Автори, співробітники Університету

Колюх Валерій Вікторович

Ідентифікатор автора: 34325
Author Identifier Number Scopus: 57208722401 →
Кількість пошукових запитів автора: 1822

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Політичних наук
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 56, з них наукових статей (наукові публікації) - 47, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Management features of modern think tanks
Колюх Валерій Вікторович
Малкіна Ганна Миколаївна
Петренко Ігор Ігорович
2019
Науковий вісник Національного гірничого університету
т.2 в.170 c.130-136
2
Наукова стаття
Електоральна комунікація в Україні: між майбутнім і минулим
Колюх Валерій Вікторович
2018
Держава і право. Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки
т.80 в.80 c.27-45
3
Наукова стаття
Політична відповідальність у контексті децентралізації влади в Україні
Колюх Валерій Вікторович
2016
Вісник національного технічного університету "Київський політехнічний інститут". Політологія. Соціологія. Право
т.3 в.3/4 c.23-27
4
Наукова стаття
Політична відповідальність суддів Конституційного суду України
Колюх Валерій Вікторович
2017
Вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право
т.5 в.5/6 c.21-26
5
Наукова стаття
Інститут конституційної скарги: європейський досвід і Україна
Колюх Валерій Вікторович
2016
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України
т.6 в.6 c.32-37
6
Наукова стаття
Інститут суду присяжних в Україні в контексті зарубіжного досвіду
Колюх Валерій Вікторович
2017
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.131 в.131 c.68-78
7
Наукова стаття
Парламентская оппозиция в Украине в контексте современной политической ситуации
Колюх Валерій Вікторович
2017
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
т.1 в.1/2 c.80-83
8
Наукова стаття
Окрема думка судді Конституційного Суду України як засіб уникнення політичної відповідальності
Колюх Валерій Вікторович
2016
Visegrad journal on human rights
т.5 в.1 c.62-68
9
Наукова стаття
Удосконалення статусу конституційного суду в контексті судової реформи в Україні
Колюх Валерій Вікторович
2016
Держава і право. Юридичні і політичні науки
т.74 в.74 c.59-69
10
Наукова стаття
Вища рада правосуддя: конституційний статус в контексті українського та зарубіжного досвіду.
Колюх Валерій Вікторович
2017
Держава і право. Юридичні і політичні науки
т.75 в.75 c.60-71
11
Наукова стаття
До питання щодо предмета політології та науки конституційного права
Колюх Валерій Вікторович
2017
Держава і право. Юридичні і політичні науки
т.76 в.76 c.25-34
12
Наукова стаття
Удосконалення конституційного статусу суддів- ключова ланка судової реформи в Україні
Колюх Валерій Вікторович
2016
Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»
т.18 в.18 c.102-109
13
Наукова стаття
Трансформація судової системи України в контексті зарубіжного досвіду (стаття перша)
Колюх Валерій Вікторович
2017
Правова держава
т.25 в.25 c.39-46
14
Наукова стаття
Трансформація судової системи України на основі Конституції України 1996 року з наступними змінами (стаття друга)
Колюх Валерій Вікторович
2017
Правова держава
т.26 в.26 c.26-32
15
Наукова стаття
Проблеми функціонування парламентської більшості у Верховній Раді України VIII скликання
Колюх Валерій Вікторович
2017
Вісник Дніпропетровського університету. Філософія, соціологія, політологія
т.1 в.1 c.79-86
16
Наукова стаття
Перспективи запровадження інституту бікамералізму в Україні
Колюх Валерій Вікторович
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.41 c.70-74
17
Наукова стаття
До питання щодо функціонування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України
Колюх Валерій Вікторович
2017
Конституційно-правові академічні студії
т.2 в.2 c.70-74
18
Наукова стаття
Судова реформа як складова сучасного політичного процесу в Україні
Колюх Валерій Вікторович
2017
Politicus. Науковий журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
т.4 в.4 c.47-50
19
Наукова стаття
Інституалізація парламентської опозиції в Україні
Колюх Валерій Вікторович
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 в.1 c.65-68
20
Тези
Інститут конституційної скарги як один із засобів захисту конституційних прав і свобод особи
Колюх Валерій Вікторович
2017
International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings
т.1 в.1 c.44-47
21
Тези
Суд присяжних в Україні як механізм участі народу в здійснені правосуддя
Колюх Валерій Вікторович
2017
Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м.Дніпро.
т.2 в.2 c.187-189
22
Тези
Децентралізація в Україні в контексті європейського досвіду
Колюх Валерій Вікторович
2017
Децентралізація в Україні: теорія та практика конституційної, адміністративної і муніципальної реформи: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
т.1 в.1 c.15-18
23
Монографія
Сучасний конституційний процес в Україні. Політологічний аналіз : монографія
Колюх Валерій Вікторович
2015
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-272
24
Наукова стаття
Участь парламенту в формування уряду як спосіб реалізації установчої функції (міжнародна практика та українські реалії)
Колюх Валерій Вікторович
2015
Вісник національного технічного університету "Київський політехнічний інститут". Політологія. Соціологія. Право
т.2 в.2 c.117-123
25
Наукова стаття
До питання оптимізації Верховної Ради України
Колюх Валерій Вікторович
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.107 в.107 c.416-419
26
Наукова стаття
Деполітизація судової влади як складова реформи судоустрою в Україні
