Автори, співробітники Університету

Коломійчук Віталій Петрович

Ідентифікатор автора: 34309
Кількість пошукових запитів автора: 199

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: БОТАНІЧНИЙ САД
Посада: заступник директора

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 5, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 8

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Папоротеподібні (Polypodiophyta) флори Запорізької області
Безсмертна Олеся Олексіївна
Коломійчук Віталій Петрович
2018
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.29
2
Матеріали конференції
Географічний аналіз дендрофлори берегової зони Азовського моря в межах України
Коломійчук Віталій Петрович
2018
Міжнародна науково-практ. конф. "Інтродукція рослин на Волино- Поділлі׃ наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво"
c.67-70
3
Матеріали конференції
Дендрофлора оздоровчого комплексу «Прибій» (м. Приморськ, Запорізька обл.)
Коломійчук Віталій Петрович
2018
Сесія Ради ботан. садів України: Ботанічні сади та дендропарки – центри формування екологічної культури у сучасному інноваційно-освітньому просторі
c.53-55
4
Матеріали конференції
Популяційні особливості Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klokov et Zoz у Північному Приазов’ї
Коломійчук Віталій Петрович
2018
Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин
т.5 c.51-52
5
Монографія
Красная книга Краснодарского края. Растения и Грибы. 3 изд.
2017
Адм. Краснодар. края Краснодар
6
Наукова стаття
Віра Миколаївна Сарандінакі (1878-1963)
Коломійчук Віталій Петрович
2018
Український ботанічний журнал
т.79 в.2 c.109-110
7
Наукова стаття
Зелёные жемчужины Приазовья
Коломійчук Віталій Петрович
2018
Мелитопольский краеведческий журнал
в.11 c.58-64
8
Наукова стаття
The new concept of protection of biota in the Republic of Moldova. The Red Book of Moldova (2015)
Коломійчук Віталій Петрович
2018
Чорноморський ботанічний журнал
т.14 в.1 c.98-100
9
Наукова стаття
Classification of European and Mediterranean coastal dune vegetation
Коломійчук Віталій Петрович
2018
Applied Vegetation Scienсe
т.21 в.1 c.1-27
10
Наукова стаття
Згадуючи Олену Миколаївну Байрак
Коломійчук Віталій Петрович
2018
Український ботанічний журнал
т.75 в.4 c.396-401
11
Наукова стаття
Аллі Миколаївні Красновій – 80
Коломійчук Віталій Петрович
2018
Український ботанічний журнал
т.75 в.3 c.292-293
12
Розділ монографії
Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинного світу. Синтаксономія деревної та чагарникової рослинності берегової зони Азовського моря
Коломійчук Віталій Петрович
2018
Київ: Видавництво Ліра - К
c.10-23
13
Тези
The role of epemerophytes as a part of synantropophyton of the Sea of Azov coastal zone
Коломійчук Віталій Петрович
2018
International Conference "Synantropization of Flora and Vegetation"
т.12 c.37
14
Матеріали конференції
Проект организации территории Ботанического сада им.акад.А.В.Фомина: ключевые аспекты дальнейшего развития
Гайдаржи Марина Миколаївна
2017
материалы междун.научной конференции, посвященной 85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси «Роль ботанических садов т дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира»
c.405-410
15
Матеріали конференції
Проект организации территории Ботанического сада им.акад.А.В.Фомина: ключевые аспекты дальнейшего развития
Гайдаржи Марина Миколаївна
2017
материалы междун.научной конференции, посвященной 85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси «Роль ботанических садов т дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира»
c.405-410
16
Матеріали конференції
Зміни у різноманітті дендрофлори берегової зони Північного Приазовья
2017
Міжнародна наукова конференція присвячена 150-річчю Ботанічного саду ім. академіка В.І.Липського Одеського національного університету імені І.І. Мечникова: Генофонд колекцій Ботанічних садів і дендропарків
c.70-73
17
Монографія
Академік О.В.Фомін – фундатор ботанічної науки в Україні ( присвячується 150-річчю з дня народження): монографія
Капустян Василь Васильович
2017
Київ
18
Монографія
Important Plant Areas of Ukraine
2017
Київ: Альтерпрес
19
Тези
