Автори, співробітники Університету

Корнілова Ірина Миколаївна
Kornilova Iryna

Ідентифікатор автора: 34572
Author Identifier Number Scopus: 57204756993 →
Кількість пошукових запитів автора: 1113
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: формування та розвиток національних інноваційних систем, управління інтелектуальною власністю

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 69, з них наукових статей (наукові публікації) - 43, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Підприємницький університет як сучасна форма підготовки фахівців
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.145-146
2
Матеріали конференції
Людський капітал інноваційних підприємств
Корнілова Ірина Миколаївна
2018
Сучасні тенденції в економіці та управлінні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
в.3 c.101-104
3
Навчальний посібник
Практикум з управління інтелектуальною власністю
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
2018
Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД"
т.1 в.1 c.1-346
4
Навчальний посібник
Організація та управління нововведеннями
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
2018
Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД"
т.1 в.1 c.1-238
5
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент інноваційної діяльності»
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Оліх Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-48
6
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування»
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Приймак Василь Михайлович
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-48
7
Наукова стаття
Methodological support for intellectual capital strategic management of the research organization
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2018
Problems and Perspectives in Management
т.1 в.16 c.292-308
8
Наукова стаття
Human capital in the structure of the intellectual capital of the enterprise
Корнілова Ірина Миколаївна
Майструк Тетяна Юріївна
2018
Ефективна економіка
т.1 в.2 c.34-339
9
Наукова стаття
Human Capital in the Structure of the Intelleсtual Capital of the Enterprise
Корнілова Ірина Миколаївна
Майструк Тетяна Юріївна
2018
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка
т.1 в.40 c.240-246
10
Матеріали конференції
Організаційні аспекти управління інтелектуальною власністю
Корнілова Ірина Миколаївна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.3 c.697-701
11
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної форми навчання спеціальності 073 “Менеджмент” спеціалізації “Менеджмент інноваційної діяльності”
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Оліх Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-48
12
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 “Менеджмент” спеціалізації “Менеджмент організацій і адміністрування”
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Приймак Василь Михайлович
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-48
13
Наукова стаття
Організація маркетингових досліджень із використанням методів багатокритеріального аналізу
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Економіка та суспільство
т.1 в.7 c.206-216
14
Наукова стаття
Види стратегій розвитку інтелектуального капіталу підприємства: підходи до систематизації
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Аналітично-інформаційний журнал “Схід”
т.1 в.6 c.34-42
15
Наукова стаття
Методичний інструментарій обґрунтування вибору стратегії інтелектуальної власності підприємства
Корнілова Ірина Миколаївна
Соболєв Олександр Олександрович
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»
т.2 в.23 c.43-49
16
Наукова стаття
Вибір стратегії інтелектуальної власності підприємства: методичні аспекти
Корнілова Ірина Миколаївна
2017
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: матеріали конференції
т.2 в.3 c.132-136
17
Наукова стаття
Рейтинговый подход к оцениванию национальной инновационной системы Украины
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
2017
Инновационное развитие экономики : предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол. : Т.В. Борздова (отв. ред.) [и др.].
т.1 в.2 c.133-136
18
Наукова стаття
Стан та перспективи інноваційного розвитку економіки України
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
т.1 в.27 c.36-42
19
Наукова стаття
Assessing Employee's Professional Activity Using Multi Criteria Method
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Economics, management, law: socoi-economic aspects of development: Collection of scientific articles
т.2 в.1 c.159-165
20
Наукова стаття
Designing the System of Intangible Incentives Using Multicruteria Analysis Methods
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.15 c.36-42
21
Матеріали конференції
Портфель прав інтелектуальної власності підприємства: сутність та методичний інструментарій оцінювання
Корнілова Ірина Миколаївна
2015
Розвиток національної економіки: теорія і практика. Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.281-282
22
Наукова стаття
Development and estimation of labor activity's motivational system under crisis conditions
