Автори, співробітники Університету

Корнелюк Олександр Іванович
Kornelyuk Oleksandr Іvanovich

Ідентифікатор автора: 34547
Author Identifier Number Scopus: 6507004007 →
Кількість пошукових запитів автора: 950
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут високих технологій
Кафедра/Відділ: Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біоінформатики / НДЛ Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів /
Посада: професор, зав. каф. (0,5 ставки)

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: молекулярна біологія і генетика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 74, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 43, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 11

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
САЙТ-НАПРАВЛЕННЫЙ МУТАГЕНЕЗ ОСТАТКОВ ТРИПТОФАНА В СТРУКТУРЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ТИРОЗИЛ-тРНК СИНТЕТАЗЫ BOS TAURUS
Заєць Володимир Миколайович
Корнелюк Олександр Іванович
Цуварєв Олександр Юрійович
2018
Цитология и генетика
в.3
2
Наукова стаття
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАНОКОМПОЗИТНОГО КОМПЛЕКСУ ЦИТОКІНУ ЕМАР II З ДЕКСТРАНОМ 70 НА ОРГАНІЗМ МИШЕЙ ЛІНІЇ BALB/C
Заєць Володимир Миколайович
Корнелюк Олександр Іванович
Цуварєв Олександр Юрійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.2 в.76
3
Матеріали конференції
AIMP1/p43 protein structural topography studies using bis-ANS fluorescence probe
Заєць Володимир Миколайович
Корнелюк Олександр Іванович
Цуварєв Олександр Юрійович
2017
FEBS CONGRESS
т.284 c.308
4
Наукова стаття
Computational Modeling and Molecular Dynamics Simulations of Mammalian Cytoplasmic Tyrosyl-tRNA Synthetase and Its Complexes with Substrates
Корнелюк Олександр Іванович
Микуляк Василь Васильович
2017
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
т.35 в.13 c.2772-2788
5
Наукова стаття
Методики інтеграції програмної архітектури віртуальної лабораторії MolDynGrid з локальними системами керування завданнями HTCondor та PBS
Борецький Олександр Францович
Корнелюк Олександр Іванович
Сальніков Андрій Олександрович
Орда В.В.
2017
Математичні машини і системи
в.3 c.38-47
6
Наукова стаття
Бактеріальна експресія рекомбінантного функціонально активного n-кінцевого модуля тирозил-трнк синтетази b.taurus
Заєць Володимир Миколайович
Корнелюк Олександр Іванович
Цуварєв Олександр Юрійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
в.23 c.43-47
7
Наукова стаття
Autoimmune component of essential hypertension and prostate cancer: tyrosyl-trna synthetase and their fragments are novel subposytional antigens
Корнелюк Олександр Іванович
2017
Abstracts of 51st Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation Genoa
c.142
8
Тези
Using cyclodextrins for improvement of performance of analytical biosensor for urea determination
Корнелюк Олександр Іванович
Солдаткін Олександр Олексійович
Солдаткін Олексій Петрович
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.625
9
Тези
Red-edge excitation fluorescence studies of the fast intramolecular dynamics of AIMP1/p43 protein
Заєць Володимир Миколайович
Корнелюк Олександр Іванович
Цуварєв Олександр Юрійович
2017
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.89 в.3 c.110
10
Тези
Дослідження структурної топографії протеїну AIMP1/p43 за допомогою гасників флуоресценції
Заєць Володимир Миколайович
Корнелюк Олександр Іванович
Цуварєв Олександр Юрійович
2017
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.18-19
11
Тези
Computational modeling of spatial structure of gibberellin response RHT-1 Triticum aevestivum from DELLA-GRAS family
Корнелюк Олександр Іванович
2017
International Wheat Genetics Symposium
c.206
12
Тези
The new role of connective peptide 1 in mammalian tyrosyl-tRNA synthetase related to mutations associated with charcot-marie-tooth neuropathy
