Автори, співробітники Університету

Корнілова Ірина Миколаївна
Kornilova Iryna

Ідентифікатор автора: 34572
Author Identifier Number Scopus: 57204756993 →
Кількість пошукових запитів автора: 1263
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: формування та розвиток національних інноваційних систем, управління інтелектуальною власністю

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 77, з них наукових статей (наукові публікації) - 46, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 10

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - --

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Портфель інтелектуальної власності підприємства: управлінські аспекти
Корнілова Ірина Миколаївна
Багрін Аліна Олександрівна
2020
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.2 в.6 c.95-100
2
Матеріали конференції
Портфель інтелектуальної власності: підходи до розуміння
Корнілова Ірина Миколаївна
Чорна Наталія Андріївна
2020
Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.136-139
3
Монографія
Конкурентний аналіз інтелектуального капіталу підприємства: методичні підходи
Корнілова Ірина Миколаївна
Розбейко (Чередніченко) Катерина Костянтинівна
2020
Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів.
c.64-72
4
Наукова стаття
Стратегічне управління інтелектуальною власністю організації в контексті процесного підходу
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2019
Бізнес Інформ
в.11 c.99–107
5
Матеріали конференції
Підприємницький університет як сучасна форма підготовки фахівців
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.145-146
6
Матеріали конференції
Управлінські аспекти трансферу технологій
Корнілова Ірина Миколаївна
2019
Теорія та практика управління розвитком економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.387-390
7
Монографія
Strategic management of intellectual property in organization
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2019
Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph
в.2 c.105-113
8
Наукова стаття
Методичне забезпечення обґрунтування трансферу технологій
Корнілова Ірина Миколаївна
Руденко Єлізавета Олексіївна
2019
Бізнес Інформ
в.2 c.85-94
9
Наукова стаття
Напрями підвищення ефективності управлінської праці на підприємстві
Корнілова Ірина Миколаївна
Святненко Вікторія Юріївна
2019
Формування ринкової економіки в Україні.
в.41 c.362-375
10
Матеріали конференції
Людський капітал інноваційних підприємств
Корнілова Ірина Миколаївна
2018
Сучасні тенденції в економіці та управлінні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
в.3 c.101-104
11
Навчальний посібник
Практикум з управління інтелектуальною власністю
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2018
Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД"
т.1 в.1 c.1-346
12
Навчальний посібник
Організація та управління нововведеннями
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2018
Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД"
т.1 в.1 c.1-238
13
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування»
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Приймак Василь Михайлович
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-48
14
Наукова стаття
Methodological support for intellectual capital strategic management of the research organization
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2018
Problems and Perspectives in Management
т.1 в.16 c.292-308
15
Наукова стаття
Human capital in the structure of the intellectual capital of the enterprise
Корнілова Ірина Миколаївна
Майструк Тетяна Юріївна
2018
Ефективна економіка
т.1 в.2 c.34-339
16
Наукова стаття
Human Capital in the Structure of the Intelleсtual Capital of the Enterprise
Корнілова Ірина Миколаївна
Майструк Тетяна Юріївна
2018
Формування ринкової економіки в Україні.
т.1 в.40 c.240-246
17
Матеріали конференції
Організаційні аспекти управління інтелектуальною власністю
Корнілова Ірина Миколаївна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.3 c.697-701
18
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної форми навчання спеціальності 073 “Менеджмент” спеціалізації “Менеджмент інноваційної діяльності”
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-48
19
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 “Менеджмент” спеціалізації “Менеджмент організацій і адміністрування”
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Приймак Василь Михайлович
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-48
20
Наукова стаття
Організація маркетингових досліджень із використанням методів багатокритеріального аналізу
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Економіка та суспільство
т.1 в.7 c.206-216
21
Наукова стаття
Види стратегій розвитку інтелектуального капіталу підприємства: підходи до систематизації
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Схід : аналітично-інформаційний журнал
т.1 в.6 c.34-42
22
Наукова стаття
Методичний інструментарій обґрунтування вибору стратегії інтелектуальної власності підприємства
Корнілова Ірина Миколаївна
Соболєв Олександр Олександрович
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»
т.2 в.23 c.43-49
23
Наукова стаття
Вибір стратегії інтелектуальної власності підприємства: методичні аспекти
Корнілова Ірина Миколаївна
2017
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.2 в.3 c.132-136
24
Наукова стаття
Рейтинговый подход к оцениванию национальной инновационной системы Украины
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2017
Инновационное развитие экономики : предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол. : Т.В. Борздова (отв. ред.) [и др.].
т.1 в.2 c.133-136
