Автори, співробітники Університету

Коропатнік Ігор Михайлович
Koropatnik Igor

Ідентифікатор автора: 34612
Кількість пошукових запитів автора: 1581

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Тактики та загальновійськової підготовки
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 91, з них наукових статей (наукові публікації) - 45, монографій - 3, підручників - 2, навчальних посібників - 9, тез (наукові публікації) - 23, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Система здійснення нормативно-правового регулювання кібербезпеки у США
Коропатнік Ігор Михайлович
Хом'яков Дмитро Олегович
2020
Юридичний науковий електронний журнал
в.4 c.234-238
2
Наукова стаття
Правове підґрунтя здійснення кібероборони в Україні
Коропатнік Ігор Михайлович
Роллер Вікторія Миколаївна
2019
Social development and Security
в.4
3
Підручник
Військове право
Гущин Олег Олександрович
Коропатнік Ігор Михайлович
Шопіна Ірина Миколаївна
Шульгін Володимир Вікторович
Стецюк Сергій Петрович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
т.1 c.1-648
4
Матеріали конференції
Викладання стандартів НАТО та деяких країн у системі підготовки фахівців в інтересах юридичної служби
Гущин Олег Олександрович
Коропатнік Ігор Михайлович
2018
Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки: Міжвузівський науково-методичний семінар: Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
c.36-38
5
Підручник
Військове право
Бериславська Оксана Михайлівна
Гущин Олег Олександрович
Коропатнік Ігор Михайлович
Шопіна Ірина Миколаївна
Стецюк Сергій Петрович
2018
Алерта
c.1-564
6
Монографія
Взаємодія громадянського суспільства і Збройних Сил України: адміністративно-правові засади
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
МП Леся
c.1-411
7
Наукова стаття
Генеза правового регулювання взаємодії Воєнної організації та громадянського суспільства
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
в.3 c.154-158
8
Наукова стаття
Діяльність громадських рад при Міністерстві оборони України як форма взаємодії між Збройними Силами України та громадянським суспільством
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
в.4 c.70-74
9
Наукова стаття
Проблеми класифікації інститутів громадянського суспільства як суб’єктів взаємодії зі Збройними Силами України
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Право.ua
в.3 c.65-68
10
Наукова стаття
Правове регулювання взаємодії окремих харитативних організацій та Збройних Сил України
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Актуальні питання публічного та приватного права
в.2(13) c.34-43
11
Наукова стаття
Роль інформаційної культури в підвищенні ефективності функціонування Збройних Сил України
Коропатнік Ігор Михайлович
Шопіна Ірина Миколаївна
2017
Наука і правоохорона
в.2 c.47-54
12
Тези
Проблеми визначення галузевої належності воєнного (військового) права
Коропатнік Ігор Михайлович
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.296-298
13
Матеріали конференції
Освіта як важливий інститут громадянського суспільства
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Європейська традиція в міжнародному праві: утвердження людських прав: міжнародна науково-практична конференція
c.112-115
14
Матеріали конференції
Проблеми забезпечення прав людини і громадянина у діяльності груп цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Законодавче забезпечення вдосконалення правової системи України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина: науково-практична конференція
c.85-88
15
Матеріали конференції
Адміністративно-правове регулювання взаємодії суспільства та держави в Україні
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Збірник матеріалів міжнародної науково практичної конференції «Розвиток юридичної науки: проблеми та перспективи»
c.46-48
16
Матеріали конференції
Інформаційне забезпечення виконання бойових завдань підрозділів ЗСУ в зоні АТО групами цивільно-військового співробітництва
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: Науково-практична конференція
c.97-101
17
Матеріали конференції
Цивільно-військове співробітництво як форма взаємозв’язку Збройних Сил України та громадянського суспільства
Коропатнік Ігор Михайлович
2015
Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії: науково-практична конференція
c.136-138
18
Матеріали конференції
Актуальні проблеми розвитку цивільно-військового співробітництва
Коропатнік Ігор Михайлович
2015
Актуальні проблеми взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України: міжнародна науково-практична конференція
c.43-45
19
Наукова стаття
Інституалізація Збройних Сил України в сучасний період
Коропатнік Ігор Михайлович
2015
Актуальні питання публічного та приватного права
т.1 в.3(11) c.138-140
20
Наукова стаття
Розвиток громадянського суспільства як детермінанта формування демократичної держави
Коропатнік Ігор Михайлович
