Автори, співробітники Університету

Коротєєва Ганна Володимирівна
Korotyeyeva

Ідентифікатор автора: 34615
Author Identifier Number Scopus: 6507243345 →
Кількість пошукових запитів автора: 539

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра вірусології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: патогенез та епідеміологія вірусних інфекцій, екологія вірусів, молекулярна біологія вірусів, вірусні інфекції декоративно-квіткових культур

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 47, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 0, підручників - 2, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
First report of bean yellow mosaic virus infecting Gladiolus sp. in Ukraine
Дуніч Аліна Анатоліївна
Коротєєва Ганна Володимирівна
Міщенко Лідія Трохимівна
Совінська Р. С.
2020
Journal of Plant Pathology
в.102 c.923-924
2
Підручник
Вірусологія
Андрійчук Олена Миколаївна
Будзанівська Ірина Геннадіївна
Компанець Тарас Анатолійович
Кондратюк Олена Архипівна
Коротєєва Ганна Володимирівна
Молчанець Оксана Віталіївна
Харіна Алла Володимирівна
Шевченко Олексій Володимирович
Шевченко Тетяна Петрівна
2019
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
3
Тези
Molecular characterization of Bean yellow mosaic virus infecting Gladiolus in Ukraine
Дуніч Аліна Анатоліївна
Коротєєва Ганна Володимирівна
Міщенко Лідія Трохимівна
Тригубенко Влада
2019
International conference Bioresources and viruses
т.9 c.47
4
Тези
Cucumber mosaic virus in plantations of Gladiolus L. plant in Poltava region
Коротєєва Ганна Володимирівна
Міщенко Лідія Трохимівна
Шевченко Тетяна Петрівна
Бужава Марина Володимирівна
2019
Міжнародна конференція "Біоресурси та віруси"
т.9 c.50
5
Навчально-методичний комплекс
Необхідність впровадження навчальних дисциплін з біобезпеки та біозахисту в освітніх програмах біологів у вищій школі
Андрійчук Олена Миколаївна
Будзанівська Ірина Геннадіївна
Коротєєва Ганна Володимирівна
2018
Ветеринарна біотехнологія
т.32 в.1 c.446-451
6
Наукова стаття
Prospective use of bacteriophages as agents to combat phytopathogenic bacteria of potatoes
Андрійчук Олена Миколаївна
Коротєєва Ганна Володимирівна
Совінська Р. С.
2017
Agriculture & Forestry
т.63 в.4 c.69-74
7
Тези
Biodiversity of Plant Viruses Affecting Ornamental Plants in Ukraine
Андрійчук Олена Миколаївна
Будзанівська Ірина Геннадіївна
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
Міщенко Лідія Трохимівна
Шевченко Тетяна Петрівна
2018
The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity
т.4 c.336
8
Навчальний посібник
Вірусологія. Навчальний посібник для лабораторних занять
Андрійчук Олена Миколаївна
Будзанівська Ірина Геннадіївна
Компанець Тарас Анатолійович
Кондратюк Олена Архипівна
Коротєєва Ганна Володимирівна
Молчанець Оксана Віталіївна
Поліщук Валерій Петрович
Харіна Алла Володимирівна
Шевченко Олексій Володимирович
Шевченко Тетяна Петрівна
2017
ТОВ ЦП КОМПРИНТ
c.1-262
9
Наукова стаття
Сarlavirus in lily collection of Grishko National Botanical Garden
Коротєєва Ганна Володимирівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.2 (72) c.14-16
10
Наукова стаття
Що таке в і рус и і яку роль вони відіграють у нашому житті
Коротєєва Ганна Володимирівна
2017
Країна знань
т.3 в.123 c.33-36
11
Тези
Вірус огіркової мозаїки у насадженнях гладіолусів
Коротєєва Ганна Володимирівна
Міщенко Лідія Трохимівна
Петренко Світлана Михайлівна
Шевченко Тетяна Петрівна
2017
З'їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського
т.15 c.303
12
Тези
Prospective use of bacteriophages as agents to combat phytopathogenic bacteria of potatoes
Андрійчук Олена Миколаївна
Коротєєва Ганна Володимирівна
Совінська Р. С.
2017
International Scientific Agriculture Symposium "AGROSYM 2017“
т.8 c.651
13
Матеріали конференції
Carlavirus in lily collection of Grishko’ national botanical garden
Коротєєва Ганна Володимирівна
2016
Міжнародна конференція "Біоресурси та віруси"
т.8 c.100-101
14
Навчальний посібник
Методичні рекомендації до дисципліни спеціалізації «Віруси людини та тварин» для студентів денної форми навчання ННЦ «Інститут біології»