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
Journal L`Association 1901 “SEPIKE”. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics
т.7 c.59-63
23
Наукова стаття
Методичний інструментарій оцінювання інтелектуального капіталу організації
Корнілова Ірина Миколаївна
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.2 c.77-83
24
Наукова стаття
Трансфер технологій України в контексті світових тенденцій
Корнілова Ірина Миколаївна
2015
Економічний і соціальний розвиток країни: теорія, методологія, управління: Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук
т.2 c.138-146
25
Наукова стаття
Організаційне забезпечення управління інтелектуальною власністю на підприємстві
Корнілова Ірина Миколаївна
Святненко Вікторія Юріївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.172 c.45-52
26
Монографія
Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
Луганськ: НГУ (монографія)
т.1 c.1-402
27
Навчально-методичний комплекс
Управління інтелектуальною власністю
Корнілова Ірина Миколаївна
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-152
28
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Управління інтелектуальною власністю"
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-152
29
Наукова стаття
Конкурентоспроможність вітчизняних сільськогосподарських підприємств та особливості її забезпечення
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.233-237
30
Наукова стаття
Organization of innovation activity in the enterprise ( JSC «Prista Oil»)
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.229-233
31
Наукова стаття
Світовий досвід фінансової підтримки інноваційного розвитку
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.161 c.30-36
32
Наукова стаття
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України: стан та перспективи
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
ВПЦ "Київський університет"
т.29 c.206-217
33
Наукова стаття
Фінансові аспекти інноваційного розвитку України у трансформаційний період
Корнілова Ірина Миколаївна
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.173-178
34
Навчально-методичний комплекс
Комплексне творче ситуаційне завдання практичного туру ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”)
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-12
35
Наукова стаття
Регіональні інноваційні системи: сутність та підходи до структуризації
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.23.0000
36
Наукова стаття
Мировой опыт системного инновационного развития
Корнілова Ірина Миколаївна
2013
Перспективы инновационного развития Республики Беларусь: сборник научных статей ІІІ Международной научной конференции, Брест, 26 -28 мая
т.1 c.301-303
37
Тези
Стратегические аспекты управления интеллектуальной собственностью предприятия
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Материалы научно-практической конференции "Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффективных систем и процессов стратегического управления". Санкт-Петербург, 14 декабря 2012 г.
т.1 c.159-161
38
Навчально-методичний комплекс
Комплексне творче ситуаційне завдання практичного туру ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Менеджмент організацій” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”)
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Приймак Василь Михайлович
2012
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-14
39
Наукова стаття
Світові тенденції інноваційного розвитку при входженні в епоху інновацій
Корнілова Ірина Миколаївна
2011
Экономика Крыма. Научно-практический журнал
т.1 c.54-59
40
Наукова стаття
Стан та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України: управлінський аспект
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.23.0000
41
Наукова стаття
Національна інноваційна система України: особливості її функціональної структури
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
2012
Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : Міжнародна науково-практична конференція до 20-річчя кафедри менеджменту
т.1 c.56-60
42
Наукова стаття
Комплексный подход к формированию региональных инновационных систем
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Перспективы инновационного развития Республики Беларусь: сборник научных статей ІІІ Международной научной конференции, Брест, 26 -28 мая
т.1 c.26-28
43
Наукова стаття
Outsourcing as the instrument of enterprise’s innovation development
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2012
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
т.2 c.112-117
44
Наукова стаття
Ліцензування як основна форма міжнародної комерціалізації відносин інтелектуальної власності
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2012
Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації»
т.1 c.135-141
45
Наукова стаття
Сутність управлінського персоналу організації та перспективи його розвитку
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Problems of Business and Education Development in West and East European Countries
т.1 c.26-35
46
Наукова стаття
Сутність та структура регіональних інноваційних систем