Important Plant Areas for Conservation of Species of Section Pseudophalolepis Klokov genus Centaurea L. in Ukraine
Коломійчук Віталій Петрович
Діденко Віталія Іванівна
2017
Save Plants for Earth’s Future: Planta Europa Conference
c.21
20
Тези
Current management directions in the O.V.Fomin Botanical Garden
2017
Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens: Botanic gardens – delivering public goods and supporting society
т.3 c.15
21
Наукова стаття
Syntaxonomy of the Festuco-Brometea class vegetation of the Azovsea coastalzone
Коломійчук Віталій Петрович
2016
Hacquetia
в.15/2 c.79-104
22
Наукова стаття
A valuable publication for nature conservation: the third edition of the Red Data Book of Poland
Коломійчук Віталій Петрович
2016
Український ботанічний журнал
т.73 в.1 c.95-96
23
Наукова стаття
European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots
Коломійчук Віталій Петрович
2016
Applied Vegetation Science
т.19 в.1 c.1-20
24
Тези
Communities of Class Festuco-Puccinellietea Soó ex Wicherek 1973 in the Sea of Azov coastal zone : structure, management, conservation
Коломійчук Віталій Петрович
2016
Eurasian Grassland Conference. Management and Conservation of Semi-natural grasslands: from theory to practice
в.13 c.31
25
Матеріали конференції
Дмитро Іванович Сакало (до 110 річчя вченого)
Коломійчук Віталій Петрович
2015
Регіональна науково-практична конференція "Мелітопольські краєзнавчі читання"
т.2 c.91-94
26
Наукова стаття
Географическая приуроченность видов флоры Восточного Приазовья (Класс Liliopsida )
Коломійчук Віталій Петрович
2015
Географические исследования Краснодарского края
т.9 c.191-206
27
Наукова стаття
Заповідні степи: абсолютно-заповідний режим чи управління степовими екосистемами
Коломійчук Віталій Петрович
2015
Науково-практичний журнал «Екологічні науки»
т.1 c.172-180
28
Наукова стаття
Important Plant Areas Representing the Rare and Threatened Habitat Types of Armenia
Коломійчук Віталій Петрович
2014
Чорноморський ботанічний журнал
т.10 c.408-409
29
Наукова стаття
Білоперлинні волошки берегів Каховського водосховища: сучасний стан популяцій та заходи з їх охорони
Баданіна Владислава Анатоліївна
Коломійчук Віталій Петрович
Костіков Ігор Юрійович
Діденко Віталія Іванівна
2014
Чорноморський ботанічний журнал
т.10 c.276-286
30
Тези
Особливості вторинної структури послідовностей ITS1 та ITS2 Centaurea konkae Klokov та C. appendicata Klokov (Asteraceae)
Карпенко Наталія Іванівна
Коломійчук Віталій Петрович
Костіков Ігор Юрійович
Діденко Віталія Іванівна
Мартинюк Вікторія Олександрівна
2015
Відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я: збірка тез доповідей
c.89-91
31
Праці конференції
Червона книга Приазовського регіону: структура, історія створення, значення // Мелітопольські краєзнавчі читання. Матер. регіон. науково-практичної конф. – Мелітополь, 2013.
Коломійчук Віталій Петрович
2013
32
Праці конференції
Червона книга Приазовського регіону: структура, історія створення, значення // Мелітопольські краєзнавчі читання. Матер. регіон. науково-практичної конф.
Коломійчук Віталій Петрович
2013
33
Монографія
Важливі ботанічні території Приазов’я
Коломійчук Віталій Петрович
2012
34
Монографія
Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 1. Біосферні заповідники. Природні заповідники
Дідух Яків Петрович
Коломійчук Віталій Петрович
Шевчик Василь Леонович
2012
35
Наукова стаття
Міжнародна нарада «Мережа ключових ботанічних територій у Приазовському регіоні»
Коломійчук Віталій Петрович
2011
Екологічний вісник
c.2.0000
36
Наукова стаття
Червона книга Донецької області: рослинний світ (рослини, що підлягають охороні в Донецькій області)
Коломійчук Віталій Петрович
2011
Український ботанічний журнал
т.68 c.785.0000
37
Наукова стаття
Выявление сети ключевых ботанических территорий в Приазовском регионе
Коломійчук Віталій Петрович
2012
Степной бюллетень
c.21.0000
38
Розділ монографії
Clematis orientalis L. // Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения
Коломійчук Віталій Петрович
Тищенко Оксана Василівна
2012
Київ: Альтерпрес
c.244-246
39
Наукова стаття
Нові знахідки Tulipa gesneriana L. в Україні
Коломійчук Віталій Петрович
2010

Повернення до списку

Вгору