Автори, співробітники Університету

Корнієнко Олексій Васильович

Ідентифікатор автора: 34566
Кількість пошукових запитів автора: 887
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Психодіагностики та клінічної психології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: профілактика адиктивної поведінки; проблеми ВІЛ, СНІД; тілесно-орієнтована психотерапія / розробка індивідуально-психологічних програм (консультування) з метою підтримання психосоматичного здоров’я молоді, дорослих людей /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 68, з них наукових статей (наукові публікації) - 54, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Psychological support of children’s privacy development in preschool age
Власова Олена Іванівна
Дембицька Наталія Миколаївна
Корнієнко Олексій Васильович
2019
Current Problems of Psychiatry
т.20 в.4 c.318-327
2
Тези
Інтернаціональність понять: здоров'я, хвороба, межовий стан між здоров'ям та хворобою
Корнієнко Олексій Васильович
2019
Проблеми етнокультурної психології: історія і сучасність: Міжнародний науково-практичний форум
c.31-33
3
Матеріали конференції
Етапи емпіричних досліджень безпеки в підтриманні психосоматичного здоров’я студентів
Корнієнко Олексій Васильович
2017
Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.81-86
4
Наукова стаття
Обгрунтування взаємозалежності понять “безпека“, “підтримання”, “психосоматичне здоров’я“, студентської молоді
Корнієнко Олексій Васильович
2017
Теорія і практика сучасної психології
в.1 c.18-22
5
Наукова стаття
Психологічна безпека освітнього середовища в працях фахівців
Корнієнко Олексій Васильович
2017
Теорія і практика сучасної психології
в.2 c.12-16
6
Тези
Феномени внутрішньої картини хвороби та внутрішньої картини здоров'я як конкуруючих та взаємодоповнюючих психічних реальностей
Корнієнко Олексій Васильович
2018
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.20 c.125-128
7
Тези
Безпека в підтриманні психосоматичного здоров’я студентської молоді (автобіографічний підхід)
Корнієнко Олексій Васильович
2017
Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: науково-практична конференція
в.1 c.219-220
8
Тези
Безпека та підтримання психосоматичного здоров'я студентської молоді. Науково-біографічний аналіз
Корнієнко Олексій Васильович
2017
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.19 c.128-130
9
Наукова стаття
Комплексний індивідуально-типологічний (амбівертований) та факторний аналізи психосоматичного здоров'я студентів
Корнієнко Олексій Васильович
2016
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені С.Г.Сковороди. Психологія
в.52 c.45-58
10
Наукова стаття
Психосоматичні фактори хворобливих (індивідуально-типологічних, донозологічних) станів дівчат-студенток Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Корнієнко Олексій Васильович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки
т.1 в.1 c.32-37
11
Наукова стаття
Comprehensive individually-typological (ambivertive) and factor comprehensive analysis of psychosomatic health of boy and girl students of Kyiv Taras Schechenko Univerity
Корнієнко Олексій Васильович
2015
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.3 в.71 c.67-72
12
Наукова стаття
Depressive neurosis as a factor disorders of psychosomatic health of girl and boy students of Kiev National Taras Schevchenko University
Корнієнко Олексій Васильович
2016
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.38 в.77 c.87-90
13
Наукова стаття
Psychodiagnostic appoach to psychosomatic students health safety
Корнієнко Олексій Васильович
2016
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.4 в.87 c.70-74
14
Наукова стаття
Індивідуально-типологічний (інтровертований) та факторний аналізи психосоматичного здоров’я студенток-дівчат КНУ імені Тараса Шевченка
Корнієнко Олексій Васильович
2015
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
т.35 c.144-151
15
Наукова стаття
Індивідуально-типологічний (екстравертований) та факторний аналізи психосоматичного здоров'я студенток-дівчат КНУ імені Тараса Шевченка
Корнієнко Олексій Васильович
2015
Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія
т.27 c.249-259
16
Наукова стаття
Індивідуально-типологічний (екстравертований) та факторно-порівняльний аналізи психосоматичного здоров’я студентів-дівчат та юнаків КНУ імені Тараса Шевченка