Коротєєва Ганна Володимирівна
2015
електронне видання http://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Virusologiya/Biblioteka/Virusy_Ludyny_ta_Tvaryn_Koroteeva/Virusy_Ludyny_ta_Tvaryn_Koroteeva.pdf
c.1-38
15
Наукова стаття
Ідентифікація збудників змішаної інфекції орхідних в колекції ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Андрійчук Олена Миколаївна
Голубенко Анастасія Володимирівна
Коротєєва Ганна Володимирівна
Поліщук Валерій Петрович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
в.1(20) c.25-30
16
Наукова стаття
Вірусні хвороби кактусів (Cactacea Juss.)
Коротєєва Ганна Володимирівна
Поліщук Валерій Петрович
2016
Агроекологічний журнал
т.16 в.2 c.116-121
17
Навчальний посібник
Вірусні інфекції людини та тварин: епідеміологія, патогенез, особливості противірусного імунітету, терапія та профілактика. Гриф МОН №01/897-06 від 28.11.2012
Андрійчук Олена Миколаївна
Коротєєва Ганна Володимирівна
Молчанець Оксана Віталіївна
Харіна Алла Володимирівна
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.1-468
18
Наукова стаття
Віруси oрхідних Чорноморського біосферного заповіднику
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
Поліщук Валерій Петрович
2014
Чорноморський ботанічний журнал
т.10 c.114-119
19
Наукова стаття
Identification of viruses affecting gladiolus in Kyiv region
Коротєєва Ганна Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.65 c.35-37
20
Наукова стаття
Detection of some virus pathogens of cactus in Ukrainian botanical gardens
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
Поліщук Валерій Петрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.65 c.48-51
21
Наукова стаття
Detection of Arabis Mosaic and Tomato Aspermy Viruses infecting orchids of natural Ukrainian flora
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
Поліщук Валерій Петрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.65 c.60-62
22
Навчальний посібник
Методичні вказівки “Використання культур клітин тваринного походження у вірусологічних дослідженнях” до Лабораторного практикуму для студентів ННЦ “Інститут біології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Коротєєва Ганна Володимирівна
2013
ЦОП "Глобус"
c.1-31
23
Навчальний посібник
Методичні вказівки до спеціального курсу кафедри вірусології “Медична та ветеринарна вірусологія” для студентів ННЦ “Інститут біології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Коротєєва Ганна Володимирівна
2013
ЦОП "Глобус"
c.1-12
24
Наукова стаття
Виявлення вірусу аспермії томатів у рослинах орхідних природної флори Київської області
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
Поліщук Валерій Петрович
2013
Наукові доповіді “НУБІП” [Електронний ресурс]
т.38 в.2 c.1-8
25
Наукова стаття
Виявлення вірусу аспермії томатів у рослинах гладіолусів відкритого ґрунту
Коротєєва Ганна Володимирівна
2013
«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД». – Переяслав-Хмельницький
т.16 c.11-13
26
Тези
Порівняння ураженості колекцій кактусових ботанічних садів України та Росії Х вірусом кактусу та вірусом кактусу 2
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
Поліщук Валерій Петрович
2013
XIII з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського. Тези доповідей.(1-6 жовтня 2013 р. Ялта).
т.13 c.463
27
Тези
Screening of Cactaceae plants on virus diseases in the collections of Ukrainian botanical gardens
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
2013
Міжнародна конференція "Біоресурси та віруси"
т.7 c.7
28
Наукова стаття
Electron microscopy and biological properties of the pathogen affecting Platanthera bifolia
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
Поліщук Валерій Петрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.62 c.30-32
29
Наукова стаття
Distribution of cactus virus X in some botanical gardens of Ukraine
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
Поліщук Валерій Петрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.62 c.29-30
30
Матеріали конференції
