Автори, співробітники Університету

Копаниця Любов Миколаївна
Kopanytsya Lyubov Mykolayivna

Ідентифікатор автора: 34478
Кількість пошукових запитів автора: 884
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Фольклористики
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: історія фольклористики та теорія фольклору, поетика укр. нар. пісні , проблеми фольклоризму укр. та рос. л-ри XVII–XVIIІ ст.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 28, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
"Популярна література" , або фольклоризм вірша-пісні рукописних співаників ХVII - XVIII ст.
Копаниця Любов Миколаївна
2019
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
в.45 c.130-137
2
Наукова стаття
Типологія жанру і принципи аналізу пісенного тексту
Копаниця Любов Миколаївна
2019
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.194, VII (58)
3
Наукова стаття
Моделирующая роль фольклорных текстов критерий прагматического измерения народной песни
Копаниця Любов Миколаївна
2019
East European Scientific Jornal
в.7, 10 (50)
4
Наукова стаття
Поетична картина світу в українській народній пісні
Копаниця Любов Миколаївна
2019
Science and Education a New Dimension. Philology
в.205, VII (61)
5
Наукова стаття
Із лекцій до курсу "українська усна поетична творчість". Лекція 1. Поетичний стиль ліричних пісень
Копаниця Любов Миколаївна
2017
Література Фольклор Проблеми поетики
в.42 c.51-68
6
Навчальний посібник
Пісенні жанри українського фольклору: 2-е вид., доп. і перероб.
Копаниця Любов Миколаївна
2016
ВПЦ "Київський університет"
7
Навчально-методичний комплекс
Методична розробка до курсу «Обрядовий фольклор» для студентів напряму підготовки здобувачів вищої освіти − 034 «Культурологія» за освітньою програмою «Етнокультурологія. Іноземна мова» освітнього рівня «бакалавр»
Копаниця Любов Миколаївна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
8
Наукова стаття
Aily life lyric song as a folklore text
Копаниця Любов Миколаївна
2016
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY AND INTERCULTURAL ART.
в.01 c.44-56
9
Наукова стаття
Лірична сюжетика як продукт поетичної мови
Копаниця Любов Миколаївна
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.32 c.32-52
10
Наукова стаття
Минуле і сьогодення науки про народну культуру: деякі зауваги щодо фольклористичних студій Івана Франка
Копаниця Любов Миколаївна
2017
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
c.84-92
11
Наукова стаття
Художній простір усної народної лірики в актуальній методологічній перспективі
Копаниця Любов Миколаївна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.32 c.21-54
12
Наукова стаття
Позаобрядова лірична пісня: типологія жанру і принципи аналізу пісенного твору
Копаниця Любов Миколаївна
2015
Література. Фольклор. Проблеми поетики. Вип. 41.
в.41
13
Наукова стаття
«Душа народу» і пісня, або почуттєве наставлення українців як духовна і культурна домінанта
Копаниця Любов Миколаївна
2015
Подвижник. Ювілейний науковий збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Дмитренка.
14
Наукова стаття
Феномен і механізми ліричної пісні. Міф і ритуал як творчий принцип
Копаниця Любов Миколаївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
15
Наукова стаття
Еволюційний шлях ліричної пісні. Міф і ритуал як творчий принцип і поліфункціональний символічний механізм
Копаниця Любов Миколаївна
2016
Українська мова та культура в сучасному гуманітарному просторі: аспекти формування комунікативної компетенції фахівця: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної Інтернет конференції.
16
Наукова стаття
До питання ґенези та художньої сутності українських народних танечних пісень
Копаниця Любов Миколаївна
2013
Національний університет ДПС України
c.131.0000
17
Наукова стаття
Автор і слово у світі літератури: текстуальні стратегії
Копаниця Любов Миколаївна
2013
18
Наукова стаття
Про українську чутливість як духовну і культурну домінанту
Копаниця Любов Миколаївна
2012
Література. Фольклор. Проблеми поетики
т.36 c.137.0000
19
Наукова стаття
«Епиникион» Феофана Прокоповича: до питання про текстуальну стратегію панегіричної поезії в письменстві XVIII століття
Копаниця Любов Миколаївна
2012
Література. Фольклор. Проблеми поетики
т.1 c.154.0000
20
Наукова стаття
Літературний твір як модель комунікації: драматичний панегірик Феофана прокоповича "Володимир" та ідея "європеїзації" Росії
Копаниця Любов Миколаївна
2009
21
Наукова стаття
Моделююча роль культури в ментальних процесах: духовні домінанти в житті українців
Копаниця Любов Миколаївна
2007
Студії з україністики. Лінгвістика та лігводидактика
т.1 c.7.0000
22
Наукова стаття
Діалектична "гра" протилежних структур у процесі народження індивідуального в популярній народній пісні
Копаниця Любов Миколаївна
2007
Проблеми сучасного літературознавства (Одеса)
т.1 c.30.0000
23
Наукова стаття
Прагматична структура і комунікативні функції української народної пісні
Копаниця Любов Миколаївна
2007
Проблеми сучасного літературознавства (Одеса)
т.1 c.30.0000
24
Наукова стаття
Звнішнє і внутрішнє "Я" україня: фольклорна інтерпритація обрау-стереотипу
Копаниця Любов Миколаївна
2007
25
Наукова стаття
Міжетнічні та міжрегіональні субєктивні регулятиви у фольклорному тексті (на матеріалах наукових досліджень П.Чубинського)
Копаниця Любов Миколаївна
2007
26
Дума, доля, людина.Генетичні витоки фольклорної поетики.
Копаниця Любов Миколаївна
2005
27
Наукова стаття
Поетичний світ української народної пісні: жанровий ракурс
Копаниця Любов Миколаївна
2005
28
Наукова стаття
Слово старозавітне та слово шевченкове: парадигма любові
Копаниця Любов Миколаївна
2005

Повернення до списку

Вгору