Корнієнко Олексій Васильович
2015
Актуальні проблеми психології. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія
т.7 c.157-166
17
Наукова стаття
Індивідуально-типологічний (амбівертований) та факторний аналізи психосоматичного здоров’я студенток Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Корнієнко Олексій Васильович
2015
Медицинская психология
т.1 c.30-35
18
Наукова стаття
Full-time Distance teaching concepts “Safety and psychosomatic health promotion” of Kyiv’s Taras Schevchenko University (2006-2009 years)
Корнієнко Олексій Васильович
2015
DisCo 2015: From analog education to digital education: international conference
т.10 c.112-116
19
Наукова стаття
Individualy-typological (ambivertive) and factor analysis of psychosomatic health boy students of Kyiv National Taras Schevchenko University
Корнієнко Олексій Васильович
2015
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.59 c.62-65
20
Наукова стаття
Індивідуально-типологічний (інтровертований) і факторно-порівняльний аналіз психосоматичного здоров'я студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Корнієнко Олексій Васильович
2015
Медицинская психология
т.3 c.18-23
21
Наукова стаття
Психодіагностичний підхід до безпеки психосоматичного здоров'я студентів
Корнієнко Олексій Васильович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.2 c.37-39
22
Наукова стаття
Порівняльний аналіз проявів депресивних станів та вірогідності неврозу як чинника психосоматичного здоров’я дівчат/юнаків студентів КНУ імені Тараса Шевченка
Корнієнко Олексій Васильович
2014
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
т.35 c.132-142
23
Наукова стаття
Психосоматичне здоров’я дівчат-юнаків Київського національного університету імені Тараса Шевченка (на прикладі порівняння результатів факторного аналізу)
Корнієнко Олексій Васильович
2013
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c.293-298
24
Наукова стаття
Порівняльний аналіз результатів факторного аналізу психосоматичного здоров’я дівчат-юнаків Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Корнієнко Олексій Васильович
2013
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
т.31 c.269-276
25
Наукова стаття
Факторний аналіз психосоматичного здоров’я юнаків-студентів Київського національно університету імені Тараса Шевченка 2006-2009 навчальних років
Корнієнко Олексій Васильович
2013
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
т.31 c.251-256
26
Наукова стаття
Джерела медико-психологічних поглядів мислителів Європи XV-XVІ століть
Корнієнко Олексій Васильович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
c.53.0000
27
Наукова стаття
Психодіагностика психосоматичного здоров"я студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (очно-дистанційне підтримання, психопрофілактика, безпека)
Корнієнко Олексій Васильович
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c.29-33
28
Наукова стаття
Психосоматичне здоров’я студентів дівчат та юнаків Київського національного університету імені Тараса Шевченка (психодіагностика, безпека, очно-дистанційна концепція)
Корнієнко Олексій Васильович
2012
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
т.27 c.224-231
29
Наукова стаття
Факторний аналіз психосоматичного здоров’я дівчат-студентів Київського національно університету імені Тараса Шевченка 2006-2009 навчальних років
Корнієнко Олексій Васильович
2012
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
т.27 c.312-318
30
Наукова стаття
Психосоматичне здоров’я студентів-дівчат Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Корнієнко Олексій Васильович
2012
Психологічні науки: проблеми і здобутки
т.1 c.179-187
31
Наукова стаття
Безпека, психодіагностика, підтримання психосоматичного здоров’я студентів-дівчат та юнаків національного університету імені Тараса Шевченка
Корнієнко Олексій Васильович
2012
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.6 c.251-257
32
Тези
Становлення медико-психологічних поглядів мислителів Європи ХVII-XVIII століть
Корнієнко Олексій Васильович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
c.59.0000
33
Тези
Психосоматичне здоров'я студентів-дівчат Національного університету імені Тараса Шевченка
Корнієнко Олексій Васильович
