OF COPOLYMER COMPOSITION VARIATION ON NONLINEAR OPTICAL RESPONSE.
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2020
Conference abstracts, Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-12), June 1 - 5, 2020, Kamianets-Podіlskyi, Ukraine
c.161
3
Тези
SYNTHESIS AND NONLINEAR OPTICAL CHARACTERIZATION OF NOVEL AZO- AND AZOMETHINE CONTAINING POLYMERS WITH HETEROCYCLIC MOIETY.
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2020
Conference abstracts, Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-12), June 1 - 5, 2020, Kamianets-Podіlskyi, Ukraine
c.168
4
Тези
KINETICS OF FREE RADICAL POLYMERIZATION OF METHYL METHACRYLATE INITIATED BY PENTAZADIENES.
Вишневський Дмитро Георгійович
Колендо Олексій Юрійович
2020
Conference abstracts, Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-12), June 1 - 5, 2020, Kamianets-Podіlskyi, Ukraine
c.270
5
Тези
Enhancement of thermal stability of polystyrene by azo- and azomethine derivatives containing antipyrine moiety. X
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2020
X International scientific-technical conference «Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry», Lviv, Ukraine, May 18–23, 2020
c.303
6
Наукова стаття
UV irradiation induce NLO modulation in photochromic styrylquinoline-based polymers: Computational and experimental studies
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Харченко Оксана Георгіївна
2019
Organic electronics
т.66 c.175-182
7
Наукова стаття
Quantum chemical investigation of new model bent-shaped bis-azomethines for nonlinear optics applications.
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2019
Molecular Crystals and Liquid Crystals
т.671 в.1 c.113-127
8
Наукова стаття
Some new bis-1,4 pentazadienes: synthesis and photochemical properties.
Вишневський Дмитро Георгійович
Колендо Олексій Юрійович
2019
Molecular Crystals and Liquid Crystals
т.672 в.1 c.73-80
9
Наукова стаття
New Methacrylic Polymers with Heterocyclic Analogs of Stilbene in Side Chain – Promising Materials for Optoelectronics
Кисіль Андрій Іванович
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Харченко Оксана Георгіївна
2019
Springer Proceedings in Physics
т.222 c.131-143
10
Наукова стаття
Photochemical activities of polymers with aurone fragment
Кисіль Андрій Іванович
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Юхименко Наталія Миколаївна
2018
Molecular Crystals and Liquid Crystals
т.672 в.1 c.11-17
11
Наукова стаття
Novel efficient nonlinear optical azo- and azomethine polymers containing antipyrine fragment: synthesis and characterization
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Колендо Олексій Юрійович
Мокринська Олена Вікторівна
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
2018
Polymer Science, Ser.B
т.60 в.4 c.4464–468
12
Тези
Synthesis, characterization and nonlinear optical properties of bent-shaped azomethine-based polymeric materials
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2019
10th International Chemistry Conference Toulouse – Kiev , Toulouse, France, 3-5 june, 2019
13
Наукова стаття
Среда на основе сополимера 4-((1,5-диметил -3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро-1H-пиразол-4-ил)диазенил)фенил-метакрилата с нонилметакрилатом длч поляризационной голографии.