Корнелюк Олександр Іванович
2017
iNEXT Workshop on Bridging Solution Methods: From NMR to Xray Scattering And Biophysics
c.32
13
Тези
The new role of connective peptide 1 in human tyrosyl-tRNA synthetase and its mutant forms associated with di-cmtc neuropathy studied by molecular dynamics simulations
Корнелюк Олександр Іванович
2017
The 1st European PhD and Postdoc symposium
c.106
14
Тези
EMAP II provides restoration of heart function in Langendorf ischemia-reperfusion model
Корнелюк Олександр Іванович
2017
Abstracts of European Society of Cardiology Congress
c.168
15
Наукова стаття
Computational modeling of molecular dynamics of G41R mutant form of human tyrosyl-tRNA synthetase, assosiated with Charcot-Marie-Tooth neuropathy
Корнелюк Олександр Іванович
2015
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.87 в.6 c.142-153
16
Наукова стаття
Endothelial monocyteactivating factor ii cancels oxidative stress, constitutive nos uncoupling and induced violations of cardiac hemodynamics in hypertension (part ii)
Корнелюк Олександр Іванович
2015
Український фізіологічний журнал
т.61 в.3 c.11-18
17
Наукова стаття
MD simulations of Mycobacterium tuberculosis tyrosyl-tRNA synthetase in complex with SB-219383 inhibitor using QM/MM approach
Войтешенко Іван Сергійович
Корнелюк Олександр Іванович
2016
Доповіді Національної академії наук України
т.1 в.1 c.99-104
18
Наукова стаття
Стабільність рекомбінантного білка AIMP1/Р43 людини в нанокомпозитному комплексі з бета-циклодекстрином
Корнелюк Олександр Іванович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.20 в.1 c.15-18
19
Наукова стаття
Аналіз невпорядкованих ділянок білка АІМР1/р43 мультисинтетазного комплексу людини методами біоінформатики
Корнелюк Олександр Іванович
Нипорко Олексій Юрійович
2016
Доповіді Національної академії наук України
т.1 в.6 c.103-111
20
Тези
Стабільність рекомбінантного білка aimp1/р43 людини з бета-циклодекстрином та гідроксипропіл-бета-циклодекстрином у нанокомпозитних комплексах
Корнелюк Олександр Іванович
2016
Актуальні проблеми біохімії та біотехнології: Міжнародна наукова конференція-конкурс молодих вчених
т.2016 в.1 c.9
21
Тези
Вивчення взаємодії флуоресцентного зонду 1,8-ANS з гідрофобними ділянками на поверхні білка АІМР1/p43
Корнелюк Олександр Іванович
2016
Актуальні проблеми біохімії та біотехнології: Міжнародна наукова конференція-конкурс молодих вчених
т.2016 в.1 c.60-60
22
Наукова стаття
Взаємодія противопухолинного цитокіна ЕМАР ІІ з гідроксипропил-бета-циклодекстрином
Корнелюк Олександр Іванович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.65 c.16-20
23
Тези
Вплив підвищення температури на структуру AIMP1/р43 і протипухлинного цитокіна ЕМАРІІ
Корнелюк Олександр Іванович
Малина Альона Едуардівна
Цуварєв Олександр Юрійович
2015
Актуальні проблеми біохімії та біотехнології: Міжнародна наукова конференція-конкурс молодих вчених
c.41
24
Наукова стаття
Дизайн інгібіторів активного центру тирозил-тРНК синтетази Mycobacterium tuberculosis на основі інгібітора SB219383
Корнелюк Олександр Іванович
2014
Доповіді Національної академії наук України
т.10 c.167-174
25
Наукова стаття
Структура i динамiка тирозил-тРНК синтетази Mycobacterium tuberculosis у комплексi з iнгiбiтором SB-219383
Корнелюк Олександр Іванович
2014
Доповіді Національної академії наук України
т.6 c.156-159
26
Наукова стаття
The mechanisms of substrates interaction with the active site of Mycobacterium tuberculosis tyrosyl-tRNA synthetase studied by molecular dynamics simulations
Корнелюк Олександр Іванович
2014
Biopolymers and Cell
т.30 c.157-162
27
Наукова стаття
Structural states of the flexible catalytic loop of M. tuberculosis tyrosyl-tRNA synthetase in different enzyme-substrate complexes
Драган Анатолій Іванович
Корнелюк Олександр Іванович
2014
European Biophysics Journal