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.71--72
34
Наукова стаття
Безпека та підтримання психосоматичного здоров'я студентів психологів
Корнієнко Олексій Васильович
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.140-148
35
Наукова стаття
Психосоматичне здоров’я студентів-дівчат та юнаків Національного університету імені Тараса Шевченка (безпека, психодіагностика, підтримання)
Корнієнко Олексій Васильович
2012
Наука і освіта
т.6 c.105-109
36
Наукова стаття
Психосоматичне здоров’я студентів юнаків національного університету імені Тараса Шевченка
Корнієнко Олексій Васильович
2011
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.5 c.230-236
37
Наукова стаття
Психосоматичне здоров’я в життєдіяльності студентів юнаків через інтегральний підхід (психодіагностика, безпека, підтримання)
Корнієнко Олексій Васильович
2011
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.4 c.312-321
38
Наукова стаття
Безпека психосоматичного здоров’я студентів як чинник розвитку національної освіти
Корнієнко Олексій Васильович
2010
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки
т.2 c.108-112
39
Тези
Фактори психосоматичного здоров’я студентів психологів
Корнієнко Олексій Васильович
2010
Психологія у суспільстві, що трансформується: Харківські Міжнародні психологічні читання, присвячені пам’яті О.М.Локтіонова
т.6 c.194-198
40
Наукова стаття
Індивідуально-психологічні особливості психосоматичного здоров'я студенток-психологів
Корнієнко Олексій Васильович
2009
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.171-180
41
Наукова стаття
Очно-дистанційна концепція “Безпека та підтримання психосоматичного здоров’я” студентської молоді (2006-2009 роки)
Корнієнко Олексій Васильович
2009
Вища освіта України. Тематичний випуск “ Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору”. Теоретичний та науково-методичний часопис. Інститут вищої освіти АПН України
т.5 c.128-134
42
Наукова стаття
Психосоматичне здоров’я студентської молоді та психодіагностичний підхід
Корнієнко Олексій Васильович
2009
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
т.26 c.264-273
43
Наукова стаття
Психодіагностика та психопрофілактика психосоматичного здоров’я студентської молоді
Корнієнко Олексій Васильович
2009
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.347-355
44
Тези
Психодіагностика, психопрофілактика майбутніх професіоналів та психосоматичне здоров"я студентської молоді
Корнієнко Олексій Васильович
2009
Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.273-277
45
Тези
Моделі дослідження психосоматичного здоров’я за звичайних та екстремальних умов життєдіяльності
Корнієнко Олексій Васильович
2009
Методології та технології практичної психології в системі вищої освіти: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.90-93
46
Наукова стаття
Психосоматичне здоров’я студенток-психологів як фактор становлення особистості
Корнієнко Олексій Васильович
2008
Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Ірпінські міжнародні педагогічні читання
c.594-596
47
Наукова стаття
Психодіагностика особливостей психосоматичного здоров’я студентської молоді
Корнієнко Олексій Васильович
2008
Психологічна допомога особистості: сучасний стан та перспективи розвитку: всеукраїнська науково-практична конференція
т.41 c.91-96
48
Наукова стаття
Психосоматичне здоров’я студентів як фактор професійного становлення фахівців
Корнієнко Олексій Васильович
2007
Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія
т.1 c.132-133
49
Наукова стаття
Діагностика психосоматичного здоров’я юнаків
Корнієнко Олексій Васильович
2007
Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи(освіта сталого розвитку): Всеукраїнська науково-практична конференція
c.278-284
50
Наукова стаття
Індивідуально-психологічні особливості психосоматичного здоров'я студенток-юнаків
Корнієнко Олексій Васильович
2007
Психосоціальний розвиток особистості: формування життєвих перспектив: Всеукраїнська наукова конференція
т.37 c.10-15
51
Наукова стаття
Психосоматичне здоров’я студентської молоді як фактор національної безпеки (на прикладі інтегративної концепції)
Корнієнко Олексій Васильович
2006
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
c.124-128
52
Наукова стаття