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Колендо Олексій Юрійович
Мокринська Олена Вікторівна
Овденко Валерія Миколаївна
Павлов Валерій Олександрович
2018
Высокомолекулярные соединения
т.60 в.4 c.314–318
14
Наукова стаття
Reactivity and Polymerization Ability of Styrylquinoline Containing Methacrylic Monomers
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Харченко Оксана Георгіївна
2018
Chemistry and Chemical Technology (Хімія та хімічна технологія)
т.12 в.1 c.47-52
15
Наукова стаття
Synthesis and photophysical properties of new styrylquinoline -containing polymers
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Харченко Оксана Георгіївна
2018
Molecular Crystals and Liquid Crystals
т.66 в.1 c.38-44
16
Наукова стаття
Від органіки до полімерів
Вретік Людмила Олександрівна
Колендо Олексій Юрійович
Куницька Лариса Ремівна
Надтока Оксана Миколаївна
Савченко Ірина Олександрівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
в.2 (54) c.6-17
17
Наукова стаття
Синтез та дослідження термостабілізуючої дії на полістирол метакрилових мономерів на основі аурону
Колендо Олексій Юрійович
Смокал Віталій Олегович
Харченко Оксана Георгіївна
Юхименко Наталія Миколаївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
в.1 (55) c.64-67
18
Тези
Impact of new monomers based on aurones on the thermal stability of polystyrene
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Харченко Оксана Георгіївна
Юхименко Наталія Миколаївна
2018
11 International Conference Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-11), May 21-25, 2018. Ivano-Frankivsk, Ukraine. Book of Abstracts
c.167
19
Тези
Responsive polymers based on novel styrylquinoline methacrylates
Кисіль Андрій Іванович
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Харченко Оксана Георгіївна
2018
11 International Conference Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-11), May 21-25, 2018. Ivano-Frankivsk, Ukraine. Book of Abstracts
c.143
20
Тези
Synthesis and study of methacrylic monomers and polymers on the basis of aurones
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Харченко Оксана Георгіївна
Юхименко Наталія Миколаївна
2018
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.463
21
Тези
Дослідження кінетики полімеризації нових стирилхінолінвмісних мономерів
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Харченко Оксана Георгіївна
2018
18th conference of students and doctors «Modern problems of chemistry»
c.146
22
Тези
Cubic nonlinear optical responce of azo-doped polymer films provided by third harmonic generation and self-action effects studies.
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2018
11 International Conference Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-11), May 21-25, 2018. Ivano-Frankivsk, Ukraine. Book of Abstracts
c.146
23
Тези
Quantum chemical investigation of new models "bant shaped" bis-azomethines for nonlinear optics applications.
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2018
Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-11), May 21-25, 2018, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Conference abstracts
c.185
24
Тези
Hydroxyl-substituted pentazadienes as a perspective initiators in development of vinyl monomer based materials
Вишневський Дмитро Георгійович
Колендо Олексій Юрійович
2018
Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-11), May 21-25, 2018, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Conference abstracts
c.199
25
Навчальний посібник
Компютерне моделювання органічних сполук і полімерів.
Колендо Олексій Юрійович
2017
ВПЦ "Київський університет"
26
Наукова стаття
СИНТЕЗ И ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НОВЫХ СТИРИЛХИНОЛИНСОДЕРЖАЩИХ МЕТАКРИЛОВЫХ МОНОМЕРОВ
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Харченко Оксана Георгіївна
2016
Полимерные материалы и технологии
т.2 в.4 c.46-50
27
Наукова стаття
ПОЛІМЕРИЗАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ СТИРИЛХІНОЛІНВМІСНИХ МОНОМЕРІВ
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Харченко Оксана Георгіївна
2017
Український хімічний журнал
т.83 в.3 c.18-22
28
Наукова стаття
Синтез полімерів метакрилового ряду з стирилхіноліновим фрагментом
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Харченко Оксана Георгіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
в.1 (53) c.72-75
29
Наукова стаття
Полімери з хіноліновими фрагментами
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Харченко Оксана Георгіївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
в.1 (52) c.80-83
30
Наукова стаття
Design, synthesis, and photochemistry of styrylquinoline -containing polymers
Колендо Олексій Юрійович
Смокал Віталій Олегович
Харченко Оксана Георгіївна
2016
Molecular Crystals and Liquid Crystals
т.640 c.71-77
31
Наукова стаття
Modification of Polyethylene Films via Photochemical Reaction
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2017
Chem. Engineering of Pol. Product. Of Func. and Flexible Mater. 2017 Apple Academic Press, Inc.
