Автори, співробітники Університету

Корнєєва Юлія Володимирівна

Ідентифікатор автора: 34551
Кількість пошукових запитів автора: 714

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародних фінансів
Посада: асистент кафедри міжнародних фінансів

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 64, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 5, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Інститути міжнародного бізнесу
Корнєєва Юлія Володимирівна
2015
К.: «Центр учбової літератури»
2
Наукова стаття
Evaluation of the effectiveness of the mechanism of interaction of monetary and exchange rate policy in Ukraine in the context of integration processes
Корнєєва Юлія Володимирівна
2014
Journal of Global Economy Review
т.1 в.1 c.33-39
3
Наукова стаття
Аналіз напрямів підвищення ефективності управління державними корпораціями
Корнєєва Юлія Володимирівна
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.122 в.2 c.131-144
4
Монографія
Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development
Анісімова Ольга Юріївна
Дзюба Павло Валерійович
Копійка Валерій Володимирович
Корнєєва Юлія Володимирівна
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
Фаренюк Наталія Вікторівна
Філіпенко Антон Сергійович
Циганов Сергій Андрійович
Шкрабалюк Юлія Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2014
Technological Educational Institute (TEI) of Western Macedonia
т.1 c.1-304
5
Навчальний посібник
Інститути міжнародного бізнесу
Корнєєва Юлія Володимирівна
2015
К.: «Центр учбової літератури»
т.1 c.1-248
6
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма дисципліни «Кредитування міжнародної торгівлі» для студентів напряму підготовки 0302 міжнародні відносини, спеціальності 8.03020301 «Міжнародні економічні відносини» (бакалаври)
Корнєєва Юлія Володимирівна
2015
ІМВ
т.1 c.1-34
7
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма дисципліни «Міжнародний фінансовий менеджмент» для студентів напряму підготовки 0302 міжнародні відносини, спеціальності 8.03020301 «Міжнародні економічні відносини» (бакалаври)
Корнєєва Юлія Володимирівна
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
2015
ІМВ
т.1 c.1-37
8
Наукова стаття
Evaluation of the effectiveness of the mechanism of interaction of monetary and exchange rate policy in Ukraine in the context of integration processes
Корнєєва Юлія Володимирівна
2014
Journal of Global Economy Review
т.1 c.33-39
9
Тези
Напрями підвищення ефективності фінансів державних фінансових та нефінансових корпорацій
Корнєєва Юлія Володимирівна
2015
Перспективи нової глобальної рецесії : механізми протидії : круглий стіл 12 лют., 2015 р. : збірник матеріалів
т.1 c.33-35
10
Тези
Особливості системи грошово-кредитного регулювання в Україні у кризових умовах
Корнєєва Юлія Володимирівна
2015
Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах: матеріали наукової конференції
т.1 c.141-144
11
Тези
Підвищення ефективності фінансового менеджменту державних корпорацій
Корнєєва Юлія Володимирівна
2015
Розвиток національної економіки: теорія і практика. Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.210-211
12
Монографія
Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку
Дзюба Павло Валерійович
Корнєєва Юлія Володимирівна
Луцишин Зоряна Орестівна
Підчоса Олександр Васильович
Пузанов Ігор Іванович
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-351
13
Навчально-методичний комплекс
Тематичний план дисципліни «Географія міжнародної фінансово-банківської діяльності» для студентів географічного факультету галузі знань 0401 природничі науки, спеціальності 8.04010404 - „політична географія та геополітика”
Корнєєва Юлія Володимирівна
2014
ІМВ
т.1 c.1-3
14
Навчально-методичний комплекс
Тематичний план дисципліни «Кредитування міжнародної торгівлі» для студентів напряму підготовки 0302 міжнародні відносини, спеціальності 8.03020301 «Міжнародні економічні відносини»
Корнєєва Юлія Володимирівна
2014
ІМВ
т.1 c.1-3
15
Навчально-методичний комплекс
Міжнародний фінансовий менеджмент. Робоча програма навчальної дисципліни
Корнєєва Юлія Володимирівна
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
2014
ІМВ
т.1 c.1-26
16
Наукова стаття
Вплив зовнішніх корпоративних запозичень на фінансову стабільність України
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.70-75
17
Наукова стаття
Особливості системи грошово-кредитного регулювання на теренах СНД в процесі переходу до ринкової економіки
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
Економічний аналіз
т.13 c.79-87
18
Наукова стаття
Аналіз напрямів підвищення ефективності управління державними корпораціями
Корнєєва Юлія Володимирівна
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.122 c.131-144
19
Наукова стаття
Аналіз ефективності управління державними корпораціями в розвинутих країнах Північної Америки та Азії
Корнєєва Юлія Володимирівна
2014
Виробничо-експортний потенціал національної економіки: Матеріали доповідей Міжнародно науково-практичної конференції (м. Ужгород, 3-4 жовтня 2014 р.) За заг. ред.: М.М.Палінчак, В.П. Приходько.
т.1 c.24-27
20
Наукова стаття
Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій
Корнєєва Юлія Володимирівна
2014
Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.70-75
21
Наукова стаття
