Автори, співробітники Університету

Косик Оксана Іванівна
Kosyk Oksana Ivanivna

Ідентифікатор автора: 34659
Author Identifier Number Scopus: 55890380100 →
Кількість пошукових запитів автора: 935
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Фізіології та екології рослин
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: фізіологічні та біохімічні параметри адаптаційного синдрому рослин в стресових умовах; молекулярні механізми стійкості рослин до дії важких металів; екологічні аспекти токсичності техногенного забруднення навколишнього середовищ

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 69, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 18, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Вплив кадмію та наночасток ессенціальних металів на параметри антиоксидантного метаболізму рослин салату
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Фізіологія рослин і генетика
т.50 c.1-8
2
Наукова стаття
Вплив іонів кадмію та есенціальних нанометалів на фізіолого-біохімічні параметри рослин салату посівного
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.1 в.75 c.37-45
3
Наукова стаття
Параметри водного обміну рослин салату посівного за дії іонів кадмію
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.76 c.20-25
4
Праці конференції
Cadmium and essential metal nanoparticles influence on the oxidative stress parameters of lettuce plants
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
Письменна Юлія Миколаївна
2018
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.1 c.91
5
Праці конференції
Phenolic metabolism parameters in the plant stress-tolerance formation under essential metal nanoparticles influence
Косик Оксана Іванівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
Письменна Юлія Миколаївна
2018
Plant functioning under environmental stress:international conference
т.11 c.57
6
Праці конференції
Влияние кадмия и эссенциальных нанометаллов на фенольный метаболизм Lactuca sativa L.
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Клеточная биология и биотехнология растений: международная научно-практическая конференция
т.2 c.76
7
Праці конференції
The cadmium effect on water content, pigment level and peroxidase activity in lettuce
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2018
Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері біологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.292-294
8
Матеріали конференції
Вміст фотосинтетичних пігментів капусти декоративної в умовах урболандшафтів міста Києва
Косик Оксана Іванівна
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.15 c.131-132
9
Матеріали конференції
Изменения содержания пластидных и непластидных пигментов в листьях капусты декоративной (Brassica oleracea var. acephala L.) в условиях городских ландшафтов Киева
Косик Оксана Іванівна
2017
Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира: международной научной конференции
т.17 c.145-147
10
Наукова стаття
Phenylalanine ammonia-lyase activity and anthocyanin content in different varieties of lettuce under the cadmium influence
Бацманова Людмила Михайлівна
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2017
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.89 в.2 c.85-89
11
Наукова стаття
Особенности процессов устойчивости одно- и двудольных растений при воздействии ксенобиотиков
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Scientific Journal «ScienceRise»
т.3 в.3 c.37-45
12
Праці конференції
Особливості водного обміну рослин капусти декоративної в умовах урболандшафтів Києва
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2017
Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття: міжнародна наукова конференція
т.17 c.62
13
Наукова стаття
Інноваційні підходи до викладання фізіології рослин у світлі сучасної європейської освіти
Войцехівська Олена Василівна
Косик Оксана Іванівна
Панюта Ольга Олександрівна
Смірнов Олександр Євгенович
Смоля Алла Леонідівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
т.64 в.36 c.448-456
14
Наукова стаття
Response of phenolic metabolism induced by aluminium toxicity in fagopyrum esculentum moench. Plants
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2015
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.87 в.6 c.129-135
15
Наукова стаття
Colloidal Nanomolybdenum Influence upon the Antioxidative Reaction of Chickpea Plants (Cicer arietinum L.)
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Косик Оксана Іванівна
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2016
Nanoscale Research Letters
т.1 c.1-5
16
Праці конференції
Colloidal nanomolybdenum influence upon the antioxidative reaction of chickpeas plants (Cicer arietinum L.)
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Косик Оксана Іванівна
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2016
Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2016): International research and practice conference
в.- c.507
17
Праці конференції
Ріст як інтегральний показник толерантності рослин салату до дії іонів кадмію
Косик Оксана Іванівна
2016
Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів: ХIІІ конференція молодих вчених
т.13 в.- c.55-56
18
Праці конференції
Зміни вмісту пігментів з антиоксидантними властивостями у рослинах салату посівного за дії іонів кадмію
Косик Оксана Іванівна
2016
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.12 в.- c.345-346
19
Праці конференції
Anatomical and morphological features of feather grass and lettuce plants under anthropogenic factors
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.14 в.- c.11-12
20
Наукова стаття
Морфологія стебла та васкулярна анатомія Fagopyrum esculentum Moench. за дії ретарданту хлорхолінхлориду