т.1 в.19 c.433-442
32
Наукова стаття
Синтез и исследование полимеризационной способности новых метакриловых мономеров с азометиновыми молекулярными фрагментами
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2016
Полимерные материалы и технологии
т.2 в.4 c.57-61
33
Наукова стаття
Полиазометины. Синтез, свойства и применение (обзор)
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2017
Полимерные материалы и технологии
т.3 в.1 c.6-31
34
Наукова стаття
New bent-shaped azomethine monomers for optical applications
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2016
Molecular Crystals and Liquid Crystals
т.639 в.1 c.113-121
35
Наукова стаття
Mechanical characteristics of radiation sutured hydrogels and anisotropy automated system “KERN-DP”
Вижва Сергій Андрійович
Дмитренко Оксана Петрівна
Колендо Олексій Юрійович
Куліш Микола Полікарпович
Куцевол Наталія Володимирівна
Надтока Оксана Миколаївна
Онанко Анатолій Петрович
2017
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.5 в.1 c.43-46
36
Наукова стаття
Optical and photochemical properties of diarylethylenes
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2017
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
т.10440 в.104400C c.1-6
37
Наукова стаття
Synthesis and investigation of bromine containing oxy- and Propionoxyphenylimides for polymers thermostabilization
Бєда Олександр Андрійович
Колендо Олексій Юрійович
Юхименко Наталія Миколаївна
Карабець Юрій Миколайович
2017
Molecular Crystals and Liquid Crystals
т.640 c.54-57
38
Наукова стаття
Synthesis of new methacrylic monomers based on phenyltriazoles for thermal stabilization of polystyrene
Колендо Олексій Юрійович
Юхименко Наталія Миколаївна
Отсалюк Олександр
Черепій Марія
2017
Proc. 11th International Students’ Scientific Conference „Trans-Mech-Art-Chem” Radom 2017
c.31-34
39
Тези
Мас-спектрометричні дослідження термостабілізаторів полістиролу на основі фенілмалеімідів та фенілсукцинімідів
Бєда Олександр Андрійович
Колендо Олексій Юрійович
Гусак Аліна Олександрівна
Карабець Юрій Миколайович
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.2017 в.18 c.135
40
Тези
Novel styrylquinoline containing polymers for nonlinear optical application
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Харченко Оксана Георгіївна
2017
Nanotechnology and nanomaterials. International research and practice conference
c.561
41
Тези
Синтез нових фотоактивних стирилхінолінвмісних полімерів
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Харченко Оксана Георгіївна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.168
42
Тези
Синтез нових метакрилових мономерів на основі 6 гідроксиауронів
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Харченко Оксана Георгіївна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.158
43
Тези
New bent-shaped azomethine monomers for optical applications
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2016
International Conference on Electronic Processes in Organic and Materials
в.10 c.149
44
Тези
Синтез та дослідження спектральних властивостей фотоактивних азосполук на основі 4-нітроаніліну
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
Шилова Анастасія Олександрівна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.15 c.163
45
Тези
Synthesis, photochemical and fluorescent properties of new bent-shaped azomethines
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
в.9 c.290
46
Тези
Synthesis and investigation of photoinduced isomerization of new azobenzenes with two photochromic groups
Вишневський Дмитро Георгійович
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
Шилова Анастасія Олександрівна
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
в.9 c.293
47
Наукова стаття
Optical properties of diarylethylene polymers
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2016
Proceeding of IEEE(Transparent Optical Networks (ICTON), 2016 18th International Conference)
в.7550646 c.1-4
48
Тези
2-Стирилхінолінові полімери: синтез і властивості
Колендо Олексій Юрійович
Смокал Віталій Олегович
2016
Сімнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"
c.160
49
Тези
Optical switches phenomena based on novel styrylquinoline system