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.1 в.18 c.55-58
21
Наукова стаття
Поняття "взаємодія" в системі відносин громадянського суспільства та Збройних Сил України
Коропатнік Ігор Михайлович
2015
Порівняльно-аналітичне право
т.1 в.6 c.189-194
22
Наукова стаття
Роль військової освіти у підвищенні ефективності взаємодії між громадянським суспільством та збройними силами
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.3 в.В.1 c.23-26
23
Наукова стаття
Теоретико-методологічні основи класифікації соціальних інститутів громадянського суспільства
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Innovative Solutions in Modern Science: Scientific journal
в.2(2) c.58-72
24
Наукова стаття
Концептуальные подходы к категории "гражданское общество" в правовой науке
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Legea si Viata
в.6 c.51-54
25
Наукова стаття
Principles of interaction between civil society and the armed forces of Ukraine in current period
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie
в.2(6) c.32-41
26
Наукова стаття
Основные направления взаимодействия гражданского общества и Вооруженных Сил Украины
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Legea si Viata
в.7 c.66-69
27
Наукова стаття
Мета і принципи взаємодії Збройних Сил України та громадянського сусіпльства
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.3(19) c.77-82
28
Наукова стаття
Проблемні питання взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
29
Наукова стаття
Проблеми інформаційного забезпечення діяльності груп цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
в.3 c.101-104
30
Наукова стаття
Особливості правового регулювання взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Верховенство права: Международный научный журнал
в.2 c.1-10
31
Наукова стаття
Особливості адміністративно-правового регулювання взаємодії Збройних Сил України з засобами масової інформації
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Право.ua: науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та ін. галузей права
в.2 c.61-68
32
Наукова стаття
Правовий статус громадських об’єднань, які функціонують у Збройних Силах України
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
33
Наукова стаття
Поняття, види та принципи цивільно-військового співробітництва в Україні
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Наука і правоохорона
в.3 c.43-46
34
Тези
Актуальні питання цивільно-військового співробітництва в Україні
Коропатнік Ігор Михайлович
Кузьменко Ігор Вікторович
2016
Актуальні питання розвитку сучасної юридичної науки: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.227-228
35
Тези
Маніпулятивні технології в сфері інформаційно-правової політики
Коропатнік Ігор Михайлович
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
т.1 c.129-130
36
Довідник
Інформаційно-аналітичні матеріали щодо діяльності фінансово-економічних органів у ході проведення антитерористичної операції (станом на 1 листопада 2014 року)
Андрієнко Оксана Олександрівна
Брижеватий Віталій Миколайович
Коропатнік Ігор Михайлович
Остапенко Олександр Петрович
Сизов Алім Іванович
Ульянов Костянтин Євгенович
Чистик Олександр Михайлович
Чімишенко Сергій Миколайович
Шрамко Олександр Володимирович
2014
НКК ВІКНУ
т.1 c.1-254
37
Монографія
Адміністративно-правове регулювання в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою в Україні
Коропатнік Ігор Михайлович
2014
Сталь
т.1 c.1-172
38
Навчальний посібник
Адміністративно-правовий статус працівника митної служби
Коропатнік Ігор Михайлович
2014
Міжнародний Університет бізнесу і права
т.1 c.1-170
39
Наукова стаття
Концептуальні засади розвитку та реформування Збройних Сил України
Коропатнік Ігор Михайлович
2014
Наука і правоохорона
т.1 в.2(38) c.121-128
40
Наукова стаття
Правове регулювання функціонування Збройних Сил України
Коропатнік Ігор Михайлович
2014
Наука і правоохорона
т.1 в.3(39) c.131-141
41
Наукова стаття
Проблеми побудови системи цивільно-військового співробітництва в Україні в умовах проведення антитерористичної операції
Коропатнік Ігор Михайлович
2014
Наука і правоохорона
т.1 в.4(26) c.90-94
42
Тези
Військово-юридична психологія як прикладна галузь психологічної науки
Коропатнік Ігор Михайлович
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.134
43
Тези
До питання гарантій соціального захисту військовослужбовців
Коропатнік Ігор Михайлович
2014
44
Тези
Особливості підготовки майбутніх миротворців в контексті розвитку миротворчої діяльності України
Гущин Олег Олександрович
Коропатнік Ігор Михайлович
2014
Актуальні проблеми, напрямки та механізми розвитку юридичної професії в України
т.1 c.13-16
45
Тези
До питання протидії інформаційним операціям
Коропатнік Ігор Михайлович
2014
Соціально-гуманітарні та правові проблеми діяльності Збройних Сил України: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 24 квітня 2014 р.)
