Автори, співробітники Університету

Колесник Віктор Федорович

Ідентифікатор автора: 34245
Кількість пошукових запитів автора: 609
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Давньої та нової історії України
Посада: зав. кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 5, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Дворянські опіки в системі державних органів Російської імперії (на матеріалах державного архіву Житомирської області)
Колесник Віктор Федорович
Лоза Анна Миколаївна
2020
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки
т.30 c.113-123
2
Наукова стаття
Становлення та інституційно-правовий статус державного бюджету УСРР в умовах договірних відносин з РСФРР та конституційного оформлення СРСР
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2020
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.152(1) c.24-30
3
Наукова стаття
Defense financing features within the context of the new challenges
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2020
Globalization and buisnes
в.10
4
Матеріали конференції
Гібридна агресія Росії як каталізатор фінансування оборони в Україні
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: науково-практична конференція
c.526-528
5
Монографія
Українські політичні партії в Австро-Угорській та Російській імперіях: історіографія
Колесник Віктор Федорович
Могильний Леонід Петрович
2019
Видавець Лисенко М.М.
c.1-248
6
Монографія
Реорганізація Київського університету під час освітніх реформ 1920-х – на початку 1930-х років // Історія Київського університету: монографія: у 2 т.
Казакевич Геннадій Михайлович
Колесник Віктор Федорович
Ляпіна Олена Валеріївна
Сокірко Олексій Григорович
2019
Київ: ВПЦ «Київський університет»
т.1 в.3.1 c.445-554
7
Наукова стаття
Українські партії в Австро-Угорщині в публіцистичних та наукових працях партійних та громадських діячів (1890-1918 рр.)
Колесник Віктор Федорович
Могильний Леонід Петрович
2019
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.142(3), 1 c.68-77
8
Наукова стаття
Бюджет і бюджетна система УСРР та СРСР у працях фінансистів та радянських вчених 1920-х рр.
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.141 в. (№2) 1 c.69-74
9
Наукова стаття
Українські партії в Австро-Угорській імперії: історіографія (1919-1939 рр.)
Колесник Віктор Федорович
Могильний Леонід Петрович
2019
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.148 Ч.1 c.31-37
10
Наукова стаття
Рід баронів де Шодуарів та візуальні джерела його вивчення
Колесник Віктор Федорович
Лоза Анна Миколаївна
2019
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.150(11) Ч.1 c.69-76
11
Розділ монографії
Київський університет у дореформенний період (1833-1863)
Колесник Віктор Федорович
Сокірко Олексій Григорович
Шемета Юлія Марківна
2019
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
т.1 в.Р 2.1 c.79-168
12
Розділ монографії
Освітня традиція й університетська ідея у Західній Європі та Україні до середини XVIII століття
Казакевич Геннадій Михайлович
Колесник Віктор Федорович
2019
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
т.1 c.7-52
13
Наукова стаття
Становлення та функціонування бюджетної системи УСРР: за матеріалами журналів радянських фінансово–господарських органів влади 1920–х рр.
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.131 c.43-50
14
Наукова стаття
Онтологія гібридних війн в умовах глобалізації
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
International Security In The Frame of Modern Challenges: Collection of scientific works. – Mukolas Romeris University, Vilnius.
c.430-439
15
Наукова стаття
Хто винуватець і які причини голодомору1932-1933 років в Україні
Колесник Віктор Федорович
2018
Тези доповідей LXXІV наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. НТУ
c.14-16
16
Наукова стаття
Українські партії в Російській імперії на початку ХХ ст.: пошук шляхів урегулювання національного питання
Колесник Віктор Федорович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.3 (134) c.26-30
17
Наукова стаття
Висвітлення в суспільно-політичній літературі 1920-х рр. коренізації національних меншин УСРР
Колесник Віктор Федорович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.2 (133) c.27-31
18
Монографія
Коренізація національних меншин УСРР у 1920–1930-ті рр. : історіографія
Колесник Віктор Федорович
2015
Артек
c.1-172
19
Навчальний посібник
Історія в термінах і поняттях: довідник
Колесник Віктор Федорович
Орлова Тетяна Володимирівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
ПП Сергійчук М.І.
т.1 c.1-723
20
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
21
Монографія
Історія Київського університету: монографія
Верба Ігор Володимирович
Вербовий Олексій Вікторович
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Надтока Олександр Михайлович
Патриляк Іван Казимирович
Руккас Андрій Олегович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-895
22
Наукова стаття
Бюджетне фінансування українських республіканських народних комісаріатів у 1920-ті рр.
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.71 c.145-151
23
Наукова стаття
Передмова.
Колесник Віктор Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.9
24
Наукова стаття
Автономія.
Колесник Віктор Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.9
25
Наукова стаття
Асиміляція.
Колесник Віктор Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.48
26
Наукова стаття
Денаціоналізація.
Колесник Віктор Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.48
27
Наукова стаття
Націоналізація.
Колесник Віктор Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.148
28
Наукова стаття
Пацифікація.
Колесник Віктор Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.477
29
Наукова стаття
Федерація.
Колесник Віктор Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.562
30
Розділ монографії
Освітня традиція й університетська ідея в Європі та Україні до середини ХVІІІ ст.
Колесник Віктор Федорович
2014
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
c.5-24
31
Розділ монографії
Київський університет у дореформений період (1834–1863)
Колесник Віктор Федорович
2014
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
c.40-90
32
Навчальний посібник
Історія України: Новітня доба. Розділ 6.
Колесник Віктор Федорович
Литвин Володимир Михайлович
Петасюк Олена Іванівна
2012
"Академвидав"
c.398-464
33
Монографія
Нариси з історії Університету святого Володимира
Казакевич Геннадій Михайлович
Колесник Віктор Федорович
Могильний Леонід Петрович
Надтока Олександр Михайлович
Руккас Андрій Олегович
Сокірко Олексій Григорович
Шемета Юлія Марківна
2009
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-224
34
Навчальний посібник
Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. Навчальний посібник
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Могильний Леонід Петрович
Пшеничний Тарас Юрійович
Розовик Дмитро Федорович
Сорока Юрій Михайлович
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2010
Книги-ХХІ (посібник)
c.1-688
35
Наукова стаття
Університет св. Володимира в дореформений період (1834 – 1863)
Колесник Віктор Федорович
2009

Повернення до списку

Вгору