Автори, співробітники Університету

Комзюк Леонід Трохимович

Ідентифікатор автора: 34355
Кількість пошукових запитів автора: 394

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Інтелектуальної власності
Посада: Доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 13, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -денна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -заочна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3
Навчальний посібник
Основи інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
2016
Інтерсервіс
c.1-382
4
Наукова стаття
Директива 2012/28/EС в контексте осуществления Цифровой повестки дня для Европы
Комзюк Леонід Трохимович
2014
Право интеллектуальной собственности
т.1 c.31.0000
5
Наукова стаття
Правові проблеми створення суспільного мовлення в Україні в контексті соціалізації авторського права і суміжних прав
Комзюк Леонід Трохимович
2014
Право і громадянське суспільство
т.3 c.92-107
6
Наукова стаття
Some issues of specialized court on intellecrual property cases in Ukraine
Комзюк Леонід Трохимович
2013
Право і громадянське суспільство
т.5 c.36-44
7
Тези
Some issues of Polish media law reforms: the experience for Ukraine
Комзюк Леонід Трохимович
2014
Прінт-сервіс
т.1 c.532-533
8
Наукова стаття
Кодифікаційні перспективи розвитку інформаційного права України
Комзюк Леонід Трохимович
2011
Право
т.1 c.324.0000
9
Наукова стаття
Гармонизация охраны прав на базы данных в процесе европейской интеграции
Комзюк Леонід Трохимович
2011
Право
т.1 c.191.0000
10
Наукова стаття
Аппроксимационный потенціал проекта Европейского кодекса авторского права
Комзюк Леонід Трохимович
2012
Право
т.1 c.181.0000
11
Наукова стаття
У пошуках балансу авторського права і права на інформацію (з новітнього словацького досвіду)
Комзюк Леонід Трохимович
2012
12
Наукова стаття
Гармонізація охорони пра на «осиротілі твори» в ЄС як фактор розвитку медіа-права в інформаційному суспільстві
Комзюк Леонід Трохимович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.50.0000
13
Наукова стаття
Ґрунтовне дослідження словацького медіа-права
Комзюк Леонід Трохимович
2013
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.126.0000

Повернення до списку

Вгору