Автори, співробітники Університету

Конверський Анатолій Євгенович

Ідентифікатор автора: 34381
Author Identifier Number Scopus: 57196043914 →
Кількість пошукових запитів автора: 1024
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Логіки
Посада: декан, акад. НАНУ

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 43, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 14, підручників - 9, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Київська світоглядно-гносеологічна школа другої половини ХХ століття
Бугров Володимир Анатолійович
Вілков Вячеслав Юрійович
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Комаха Лариса Григорівна
Конверський Анатолій Євгенович
Кондратьєва Ірина Владиславівна
Кононенко Тарас Петрович
Кравчук Андрій Андрійович
Лубський Володимир Іонович
Панченко Валентина Іванівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Руденко Сергій Валерійович
Сидоренко Лідія Іванівна
Туренко Віталій Едуардович
Харьковщенко Євген Анатолійович
Хилько Микола Іванович
Хоменко Ірина Вікторівна
Цвих Володимир Федорович
Чуйко Вадим Леонідович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
Ярошовець Володимир Іванович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-240
2
Підручник
Сучасна логіка: класична та некласична
Конверський Анатолій Євгенович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-296
3
Підручник
Критичне мислення : підручник для студентів навч. закл. вищої освіти усіх спец.
Конверський Анатолій Євгенович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-346
4
Наукова стаття
Логика познавательного процесса (К 50-летию публикации монографии П.В. Копнина «Введение в марксистскую гносеологию»)
Конверський Анатолій Євгенович
2017
Вопросы философии
т.3 в.3 c.125-135
5
Підручник
Логіка. Підручник для студентів юридичних факультетів
Конверський Анатолій Євгенович
2017
К.: «Центр учбової літератури»
т.1 в.6 c.1-424
6
Тези
POLISH-UKRAINIAN HUMANITARIAN STUDIES: SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL DEVELOPMENT STRATEGY
Конверський Анатолій Євгенович
Руденко Сергій Валерійович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 в.10 c.3-3
7
Підручник
Логіка
Конверський Анатолій Євгенович
2016
ВПЦ "Київський університет"
т.1 в.1 c.1-391
8
Підручник
Логіка. Підручник для студентів юридичних факультетів. 5-те видання перероблене та доповнене
Конверський Анатолій Євгенович
2015
К.: «Центр учбової літератури»
т.1 в.1 c.1-320
9
Тези
Aristotle and informal logic
Конверський Анатолій Євгенович
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.4 c.90-91
10
Тези
Aristotle and informal logic
Конверський Анатолій Євгенович
2016
Проблеми викладання логіки та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.26-27
11
Підручник
Логіка. Підручник для студентів юридичних факультетів.
Конверський Анатолій Євгенович
2015
К.: «Центр учбової літератури»
т.5 c.1-375
12
Наукова стаття
Как возможна логика традиционная с точки зрения современной?
Конверський Анатолій Євгенович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.2 c.5-8
13
Наукова стаття
«Модель філософа» в освітній традиції Київського університету
Конверський Анатолій Євгенович
2013
Філософська думка : український науково-теоретичний часопис
т.5 c.14-25
14
Підручник
Логика
Конверський Анатолій Євгенович
2014
Москва. Издательство Московского университета (Библиотека факультета политологии МГУ)
c.1-336
15
Тези
How is traditional logic possible from the modern logic point of view?
Конверський Анатолій Євгенович
2014
Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку: VI Міжнародна науково-практична конференція (2014 р.)
c.48-49
16
Наукова стаття
Модель філософав освітній традиції Київського університету
Конверський Анатолій Євгенович
2013
Філософська думка : український науково-теоретичний часопис
т.5 c.14.0000
17
Підручник
Логіка. Підручник. 4-е вид. перероб. та доп.
Конверський Анатолій Євгенович
2012
18
Підручник
Культурологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів
Конверський Анатолій Євгенович
Панченко Валентина Іванівна
Руденко Сергій Валерійович
Русин Мирослав Юрійович
2013
"Фоліо" Харків
c.1-863
19
Тези
Logoc role in solution of language uses problem
Конверський Анатолій Євгенович
2013
