Автори, співробітники Університету

Комаха Лариса Григорівна

Ідентифікатор автора: 34351
Кількість пошукових запитів автора: 870

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Логіки
Посада: Заступник декана

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 43, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Київська світоглядно-гносеологічна школа другої половини ХХ століття
Бугров Володимир Анатолійович
Вілков Вячеслав Юрійович
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Комаха Лариса Григорівна
Конверський Анатолій Євгенович
Кондратьєва Ірина Владиславівна
Кононенко Тарас Петрович
Кравчук Андрій Андрійович
Лубський Володимир Іонович
Панченко Валентина Іванівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Руденко Сергій Валерійович
Сидоренко Лідія Іванівна
Туренко Віталій Едуардович
Харьковщенко Євген Анатолійович
Хилько Микола Іванович
Хоменко Ірина Вікторівна
Цвих Володимир Федорович
Чуйко Вадим Леонідович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
Ярошовець Володимир Іванович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-240
2
Монографія
Логічні засади аргументації у філософському знанні
Комаха Лариса Григорівна
2015
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-360
3
Наукова стаття
Економічна наука в аргументах «риторики економіки»: «pro» і «contra»
Комаха Лариса Григорівна
2016
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
т.1 в.1 c.279-284
4
Наукова стаття
Знання як «онтологічна реальність»: аргумент від «апріорного»
Комаха Лариса Григорівна
2016
Психологія і суспільство
т.1 в.63 c.43-47
5
Наукова стаття
Дискурс рефлексії в аргументах феноменологічного мислення: від трансцендентного до трансцендентального
Комаха Лариса Григорівна
2016
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.27 в.27 c.32-38
6
Наукова стаття
Аргументи рефлексії в онтології екзистенціалізму і «філософії мови»: логіко-феноменологічний аналіз
Комаха Лариса Григорівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.2 в.121 c.20-22
7
Наукова стаття
Рефлексія в логіці обґрунтування достовірного знання: від методу до аргументу
Комаха Лариса Григорівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.1 в.120 c.21-24
8
Наукова стаття
Логіка взаємозв’язку «синомії», «мови» і «смислу» в аргументах прагматичного аналізу У.Куайна
Комаха Лариса Григорівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.107 в.4 c.165-168
9
Наукова стаття
Взаємозв’язок епістемологічного і соціокультурного аспектів науки в аргументах С. Тулміна
Комаха Лариса Григорівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.106 в.3 c.157-159
10
Наукова стаття
Традиція versus принцип «anything goes» в аргументаціях методології П. Фейєрабенда
Комаха Лариса Григорівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.105 в.2
11
Наукова стаття
Особливості «радикального перекладу» в прагматичному аналізі У. Куайна: аргумент «невизначеності»
Комаха Лариса Григорівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.104 в.1 c.100-103
12
Наукова стаття
Аргумент «апріорного» в логіці функціонування «емпіричних» понять
Комаха Лариса Григорівна
2016
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
т.16 в.53 c.113-116
13
Наукова стаття
Смисл та істинність знання в аргументах «натуралістичної епістемології» У. Куайна
Комаха Лариса Григорівна
2016
Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди "Філософія". - Харків: ХНПУ
т.46 в.1 c.166-175
14
Наукова стаття
Концепт «риторики економіки» в аргументах логічного аналізу
Комаха Лариса Григорівна
2016
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії
т.65 в.65 c.84-91
15
Тези
«Нелегітимна аргументація»: від софістики до практики раціонального мислення
Комаха Лариса Григорівна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.4 c.88-90
16
Тези
Викладання логіки на юридичних спеціальностях ВНЗ
Комаха Лариса Григорівна
2016
Проблеми викладання логіки та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.28-29
17
Наукова стаття
Проблема «апріорного» в аргументах «Концептуального прагматизму»
Комаха Лариса Григорівна
2015
Людина, суспільство, комунікативні технології: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.244-252
18
Наукова стаття
Логіка перевірення достовірності знання в аргументах неопозитивізму
Комаха Лариса Григорівна
2015
Мультиверсум. Філософський альманах
в.5-6 c.163-171
19
Наукова стаття
Метафора «смислу» в аргументах логічного аналізу: знак – ідея - референт
Комаха Лариса Григорівна
2015
Мультиверсум. Філософський альманах
т.7 в.145-146 c.56-65
20
Наукова стаття
Наукова теорія в елементах принципу фальсифікації: інтуїціонізм чи реалізм?
