Автори, співробітники Університету

Колесник Віктор Федорович

Ідентифікатор автора: 34245
Кількість пошукових запитів автора: 421
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Давньої та нової історії України
Посада: зав. кафедрою

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 22, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Українські партії в Австро-Угорщині в публіцистичних та наукових працях партійних та громадських діячів (1890-1918 рр.)
Колесник Віктор Федорович
Могильний Леонід Петрович
2019
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.142(3), 1 c.68-78
2
Наукова стаття
Становлення та функціонування бюджетної системи УСРР: за матеріалами журналів радянських фінансово–господарських органів влади 1920–х рр.
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.131 c.43-50
3
Наукова стаття
Онтологія гібридних війн в умовах глобалізації
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
International Security In The Frame of Modern Challenges: Collection of scientific works. – Mukolas Romeris University, Vilnius.
c.430-439
4
Наукова стаття
Хто винуватець і які причини голодомору1932-1933 років в Україні
Колесник Віктор Федорович
2018
Тези доповідей LXXІV наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. НТУ
c.14-16
5
Наукова стаття
Українські партії в Російській імперії на початку ХХ ст.: пошук шляхів урегулювання національного питання
Колесник Віктор Федорович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.134 c.26-30
6
Наукова стаття
Висвітлення в суспільно-політичній літературі 1920-х рр. коренізації національних меншин УСРР
Колесник Віктор Федорович
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
в.2(133) c.27-31
7
Монографія
Коренізація національних меншин УСРР у 1920–1930-ті рр. : історіографія
Колесник Віктор Федорович
2015
Артек
c.1-172
8
Навчальний посібник
Історія в термінах і поняттях: довідник
Колесник Віктор Федорович
Орлова Тетяна Володимирівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
ПП Сергійчук М.І.
т.1 c.1-723
9
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
10
Монографія
Історія Київського університету: монографія
Верба Ігор Володимирович
Вербовий Олексій Вікторович
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Надтока Олександр Михайлович
Патриляк Іван Казимирович
Руккас Андрій Олегович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-895
11
Наукова стаття
Бюджетне фінансування українських республіканських народних комісаріатів у 1920-ті рр.
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.71 c.145-151
12
Наукова стаття
Передмова.
Колесник Віктор Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.9
13
Наукова стаття
Автономія.
Колесник Віктор Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.9
14
Наукова стаття
Асиміляція.
Колесник Віктор Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.48
15
Наукова стаття
Денаціоналізація.
Колесник Віктор Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.48
16
Наукова стаття
Націоналізація.
Колесник Віктор Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.148
17
Наукова стаття
Пацифікація.
Колесник Віктор Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.477
18
Наукова стаття
Федерація.
Колесник Віктор Федорович
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.562
19
Розділ монографії
Освітня традиція й університетська ідея в Європі та Україні до середини ХVІІІ ст.
Колесник Віктор Федорович
2014
Історія Київського університету : монографія
c.5-24
20
Розділ монографії
Київський університет у дореформений період (1834–1863)
Колесник Віктор Федорович
2014
Історія Київського університету : монографія
c.40-90
21
Навчальний посібник
Історія України: Новітня доба. Розділ 6.
Колесник Віктор Федорович
Литвин Володимир Михайлович
Петасюк Олена Іванівна
2012
"Академвидав"
c.398-464
22
Наукова стаття
Університет св. Володимира в дореформений період (1834 – 1863)
Колесник Віктор Федорович
2009

Повернення до списку

Вгору