25
Наукова стаття
Стан та перспективи інноваційного розвитку економіки України
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
т.1 в.27 c.36-42
26
Наукова стаття
Assessing Employee's Professional Activity Using Multi Criteria Method
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Economics, management, law: socoi-economic aspects of development: Collection of scientific articles
т.2 в.1 c.159-165
27
Наукова стаття
Designing the System of Intangible Incentives Using Multicruteria Analysis Methods
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.15 c.36-42
28
Матеріали конференції
Портфель прав інтелектуальної власності підприємства: сутність та методичний інструментарій оцінювання
Корнілова Ірина Миколаївна
2015
Розвиток національної економіки: теорія і практика. Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.281-282
29
Наукова стаття
Development and estimation of labor activity's motivational system under crisis conditions
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
Journal L`Association 1901 “SEPIKE”. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics
т.7 c.59-63
30
Наукова стаття
Методичний інструментарій оцінювання інтелектуального капіталу організації
Корнілова Ірина Миколаївна
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.2 c.77-83
31
Наукова стаття
Трансфер технологій України в контексті світових тенденцій
Корнілова Ірина Миколаївна
2015
Економічний і соціальний розвиток країни: теорія, методологія, управління: Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук
т.2 c.138-146
32
Наукова стаття
Організаційне забезпечення управління інтелектуальною власністю на підприємстві
Корнілова Ірина Миколаївна
Святненко Вікторія Юріївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.172 c.45-52
33
Монографія
Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
Луганськ: НГУ (монографія)
т.1 c.1-402
34
Навчально-методичний комплекс
Управління інтелектуальною власністю
Корнілова Ірина Миколаївна
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-152
35
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Управління інтелектуальною власністю"
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-152
36
Наукова стаття
Конкурентоспроможність вітчизняних сільськогосподарських підприємств та особливості її забезпечення
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.233-237
37
Наукова стаття
Organization of innovation activity in the enterprise ( JSC «Prista Oil»)
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.229-233
38
Наукова стаття
Світовий досвід фінансової підтримки інноваційного розвитку
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.161 c.30-36
39
Наукова стаття
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України: стан та перспективи
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
ВПЦ "Київський університет"
т.29 c.206-217
40
Наукова стаття
Фінансові аспекти інноваційного розвитку України у трансформаційний період
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.173-178
41
Навчально-методичний комплекс
Комплексне творче ситуаційне завдання практичного туру ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”)
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-12
42
Наукова стаття
Регіональні інноваційні системи: сутність та підходи до структуризації
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.23.0000
43
Наукова стаття
Мировой опыт системного инновационного развития
Корнілова Ірина Миколаївна
2013
Перспективы инновационного развития Республики Беларусь: сборник научных статей ІІІ Международной научной конференции, Брест, 26 -28 мая
т.1 c.301-303
44
Тези
Стратегические аспекты управления интеллектуальной собственностью предприятия
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффективных систем и процессов стратегического управления: Научно-практическая конференция
т.1 c.159-161
45
Матеріали конференції
Интеллектуальная собственность как объект стратегического управления предприятием
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффективных систем и процессов стратегического управления: Научно-практическая конференция
c.23-25
46
Навчально-методичний комплекс
Комплексне творче ситуаційне завдання практичного туру ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Менеджмент організацій” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”)
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Приймак Василь Михайлович
2012
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-14
47
Наукова стаття
Світові тенденції інноваційного розвитку при входженні в епоху інновацій
Корнілова Ірина Миколаївна
2011
Экономика Крыма. Научно-практический журнал
т.1 c.54-59
48
Наукова стаття
Стан та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України: управлінський аспект
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.23.0000
49
Наукова стаття
Національна інноваційна система України: особливості її функціональної структури
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2012
Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : Міжнародна науково-практична конференція до 20-річчя кафедри менеджменту
т.1 c.56-60
50
Наукова стаття
Комплексный подход к формированию региональных инновационных систем
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Перспективы инновационного развития Республики Беларусь: сборник научных статей ІІІ Международной научной конференции, Брест, 26 -28 мая
т.1 c.26-28
51
Наукова стаття
Outsourcing as the instrument of enterprise’s innovation development
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2012
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
