Автори, співробітники Університету

Корольов Ігор Русланович
Korolyov Igor Ruslanovych

Ідентифікатор автора: 34605
ResearcherID, Web of Science: S-7460-2019 →
Кількість пошукових запитів автора: 943
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: НДЧ
Посада: старший науковий співробітник НДЧ

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: загальне мовознавство / психолінгвістика / зіставна лінгвокультурологія / комунікативна лінгвістика / філософія мови / дискурсологія / міжкультурна комунікація /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 50, з них наукових статей (наукові публікації) - 38, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Discursive Practices as Sign Constructs of Communicative Consciousness
Корольов Ігор Русланович
2020
Logos (Lithuania)
в.102 c.61-69
2
Наукова стаття
Mentality and National Character as Semiotic Regulators of Communicative Behavior
Корольов Ігор Русланович
2020
Journal of History Culture and Art Research
в.9(1) c.354-364
3
Розділ монографії
Pragmatic Registers of National Cooperative Communicative Behaviour of Ukrainians, Russians, Lithuanians and Americans
Корольов Ігор Русланович
2020
International Scientific Conference Modern Global Trends in the Development of Innovative Scientific Researches: Conference Proceedings,March 20th, 2020. Riga, Latvia: Baltija Publishing
в.3 c.1-21
4
Автореферат
Національна кооперативна комунікативна поведінка: лінгвокогнітивний і дискурсивний виміри:
Корольов Ігор Русланович
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
5
Дисертаційна робота
Національна кооперативна комунікативна поведінка: лінгвокогнітивний і дискурсивний виміри
Корольов Ігор Русланович
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
6
Наукова стаття
Cтереотипные представления украинцев, русских, литовцев и американцев о модусе вежливости кооперативного коммуникативного поведения
Корольов Ігор Русланович
2018
Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos
в.5 c.303-335
7
Наукова стаття
Cognitive and Communicative Category of Cooperativity: Ontological and Gnoseological Status
Корольов Ігор Русланович
2019
Logos (Lithuania)
в.98 c.83-93
8
Наукова стаття
Модусная организация дискурсивных практик национального кооперативного коммуникативного поведения украинцев, русских, литовцев и американцев (США)
Корольов Ігор Русланович
2019
Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums
в.32 (1/2) c.349-360
9
Монографія
Національна кооперативна комунікативна поведінка: від когніції до дискурсу
Корольов Ігор Русланович
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-519
10
Навчальний посібник
Вступ до мовознавства: практикум
Корольов Ігор Русланович
Письменна Юлія Олександрівна
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-96
11
Наукова стаття
Стратего-тактична реалізація увічливості, нейтральності, толерантності та фамільярності в литовській кооперативній комунікативній поведінці
Корольов Ігор Русланович
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур.Збірник наукових праць.
в.33 c.55-63
12
Наукова стаття
Фреймово-сценарная семиотическая модель национального кооперативного коммуникативного поведения украинцев, русских, литовцев и американцев
Корольов Ігор Русланович
2018
Res Humanitariae
т.23 c.218-234
13
Наукова стаття
Франциск Скорина в контексті литовської книжної культури
Корольов Ігор Русланович
2017
Франциск Скорина и его время
c.219-222
14
Наукова стаття
Ядерно-периферійна таксономія стереотипних реакцій на стимули ‘cooperativity’ та ‘cooperative language personality’ у комунікативній свідомості американців
Корольов Ігор Русланович
2017
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Cерія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов
в.14 c.112-125
15
Наукова стаття
Стереотипні увлення про кооперативну комунікативну поведінку представників української, російської та литовської лінгвокультур (за результатами соціо- та психолінгвістичного експерименту)
Корольов Ігор Русланович
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур.Збірник наукових праць.
в.31 c.28-48
16
Наукова стаття
Онтологічна і гносеологічна природа когнітивно-комунікативної категорії кооперативності
Корольов Ігор Русланович
2016
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов
в.14 c.112-125
17
Наукова стаття
Семіотичні модуси ввічливості, толерантності та фамільярності національної кооперативної комунікативної поведінки
Корольов Ігор Русланович
2016
Проблеми семантики слова, речення та тексту
в.37 c.62-73
18
Наукова стаття
Параметрическая модель национального кооперативного коммуникативного поведения
Корольов Ігор Русланович
2016
Valoda dazadu kulturu konteksta. Zinatnisko rakstu krajums XXVI
c.170-175
19
Наукова стаття
National Cooperative Communicative Beh * avior: Epistemes, Meta-Language, Tools
Корольов Ігор Русланович
2017
Res Humanitariae
в.21 c.127-142
20
Наукова стаття
Модус увічливості коопераитвної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і американців: авто- і геретостереотипи
Корольов Ігор Русланович
2017
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.11 c.92 – 120
21
Тези
Stereotypical Impressions of Ukrainians, Russians and Lithuanians about Cooperative Communicative Behavior (due to the results of empirical research)
Корольов Ігор Русланович
2016
Tarptautine moksline konferencija XXI amziaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto