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2016
10-th International conference on “Electronic Processes in Organic Materials”
c.85
50
Тези
Novel polymers with styrylquinoline chromophores
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2016
8 міжнародна науково-технічна конференція “Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості
c.147
51
Тези
Novel nonlinear oplcal polymers with 2-styrylquinoline chromophores in side chain
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2016
Міжнародна науково-технічна конференція “Сучасні технології одержання та переробки полімерних матеріалів” PACTP-7, Львів, 2016
c.78
52
Тези
Synthesis of styrylquinoline containing polymers for photophisical application
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2016
4-th International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2016) Lviv
c.405
53
Тези
Optical properties of functionalized DNA
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2016
4-th International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2016) Lviv
c.393
54
Тези
Novel methacrylic polymers with styrylquinoline side-group as optically active moiety
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2016
4-th International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2016) Lviv
c.388
55
Тези
Synthesis and characterization of side-chain styrylquinoline polymers
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2016
7th International Conference Physics of Liquid Matter: Modern Problems. Kyiv. 2016
c.92
56
Тези
Absorption characteristics of SiO2, CaO and software “KERN-DP” of anisotropy automated system
Вижва Сергій Андрійович
Дмитренко Оксана Петрівна
Колендо Олексій Юрійович
Куліш Микола Полікарпович
Куцевол Наталія Володимирівна
Онанко Анатолій Петрович
2016
Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка: Міжнародна науково-практична конференціяії
c.141-143
57
Тези
Indicatory surface of inelasticity-elasticity characteristics of SiO2, CaO and automated system “KERN-DP”
Вижва Сергій Андрійович
Дмитренко Оксана Петрівна
Колендо Олексій Юрійович
Куліш Микола Полікарпович
Куцевол Наталія Володимирівна
Онанко Анатолій Петрович
2016
Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка: Міжнародна науково-практична конференціяії
c.143-144
58
Тези
Inelasticity-elasticity characteristics of SiO2, CaO and software “KERN-DP” of automated system
Вижва Сергій Андрійович
Дмитренко Оксана Петрівна
Колендо Олексій Юрійович
Куліш Микола Полікарпович
Куцевол Наталія Володимирівна
Онанко Анатолій Петрович
2016
Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка: Міжнародна науково-практична конференціяії
c.145-147
59
Тези
Absorption characteristics of fluid CaO, SiO2, mechanical stress limits of polypropylene, teflon and software “KERN-DP” for automated system of anisotropy
Вижва Сергій Андрійович
Дмитренко Оксана Петрівна
Колендо Олексій Юрійович
Куліш Микола Полікарпович
Куцевол Наталія Володимирівна
Онанко Анатолій Петрович
2016
International Conference Physics of liquid matter: Modern problems
c.169
60
Тези
Synthesis and investigation of properties of bromine containing and hydrated imidophenylpropionates
Бєда Олександр Андрійович
Колендо Олексій Юрійович
Юхименко Наталія Миколаївна
2016
The Jubilee 10th international conference “Electronic process in organic and inorganic materials”, May 23-27, 2016, Ternopil, Ukraine. Book of abstracts
т.1 c.75
61
Тези
Novel PMMA materials obtained due to mono- and bis-pentazadienes
Вишневський Дмитро Георгійович
Колендо Олексій Юрійович
2016
The Jubilee 10th international conference “Electronic process in organic and inorganic materials”, May 23-27, 2016, Ternopil, Ukraine. Book of abstracts
c.202
62
Матеріали конференції
Біс-пентазени як ініціатори радикальної полімеризації: синтез та властивості
Вишневський Дмитро Георгійович
Колендо Олексій Юрійович
2015
VІI Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології»
т.1 c.23
63
Матеріали конференції
Заміщені 1,3-біс(4-((фенілімино)метил) феноксі) пропан-2-оли як перспективні фоточутливі матеріали
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2015
16 Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» 20-22 травня 2015 р. Київ. Збірка тез доповідей.
