Автори, співробітники Університету

Колодько Тетяна Миколаївна
Kolodko Tetyana Mykolayivna

Ідентифікатор автора: 34283
Кількість пошукових запитів автора: 528

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: методологічна культура майбутніх науковців

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 31, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Integration of Cloud Technologies in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions
Алієва Заміна Керімкизи
Колодько Тетяна Миколаївна
Покровська Ірина Леонідівна
2020
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
т.19 в.2 c.46-59
2
Наукова стаття
Foreign language teachers' prepearing for a mobile educational future
Колодько Тетяна Миколаївна
2019
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.7 в.198 c.20-23
3
Наукова стаття
Pursuing future foreign language teachers' professional development
Колодько Тетяна Миколаївна
2019
Open Access Peer-reviewed Journal Science Review
в.7(24) c.29-35
4
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до проведення, оформлення та захисту бакалаврського дослідження з методики навчання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
Любашенко Олеся Вадимівна
Науменко Людмила Петрівна
Смовженко Людмила Григорівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-33
5
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до проведення, оформлення та захисту магістерського дослідження з методики навчання української та іноземних мов і літератури
Колодько Тетяна Миколаївна
Любашенко Олеся Вадимівна
Науменко Людмила Петрівна
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-33
6
Наукова стаття
Суб’єктність як інтегративна властивість професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови
Колодько Тетяна Миколаївна
2018
Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology
т.4 в.165 c.12-16
7
Наукова стаття
On Becoming a Language Teacher: Insights from Studies
Колодько Тетяна Миколаївна
2018
Norwegian Journal of development of the International Science
т.2 в.20 c.55-58
8
Навчальний посібник
Практикум з граматики англійської мови: Граматика. Збірник вправ
Колодько Тетяна Миколаївна
2017
К.: Логос
9
Наукова стаття
Специфіка використання дискусії у формуванні професійної компетентності підготовки майбутніх учителів іноземних мов
Колодько Тетяна Миколаївна
2017
Наукові записки. Психолого-педагогічні науки
в.130 c.123-131
10
Наукова стаття
Інноваційні технології у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови
Колодько Тетяна Миколаївна
2017
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць
в.1 (13) c.189-197
11
Наукова стаття
Теоретичні підходи до створення системи вправ і завдань для навчання іншомовного спілкування у сучасній школі
Колодько Тетяна Миколаївна
2017
Scientific Journal "World Science"
т.4 в.6 (22) c.42-46
12
Наукова стаття
English language teachers' professional development in effective teaching
Колодько Тетяна Миколаївна
2017
Multidisciplinary Snternational Academy Scientific journal "Wed of Scholar"
т.5 в.5 (14) c.21-27
13
Наукова стаття
Сomputer-based media in developing listening and speaking skills to business students
Колодько Тетяна Миколаївна
2015
Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. www.narodnaosvita.kiev.ua
т.25 c.1-8
14
Навчальний посібник
Verbals: Навчальний посібник з граматики англійської мови: для студентів вищих навчальних закладів
Колодько Тетяна Миколаївна
2014
Логос
c.1-108
15
Наукова стаття
Технології підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до творчої професійної діяльності
Колодько Тетяна Миколаївна
2014
Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : збірник наукових праць [Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН України]
т.116 c.122-129
16
Наукова стаття
Педагогічний аспект фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов у контексті європейського освітнього простору
Колодько Тетяна Миколаївна
2014
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць
т.1 c.190-199
17
Наукова стаття
Розвиток інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов
Колодько Тетяна Миколаївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.517-524
18
Наукова стаття
Творчість як складова педагогічної майстерності вчителя // Наукові записки. Серія «Філологічна».
Колодько Тетяна Миколаївна
