Автори, співробітники Університету

Конта Ростислав Михайлович
Konta Rostyslav Mykhailovych

Ідентифікатор автора: 34469
ResearcherID, Web of Science: W-1164-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 2032

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Етнології та краєзнавства
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: національна ідея в Україні в ХІХ ст. / a national idea is in Ukraine in ХІХ century / розвиток етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка / development of ethnology in Taras Shevchenko Scientific society /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 68, з них наукових статей (наукові публікації) - 47, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Матвійчук Микола Макарович
Конта Ростислав Михайлович
Латиш Юрій Володимирович
2018
Енциклопедія сучасної України
т.19 c.461
2
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Мельник Леонід Герасимович
Конта Ростислав Михайлович
Латиш Юрій Володимирович
2018
Енциклопедія сучасної України
т.20 c.116
3
Тези
Петро Сливенко – перший дипломатичний представник України у Фінляндії
Конта Ростислав Михайлович
2019
Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції
c.89–90
4
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Максимович Георгій Андрійович
Конта Ростислав Михайлович
2017
Енциклопедія сучасної України
т.18 c.6630
5
Наукова стаття
М. Грушевський як реформатор Наукового товариства імені Шевченка у Львові: етнологічний контекст
Конта Ростислав Михайлович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.3 (134) c.30–34
6
Наукова стаття
Філарет Колесса – основоположник українського етнографічного музикознавства: дорадянська історіографія
Конта Ростислав Михайлович
2017
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
в.4 c.93–99
7
Наукова стаття
Традиційна культура українського народу в науковій спадщині Зенона Кузелі: історіографія
Конта Ростислав Михайлович
2018
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
в.2 c.55–61
8
Наукова стаття
Дипломатична і громадська діяльність Петра Сливенка
Конта Ростислав Михайлович
Пилипенко Віктор Володимирович
2018
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.55 c.89–94
9
Наукова стаття
Формування етнографічної збірки музею Наукового товариства імені Шевченка у Львові: діаспорна та радянська історіографія
Конта Ростислав Михайлович
2018
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.56 c.101–105
10
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Абазини
Конта Ростислав Михайлович
2016
Велика українська енциклопедія. Словник
т.1 c.19
11
Матеріали конференції
Перенесення «Літературно-наукового вісника» до Києва та зміни в його редакційній політиці: етнологічний аспект
Конта Ростислав Михайлович
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.142-150
12
Наукова стаття
Регіонально-історичні дослідження М. Грушевського в історіографічних оцінках
Конта Ростислав Михайлович
2016
Краєзнавство: науковий журнал
в.1/2 c.5–12
13
Наукова стаття
Методологія та методи етнологічних досліджень в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892‒1940): історіографія
Конта Ростислав Михайлович
2016
Емінак: науковий щоквартальник
т.2 в.3 (15) (липень-вересень) c.80–85
14
Наукова стаття
Краєзнавчі дослідження І. Франка: історіографічні інтерпретації
Конта Ростислав Михайлович
2016
Краєзнавство: науковий журнал
в.3/4 c.17–25
15
Наукова стаття
Етнологічний науковий доробок М. Грушевського в історіографічних оцінках
Конта Ростислав Михайлович
2016
Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги
c.155–167
16
Наукова стаття
Трансформація поглядів науковців ХХ століття на етнологічні студії Івана Франка
Конта Ростислав Михайлович
2016
Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe
в.2 c.75-89
17
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Лашевич Михайло Михайлович
Конта Ростислав Михайлович
2016
Енциклопедія сучасної України
т.16 c.591
18
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Левченко Гордій Іванович
Конта Ростислав Михайлович
2016
Енциклопедія сучасної України
т.16 c.695
19
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Лелюшенко Дмитро Данилович
Конта Ростислав Михайлович
2016
Енциклопедія сучасної України
т.17 c.45
20
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Леві-Стросс Клод
Конта Ростислав Михайлович
2016
Енциклопедія сучасної України
т.16 c.682
21
Наукова стаття
Регіонально-історичні дослідження М. Грушевського в історіографічних оцінках
Конта Ростислав Михайлович
2016
Краєзнавство: науковий журнал
в.1/2 c.5–12
22
Наукова стаття
Етнографічна збірка музею Наукового товариства імені Шевченка у Львові: сучасна українська історіографія
Конта Ростислав Михайлович
2016
Вісник книжкової палати
в.2 (235) c.34–38
23
Наукова стаття
Особливості проведення місяця Рамадану мусульманами-сунітами м. Києва
Конта Ростислав Михайлович
Люлька Віталій Анатолійович
2016