т.43 c.613-622
28
Тези
Аутоантитіла до тирозил-тРНК синтетази у нормі та при серцево-судинних захворюваннях
Корнелюк Олександр Іванович
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.86 c.22
29
Тези
Дослідження взаємодії протипухлинного цитокіна ЕМАР ІІ з циклодекстринами в нанокомпозитних комплексах
Корнелюк Олександр Іванович
2014
Біотехнологія: звершення та надії: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.92-93
30
Тези
NMR spectroscopy and molecular dynamics simulation studies of EMAP II cytokine and its nanocomposite complexes
Корнелюк Олександр Іванович
2014
4th Summer Symposium on Nanomaterials and their Application to Biology and Medicine
т.1 c.27-27
31
Тези
Стабілізація протипухлинного цитокіна ЕМАР ІІ в нанокомпозитну комплексі з гамма-циклодекстрином
Драган Анатолій Іванович
Корнелюк Олександр Іванович
2014
Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу
т.5 c.68-68
32
Тези
Detection of Autoantibodies to Tyrosyl-tRNA Synthetase and its Natural Fragments in Healthy and Cardiovascular Disease
Корнелюк Олександр Іванович
2014
33
Тези
Стабілізація структури протипухлинного цитокіну ЕМАР ІІ в нанокомпозитному комплексі з гамма-циклодекстріном
Драган Анатолій Іванович
Корнелюк Олександр Іванович
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.86 c.68-68
34
Тези
Локалізація та структурне оточення триптофану в евкаріот ній тирозин-тРНК синтетазі
Драган Анатолій Іванович
Корнелюк Олександр Іванович
Чиста Софія Василівна
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.86 c.87-87
35
Тези
Оптимізація бактеріальної експресії рекомбінантного білка aimp1/p43 людини при культивуванні штаму Escherichia coli BL21(DE3)RIL
Корнелюк Олександр Іванович
2014
Біотехнологія: звершення та надії: тези конференції ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.15-16
36
Тези
Вплив шаперонів на бактеріальну експресію рекомбінантного білка AIMP1/p43 людини при культивуванні штаму E. coli ARCTIC EXPRESS(DE3)
Корнелюк Олександр Іванович
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.86 c.177-178
37
Тези
Моделювання тривимірної структури білка р38/аімр2 людини методами біоінформатики
Корнелюк Олександр Іванович
Нипорко Олексій Юрійович
2014
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.1 c.12-13
38
Тези
Біоінформатичний аналіз і моделювання просторової структури білка аімр1/р43 - компонента мульти–аміноацил–трнк–синтетазного комплексу людини
Корнелюк Олександр Іванович
Нипорко Олексій Юрійович
2014
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.1 c.213-214
39
Тези
The role of dynamic β-hairpin structures in the catalytic loop of Mycobacterium tuberculosis tyrosyl-tRNA synthetase
Драган Анатолій Іванович
Корнелюк Олександр Іванович
2014
FEBS Journal. Special Issue: FEBS EMBO: Conference (Paris, France, 30 August-4 September 2014)
т.281 c.645-646
40
Тези
Структура і динаміка тирозил-тРНК синтетази Mycobacterium tuberculosis у комлексі з інгібітором SB-219383
Корнелюк Олександр Іванович
2014
ХІ Український біохімічний конгрес, 6-10 жовтня 2014 р., м.Київ
т.86 c.69-69
41
Тези
Conformational adaptations of catalytic loop in complexes of M, tuberculosis tyrosyl-tRNA synthetase with different substrates according to the molecular dynamics
Корнелюк Олександр Іванович
2013
Abstract book of VII Conference of Young Scientists, Institute of Molecular Biology & Genetics NAS of Ukraine,Dedicated to 175th anniversary of O.Y.Danilevsky
т.29 c.13-13
42
Наукова стаття
Asymmetric structure and domain binding interfaces of human tyrosyl-tRNA synthetase studied by molecular dynamics simulations
Корнелюк Олександр Іванович
2013
Journal of Molecular Recognition
т.26 c.113-120
43
Наукова стаття
(1)H, (13)C, and (15)N chemical shifts assignments for human endothelial monocyte-activating polypeptide EMAP II.