Комаха Лариса Григорівна
2015
Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 в.1 c.105-112
21
Наукова стаття
Принцип «довіри» до суб’єкта пізнання в аргументах еволюційної епістемології: логіко-методологічний аналіз
Комаха Лариса Григорівна
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.103 в.12 c.143-148
22
Наукова стаття
Наука як риторика в аргументах «риторики економіки»: методологічний аспект
Комаха Лариса Григорівна
2015
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філософія. Філософські перипетії.
т.53 в.53 c.67-71
23
Наукова стаття
Семантичні особливості аргументації «мовної гри»: контекст логічного аналізу
Комаха Лариса Григорівна
2015
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць
т.2 в.22 c.39-42
24
Наукова стаття
Аргумент верифікації в пізнавальній діяльності: логічний аналіз
Комаха Лариса Григорівна
2015
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
т.37 в.37 c.131-139
25
Наукова стаття
«Довіра» і «недовіра» до суб’єкта пізнання в логіці скептицизму
Комаха Лариса Григорівна
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.102 в.11 c.183-186
26
Наукова стаття
Верифікація істинних висловлювань: логіка, критерії, аргументи
Комаха Лариса Григорівна
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.101 в.10 c.244-247
27
Наукова стаття
Логіка наукового пошуку в епістемології п. Фейєрабенда: соціокультурний контекст
Комаха Лариса Григорівна
2015
Вісник Донецького університету. Серія Б: Гуманітарні науки
т.1 в.1-2 c.392-396
28
Наукова стаття
Проблема смислу в аргументації логічного аналізу: теоретичний аспект
Комаха Лариса Григорівна
2015
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії
т.63 в.63 c.31-39
29
Наукова стаття
Трансформація методологічних образів науки в логічних доказах постпозитивізму
Комаха Лариса Григорівна
2015
Філософські обрії:науково-теоретичний журнал.
т.34 в.34 c.144-152
30
Наукова стаття
Інтеграція когнітивного і соціокультурного аспектів науки в аргументах С.Тулміна
Комаха Лариса Григорівна
2015
«Перспективи» Соціально-політичний журнал. Серія «Філософія»
т.23 в.65 c.68-72
31
Наукова стаття
Смисл в аргументах феноменологічного аналізу
Комаха Лариса Григорівна
2015
«Перспективи» Соціально-політичний журнал. Серія «Філософія»
т.2 в.64 c.60-64
32
Тези
Логіко-риторичні аспекти підготовки фахівців у галузі державної служби
Комаха Лариса Григорівна
2015
Публічне управління та адміністрування в Україні: нові виклики перед Інститутом державної служби: Наукова конференція
т.1 в.1 c.8-9
33
Монографія
Логико-риторические аспекты диалога
Колотілова Наталія Андріївна
Комаха Лариса Григорівна
Конверський Анатолій Євгенович
Хоменко Ірина Вікторівна
Щербина Олена Юріївна
2011
34
Монографія
Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти)
Аляєв Геннадій Євгенович
Бугров Володимир Анатолійович
Варениця Ольга Петрівна
Вілков Вячеслав Юрійович
Гнатовська Ганна Василівна
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Комаха Лариса Григорівна
Конверський Анатолій Євгенович
2011
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-543
35
Наукова стаття
Поняття "дискурс" в структурі трьох концепцій
Комаха Лариса Григорівна
2012
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС»
т.56 c.15.0000
36
Тези
Теоретико-ігрова модель дії у Л. Оквіста та Г. Вріга
Комаха Лариса Григорівна
2012
Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу, VМіжн. наук.-практ.конф. (2012- Київ)
c.81.0000
37
Тези
Дискурс і комунікативна дія
Комаха Лариса Григорівна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.29.0000
38
Тези
Роль аргументації в структурі дискурсу
Комаха Лариса Григорівна
2011
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 в.10 c.32-33
39
Тези
Основні етапи в аргументативному дискурсі
Комаха Лариса Григорівна
2010
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 в.4 c.18-19
40
Тези
Дискурс і теорія мовленнєвих актів
Комаха Лариса Григорівна
2010
Проблеми викладання логіки та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 в.5 c.162-163
41
Праці конференції
Проблеми викладання загальноосвітнього курсу логіки // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу: Міжнародна науково-практична конференція (15-16 травня 2008 року)
Комаха Лариса Григорівна
2008
42
Праці конференції
Праксеологічний аналіз зв'язку "причина-результат"
Комаха Лариса Григорівна
2007
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 c.17.0000
43
Тези
Древовидний універсам як логічна модель аналізу дії
Комаха Лариса Григорівна
2006
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 в.3 c.9-10

Повернення до списку

Вгору