Диагностика вирусных инфекций кактусовых в коллекциях ботанических садов Украины
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
2011
Интегрированная защита растений: стратегия и тактика
т.1 c.551-553
31
Матеріали конференції
Мониторинг вирусных инфекций семейства Orchidaceae Juss. в природных биоценозах и коллекциях ботанических садов /
Коротєєва Ганна Володимирівна
Поліщук Валерій Петрович
2011
Интегрированная защита растений: стратегия и тактика
т.1 c.556-559
32
Навчальний посібник
Лабораторна діагностика вірусів ірисів, півонї, флоксів методами електронної мікроскопії та імуноферментного аналізу
Бисов Андрій Сергійович
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
Поліщук Валерій Петрович
Шевченко Олексій Володимирович
2011
ДІА (навчальний посібник)
c.1-20
33
Наукова стаття
Electron microscopy detection of viruses in the cactus collection of Ukraine
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.59 c.36-37
34
Наукова стаття
Прионы – возбудители медленных инфекций // Биология. Все для учителя. – 2011. - № 1(01).
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
2011
35
Підручник
Методичні рекомендації до спецкурсів “Епідеміологія вірусних інфекцій”, “Патогенез вірусних інфекцій (програма, теми семінарських та самостійних занять) для студентів ННЦ «Інститут біології»
Андрійчук Олена Миколаївна
Коротєєва Ганна Володимирівна
2011
36
Тези
Віруси родини Orchidaceae Juss. природної флори України
Коротєєва Ганна Володимирівна
2011
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.7 c.269-270
37
Тези
Вирусы орхидных в природных биоценозах и коллекциях ботанических садов Украины //
Коротєєва Ганна Володимирівна
Поліщук Валерій Петрович
2011
Студент и научно-технический прогресс. XLIX Международная научная студенческая конференция
c.85
38
Матеріали конференції
Вірусні інфекції прои культивуванні рослин з родини Сасtaceae в умовах захищеного грунту
Бисов Андрій Сергійович
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
Поліщук Валерій Петрович
2010
Збереження біорізноманіття тропічних і субтропічних рослин. Міжнар.наук. конф.
т.1 c.254-258
39
Наукова стаття
Віруси кактусових у колекціях ботанічних садів
Бисов Андрій Сергійович
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.18 c.57-59
40
ВІЛ/СНІД та формування здорового способу життя
Коротєєва Ганна Володимирівна
Молчанець Оксана Віталіївна
Поліщук Валерій Петрович
2008
41
Наукова стаття
Віруси кактусових у колекціях ботанічних садів
Баглай Катерина Михайлівна
Бисов Андрій Сергійович
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.18 c.57-59
42
Тези
Виявлення вірусу кактусів 2 на рослинах родини Cactaceae у ботанічних садах України
Бисов Андрій Сергійович
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
Поліщук Валерій Петрович
2009
Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»
c.451
43
Наукова стаття
Incedence of cactus virus 2 in collection of Ukrainian botanical gardens
Бисов Андрій Сергійович
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.51 c.29-32
44
Наукова стаття
Spreading of Virus infections in the orchid collections in Ukraine
Бисов Андрій Сергійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
Поліщук Валерій Петрович
2007
45
Наукова стаття
Скринінг вірусних хвороб чорного перцю (Piper nigrum L.) в умовах Південного В’єтнаму
Бисов Андрій Сергійович
Бойко Анатолій Леонідович
Коротєєва Ганна Володимирівна
Поліщук Валерій Петрович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
46
Тези
Spread of virus infection in orchid collection of Grishko’ national botanical garden /International scientific congress of the young scientists and students “Modern problems in microbiology and biotechnology”
Бисов Андрій Сергійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
Поліщук Валерій Петрович
2007
47
Тези
Віруси кактусових в колекції ботанічного саду О.В. Фоміна
Бисов Андрій Сергійович
Компанець Тарас Анатолійович
Коротєєва Ганна Володимирівна
2007
Міжнародна конференція "Біоресурси та віруси"
т.5 c.185

Повернення до списку

Вгору