Особливості монетарного трансмісійного механізму в умовах трансформації
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
Шляхи трансформації міжнародної валютно-фінансової системи : міжнародна науково-теоретична міжвідомча конференція
т.1 c.51-58
22
Наукова стаття
Сучасні підходи до аналізу монетарного трансмісійного механізму
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
Соціально-економічні перспективи розвитку України в ХХІ столітт : міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.64-69
23
Наукова стаття
Валютні режими та їх вплив на монетарну політику в транзитивних економіках
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
Валютно-фінансові механізми сучасної світової економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Севастополь, 7-8 травня 2013)
т.1 c.34-39
24
Розділ монографії
Методологія оцінки ефективності механізму взаємодії монетарної та валютної політики в Україні // Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.271-290
25
Монографія
Sustainable development (Poland, Lithuania, Ukraine)
Корнєєва Юлія Володимирівна
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Софіщенко Ірина Ярославівна
2013
Kyiv – Kaunas – Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University
т.1 c.1-534
26
Монографія
Restructuring and ecology: current situation: Country report
Корнєєва Юлія Володимирівна
Підчоса Олександр Васильович
2013
Vilnius: Vilnius University
т.1 c.1-299
27
Монографія
Monetary transmission mechanism of Ukraine // Sustainable development (Poland, Lithuania, Ukraine)
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
Kyiv – Kaunas – Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University
т.1 c.480-481
28
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма дисципліни «Банківський маркетинг» для студентів напряму підготовки 0302 міжнародні відносини, спеціальності 8.03020601 – міжнародний бізнес (магістри)
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
ІМВ
т.1 c.1-39
29
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма дисципліни «Банківський маркетинг» для студентів напряму підготовки 0302 міжнародні відносини, спеціальності 7.03020601 – міжнародний бізнес (спеціалісти)
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
ІМВ
т.1 c.1-38
30
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма дисципліни «Глобальні маркетингові стратегії» для студентів напряму підготовки 0302 міжнародні відносини, спеціальності 8.03020301 «Міжнародні економічні відносини» (бакалаври)
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
ІМВ
т.1 c.1-42
31
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма дисципліни «Глобальні маркетингові стратегії» для студентів напряму підготовки 0302 міжнародні відносини, спеціальності 8.03020301 «Міжнародні економічні відносини» (магістри)
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
ІМВ
т.1 c.1-49
32
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма дисципліни «Інститути міжнародного бізнесу» для студентів напряму підготовки 0302 міжнародні відносини, спеціальності 8.03020601– міжнародний бізнес (магістри)
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
ІМВ
т.1 c.1-44
33
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів напряму підготовки 0302 міжнародні відносини, спеціальності 6.030201- «міжнародні відносини» (бакалаври)
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
ІМВ
т.1 c.1-35
34
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів напряму підготовки 0302 міжнародні відносини, спеціальності 6.030204- «міжнародна інформація» (бакалаври)
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
ІМВ
т.1 c.1-35
35
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів напряму підготовки 0302 міжнародні відносини, спеціальності 6.030202- «міжнародне право» бакалаври)
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
ІМВ
т.1 c.1-35
36
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма дисципліни «Транснаціоналізація світової економіки» для студентів напряму підготовки 0302 міжнародні відносини, спеціальності 7.03020301 «Міжнародні економічні відносини» (спеціалісти)
Корнєєва Юлія Володимирівна
Рогач Олександр Ігорович
2013
ІМВ
т.1 c.1-33
37
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма дисципліни «Транснаціоналізація світової економіки» для студентів напряму підготовки 0302 міжнародні відносини, спеціальності 8.03020301 «Міжнародні економічні відносини» (магістри)
Корнєєва Юлія Володимирівна
Рогач Олександр Ігорович
2013
ІМВ
т.1 c.1-35
38
Навчально-методичний комплекс
Тематичний план дисципліни «Теорія і практика зовнішньоекономічної діяльності» для студентів географічного факультету галузі знань 0401 природничі науки, спеціальності 8.04010404 - „політична географія та геополітика”
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
ІМВ
т.1 c.1-3
39
Наукова стаття
Вплив інтеграційних процесів на ефективність системи грошово-кредитного регулювання в Україні
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.2 c.180-188
40
Наукова стаття
Вплив гнучкого валютного режиму на ефективність монетарного трансмісійного механізму у Польщі в умовах кризи
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.1 c.54-61
41
Наукова стаття
Стан та перспективи розвитку взаємин України з ЄврАзЕС: спостерігач чи повноцінний учасник?
