Автори, співробітники Університету

Коломієць Тетяна Василівна
Kolomiec Tetjana Vasylivna

Ідентифікатор автора: 34308
Кількість пошукових запитів автора: 449
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: БОТАНІЧНИЙ САД
Посада: провідний біолог

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: інтродукція тропічних та субтропічних рослин классу однодольних / вивчення біологічних особливостей рослин родини Bromeliaceae Juss. /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 29, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Колекція лікарських тропічних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Коломієць Тетяна Василівна
Сидоренко Олена Володимирівна
2019
Міжнародна наукова конференція "Стратегії збереження рослин у ботанічних садах та дендропаках: З нагоди 90-річчя чл.-кор. НАН України, д.б.н., професора Тетяни Михайлівни Черевченко"
c.149-150
2
Матеріали конференції
Інтродукція та практичне використання видів роду Spiraea L. (Rosaceae Juss.)
Бонюк Зінаїда Григорівна
Коломієць Тетяна Василівна
2018
Міжнародна науково-практ. конф. "Інтродукція рослин на Волино- Поділлі׃ наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво"
c.50-52
3
Матеріали конференції
Експозиція тропічних представників класу Liliopsida у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна
Коломієць Тетяна Василівна
2018
Збереження різноманіття рослинного світу у ботсадах та дендропарках: традиції, сучасність, перспективи. Міжнародна наукова конференція до 230-річчя дендропарку «Олександрія» НАН України
c.231-237
4
Матеріали конференції
Колекція тропічних представників класу Liliopsida у Ботанічному саду ім.акад. О.В.Фоміна КНУ
Коломієць Тетяна Василівна
2018
Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях євроінтеграції: міжнародна науково-практична конференція присвяченоа 100-річчю Академії наук України
c.168-169
5
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до самостійної роботи зі спецкурсу «Однодольні» на базі Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (LILIIDAE)
Вашека Олена Володимирівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Коломієць Тетяна Василівна
Тищенко Оксана Василівна
2015
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
6
Матеріали конференції
Формування та сучасний стан колекції тропічних та субтропічних рослин класу Liliopsida у захищеному ґрунті Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна
Коломієць Тетяна Василівна
2015
Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття: Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Людвіга Вагнера
c.388-391
7
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до самостійних робіт зі спецкурсу «Однодольні» на базі Ботанічного саду ім акад. О.В. Фоміна (Liliidae)
Вашека Олена Володимирівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Коломієць Тетяна Василівна
Тищенко Оксана Василівна
2015
[Електронний ресурс] режим доступу http://www.univ.kiev.ua/elibrary/
8
Наукова стаття
Відмінності анатомо-морфологічної будови рослин роду Neoregelia L.B. Sm. (Bromeliaceae) як наслідок адаптації до посушливих умов
Коломієць Тетяна Василівна
Нужина Наталія Володимирівна
2015
Modern Phytomorphology
т.8 c.137-144
9
Наукова стаття
Малий життєвий цикл рослин родини Bromeliaceae Juss. в умовах захищеного ґрунту
Коломієць Тетяна Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.33 c.14-19
10
Матеріали конференції
Використання рослин родини Bromeliaceae Juss. у фітодизайні
Коломієць Тетяна Василівна
2014
Актуальні проблеми озеленення населених місць : освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту
c.55-56
11
Наукова стаття
Морфологія пилку деяких представників роду Billbergia Thunb. (Bromeliaceae Juss.)
Коломієць Тетяна Василівна
2014
Modern Phytomorphology
c.243.0000
12
Тези
Conservation through in vitro propagation and greenhouse cultivation of Bletilla striata (Thunb.)Rchb.f. // Materials of the 5th International Orchid Conservation Congress . Desember 2-6, 2013, Sent-Denis ile de la Rêunion
Гайдаржи Марина Миколаївна
Голубенко Анастасія Володимирівна