т.1 c.154
64
Матеріали конференції
Synthesis and optical properties of new 4,4`-substituted 1,3-bis(4-((e)-(phenylimino)methyl)phenoxy)propan-2-ols
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2015
8th International Chemistry Conference Toulouse-Kiev – Toulouse. France, 2015
т.1 c.172
65
Матеріали конференції
Optical properties of 4,4’-substituted bis-azomethines
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2015
3rd International research and practice conference NANOTECHNOLOGY and NANOMATERIALS NANO-2015
т.1 c.333
66
Наукова стаття
Quantum-chemical investigation of correlation between the polar factor е and the charge on β-carbon atom of the vinyl group in substituted styrenes
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
в.1 (51) c.76-80
67
Розділ монографії
Chapter 21 Synthesis of photoactive styrylquinoline containing polymers in Nanoplasmonics, Nano-Optics, Nanocomposites, and Surface Studies
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2015
Збірник наукових праць. Видавництво "Springer"
т.21 c.307-314
68
Тези
Design, synthesis, and properties of stirilquinoline polymers
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2015
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.330
69
Тези
Synthesis, characterization, and optical properties of styrylquinoline containing polymers
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2015
4 th International Caucasian Symposium on Polymers and Advance Materials,ICSP&AM4
c.70
70
Тези
Modification of polyethylene films via photochemical reaction
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2015
4 th International Caucasian Symposium on Polymers and Advance Materials,ICSP&AM4
c.75
71
Тези
New thin films based on 2-styrylquinolines
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.19
72
Наукова стаття
Brominating of oxyphenylimides for enhancement of stabilizing properties of their derivatives
Колендо Олексій Юрійович
Юхименко Наталія Миколаївна
2014
Molecular Crystals and Liquid Crystals
т.590 в.Issue 1: Proceedings of the Ninth International Conference on Electronic Processes in Organic Materials (ICEPOM-9) c.90-96
73
Тези
Bis-pentazadienes as new agents of cross-linking and radical polymerization
Вишневський Дмитро Георгійович
Колендо Олексій Юрійович
2014
VIII Ukrainian-Polish Conference “Polymers of special applications” 2014
c.137
74
Тези
Нові метакрилові мономери на основі азо-гетероциклічних сполук
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2014
7 міжн. наук.-техн.конф. «Поступ в нафтогазо-перероб. та нафтохім. пром.», Львів, 19-24 травня. 2014
c.147
75
Тези
The application of industrial anhydrides and their bromine derivatives for intrachain thermal stabilization of polystyrene
Колендо Олексій Юрійович
2014
VIII Ukrainian-Polish Conference “Polymers of special applications” 2014
c.65
76
Наукова стаття
Third-order nonlinear optical response of push-pull azobenzene polymers
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2012
Chemical Physics Letters
т.3 c.107-112
77
Наукова стаття
Thermal decomposition of the bromine containing oxyphenylimides
Бєда Олександр Андрійович
Колендо Олексій Юрійович
2013
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.1 c.125-128
78
Тези
New styrylquinoline containing polymers //Electronic Processes in organic materials “ICEPOM 9” 2013. P. 62-63
Колендо Олексій Юрійович
2013
Невідоме
т.1 c.2.0000
79
Тези
NEW AZO-POLYMERS BASED ON GLYCEROL-1,3-DIPHENYL ETHER Ovdenko V., Kolendo A. //9-th International Conference on Electronic Processes in Organic Materials. - Lviv, Ukraine. May 20 – 24, 2013
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2013
International Conference on Electronic Processes in Organic Materials
т.1 c.142.0000
80
Тези
Novel bent_shaped schiff bases as potential monomers with the special properties //Abstract of Scientific Conference in Chemistry Kyiv-Toulouse – Kyiv. Ukraine. 2-7 June 2013. - P.192
Колендо Олексій Юрійович
Овденко Валерія Миколаївна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.1 c.192.0000
81
Наукова стаття
Second- and third-order nonlinearities of novel push-pull azobenzene polymers
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2011
The Journal of Physical Chemistry C
т.115 c.1944-1949
82
Наукова стаття
Синтез і структурні особливості розгалужених полімерів у розчині
Колендо Олексій Юрійович
Куцевол Наталія Володимирівна
Мельник Наталія Петрівна
2010
Полімерний журнал
т.32 c.158-165
83
Наукова стаття
Іонні рідини – нові можливості для полімерної науки
Колендо Олексій Юрійович
Куцевол Наталія Володимирівна
2010
Полімерний журнал
т.32 c.187-197
84
Наукова стаття
Photochemistry and photophysics in phenyloxazolones
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2008
Proceeding of IEEE(Transparent Optical Networks (ICTON), 2016 18th International Conference)
т.4773117 c.1.0000
85
Наукова стаття
Electro-optical properties of polymeric «guest-host» system doped with 8-hydroxyquinoline azo dyes and cobalt complexes.