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.2 c.162-167
42
Тези
Peculiarities of the monetary transmission mechanism in Ukraine
Корнєєва Юлія Володимирівна
2013
Круглий стіл “Ризики глобальної рецесії: механізми протидії”, 22 листопада 2013 року, м. Київ
т.1 c.13-14
43
Наукова стаття
Вибір оптимального валютного режиму у контексті інтеграційних процесів
Корнєєва Юлія Володимирівна
2012
Формування конкурентоспроможної економіки: Теоретичні, методичні та практичні засади: збірник матеріалів
т.2 c.30-32
44
Наукова стаття
Вибір оптимального механізму грошово-кредитного регулювання у контексті інтеграційних процесів
Корнєєва Юлія Володимирівна
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.2 c.144-153
45
Наукова стаття
Cross-sector division of labor: the case of Ukraine
Корнєєва Юлія Володимирівна
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.2 c.79-82
46
Наукова стаття
Стримуючі фактори ефективності механізму взаємодії монетарної та валютної політики в країнах ЦСЄ
Корнєєва Юлія Володимирівна
2012
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.1 c.252-256
47
Тези
Оцінка ефективності механізму взаємодії монетарної та валютної політики у контексті інтеграційних процесів
Корнєєва Юлія Володимирівна
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.1 c.63-65
48
Тези
Оцінка ефективності валютної політики України в умовах світової фінансової кризи
Корнєєва Юлія Володимирівна
2012
Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць конференції.
т.1 c.61-63
49
Тези
Оцінка ефективності механізму взаємодії монетарної та валютної політики у контексті інтеграційних процесів
Корнєєва Юлія Володимирівна
2012
Ефективність міжнародних інтеграційних процесів: Круглий стіл
т.109 c.63-65
50
Наукова стаття
Монетарна модель МВФ, її ефективність та вплив на грошово-кредитну систему країн ЦСЄ в умовах трансформації
Корнєєва Юлія Володимирівна
2011
Економічний простір: збірник наукових праць
т.56 c.13-22
51
Наукова стаття
Вибір валютного режиму та ефективність монетарної політики в перехідних економіках країн ЦСЄ
Корнєєва Юлія Володимирівна
2010
Економічний простір
т.36 c.13-23
52
Тези
Особливості монетарного трансмісійного механізму в перехідних економіках країн ЦСЄ
Корнєєва Юлія Володимирівна
2011
Міжнародні відносини : політичні, правові, економічні, лінгво - країнознавчі аспекти: збірник матеріалів звітної наукової конференції факультету міжнародних відносин
т.1 c.104-106
53
Тези
Вплив фінансової глобалізації на монетарний трансмісійний механізм у країнах Центральної та Східної Європи
Корнєєва Юлія Володимирівна
2011
Таврический экономический журнал
т.6 c.87-90
54
Наукова стаття
Особливості програми макроекономічної стабілізації України в умовах світової валютно-фінансової кризи 2008 року
Корнєєва Юлія Володимирівна
2010
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: збірник наукових праць
т.16 c.66-75
55
Тези
Стабілізаційна політика в перехідних економіках країн ЦСЄ в умовах кризи
Корнєєва Юлія Володимирівна
2010
Міжнародні відносини : політичні, правові, економічні, лінгво - країнознавчі аспекти: збірник матеріалів звітної наукової конференції факультету міжнародних відносин
т.1 c.305-307
56
Тези
Аналіз ефективності монетарної та валютної політики в умовах експортно-орієнтованої моделі економічного зростання України
Корнєєва Юлія Володимирівна
2010
Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.26-28
57
Наукова стаття
Проблеми взаємодії валютної та монетарної політики в країнах ЦСЄ (на прикладі Польщі та Хорватії)
Корнєєва Юлія Володимирівна
2009
Економіка. Менеджмент. Бізнес
т.10 c.108-114
58
Наукова стаття
Наслідки світової фінансової кризи для України. Монетарний аспект
Корнєєва Юлія Володимирівна
2009
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць Харківського держ. ун-ту харчування та торгівлі
т.1 c.126-131
59
Наукова стаття
Механізм взаємодії валютної та монетарної політики в Україні
Корнєєва Юлія Володимирівна
2009
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини
т.26 c.249-256
60
Наукова стаття
Ефективність монетарної та валютної політики України в умовах економічного зростання
Корнєєва Юлія Володимирівна
2008
Вісник національного університету "Львівська політехника". Серія "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку"
т.635 c.246-252
61
Тези
Проблеми адаптації валютної та монетарної політики України до європейських стандартів
Корнєєва Юлія Володимирівна
2007
Європейські інтеграційні процеси: транскордонне співробітництво. – Луцьк
т.1 c.260-263
62
Тези
Основні тенденції розвитку монетарної та валютної політики України в контексті інтеграційних процесів
Корнєєва Юлія Володимирівна
2007
Україна – ЄС – Європа: нові виклики та модернізація відносин: збірник матеріалів міжнародної науково–практичної конференції
т.1 c.350-352
63
Наукова стаття
Теоретичні моделі вибору оптимальної валютної політики в умовах трансформації економіки
Корнєєва Юлія Володимирівна
2006
Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем: збірник праць
т.1 c.53-57
64
Тези
Проблема вибору оптимальної монетарної стратегії в Україні
Корнєєва Юлія Володимирівна
2006
Філософія економіки Івана Франка й сучасні економічні проблеми: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції
т.1 c.104-105

Повернення до списку

Вгору