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.120-123
47
Наукова стаття
Методические аспекты стратегического управления интеллектуальной собственностью предприятия в условиях глобализации
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Россия и Украина в глобализирующемся мире: сборник научных статей
т.1 c.82-89
48
Тези
Formation of National Innovation System in the Context of Innovation Development of Ukraine Economy
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
2011
Problems of Business and Education Development in West and East European Countries
т.1 c.86-89
49
Тези
Стратегические аспекты управления интеллектуальной собственностью предприятия
Корнілова Ірина Миколаївна
2012
Материалы научно-практической конференции "Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффективных систем и процессов стратегического управления". Санкт-Петербург, 14 декабря 2012 г.
т.1 c.159-160
50
Монографія
Управління у сфері малого і середнього бізнесу в умовах економічної кризи
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київ: «Компьютерпрес»
т.1 c.1-311
51
Навчальний посібник
Міждисциплінарний словник з менеджменту
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Герасименко Оксана Олександрівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Кухта Павло Володимирович
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Петровський Микола Васильович
Приймак Василь Михайлович
Святненко Вікторія Юріївна
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-624
52
Навчально-методичний комплекс
Організація та управління нововведеннями: навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни (напрям підготовки «Фінанси», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст)
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх Леся Анатоліївна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 в.1 c.1-80
53
Наукова стаття
Міжнародна ліцензійна торгівля, її сутність та особливості здійснення
Корнілова Ірина Миколаївна
2010
Науковий вісник Ужгородського університету
т.4 c.43.0000
54
Наукова стаття
The market of intellectual property rights in Ukraine: present state and problems of development // Ukraine-EU-CZECH Republic: Current Status and Future Trends : International scientific-practical seminar
Корнілова Ірина Миколаївна
2011
55
Наукова стаття
Види регіональних інноваційних систем
Корнілова Ірина Миколаївна
2011
Формування ринкових відносин в Україні
т.1 c.181.0000
56
Наукова стаття
Види інноваційних стратегій та особливості їх використання вітчизняними підприємствами
Корнілова Ірина Миколаївна
2011
Формування ринкових відносин в Україні
т.3 c.79.0000
57
Наукова стаття
Закономірності здійснення інноваційних процесів в умовах постіндустріального суспільства
Корнілова Ірина Миколаївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.121 c.16.0000
58
Тези
Сучасний інноваційний розвиток світової економіки // Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : Материалы шестой междунар. науч.-практ. конф.
Корнілова Ірина Миколаївна
2010
59
Тези
Інформаційна економіка, її сутність та роль у розвитку сучасного суспільства // Соціальні аспекти процесів глобалізації та інтеграції : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.
Корнілова Ірина Миколаївна
2010
60
Тези
Стратегічний підхід до управління інтелектуальною власністю організацій // Інтелектуальна власність у науково-дослідних установах та ВНЗ: теоретичні та практичні аспекти управління та оцінки : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф.
Корнілова Ірина Миколаївна
2011
61
Наукова стаття
Концептуальні засади формування та розвитку регіональних інноваційних систем // Україна - Чехія - ЄС: сучасний стан та перспективи
Корнілова Ірина Миколаївна
2010
62
Тези
Показники оцінки національних інноваційних систем країн світової економіки // Материалы Пятой международной научно-практической конференции «Украина и глобальная экономика: теорія и практика хозяйствования (30-31октября 2009 г.)
Корнілова Ірина Миколаївна
2010
63
Тези
Теоретичні засади формування регіональних інноваційних систем // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: ІІІ Всеукраїнська міжвузівська науково-практична конференція, 22-23 квітня 2010 року. - Рівне: НУВГП
Корнілова Ірина Миколаївна
2010
64
Наукова стаття
Свобода в економіці України.
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.29.0000
65
Наукова стаття
Зарубіжний досвід розвитку національних інноваційних систем
Корнілова Ірина Миколаївна
2009
Науковий вісник Ужгородського університету
т.2 c.101.0000
66
Наукова стаття
Стратегія охорони прав інтелектуальної власності
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2009
Формування ринкових відносин в Україні
c.71.0000
67
Наукова стаття
Сутність інноваційного потенціалу організації та основні підходи до його оцінки
Корнілова Ірина Миколаївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.99 c.42.0000
68
Наукова стаття
Тенденції розвитку ринку науково-технічних послуг в Україні
Корнілова Ірина Миколаївна
2008
69
Наукова стаття
Риси та тенденції інноваційного розвитку в сучасному постіндустріальному суспільстві
Корнілова Ірина Миколаївна
2007

Повернення до списку

Вгору