т.2 c.112-117
52
Наукова стаття
Ліцензування як основна форма міжнародної комерціалізації відносин інтелектуальної власності
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2012
Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації»
т.1 c.135-141
53
Наукова стаття
Сутність управлінського персоналу організації та перспективи його розвитку
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Problems of Business and Education Development in West and East European Countries
т.1 c.26-35
54
Наукова стаття
Сутність та структура регіональних інноваційних систем
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.120-123
55
Наукова стаття
Методические аспекты стратегического управления интеллектуальной собственностью предприятия в условиях глобализации
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Россия и Украина в глобализирующемся мире: сборник научных статей
т.1 c.82-89
56
Тези
Formation of National Innovation System in the Context of Innovation Development of Ukraine Economy
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2011
Problems of Business and Education Development in West and East European Countries
т.1 c.86-89
57
Тези
Стратегические аспекты управления интеллектуальной собственностью предприятия
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффективных систем и процессов стратегического управления: Научно-практическая конференция
т.1 c.159-160
58
Матеріали конференції
Інформаційна економіка, її сутність та роль у розвитку сучасного суспільства
Корнілова Ірина Миколаївна
2010
Соціальні аспекти процесів глобалізації та інтеграції: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.47-49
59
Матеріали конференції
Стратегічний підхід до управління інтелектуальною власністю організацій
Корнілова Ірина Миколаївна
2011
Інтелектуальна власність у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.54-56
60
Монографія
Управління у сфері малого і середнього бізнесу в умовах економічної кризи
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київ: «Компьютерпрес»
т.1 c.1-311
61
Навчальний посібник
Міждисциплінарний словник з менеджменту
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Герасименко Оксана Олександрівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Кухта Павло Володимирович
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Петровський Микола Васильович
Приймак Василь Михайлович
Святненко Вікторія Юріївна
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-624
62
Навчально-методичний комплекс
Організація та управління нововведеннями: навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни (напрям підготовки «Фінанси», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст)
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 в.1 c.1-80
63
Наукова стаття
Міжнародна ліцензійна торгівля, її сутність та особливості здійснення
Корнілова Ірина Миколаївна
2010
Науковий вісник Ужгородського університету
т.4 c.43.0000
64
Наукова стаття
The market of intellectual property rights in Ukraine: present state and problems of development
Корнілова Ірина Миколаївна
2011
Ukraine-EU-CZECH Republic: Current Status and Future Trends : International scientific-practical seminar
c.59-63
65
Наукова стаття
Види регіональних інноваційних систем
Корнілова Ірина Миколаївна
2011
Формування ринкових відносин в Україні
т.1 c.181.0000
66
Наукова стаття
Види інноваційних стратегій та особливості їх використання вітчизняними підприємствами
Корнілова Ірина Миколаївна
2011
Формування ринкових відносин в Україні
т.3 c.79.0000
67
Наукова стаття
Закономірності здійснення інноваційних процесів в умовах постіндустріального суспільства
Корнілова Ірина Миколаївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.121 c.16.0000
68
Тези
Сучасний інноваційний розвиток світової економіки
Корнілова Ірина Миколаївна
2010
Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования: Міжнародна науково-практична конференція
в.6 c.26-27
69
Наукова стаття
Концептуальні засади формування та розвитку регіональних інноваційних систем
Корнілова Ірина Миколаївна
2010
Україна-Чехія-ЄС: сучасний стан та перспективи: Міжнародна конференція
c.112-123
70
Тези
Показники оцінки національних інноваційних систем країн світової економіки
Корнілова Ірина Миколаївна
2010
Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования: Міжнародна науково-практична конференція
в.5 c.24-26
71
Тези
Теоретичні засади формування регіональних інноваційних систем
Корнілова Ірина Миколаївна
2010
Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Всеукраїнська міжвузівська конференція
в.3 c.61-62
72
Наукова стаття
Свобода в економіці України.
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.29.0000
73
Наукова стаття
Зарубіжний досвід розвитку національних інноваційних систем
Корнілова Ірина Миколаївна
2009
Науковий вісник Ужгородського університету
т.2 c.101.0000
74
Наукова стаття
Стратегія охорони прав інтелектуальної власності
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2009
Формування ринкових відносин в Україні
c.71.0000
75
Наукова стаття
Сутність інноваційного потенціалу організації та основні підходи до його оцінки
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.99 c.41-44
76
Наукова стаття
Тенденції розвитку ринку науково-технічних послуг в Україні
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2008
Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць.– К.
в.5 (84) c.86-89
77
Наукова стаття
Риси та тенденції інноваційного розвитку в сучасному постіндустріальному суспільстві
Корнілова Ірина Миколаївна
2007
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.2 в.66 c.3-5

Повернення до списку

Вгору