Автори, співробітники Університету

Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна

Ідентифікатор автора: 34417
Кількість пошукових запитів автора: 1111

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 36, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Макроекономіка
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
Сизов Алім Іванович
2018
НКК ВІКНУ
c.1-49
2
Наукова стаття
Современная социально-экономическая система: инновационность
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
Сизов Алім Іванович
2017
Economic innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: International scientific-practical conference
3
Матеріали конференції
Соціо-економічний розвиток країни: СМАРТ-перехід
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки:МатеріалиXVI Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 в.1 c.129-132
4
Матеріали конференції
СМАРТ-экономика: современность и перспективы
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2016
Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: International Scientific Conference
в.1 c.138-141
5
Наукова стаття
Засновки: СМАРТ-країна
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.107 в.107 (4) c.306-310
6
Наукова стаття
СМАРТ-країна: освіта
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2016
Актуальні проблеми філософії та соціології
т.1 в.1 c.34-37
7
Наукова стаття
Соціальний капітал: філософсько-економічні візії
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.110 в.110 (7) c.237-241
8
Наукова стаття
Культурооснови СМАРТ-економіки
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2016
Культурологічний альманах
в.2 c.10-13
9
Наукова стаття
Культуро-чинник сучасної трансформації країнової економіки
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.112 (9) c.306-310
10
Тези
Философская неоантропология: три образовательные стратегии
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2016
Філософська антропологія, психоаналіз та арт-терапія: перспективність взаємодії : підхід філософської антропології як метаантропології: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. - Київ: Інтерсервіс, 2016
т.1 в.1 c.111-113
11
Тези
Культуро-основи СМАРТ-економіки
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2016
Культурологічний альманах
т.2 в.2 c.10-13
12
Тези
Економічна теорія: основи парадигмальності
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.101-104
13
Наукова стаття
Інтелектуально зорієнтована економіка: Актор-контексти
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право
т.25 c.26-34
14
Тези
Ідеологія інтелектуально зорієнтованої економіки. Тези // Дні науки філософського ф-ту: Матеріали Міжнар. наук. конф. (16-17 квіт. 2013 р.)
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2013
15
Тези
Феномен развития: антропофактор. Тези// Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки : Матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конференції ІІ Міжнар. шумпетерівського економічного форуму (26-27 вересня 2013 р.)
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2013
16
Наукова стаття
Основи конкурентоспроможності країнової економіки: Актор
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.217.0000
17
Наукова стаття
Інтелекто-креативні перетворення у виш-освіті: виклики майбутнього і відповіді сучасності
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
c.114.0000
18
Наукова стаття
Самозаперечення країнової економіки: особливості та результат-наслідок
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.123 c.26.0000
19
Наукова стаття
Інтелектономічна візія категорійно-поняттєвого апарату політекономії // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. Методологічні проблеми сучасної політичної економії. – К.: КНЕУ
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2010
20
Наукова стаття
Інтелекто-знаннєва структура конкурентоспроможності країнового суспільства // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць / За заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2011
21
Наукова стаття
Інтелектуально зорієнтована економіка – основа конкурентоспроможності країни
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.21 c.161.0000
22
Наукова стаття
Довіра: поліваріантність смислів
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.22 c.30.0000
23
Наукова стаття
Інтелектуальний капітал: концепти vs конструкти
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.117 c.26.0000
24
Наукова стаття
Інтелектономіка: реальність чи міф
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2010
Економіка та держава
c.21.0000
25
Наукова стаття
«Згорнене впливання» довіри на соціо-економічні перетворення країни
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2010
Економіка та держава
c.21.0000
26
Наукова стаття
Культурно-соціальна природа сучасної кризи країнової економіки
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2010
Формування ринкової економіки
c.66.0000
27
Тези
Майбутнє: інтелектономічні візії // Дні науки філософського факультету – 2010: Міжнар. наук. конф. (21-22 квітня 2010 року): Матеріали доповідей та виступів.
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2010
28
Наукова стаття
Інтелектуально зорієнтована економіка
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.56.0000
29
Наукова стаття
Культурне укорінення сучасної кризи країнової економіки
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.56.0000
30
Наукова стаття
Статус знання в перетвореннях сучасної країнової економіки
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2009
Академія Муніципального Управління
31
Наукова стаття
Економіко-культурний смисл грошей
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.16.0000
32
Економічна теорія: Навч.-метод. посібник для студентів вищих навчальних закладів
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2008
33
Наукова стаття
Економіко філософський вимір інтелектуального капіталу
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.124.0000
34
Наукова стаття
Конкурентоспроможність країни: умови можливості
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.152.0000
35
Наукова стаття
Вплив гуманітарно-психічних чинників на інтелектомічну конкурентноспроможність країни
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2006
Філософські проблеми гуманітарних наук
c.70.0000
36
Наукова стаття
Інтелектономічна компонента розвитку у визначенні сутності конкурентоспроможності країни
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки

Повернення до списку

Вгору