Психосоматичне здоров'я як основа духовності особистості (порівняльний аналіз моделей дослідження)
Корнієнко Олексій Васильович
2006
Концептуальні засади духовного розвитку особистості в ХХІ столітті: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.59-65
53
Наукова стаття
Проблема психосоматичного здоров'я у працях давньоримських та арабських мислителів
Корнієнко Олексій Васильович
2006
Вісник Київський університет імені тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
т.7 c.100-106
54
Наукова стаття
Медико-психологічні аспекти психосоматичного здоров'я у працях давньогрецьких мислителів
Корнієнко Олексій Васильович
2006
Вісник Київський університет імені тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
т.5 c.70-77
55
Наукова стаття
Психосоматичне здоров'я молоді та його підтримання в системі безпеки життєдіяльності (порівняльний аналіз античних та сучасних концепцій)
Корнієнко Олексій Васильович
2005
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Психологічні науки
т.31 c.62-69
56
Наукова стаття
Аутогенне тренування для підтримання психосоматичного здоров'я "практично здорових людей" (порівняльний аналіз праць фахівців)
Корнієнко Олексій Васильович
2005
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Психологія
т.32 c.101-106
57
Наукова стаття
Психолого-дидактичні проблеми ставлення до здоров'я представників різних культур
Корнієнко Олексій Васильович
2005
Вісник Київський університет імені тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
т.23 c.96-99
58
Тези
Психосоматичне здоров'я молоді та умови його підтримання в системі безпеки життєдіяльності особистості
Корнієнко Олексій Васильович
2005
Зб. наук. ст. VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Гуманітарна освіта в профільних вищих навчальних закладах: проблеми і перспективи".
т.1 c.149-150
59
Тези
Розвиток творчих здібностей та підтримання психосоматичного здоров'я молоді методом аутогенного тренування
Корнієнко Олексій Васильович
2005
Творчий потенціал особистості: проблеми розвитку та реалізації: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.169-172
60
Монографія
Безпека життєдіяльності та підтримання психосоматичного здоров'я молоді
Корнієнко Олексій Васильович
2004
ВПЦ "Київський університет"
c.1-264
61
Наукова стаття
Порівняльний міжкультурний аналіз ставлення до здоров'я, хвороби населення різних країн світу для підготовки психологів
Корнієнко Олексій Васильович
2004
Суспільні процеси: психолого-педагогічні та соціальні аспекти
c.197-204
62
Наукова стаття
Психосоматичне здоров'я як міждисциплінарна проблема (порівняльний аналіз стану здоров'я різних вікових категорій населення України та Росії)
Корнієнко Олексій Васильович
2003
Вісник Київський університет імені тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
т.19 c.30-35
63
Наукова стаття
Багатофакторність моделей поведінки людей, орієнтованої на хворобу чи здоров'я
Корнієнко Олексій Васильович
2003
Вісник Київський університет імені тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
т.17 c.99-104
64
Наукова стаття
Індивідуально-психологічні особливості структури мотивації практично здорових жінок середнього віку життя
Корнієнко Олексій Васильович
2003
Вісник Київський університет імені тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
т.15 c.38-42
65
Наукова стаття
Індивідуально-психологічні особливості структури мотивації майже здорових жінок середнього віку життя
Корнієнко Олексій Васильович
2002
Вісник Київського міжнародного університету
т.2 c.182-191
66
Наукова стаття
Програма тренінгу: "Здоров'я молоді - майбутнє держави" для центрів психосоматичного здоров'я (в структурі вищих навчальних закладів України)
Корнієнко Олексій Васильович
2002
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Психологія
т.550 c.119-122
67
Навчальний посібник
Підтримання психосоматичного здоров'я практично здорових людей
Корнієнко Олексій Васильович
2000
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (навчальний посібник)
c.1-126
68
Наукова стаття
Психосоматичне здоров'я дітей України на межі століть (на прикладі результатів проекту "Україна: клінічна психологія та допомога дітям")
Корнієнко Олексій Васильович
2000
Вісник Київський університет імені тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
т.9 c.50-53

Повернення до списку

Вгору