т.1 c.289-290
46
Навчальний посібник
Кодекс відповідальності військовослужбовців
Балабін Віктор Володимирович
Забарський Владислав Валерійович
Коропатнік Ігор Михайлович
Опанасенко Олена Олександрівна
Пасіка Сергій Петрович
2013
ООО "Интерконтиненталь-Украина"
т.1 c.1-299
47
Наукова стаття
Правовий режим майна військового призначення
Коропатнік Ігор Михайлович
Хом'яков Дмитро Олегович
2011
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
т.3 c.45-50
48
Наукова стаття
Правові аспекти діяльності суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання
Коропатнік Ігор Михайлович
Хом'яков Дмитро Олегович
2013
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
т.2 c.117-124
49
Наукова стаття
Вдосконалення нормотворчої діяльності органів військового управління Збройних Сил України
Коропатнік Ігор Михайлович
2013
Юридичний вісник. Національний університет «Одеська юридична академія»
т.4 c.48-52
50
Тези
Ефективність функціонування системи управління миротворчого контингенту у міжнародній миротворчий операції
Коропатнік Ігор Михайлович
2013
51
Навчальний посібник
Соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
Балабін Віктор Володимирович
Забарський Владислав Валерійович
Коропатнік Ігор Михайлович
2012
НКК ВІКНУ
т.1 c.1-296
52
Тези
Правові питання миротворчої діяльності України
Коропатнік Ігор Михайлович
2012
Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів
т.1 c.139-141
53
Тези
Правові аспекти переходу Міністерства оборони України та Генерального Штабу ЗС України на структуру з інтегрованими функціями
Коропатнік Ігор Михайлович
2012
Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів
т.1 c.137-139
54
Тези
Про підвищення ролі миротворчої діяльності України у формуванні без пекового середовища
Коропатнік Ігор Михайлович
2012
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.331-332
55
Навчальний посібник
Науково-практичний коментар до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
Балабін Віктор Володимирович
Забарський Владислав Валерійович
Коропатнік Ігор Михайлович
Пасіка Сергій Петрович
Шульгін Володимир Вікторович
2011
НКК ВІКНУ
т.1 c.1-305
56
Наукова стаття
До питання про понятійний апарат Воєнної організації держави
Коропатнік Ігор Михайлович
2011
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
т.1 в.5(29) c.10-14
57
Тези
Територіальні аспекти злочинності серед неповнолітніх Чернігівщини
Коропатнік Ігор Михайлович
2011
Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.58
58
Навчальний посібник
Соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
Балабін Віктор Володимирович
Коропатнік Ігор Михайлович
2010
НКК ВІКНУ
т.1 c.1-256
59
Навчальний посібник
Правова робота в Збройних Силах України
Балабін Віктор Володимирович
Коропатнік Ігор Михайлович
Шульгін Володимир Вікторович
2010
НКК ВІКНУ
т.1 c.1-490
60
Наукова стаття
Воєнна організація держави
Коропатнік Ігор Михайлович
2010
Науковий вісник Національного університету ДПС України
т.5 c.111-119
61
Наукова стаття
Особливості соціального захисту військовослужбовців у системі соціального захисту населення
Коропатнік Ігор Михайлович
Пасіка Сергій Петрович
2010
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статтей прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
т.24 c.153-158
62
Тези
Практика звернень громадян судовою системою України
Коропатнік Ігор Михайлович
2010
Наукові обрії: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.48-52
63
Тези
Розгляд звернень громадян обласною радою та органами місцевого самоврядування Миколаївської області
Коропатнік Ігор Михайлович
2010
Активізація наукових досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.28-30
64
Тези
Проблемні питання правового статусу миротворчих контингентів
Коропатнік Ігор Михайлович
2010
Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.127-128
65
Наукова стаття
Гарантії соціального захисту військовослужбовців
Коропатнік Ігор Михайлович
2009
Держава, регіон, підприємництво: теорія та практика економіко-правового регулювання: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.150-153
66
Тези
Застосування сили в міжнародному праві: до питання про розвиток права міжнародної безпеки
Коропатнік Ігор Михайлович
Макаренко Наталія Геннадіївна
2009
Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.137-139
67
Тези
Співвідношення поняття прав та свобод людини в сучасній конституційній доктрині
Коропатнік Ігор Михайлович
2009
Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.32-35
68
Тези
Проблемні питання правового статусу миротворчого персоналу
Коропатнік Ігор Михайлович
2009