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.48 c.91–96
24
Наукова стаття
Причини конфліктів у Науковому товаристві імені Шевченка у Львові та їх наслідки для організації етнологічних досліджень: історіографія
Конта Ростислав Михайлович
2016
Історіографічні дослідження в Україні
в.26 c.354–365
25
Наукова стаття
Теорія етногенезу та націогенезу українців у працях М. Грушевського: історіографічні інтерпретації
Конта Ростислав Михайлович
2016
Гілея: науковий вісник
в.106 c.44–46
26
Наукова стаття
Формування та сучасний стан єзидів в Україні як окремої етноконфесійної групи: теоретико-методологічні аспекти
Конта Ростислав Михайлович
Люлька Віталій Анатолійович
2015
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.47 c.85–89
27
Тези
Етнологічна наукова спадщина М. Грушевського
Конта Ростислав Михайлович
2016
Міжнародна науково-практична конференція. "Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річчя від дня народження). "
c.98–99
28
Матеріали конференції
Проблема етногенезу в науковій спадщині М. Грушевського: історіографія
Конта Ростислав Михайлович
2014
Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.23-26
29
Монографія
Етнологічні дослідження в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892 – 1940 рр.): історіографія
Конта Ростислав Михайлович
2014
ВАДЕКС (монографія)
c.1-455
30
Наукова стаття
Рецензія на навчальний посібник Михайла Глушка «Історія народної культури українців: навчальний посібник». – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 416 с.
Капелюшний Валерій Петрович
Конта Ростислав Михайлович
2015
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.46 c.191-192
31
Наукова стаття
Розвиток української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка на початку ХХ ст. (на матеріалах «Хроніки НТШ»)
Конта Ростислав Михайлович
2014
Black Sea. Scientific journal of academic research. Multidisciplinary journal.
т.16 c.95-99
32
Наукова стаття
Етнографічне музейництво в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892 – 1940 рр.) на сторінках його видань
Конта Ростислав Михайлович
2015
Black Sea. Scientific journal of academic research. Multidisciplinary journal.
т.18 c.4-9
33
Наукова стаття
Сучасний стан та перспективи історіографічного дослідження розвитку етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (1892 1940 рр.)
Конта Ростислав Михайлович
2014
Література та культура Полісся
т.76 c.334-344
34
Наукова стаття
Eтнографічно-краєзнавчий аспект етнологічної науково-організаційної діяльності М. Грушевського: історіографія
Конта Ростислав Михайлович
2014
The Caucasus. Economical and social analysis journal of Southern Caucasus.
т.4 c.12-16
35
Наукова стаття
Реформування Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1892 1940 рр.) в історико-етнологічних оцінках
Конта Ростислав Михайлович
2014
The Caucasus. Historical Sciences
т.5 c.4-7
36
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
37
Монографія
Історія Київського університету: монографія
Верба Ігор Володимирович
Вербовий Олексій Вікторович
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Надтока Олександр Михайлович
Патриляк Іван Казимирович
Руккас Андрій Олегович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-895
38
Наукова стаття
Висвітлення етнологічних здобутків І. Франка в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові: дорадянська міжвоєнна історіографія.
Конта Ростислав Михайлович
2013
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.41 c.138-141
39
Наукова стаття
Заснування «Хроніки НТШ» та їх значення як джерела до історіографічного дослідження розвитку української етнології в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові
Конта Ростислав Михайлович
2014
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
в.1 (3) c.162-166
40
Наукова стаття
Історіографічні та бібліографічні узагальнення наукової спадщини І. Франка в дослідженнях сучасних вітчизняних вчених: етнологічний аспект
Конта Ростислав Михайлович
2014
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.42 c.53-59
41
Наукова стаття
Розвиток етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (1914-1939 рр.): втрати та нереалізовані можливості (на матеріалах «Хроніки НТШ»)
Конта Ростислав Михайлович
2014
Вісник книжкової палати
в.6 c.29-32
42
Тези
Видання Наукового товариства імені Шевченка у Львові як історіографічне джерело до вивчення розвитку української етнології.
Конта Ростислав Михайлович
2014
Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.75-79
43
Наукова стаття
Етнологічна наукова спадщина Зенона Кузелі: сучасна вітчизняна історіографія ХXI століття
Конта Ростислав Михайлович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.112 c.19-22
44
Наукова стаття
Етнологічні здобутки Федора Вовка: сучасна вітчизняна історіографія ХXI століття
Конта Ростислав Михайлович
2012
Література і культура Полісся
в.71 c.286-94
45
Наукова стаття
Етнологічна діяльність Зенона Кузелі в Науковому товаристві ім. Шевченка: дорадянська історіографія
