Автори, співробітники Університету

Кондратенко Олег Юрійович
Kondratenko O.

Ідентифікатор автора: 34392
ResearcherID, Web of Science: G-8637-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 935

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Країнознавства
Посада: с.н.с.

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: геополітика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 29, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Російська Федерація в умовах багатополярного транзиту
Кондратенко Олег Юрійович
2019
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.138 c.71-83
2
Наукова стаття
Российская Федерация и Китайская Народная Республика: асимметрия партнерства
Кондратенко Олег Юрійович
2019
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeristwie i Obronnoici
в.2(6)
3
Наукова стаття
Questions of Internal Geopolitics of the Russian Federation
Кондратенко Олег Юрійович
2018
Historia i Polityka
в.26(33) c.43-61
4
Праці конференції
Світ в парадигмі багатополярного транзиту
Кондратенко Олег Юрійович
2019
Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.256-259
5
Монографія
Геостратегічний вимір зовнішньої політики Російської Федерації
Кондратенко Олег Юрійович
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-607
6
Монографія
Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти
Березовська Ірина Андріївна
Головко Анна Ярославівна
Дорошко Микола Савович
Кондратенко Олег Юрійович
Копійка Валерій Володимирович
Кост Ірина Анатоліївна
Муравйов Віктор Іванович
Намонюк Чеслава Ігорівна
Піскорська Галина Андріївна
Погорська Ірина Іванівна
Попко Євген Вікторович
Рилач Наталія Михайлівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
Хлистун Ганна Юріївна
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2018
К.: ВПЦ Київський університет
7
Наукова стаття
Сполучені Штати Америки та Російська Федерація: геостратегія відносин
Кондратенко Олег Юрійович
2017
Американська історія та політика: науковий журнал
в.4 c.39-58
8
Наукова стаття
Африканський та латиноамериканський вектор геостратегії Російської Федерації
Кондратенко Олег Юрійович
2018
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.134 c.53-65
9
Наукова стаття
Ближневосточный геостратегический вектор Российской Федерации
Кондратенко Олег Юрійович
2017
Wschodnioznawstwo. Instytut Studiów Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, red. Z.J. Winnicki.
c.479-499
10
Наукова стаття
Теоретико-методологические истоки и подходы к пониманию российской геостратегии
Кондратенко Олег Юрійович
2018
Science Review
в.No 2 Vol. 6 c.27-34
11
Наукова стаття
Balkan Geostrategic Vector of the Russian Federation
Кондратенко Олег Юрійович
2018
Historia i Polityka
в.24(31) c.87-97
12
Наукова стаття
Політика ЄС щодо України та російський фактор впливу
Кондратенко Олег Юрійович
2018
Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: український щорічник з європейських інтеграційних студій. – Луцьк.: Вид-во «Терен»
c.127-139
13
Наукова стаття
Стратегія протистояння України геополітичним викликам та загрозам національній безпеці в умовах становлення нового світового порядку
Кондратенко Олег Юрійович
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.14 c.140-145
14
Тези
Україна в умовах російської агресії та зламу транзитивного світопордяку: сутність і алгоритм виходу з кризи
Кондратенко Олег Юрійович
2017
Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах: матеріали наукової конференції
15
Тези
Балто-Чорноморський союз як механізм оптимізації національної безпеки України
Кондратенко Олег Юрійович
2018
Міжнародна науково-практична конференція "VII Міждисциплінарні гуманітарні читання" 21 листопада 2018 р.
c.105-107
16
Наукова стаття
Ukrainian and Syrian issues in International Relation as two sides of geopolitics
Кондратенко Олег Юрійович
2016
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
в.128 c.51-68
17
Наукова стаття
Геостратегічна конфігурація «Росія vs Китай vs Індія»
Кондратенко Олег Юрійович
2017
Міжнародні відносини. Серія "Політичні науки". Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.15
18
Наукова стаття
The essence of the phenomenon of the Russian Federation
Кондратенко Олег Юрійович
2017
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.133 c.4-15
19
Наукова стаття