Корнелюк Олександр Іванович
2013
Biomolecular NMR Assignments
т.7 c.25-29
44
Наукова стаття
Monoclonal antibodies against tyrosyl-tRNA synthetase and its isolated cytokine-like domains
Корнелюк Олександр Іванович
2013
Monoclonal Antibodies in Immunodiagnosis and Immunotherapy
т.32 c.200-204
45
Наукова стаття
Изменение экспрессии гена MGMT под действием экзогенных факторов в клетках человека in vitro
Корнелюк Олександр Іванович
2013
Цитология и генетика
т.47 c.9-18
46
Тези
Local conformational changes and hydrophobic sites formation in eukaryotic tyrosyl-tRNA synthetase studied by fluorescence probes and computional modeling
Корнелюк Олександр Іванович
2013
Abstract book of VII Conference of Young Scientists, Institute of Molecular Biology & Genetics NAS of Ukraine,Dedicated to 175th anniversary of O.Y.Danilevsky
т.29 c.1-1
47
Тези
Flexible structure and interdomain interactions in human tyrosyl-tRNA synthetase studied by molecular dynamics simulations
Корнелюк Олександр Іванович
2013
Abstract book of VII Conference of Young Scientists, Institute of Molecular Biology & Genetics NAS of Ukraine,Dedicated to 175th anniversary of O.Y.Danilevsky
т.29 c.21-21
48
Тези
Conformational adaptations of catalytic loop in complexes of M. tuberculosis tyrosyl-tRNA synthetase with different substrates according to the molecular dynamics
Корнелюк Олександр Іванович
2013
Abstract book of VII Conference of Young Scientists, Institute of Molecular Biology & Genetics NAS of Ukraine,Dedicated to 175th anniversary of O.Y.Danilevsky
т.29 c.13-13
49
Тези
Создание нанокомпозитного препарата цитокина ЕМАР II и его противоопухолевое действие
Корнелюк Олександр Іванович
2013
Материалы международной конференции «Украина-Россия-Сколково единое инновационное пространство», 22-23 мая 2013, Киев
т.1 c.30.0000
50
Тези
Domain binding interfaces in human tyrosyl-tRNA synthetase studied by the hierot technique and molecular dynamics simulations
Корнелюк Олександр Іванович
2013
ESSENCE WORKSHOP ON MACROMOLECULAR STRUCTURE AND DYNAMICS
т.1 c.21-21
51
Тези
Local beta-sheet formation in g41r mutant of human tyrosyl-tRNA synthetase associated with charcot-marie-tooth disease
Корнелюк Олександр Іванович
2013
6th Theoretical Biophysics Symposium
т.1 c.13-13
52
Тези
Monitoring temperature-induced local conformational changes in mammalian tyrosyl-tRNA synthetase by fluorescent probes
Корнелюк Олександр Іванович
2013
38th FEBS Congress
т.280 c.135-135
53
Тези
Substrate dependent conformational changes of catalytic loop in M. tuberculosis tyrosyl-tRNA synthetase
Корнелюк Олександр Іванович
2013
9th EBSA European Biophysics Congress
т.42 c.614-614
54
Тези
Local beta-sheet formation in 153-156delvkqv mutant of human tyrrs associated with cmt disease
Корнелюк Олександр Іванович
2013
9th EBSA European Biophysics Congress
т.42 c.617-617
55
Тези
Moldyngrid virtual laboratory as web-oriented grid-service for automation of the molecular dynamics simulations
Корнелюк Олександр Іванович
2013
Proceedings of the Opening of the Academic Year 2013/2014 at Biocentrum Ochota
т.1 c.45-45
56
Тези
Оптимізація бактеріальної експресії рекомбінантного цитокіна ЕМАР ІІ та повнорозмірної тирозил-тРНК синтетази ссавців
Корнелюк Олександр Іванович
Чиста Софія Василівна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.1 c.392-393
57
Тези
Вивчення взаємодії флуоресцентних зондів з гідрофобними ділянками на поверхні еукаріотичної тирозил-тРНК синтетази
Корнелюк Олександр Іванович
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.1 c.10.0000
58
Тези
Конформаційні зміни каталітичної петлі KMSKS в присутності лігандів в активному центрі тирозил-тРНК синтетази еубактерії M. tuberculosis
Корнелюк Олександр Іванович
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.1 c.21.0000
59
Монографія