Колюх Валерій Вікторович
2016
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
т.71 в.71 c.105-117
27
Наукова стаття
Трансформація форми державного правління в контексті конституційних змін в Україні
Колюх Валерій Вікторович
2015
Політологічний вісник: збірник наукових праць
в.78 c.374-384
28
Наукова стаття
Самоврядні підвалини української державност
Колюх Валерій Вікторович
2015
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
т.67 в.67 c.119-129
29
Наукова стаття
Законодавча функція парламентів та практика її реалізації в зарубіжних країнах
Колюх Валерій Вікторович
2015
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
т.68 в.68 c.135-148
30
Наукова стаття
Дуализм исполнительной власти: конституционные предпосылки и средства ограничения
Колюх Валерій Вікторович
2015
Право и политика. Научный журнал. NOTA BENE
т.6 в.6 c.759-765
31
Наукова стаття
Особенности института президента в Украине и Республике Молдова (статья первая)
Колюх Валерій Вікторович
2015
Закон и жизнь. Кишинэу
т.2 в.2 c.47-51
32
Наукова стаття
Особенности института президента в Украине и Республике Молдова (статья вторая)
Колюх Валерій Вікторович
2015
Закон и жизнь. Кишинэу
т.3 в.3 c.44-48
33
Наукова стаття
Конституционный процесс как составная часть и разновидность политического процесса
Колюх Валерій Вікторович
2015
Law and Politology. Международный научный журнал
т.30 в.30 c.49-54
34
Наукова стаття
Особливості бюджетної децентралізації влади у зарубіжних країнах
Колюх Валерій Вікторович
2015
Social and human sciences. Polish-Ukrainian scientific journal
т.3 в.03 (07) c.51-64
35
Наукова стаття
Політична відповідальність в контексті децентралізації влади в Україні
Колюх Валерій Вікторович
2016
Social and human sciences. Polish-Ukrainian scientific journal
т.1 в.01 (09) c.112-121
36
Наукова стаття
Депутатська недоторканість: зарубіжний досвід і українські проблеми
Колюх Валерій Вікторович
2015
Журнал Верховної Ради України "Віче"
т.3 в.3 c.52-56
37
Наукова стаття
Невідповідальність і недоторканість як принципи конституційного статусу глави держави
Колюх Валерій Вікторович
2015
Журнал Верховної Ради України "Віче"
т.5 в.5 c.17-19
38
Наукова стаття
Регіоналізм як одна з форм децентралізації влади в Україні
Колюх Валерій Вікторович
2015
Журнал Верховної Ради України "Віче"
т.7 в.7 c.34-37
39
Наукова стаття
Бюджетно–фінансова функція в системі контрольних повноважень парламенту (міжнародна практика та українські реалії)
Колюх Валерій Вікторович
2015
Журнал Верховної Ради України "Віче"
т.13 в.13 c.30-34
40
Наукова стаття
Конституційно-правова відповідальність та державний примус у коституційному праві України
Колюх Валерій Вікторович
2015
Наше право
т.3 в.3 c.24-30
41
Наукова стаття
Проблеми судової реформи в контексті конституційних змін в Україні
Колюх Валерій Вікторович
2016
Журнал Верховної Ради України "Віче"
т.9 в.9-10 c.42-46
42
Наукова стаття
Оптимізація конституційного складу Верховної Ради України в контексті конституційних змін в Україні
Колюх Валерій Вікторович
2016
Право і суспільство
т.2 в.2 c.8-12
43
Наукова стаття
Трансформація форми державного правління в Україні
Колюх Валерій Вікторович
2016
Право і суспільство
в.№ 3, ч. 2 c.16-25
44
Тези
Інститут розпуску парламенту в системі стримувань та противаг
Колюх Валерій Вікторович
2015
Матеріали міжнародної наукової конференції "Правова держава: напрямки та танденції її розбудови в Україні"
т.1 в.1 c.24-26
45
Тези
Конституційний процес в Україні: перезавантаження
Колюх Валерій Вікторович
2015
Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі. міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.355-357
46
Тези
Інтерпеляція як форма парламентського контролю уряду
Колюх Валерій Вікторович
2015
Міжнародне та національне законодавство : способи удосконалення: міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.37-39
47
Тези
Парламентський індемнітет як гарантія депутатської діяльності
Колюх Валерій Вікторович
2015
Міжнародна наукова конференція "Юридична наука та практика у третьому тисячолітті"
т.1 в.1 c.51-54
48
Наукова стаття
Конституційний процес як різновид політичного процесу
Колюх Валерій Вікторович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
в.1 (119) c.114-116
49
Наукова стаття
Конституційний процес як об'єкт політологічного аналізу
Колюх Валерій Вікторович
2015
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.26 c.131-136
50
Тези
Судові функції парламентів у контексті поділу влади
Колюх Валерій Вікторович
2015
51
Наукова стаття
Представник Президента чи уряду?
Колюх Валерій Вікторович
2014
Журнал Верховної Ради України "Віче"
т.14 c.9-12
52
Наукова стаття
Екстремізм як прояв політичної нестабільності в Україні
Колюх Валерій Вікторович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
c.81.0000
53
Наукова стаття
Актуальні напрями реформування Конституції України у контексті політичних викликів сучасності
Колюх Валерій Вікторович
2012
Віче : громад.-політ. і теорет. журн.
т.8 c.10.0000
54
Наукова стаття
Інститут президентства в Україні як об’єкт конституційного процесу
Колюх Валерій Вікторович
2012
Віче : громад.-політ. і теорет. журн.
т.11 c.5.0000
55
Наукова стаття
Бікамералізм: європейська традиція та українські перспективи
Колюх Валерій Вікторович
2012
Політологічний вісник
т.61 c.113.0000
56
Наукова стаття
Основні типи та види політичної стабільності
Колюх Валерій Вікторович
2009
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.65.0000

Повернення до списку

Вгору