т.3 c.9-10
22
Наукова стаття
Кооперативное коммуникативное поведение: модусы общения
Корольов Ігор Русланович
2016
International Congress of Belarusian Studies
в.5 c.146–150
23
Наукова стаття
Стереотипные представления украинцев, русских и литовцев о кооперативном коммуникативном поведении (по результатам эмпирического исследования)
Корольов Ігор Русланович
2016
Res Humanitariae
в.19 c.120–144
24
Наукова стаття
Методологія і методика дослідження національної кооперативної комунікативної поведінки
Корольов Ігор Русланович
2016
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.9 c.202–212
25
Матеріали конференції
Приветствие в речевом поведении украинцев, русских и литовцев
Корольов Ігор Русланович
2015
Язык и межкультурные коммуникации
т.5 c.162-167
26
Наукова стаття
Вербальні форми привітань в українській, російській та литовській комунікативній поведінці
Корольов Ігор Русланович
2014
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Філологія
т.17 c.86–93
27
Наукова стаття
Модуси привітання в українській та англійській кооперативній комунікативній поведінці
Корольов Ігор Русланович
2015
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки
т.4 c.133–139
28
Наукова стаття
Когнітивно-комунікативна категорія кооперативності в міжособистісному спілкуванні
Корольов Ігор Русланович
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.369-375
29
Тези
Дискурсивное пространство кооперативной коммуникации
Корольов Ігор Русланович
2014
Сборник тезисов XLIII Международной филологической конференции. - СПбГУ, 2014 [Електронний ресурс]
c.266-266
30
Навчальний посібник
Основи лінгвістичних знань.
Корольов Ігор Русланович
Письменна Юлія Олександрівна
Рожченко Зоя Володимирівна
2013
31
Наукова стаття
Модусы речевого поведения интерактантов в кооперативной коммуникации
Корольов Ігор Русланович
2013
Научные труды Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского.
c.287.0000
32
Наукова стаття
Национально-ценностные ориентиры речевого поведения интерактантов в разноязычных кооперативных коммуникативных ситуациях
Корольов Ігор Русланович
2013
Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике
c.287.0000
33
Наукова стаття
Принцип кооперації у мовленнєвій поведінці різномовних комунікантів
Корольов Ігор Русланович
2013
Чернігів: Мова. Култура. Комунікаія
c.80.0000
34
Наукова стаття
Типологія модусів мовленнєвої поведінки в кооперативній комунікації
Корольов Ігор Русланович
2013
Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі
c.54.0000
35
Наукова стаття
Речь как ретранслятор национально-ценностных ориентиров в коммуникации // Материалы Четвертой региональной научно-практической конференции «Оптимизация преподавания лингвистики и иностранного языка в вузе: теория и практика»
Корольов Ігор Русланович
2011
36
Наукова стаття
Поняття дискурсу в сучасному мовознавстві: визначення, структура, типологія // Studia Linguistica: збірник наукових праць.
Корольов Ігор Русланович
2012
37
Словник
Багатомовний юридичний словник-довідник
Корольов Ігор Русланович
Лазер-Паньків Олеся Василівна
Письменна Юлія Олександрівна
Соколова Юлія Олександрівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2012
38
Наукова стаття
Основні типи та базові параметри кооперативних комунікативних ситуацій (на матеріалі української, російської, англійської та польської мов). Мовна картина світу слов’ян і культура. Матеріали міжнародної наукової конференції.
Корольов Ігор Русланович
2010
39
Наукова стаття
Відображення національно-ціннісних орієнтирів у комунікативній поведінці різномовних інтерактантів // Studia Linguistica: збірник наукових праць
Корольов Ігор Русланович
2011
40
Наукова стаття
Дефініції дискурсу в комунікативно-прагматичній науковій парадигмі
Корольов Ігор Русланович
2011
Проблеми зіставної семантики
c.0.0000
41
Наукова стаття
Основні типи та базові параметри кооперативних комунікативних ситуацій (на матеріалі української, російської, англійської та польської мов)
Корольов Ігор Русланович
2010
42
Монографія
Комунікативна ситуація „виправдання” прагматичний та лінгвокультурний виміри
Корольов Ігор Русланович
2009
43
Наукова стаття
Мовленнєвий жанр і комунікативна ситуація: співвідношення понять
Корольов Ігор Русланович
2009
44
“Комунікативна ситуація “виправдання”: функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози ХІХ ст.)”
Корольов Ігор Русланович
2008
45
Наукова стаття
Типологія мовленнєвих актів "виправдання" в українській мові(на матеріалі роману Панаса Мирного "Повія")
Корольов Ігор Русланович
2008
46
Наукова стаття
Языковая картина мира в контексте межетнической коммуникации
Корольов Ігор Русланович
2008
47
Наукова стаття
Маркери ромовності в комунікативній ситуації "виправдання" в українському, російському та англійському художніх дискурсах//STUDIA LINGUISTICA
Корольов Ігор Русланович
2008
48
Наукова стаття
Когнітивний та культурологічний аспекти інтерпретації між особистісної мовленнєвої комунікації
Корольов Ігор Русланович
2008
49
Наукова стаття
Вина художнього героя як пресупозиція комунікативної ситуації “виправдання”
Корольов Ігор Русланович
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.78-89
50
Наукова стаття
Структурні характеристики стандартної комунікативної ситуації
Корольов Ігор Русланович
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.182-186

Повернення до списку

Вгору