Невідоме
т.1 c.17.0000
20
Монографія
Логико-риторические аспекты диалога
Колотілова Наталія Андріївна
Комаха Лариса Григорівна
Конверський Анатолій Євгенович
Хоменко Ірина Вікторівна
Щербина Олена Юріївна
2011
21
Монографія
Метолологія як рефлексія пізнавального процесу / Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання
Конверський Анатолій Євгенович
2011
22
Монографія
Логика в Киевском университете (вторая половина ХХ века) // Логика в университетском образовании
Конверський Анатолій Євгенович
2012
23
Монографія
Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти)
Аляєв Геннадій Євгенович
Бугров Володимир Анатолійович
Варениця Ольга Петрівна
Вілков Вячеслав Юрійович
Гнатовська Ганна Василівна
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Комаха Лариса Григорівна
Конверський Анатолій Євгенович
2011
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-543
24
Тези
Логика как наука и образовательная дисциплина
Конверський Анатолій Євгенович
2012
Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу, VМіжн. наук.-практ.конф. (2012- Київ)
c.83.0000
25
Монографія
«Генеза філософських студій в Київському університеті»(Колективна монографія)
Конверський Анатолій Євгенович
2010
26
Монографія
П.В. Копнін – професор Київського університету в кн. «П.В. Копнін»(Розділ)
Конверський Анатолій Євгенович
2010
27
Монографія
Історія української філософії та її раціональні реконструкції: монографія Філософія та політологія в структурі сучасного гуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти)
Бугров Володимир Анатолійович
Губерський Леонід Васильович
Конверський Анатолій Євгенович
Руденко Сергій Валерійович
2010
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-543
28
Праці конференції
Философия образования как императив современной культуры
Бугров Володимир Анатолійович
Конверський Анатолій Євгенович
2009
29
Монографія
Генеза філософських студій у Київському університеті (до 175-річчя університету)
Конверський Анатолій Євгенович
2009
30
Монографія
Генеза філософських студій у Київському університеті
Губерський Леонід Васильович
Конверський Анатолій Євгенович
Кондратьєва Ірина Владиславівна
Лубський Володимир Іонович
2009
31
Монографія
Генеза філософських студій в Київському університеті.
Конверський Анатолій Євгенович
2009
32
Наукова стаття
Логіка в Київській філософській школі // Російський філософський словник
Конверський Анатолій Євгенович
2009
33
Наукова стаття
Логічна концепція П.В. Копніна // Російська філософія ХХ ст.
Конверський Анатолій Євгенович
2009
34
Праці конференції
фІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ЯК ІМПЕРАТИВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Бугров Володимир Анатолійович
Конверський Анатолій Євгенович
2008
Українознавство
c.88.0000
35
Монографія
Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть
Бугров Володимир Анатолійович
Губерський Леонід Васильович
Конверський Анатолій Євгенович
2007
36
Монографія
Філософська та політо-логічна освіта в Україні на перетині тисячоліть
Бугров Володимир Анатолійович
Губерський Леонід Васильович
Конверський Анатолій Євгенович
2007
37
Монографія
Историко-логические исследования : персоналии и школы. Сборник научных статей
Колотілова Наталія Андріївна
Конверський Анатолій Євгенович
Хоменко Ірина Вікторівна
2008
38
Наукова стаття
Логика в Киевском университете
Конверський Анатолій Євгенович
2008
39
Праці конференції
Природа логического // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу: Міжнародна науково-практична конференція (15-16 травня 2008 року)
Конверський Анатолій Євгенович
2008
40
Наукова стаття
Павло Копнін та київська філософська школа
Конверський Анатолій Євгенович
2006
Філософські проблеми гуманітарних наук
c.5.0000
41
Наукова стаття
Філософська наука та освіта в сучасних умовах
Конверський Анатолій Євгенович
2007
Українознавство
c.62.0000
42
Наукова стаття
Модулі логічної освіти
Конверський Анатолій Євгенович
2007
Симпозіум до Дня філософії ЮНЕСКО. Філософія в сучасному світі. Київ
c.9-11
43
Наукова стаття
Логіка та філософія в ХХ ст.//Філософія в сучасному світі
Конверський Анатолій Євгенович
2007
Симпозіум до Дня філософії ЮНЕСКО. Філософія в сучасному світі. Київ
c.3.0000

Повернення до списку

Вгору