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Колендо Олексій Юрійович
Савченко Ірина Олександрівна
Синюгіна Агнеса Тарасівна
Тонкопієва Лариса Сергіївна
2009
Functional Materials (Функціональні матеріали)
т.16 c.335.0000
86
Наукова стаття
Electro-optical properties of polymeric “guest-host” system doped with 8-hydroxyquinoline azo dyes and cobalt complexes thereof
Колендо Олексій Юрійович
Синюгіна Агнеса Тарасівна
2009
Functional Materials (Функціональні матеріали)
т.16 c.1.0000
87
Тези
The effect of polymer matrix in azo-doped polymeric composites on their electro-optical properties. // Book of abstracts IV Russian-Ukraiman Polish Conference on Molecular Interactions, Poland, Jastarnia, October 4-9, 2009, p. 137-138.
Давиденко Микола Олександрович
Колендо Олексій Юрійович
Савченко Ірина Олександрівна
Синюгіна Агнеса Тарасівна
2009
88
Тези
вплив трифеілметанових барвників на термоініційовану гомополімеризацію метилметакрилту розчині // Десята Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні пробдеми хімії”
Грабчук Галина Петрівна
Колендо Олексій Юрійович
2009
89
Наукова стаття
Study of the surface modification of polyethylene films via photochemical reaction with azidosulfonamides
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2008
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
т.3 c.41.0000
90
Тези
Polymerization ability, nonlinear optical properties of methacrylic monomers and polymers with benzylidene moiety. // 7-th Intern. Conf. on Electronic processes in Org. Mater., ICEPOM-7
Колендо Олексій Юрійович
2008
91
Тези
Photochemical surface modification of polyethylene films by new azidobenzenesulfonamides. // 7-th Intern. Conf. on Electronic processes in Org. Mater., ICEPOM-7
Колендо Олексій Юрійович
2008
92
Тези
Electronic structure and reactivities of organic azides as high-energetic agents. // 7-th Intern. Conf. on Electronic processes in Org. Mater., ICEPOM-7
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
2008
93
Наукова стаття
Термостабильность полистирола легированного малеимидофенилметакрилатами
Колендо Олексій Юрійович
2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.8 c.96.0000
94
Наукова стаття
Синтез и исследования возможностей использования в радикальной полимеризации производных 4-аминобензолсульфонамидов.
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
2007
Polimers of Special Applications
т.1 c.32.0000
95
Наукова стаття
Влияние индолкарбоцианиновых красителей на радикальную полимеризацию в растворе ДМФА.
Грабчук Галина Петрівна
Іщенко Олександр Олександрович
Колендо Олексій Юрійович
2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.8 c.64.0000
96
Наукова стаття
Новые оксазолонсодержащие метакриловые мономеры.
Колендо Олексій Юрійович
2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.8 c.84.0000
97
Наукова стаття
Synthesis and study of nonlinear optical properties of oxazolone containing polymers
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2007
Synthetic Metals
т.157 c.18-20
98
Nowe optycznie poli(estroimidy) i poli(amidoimidy). Cz. I. Synteza optycznie czynnych monomerov.
Колендо Олексій Юрійович
2006
Polimery
т.51 c.257.0000
99
Наукова стаття
Nowe optycznie czynne poli(estroimidy) i poli(amidoimidy). Cz. II. Synteza optycznie czynnych monomerov.
Колендо Олексій Юрійович
2006
Polimery
т.51 c.333.0000
100
Наукова стаття
Влияние внутримолекулярного переноса энергии возбуждения на фотолиз азидной группы в азидобензолсульфонамидах
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
2005
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.2 c.103-107
101
Наукова стаття
Synthesis and investigation of a methacrylіс monomer based on 4-[4-(phthalimido)-phenylsulphamido]-2,6-dimethoxypyrimidine
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
2005
Molecular Crystals and Liquid Crystals
т.427 c.233-241
102
Наукова стаття
Синтез і фотохімічні властивості 1-[4-(азидо)фенілсульфонамідо]-нафталіну
Колендо Олексій Юрійович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
в.42 c.48-51

Повернення до списку

Вгору