Коломієць Тетяна Василівна
2014
13
Наукова стаття
Представники родини Araceae Juss. у колекції Ботанічного саду ім.акад. О.В.Фоміна
Коломієць Тетяна Василівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.31 c.17.0000
14
Праці конференції
Тропічні та субтропічні представники класу Liliopsida в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна // Збереження та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сталого розвитку: матеріали 4 міжнародної наукової конференції
Коломієць Тетяна Василівна
2013
15
Праці конференції
Особенности морфологического строения трихом растений рода Billbergia Thunb.(Bromeliaceae) // Сохранение биоразнообразия тропических и субтропических растений: материалы международной научной конференции.
Коломієць Тетяна Василівна
2013
16
Ізраїльський парк «Утопія»
Березкіна Валентина Іванівна
Коломієць Тетяна Василівна
Нікітіна Віра Володимирівна
2012
17
Наукова стаття
Особливості вегетативного розмноження представників родини Bromeliaceae Juss. у Ботанічному саду ім. акад. О.В.Фоміна
Коломієць Тетяна Василівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.30 c.22.0000
18
Тези
Палюдариум как вариант оформления современного интерьера. Матеріали міжнародної наукової конференції „ Дендрологія, квітникарство та садово- паркове будвництво”, присвяченої 200- річчю Нікітського ботанічного саду, м. Ялта, Україна, 5-8 червня 2012 р
Калашник Сергій Олександрович
Коломієць Тетяна Василівна
2011
19
Наукова стаття
Наслідки інтродукції представників родини Bromeliaceae Juss. у Ботанічному саду ім. акад. О.В.Фоміна
Коломієць Тетяна Василівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.29 c.22.0000
20
Праці конференції
Морфологічна будова трихом представників роду Billbergia Thunb. (Bromeliaceae Juss.)
Коломієць Тетяна Василівна
2011
21
Праці конференції
Коллекция тропических растений класса Liliopsida и ее значение для учебно - образовательного процесса вузов Украины.
Коломієць Тетяна Василівна
Сидоренко Олена Володимирівна
2011
22
Праці конференції
Морфологическое строение трихом представителей рода Billbergia Thunb. (Bromeliaceae Juss.)
Коломієць Тетяна Василівна
2011
23
Праці конференції
Цвітіння та плодоношення представників родів Guzmania Ruiz et Pav. та Vriesea Lindl. (Bromeliaceae Juss.) Відновлення порушених природних екосистем: Матеріали ІV міжнародної наукової конференції (м. Донецьк, 18-21 жовтня 2011 р.) - Донецьк, 2011.
Коломієць Тетяна Василівна
2011
24
Матеріали конференції
Экспозиции папоротников, голосеменных и однодольных растений в защищённом грунте Ботанического сада им. акад. А.В.Фомина
Коломієць Тетяна Василівна
2010
Международная научная конференция "Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках"
c.297-281
25
Наукова стаття
Цвітіння та плодоношення представників родини Bromeliaceae Juss. у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна
Коломієць Тетяна Василівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.28 c.21.0000
26
Наукова стаття
Трихоми у рослин роду Billbergia (Bromeliaceae) як додаткова таксономічна ознака та екофізіологічне пристосування
Коломієць Тетяна Василівна
Нужина Наталія Володимирівна
2010
Український ботанічний журнал
т.67 c.127.0000
27
Праці конференції
Цвітіння представників родини Bromeliaceae Juss. в колекції захищеного ґрунту Ботанічного саду імені академіка О. В. Фоміна
Коломієць Тетяна Василівна
Тищенко Оксана Василівна
2009
Біологічні дослідження молодих вчених в Україні
c.18-20
28
Біологічні особливості представників родини Bromeliaceae Juss. при інтродукції у захищений ґрунт Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та перспективи їх використання
Коломієць Тетяна Василівна
2008
29
Праці конференції
Колекція тропічних і субтропічних рослин Ботанічного саду ім. акад.. О.В.Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка // Створення кадастрів фіторізноманіття заповідних територій, ботанічних садів та дендропарків Матер. наук. конф. - Канів
Коломієць Тетяна Василівна
Мазур Тетяна Петрівна
Нікітіна Віра Володимирівна
2008

Повернення до списку

Вгору