Теоретико- методологические истоки и подходы к пониманию российской геостратегии
Кондратенко Олег Юрійович
2018
Science Review
т.2 в.6 c.27-34
20
Тези
Україна в європейській та євразійській парадигмі геополітичного протистояння
Кондратенко Олег Юрійович
2017
Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах: Матеріали наук. конф. 20 жовтня 2016 р.: тези доп. – К., 2016
c.65-68
21
Тези
Геополітичні трансформації євразійського простору в умовах постхолодного миру
Кондратенко Олег Юрійович
2016
«Крах Радянської імперії: анатомія катастрофи». Соціалістичний табір, СРСР та пострадянський простір у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: Матеріали міжар. наук.-практ. конф., присвяченої 25 річниці розпаду СРСР 21–22 квітня 2016 р.: тези
c.122-127
22
Тези
Конфлікт в Україні та Сирії як чинник трансформації парадигми глобальної безпеки
Кондратенко Олег Юрійович
2016
Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. 19 травня 2016
c.147-150
23
Тези
Экономический внешнеполитический ресурс Российской Федерации: необходимость модернизации
Кондратенко Олег Юрійович
2017
Сборник материалов VI заочной Всероссийской электронной научно- практической конференции. 21 ноября 2017 г. – Стерлитамак
c.285-290
24
Тези
Україна у зоні геополітичної турбулентності
Кондратенко Олег Юрійович
2017
VI Міждисциплінарні гуманітарні читання: Міжнародна науково- практична конференція. 22 грудня 2017 р.
c.118-120
25
Наукова стаття
Статус сучасної Росії: геополітичний та політико-економічний виміри
Кондратенко Олег Юрійович
2015
Міждисциплінарні гуманітарні студії Studia historia. Серія: Історичні науки
в.2 c.122-133
26
Наукова стаття
Інститут диверсифікації постачання енергоресурсів як засіб оптимізації геополітичного впливу РФ
Кондратенко Олег Юрійович
2015
Міжнародні відносини. Серія "Політичні науки". Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.7
27
Наукова стаття
Концептуальні основи російської геополітики та геостратегії
Кондратенко Олег Юрійович
2015
Вісник Дніпропетровського університету. Філософія, соціологія, політологія
в.2 c.129-139
28
Наукова стаття
Безпековий вимір енергетичної геополітики Російської Федерації
Кондратенко Олег Юрійович
2015
Міжнародні відносини серія “Політичні науки”
в.8
29
Наукова стаття
Геополітика – сутність феномену та його еволюція
Кондратенко Олег Юрійович
2015
Вісник Дніпропетровського університету. Філософія, соціологія, політологія
в.4 c.98-107
30
Наукова стаття
Євразійський простір – шахівниця російської геополітики
Кондратенко Олег Юрійович
2015
Scientific Journal «Science Rise»
в.7/1(12) c.60-65
31
Наукова стаття
Євразійське економічне співтовариство як перехідна модель інтеграційної стратегії РФ
Кондратенко Олег Юрійович
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин
в.124 (Ч. 1) c.12–25
32
Наукова стаття
Класична та сучасна геополітика: ретроспективний аналіз
Кондратенко Олег Юрійович
2015
Міжнародні відносини. Серія "Політичні науки". Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.9
33
Наукова стаття
Сирійський конфлікт та геополітичні інтереси Російської Федерації
Кондратенко Олег Юрійович
2016
Зовнішні справи: науковий, суспільно-політичний журнал
в.3 c.24-29
34
Наукова стаття
Євразійський економічний союз – новий геополітичний проект Російської Федерації
Кондратенко Олег Юрійович
2016
Актуальні проблеми міжнародних відносин
в.127(1) c.42-56
35
Наукова стаття
Крах біполярності та новий геостратегічний статус Російської Федерації
Кондратенко Олег Юрійович
2016
Актуальні проблеми міжнародних відносин
в.127(2) c.35-53
36
Наукова стаття
Генезис та сутність геополітики як соціокультурного феномену
Кондратенко Олег Юрійович
2016
Ученый ХХІ века
в.1(14) c.58-63
37
Наукова стаття
Критическая геополитика как постмодернистское направление анализа пространственного поведения государства
Кондратенко Олег Юрійович
2016
International scientific investigation
в.4(2) c.144-148
38
Наукова стаття
Ukraine as a geopolitical priority of the Russian Federation
Кондратенко Олег Юрійович
2016
Historia i Polityka
в.16(23) c.101-113
39
Наукова стаття
Transformation of thin gold films morphology and tuningof surface plasmon resonance by post-growth thermal processing // Eur. Phys. J. Appl. Phys
Кондратенко Олег Юрійович
Кондратенко Сергій Вікторович
2011

Повернення до списку

Вгору