Конта Ростислав Михайлович
2012
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
в.4 (64) c.89-92
46
Наукова стаття
Наукове товариство ім. Шевченка та етнографічна проблематика на сторінках «Літературно-наукового вісника» на початку ХХ ст.
Конта Ростислав Михайлович
2012
Київська старовина
в.5-6 c.27-35
47
Наукова стаття
Етнологічна діяльність Федора Вовка в Науковому товаристві ім. Шевченка: дорадянська та діаспорна історіографія
Конта Ростислав Михайлович
2013
Вісник книжкової палати
в.2 (199) c.40-43
48
Наукова стаття
Реформування Наукового товариства ім. Шевченка та розвиток української етнології в 1892-1898 рр. (на матеріалах «Записок НТШ»)
Конта Ростислав Михайлович
2013
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.39 c.29-34
49
Наукова стаття
Історіографічний аналіз розвитку етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка на матеріалах «Записок НТШ» (1914–1940 рр.)
Конта Ростислав Михайлович
2013
Наукові записки : [збірник наукових праць]. Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова Серія педагогічні та історичні науки)
в.106 c.248-255
50
Наукова стаття
Етнологічні здобутки Зенона Кузелі: сучасна вітчизняна історіографія кінця ХХ століття
Конта Ростислав Михайлович
2013
Література і культура Полісся
в.72 c.237-245
51
Наукова стаття
Дослідження проблеми розвитку української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка на сторінках «Записок НТШ» (1906–1913 рр.)
Конта Ростислав Михайлович
2013
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
в.1 (65) c.123-129
52
Наукова стаття
Висвітлення питання етнологічних досліджень в Науковому товаристві ім. Шевченка в кінці ХІХ ст. (на матеріалах «Літературно-наукового вісника»)
Конта Ростислав Михайлович
2013
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
в.3 (67) c.89-95
53
Наукова стаття
Реформування «Літературно-наукового вісника» та проблема висвітлення етнографічних досліджень в Науковому товаристві ім. Шевченка
Конта Ростислав Михайлович
2013
Вісник книжкової палати
в.10 c.36-39
54
Наукова стаття
Збирання етнографічних матеріалів в Науковому товаристві ім. Шевченка у світлі матеріалів «Літературно-наукового вісника» (1898 1906 рр.)
Конта Ростислав Михайлович
2013
Гілея: науковий вісник
в.73 c.101 – 103
55
Наукова стаття
«Записки НТШ» як джерело до історіографічного дослідження розвитку етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Конта Ростислав Михайлович
2013
Краєзнавство: науковий журнал
в.3 c.5-12
56
Наукова стаття
Суспільно-політичний аспект розвитку української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (на матеріалах «Хронік НТШ»)
Конта Ростислав Михайлович
2013
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.40 c.8-13
57
Тези
Проблема исследования развития этнологии в Научном обществе им. Шевченко (1892 1940 гг.)
Конта Ростислав Михайлович
2013
Международная научно-практическая конференция, посвященная проблемам общественных наук
c.57-60
58
Наукова стаття
Наукові здобутки Зенона Кузелі як етнолога – члена Наукового товариства ім. Шевченка: діаспорна історіографія
Конта Ростислав Михайлович
2012
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.37 c.57 – 62
59
Наукова стаття
Етнологічна діяльність Федора Вовка: радянська історіографія
Конта Ростислав Михайлович
2011
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.36 c.29-35
60
Наукова стаття
Каллістратова Софія Василівна
Конта Ростислав Михайлович
2012
Енциклопедія сучасної України
т.12 c.65.0000
61
Наукова стаття
Федір Вовк та його внесок у розвиток етнології: сучасна вітчизняна історіографія кінця ХХ століття
Конта Ростислав Михайлович
2012
Археологія і давня історія України.
в.9 c.131-134
62
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Антикомунізм
Конта Ростислав Михайлович
2010
Історична наука. Словник термінів і понять
63
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Етнічна група
Конта Ростислав Михайлович
2010
Історична наука. Словник термінів і понять
64
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Історія політичної думки
Конта Ростислав Михайлович
2010
Історична наука. Словник термінів і понять
65
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Референдум
Конта Ростислав Михайлович
2010
Історична наука. Словник термінів і понять
66
Наукова стаття
Внесок Володимира Гнатюка у розвиток української етнології: історіографія проблеми
Конта Ростислав Михайлович
2009
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.30 c.45-53
67
Наукова стаття
Податкова реформа в Київській Русі періоду княжіння Ольги
Конта Ростислав Михайлович
2008
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.24 c.38 – 45
68
Наукова стаття
Вплив ісламу на фінансово-економічну діяльність в мусульманських країнах
Конта Ростислав Михайлович
2006
Філософські, морально-етичні та психологічні засади фінансово-економічної діяльності
c.5 – 6

Повернення до списку

Вгору