2012
Острог: Національний університет «Острозька академія»
c.271.0000
19
Наукова стаття
Стратегії і тактики ділового спілкування науковця // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 9: збірник наукових праць / за ред. В.І. Гончарова.
Колодько Тетяна Миколаївна
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.9 c.116.0000
20
Наукова стаття
Комунікативне спрямування навчального процесу з іноземної мови у сучасній загальноосвітній середній школі // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Вип. 101, Серія: Педагогічні науки
Колодько Тетяна Миколаївна
2012
21
Наукова стаття
Мовленнєва поведінка викладача іноземної мови вищого педагогічного навчального закладу // Мовні і концептуальні картини світу. Наукове видання. – Вип. 41. – Ч. 2.
Колодько Тетяна Миколаївна
2012
22
Тези
Дослідницька діяльність як фактор підвищення професійної компетенції майбутніх учителів іноземних мов // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: технології навчання».
Колодько Тетяна Миколаївна
2012
23
Наукова стаття
Актуальні питання професійної підготовки майбутніх учителів у педагогічній теорії та практиці / Мови у відкритому суспільстві.
Колодько Тетяна Миколаївна
2011
24
Наукова стаття
Актуальні питання професійної підготовки майбутніх учителів у педагогічній теорії та практиці / Мови у відкритому суспільстві
Колодько Тетяна Миколаївна
2011
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
c.147.0000
25
Монографія
Сучасні технології формування соціокультурної компетенції студентів вищих навчальних закладів
Колодько Тетяна Миколаївна
2010
26
Наукова стаття
Комунікативний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи
Колодько Тетяна Миколаївна
2010
27
Наукова стаття
Інтенсивні напрями у навчанні іноземних мов у вищих навчальних закладах / Т. М. Колодько // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов.
Колодько Тетяна Миколаївна
2010
28
Наукова стаття
Педагогічний професіоналізм учителя у сучасній навчально-виховній практиці.
Колодько Тетяна Миколаївна
2009
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.9 c.185.0000
29
Наукова стаття
Комунікативний аспект в системі дистанційного навчання у вищіх закладах освіти
Колодько Тетяна Миколаївна
2009
30
Наукова стаття
Мистецтво професійного перекладу // Мовні і концептуальні картини світу // Матеріали наукової міжнародної конференції "Мовно-культурна комунікація в сучасному соціумі."
Колодько Тетяна Миколаївна
2009
31
Наукова стаття
Комунікація як засіб формування студентського колективу.
Колодько Тетяна Миколаївна
2009
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
т.14 c.26.0000
32
Наукова стаття
Підготовка майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови // Післядипломна педагогічна освіта: Європейські орієнтири та регіональні пріоритети: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.
Колодько Тетяна Миколаївна
2009
33
Наукова стаття
Пріоритети сучасної методики викладання іноземних мов та технології опрацювання мови // Мовні і концептуальні картини світу / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції за участю молодих учених “Діалог культур: лінгвістичний і літературознавчий виміри”
Колодько Тетяна Миколаївна
2009
34
Наукова стаття
Сучасні тенденції комп’ютеризації процесу навчання іноземних мов у ВНЗ // Проблеми іншомовної освіти у полікультурному світі: Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції
Колодько Тетяна Миколаївна
2009
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
c.104.0000
35
Основні тенденції розвитку сучасної педагогічної освіти в Україні
Колодько Тетяна Миколаївна
2007
Журнал "Рідна школа". Київ
c.64.0000
36
Наукова стаття
Методологічний аспект професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови
Колодько Тетяна Миколаївна
2007
Журнал "Рідна школа". Київ
c.48.0000
37
Наукова стаття
Розвиток соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у контексті діяльнісно-орієнтованого підходу до навчання
Колодько Тетяна Миколаївна
2007
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
c.31.0000
38
Наукова стаття
Методологічні аспекти підготовки майбутніх учителів іноземної мови.
Колодько Тетяна Миколаївна
2007
Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наукових праць/ За ред.. В.Т. Сулима, С.Н.Денисенко.
т.2 c.25.0000

Повернення до списку

Вгору