Фізичні принципи молекулярної організації і структурної динаміки біополімерів, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (монографія)
Говорун Дмитро Миколайович
Корнелюк Олександр Іванович
2012
Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
т.1 c.1-352
60
Монографія
На шляху до європейського грід, Видавництво НТУУ "КПІ" (монографія)
Корнелюк Олександр Іванович
2012
Видавництво НТУУ "КПІ"
т.1 c.1-391
61
Наукова стаття
Динамічне формування β-тяжової структури в активному центрі тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium tuberculosis за даними молекулярної динаміки
Корнелюк Олександр Іванович
2012
Доповіді Національної академії наук України
т.5 c.158-162
62
Наукова стаття
Flexible 3D structure of Bos taurus tyrosyl-tRNA synthetase suggests the existence of hinge mechanism provided by conservative Gly353 at interdomain linker
Корнелюк Олександр Іванович
2012
Biopolymers and Cell
т.28 c.397-403
63
Наукова стаття
Аналіз змін рівня аутоантитіл проти тирозил-тРНК синтетази в динаміці розвитку серцевої недостатності у модельних тварин з індукованими дилатаційною кардіоміопатією та міокардитом
Корнелюк Олександр Іванович
2012
Доповіді Національної академії наук України
т.3 c.152-156
64
Наукова стаття
Сравнительное исследование количественных уровней аутоантител к тирозил-тРНК синтетазе и ее отдельным доменам при хронической сердечной недостаточности разного генеза
Корнелюк Олександр Іванович
2012
Український Кардіологічний Журнал
т.2 c.25-30
65
Наукова стаття
Особенности аутоиммунных реакций против тирозил-тРНК синтетазы и ее отдельных структурных модулей при дилатационной кардиомиопатии
Корнелюк Олександр Іванович
2012
Український Кардіологічний Журнал
т.4 c.71-76
66
Наукова стаття
Методики вiдображення внутрiшньої структури вiртуальних органiзацiй в грiд-iнфраструктурах
Бойко Юрій Володимирович
Корнелюк Олександр Іванович
Сальніков Андрій Олександрович
2012
Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (ТНТУ)
т.2 c.180-190
67
Тези
Dynamical structure changes of M. tuberculosis tyrosyl-tRNA synthetase revealed from molecular dynamics simulations using grid technologies
Корнелюк Олександр Іванович
2012
Physical Chemistry of Biointerfaces
т.2 c.18-18
68
Наукова стаття
Поліпептид ЕМАР ІІ гальмує ріст і стимулює апоптоз клітин раку простати людини лінії LNCaP
Корнелюк Олександр Іванович
2011
Вісник Академії медичних наук
c.165-181
69
Наукова стаття
Конформаційна рухливість тирозил-тРНК синтетази еубактерії M. tuberculosis по даним комп’ютерного моделювання молекулярної динаміки
Корнелюк Олександр Іванович
2011
Фізика живого
т.19 c.4-8
70
Тези
Investigation of antikancer activity of EMAP II based nanokomposite complex
Корнелюк Олександр Іванович
2011
38th FEBS Congress
т.1 c.245-245
71
Тези
Conformational changes of M. tuberculosis tyrosyl-tRNA synthetase revealed from grid based molecular dynamics simulations
Корнелюк Олександр Іванович
2011
Multi-Pole Approach to structural biology
т.1 c.76-76
72
Тези
Molecular dynamics simulation of conformational mobility of M. tuberculosis tyrosyl-tRNA synthetase in solution
Корнелюк Олександр Іванович
2011
The 4th international IMBG conference for young scientists “Molecular biology: advances and perspectives"
т.4 c.55-55
73
Тези
Динамічне формування β-тяжевої структури в активному центрі тирозил-тРНК синтетази еубактерії M. tuberculosis по даним молекулярної динаміки
Корнелюк Олександр Іванович
2011
V з’їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки
т.5 c.93-93
74
Тези
Молекулярна динаміка тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium tuberculosis в розчині за фізіологічних умов
Корнелюк Олександр Іванович
2011
Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ – 2013: Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції. – Севастополь: СевНТУ
т.7 c.173-175

Повернення до списку

Вгору