Актуальні проблеми розвитку військового права, вдосконалення законодавства з правового та соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей: науково-практична конференція
т.1 c.43-46
69
Тези
Перспективи миротворчої діяльності України
Коропатнік Ігор Михайлович
2009
Державна політика удосконалення адміністративно-правового реформування в Україні в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.30-32
70
Наукова стаття
Концепція миротворчої діяльності України
Коропатнік Ігор Михайлович
2008
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.5 c.70-73
71
Наукова стаття
Понятие прав и свобод человека в современной конституционной доктрине, их соотношение и гарантии осуществления
Коропатнік Ігор Михайлович
2008
Держава та регіони Серія : Державне управління
т.4 c.27-29
72
Тези
Міжнародне співробітництво ЗС України
Коропатнік Ігор Михайлович
2008
Організаційно-правові засади правоохоронної діяльності у сфері господарювання: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.29-31
73
Монографія
Правове регулювання соціального захисту і медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях
Коропатнік Ігор Михайлович
2007
Академія управління МВС України
т.1 c.1-146
74
Навчальний посібник
Регламентація миротворчої діяльності ООН та НАТО в міжнародному праві
Коропатнік Ігор Михайлович
2007
Міжнародний Університет бізнесу і права
т.1 c.1-193
75
Навчальний посібник
Господарське право України
Коропатнік Ігор Михайлович
2007
Міжнародний Університет бізнесу і права
т.1 c.1-576
76
Навчальний посібник
Теорія держави і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2007
Міжнародний Університет бізнесу і права
т.1 c.1-559
77
Наукова стаття
Людина як суб'єкт адміністративного права
Коропатнік Ігор Михайлович
2007
Науковий вісник Національного університету ДПС України
т.4 c.131-134
78
Наукова стаття
Миротворча діяльність: Україна-Польща
Коропатнік Ігор Михайлович
2007
Науковий вісник Національного університету ДПС України
т.3 c.222-225
79
Навчально-методичний комплекс
Тактика: Курс лекцій
Коропатнік Ігор Михайлович
2006
Національний університет ДПС України
т.2 c.1-147
80
Наукова стаття
Нагляд за дотриманням законності в міжнародних миротворчих контингентах
Коропатнік Ігор Михайлович
2006
Міліція України: Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях вчених
т.34 c.12-17
81
Наукова стаття
Нормативно-правові аспекти забезпечення соціального захисту миротворчого контингенту України в Іраку
Коропатнік Ігор Михайлович
2005
Право України
т.2 c.32-36
82
Наукова стаття
Забезпечення дисципліни серед військовослужбовців, які беруть участь в миротворчих операціях
Коропатнік Ігор Михайлович
2005
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.4 c.121-124
83
Наукова стаття
Проблемні питання права збройних конфліктів
Коропатнік Ігор Михайлович
2005
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.8 c.156-160
84
Наукова стаття
Миротворча діяльність: організаційно-правовий аспект
Коропатнік Ігор Михайлович
2004
Національна Академія Державної прикордонної служби України: Збірник наукових праць
т.4 c.182-190
85
Наукова стаття
Визначення статусу військовослужбовців, які беруть участь в миротворчих місіях
Коропатнік Ігор Михайлович
2004
Міліція України: Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях вчених
т.26 c.17-23
86
Наукова стаття
Роль нормативно-правових аспектів у забезпеченні участі ЗС України в міжнародних миротворчих операціях
Коропатнік Ігор Михайлович
2004
Тематичний збірник ННДЦОТіВБ: Миротворча діяльність ЗС України: досвід, проблеми, перспективи
т.1 c.170-176
87
Наукова стаття
Участь ЗС України в міжнародних миротворчих операціях
Коропатнік Ігор Михайлович
2004
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права
т.4 c.236-242
88
Тези
Роль капеланської служби в процесі взаємодії миротворчого контингенту та населення країни перебування
Коропатнік Ігор Михайлович
2004
Християнсько-військовий рух та душпастирська опіка військовослужбовців в Україні: Міжнародна християнсько-військова конференція
т.1 c.135-137
89
Тези
Миротворча діяльність, як фактор створення зовнішньополітичного іміджу держави. Україна-Польща, досвід спільних дій у миротворчому батальйоні
Коропатнік Ігор Михайлович
2004
Досвід Республіки Польща в державному будівництві: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.201-203
90
Наукова стаття
Правові питання застосування підрозділів ЗС України в миротворчих операціях
Коропатнік Ігор Михайлович
2003
Національна Академія Державної прикордонної служби України: Збірник наукових праць
т.4 c.122-129
91
Тези
Особливості здійснення миротворчих операцій державами світу
Коропатнік Ігор Михайлович
2003
НКК ВІКНУ
т.1 c.397-403

Повернення до списку

Вгору