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
2015
Modern Phytomorphology
т.7 c.147-152
21
Наукова стаття
Стимулююча дія низьких концентрацій алюмінію на фізіологічний стан рослин гречки татарської (Fagopyrum tataricum Gaertn.)
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
2014
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.1129 c.107-116
22
Наукова стаття
Динамика активности фенилаланинaммиак-лиазы в растениях гречихи обыкновенной (Fagopyrum esculentum Moench.) в условиях алюмокислого стресса
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
2015
Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты. IX Международный Симпозиум.
c.436-440
23
Праці конференції
Impact of nanoform biogenic metal colloidal solution on the adaptive potential of plants
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2015
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.440
24
Праці конференції
Вплив іонів кадмію на динаміку накопичення пігментів у рослинах салату
Косик Оксана Іванівна
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.91
25
Матеріали конференції
Phenylalanine ammonia-lyase activity in lettuce seedlings under the influence of cadmium ions
Косик Оксана Іванівна
2014
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.12 в.- c.32-33
26
Матеріали конференції
Активність фенілаланін аміак-ліази у рослинах салату за дії іонів кадмію
Косик Оксана Іванівна
2014
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.10 в.- c.295-296
27
Наукова стаття
Role of the root exudates in adaptive reaction of buckwheat plants in aluminium-acid stress
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2014
28
Наукова стаття
Вплив алюмінію на ацидофікуючу активність проростків гречки
Косик Оксана Іванівна
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.66 c.46-48
29
Наукова стаття
Buckwheat stomatal traits under aluminium toxicity
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2014
Modern Phytomorphology
т.6 c.15-18
30
Наукова стаття
Морфофізіологічні показники Fagopirum Esculentum в умовах алюмокислого стресу
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
2014
Український ботанічний журнал
т.71 c.511-516
31
Наукова стаття
Морфофізіологічні показники Fagopyrum esculentum в умовах алюмокислого стресу
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
2014
Український ботанічний журнал
т.71 c.511-516
32
Тези
Роль антиоксидантних ензимів і ліпідів в адаптивних реакціях рослин салату сійного (Lactuca sativa L.) за дії іонів кадмію
Косик Оксана Іванівна
Бабушкіна О.О.
2014
Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу
т.86 c.166-167
33
Тези
Nanometals effect of morphometric parameters and water regime of wheat plants
Косик Оксана Іванівна
2014
Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу
т.85 c.55
34
Тези
Nanometals effect of morphometric parameters and water regime of wheat plants
Косик Оксана Іванівна
2014
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.55
35
Матеріали конференції
Влияние Cd2+ на содержание антоциановых пигментов в растениях салата
Косик Оксана Іванівна
2013
Клеточная биология и биотехнология растений: международная научно-практическая конференция
т.1 в.- c.525
36
Матеріали конференції
Вплив іонів кадмію на морфометричні показники та динаміку накопичення антоціанів у рослинах салату
Косик Оксана Іванівна
2013
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.11
37
Матеріали конференції
Зміни вмісту антоціанових пігментів у рослинах салату посівного за дії кадмію
Косик Оксана Іванівна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.8 в.- c.491
38
Навчальний посібник
Тестові завдання з нормативних курсів за спеціальністю біологія (окр «бакалавр»)
Косик Оксана Іванівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2013
АВЕГА
т.1 c.161-173
39
Наукова стаття
The Cycocel effect on flavonoids content and phenylalanine ammonia-lyase (PAL) activity in buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) plant
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
2012
Біологічні студії. Studia Bilogica
т.6 c.247-252
40
Тези
Фізіологія рослин як інтегральна складова сучасної освіти у вищих навчальних закладах України
Косик Оксана Іванівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань та наук: науково-методичний семінар
c.26-28
41
Тези
Фитофизиология в инновационных процессах системы высшего образования Украины
Косик Оксана Іванівна
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Инновационные направления современной физиологии растений: Всероссийская научная конференция с международным участием
c.370.0000
42
Матеріали конференції
Зміна морфометричних показників салату посівного (Lactuca sativa L.) за дії іонів кадмію
Косик Оксана Іванівна
2012
VІI Міжнародна конференція молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери». – Харків (20-23 листопада 2012),
т.7 в.- c.218-219
43
Монографія
Sulfurcontaining Plant Lipids// K.:ABEГА, 2011.-92 c.
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2011
44
Монографія
Сульфуровмістні ліпіди фототрофів. // Монографія. К.: АВЕГА
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2012
45
Наукова стаття
The Cycocel effect on phenylpropanoid pathway in buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) plant. // Біологічні студії / Studia Biologica.
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
2012
46
Навчальний посібник
Тестові завдання з нормативних курсів за спеціальністю біологія (окр «бакалавр»)
Войцехівська Олена Василівна
Косик Оксана Іванівна
Мусієнко Микола Миколайович
Ольхович Ольга Петрівна
Панюта Ольга Олександрівна
2011
Фітосоціоцентр, Київ
c.167-197
47
Наукова стаття
Вплив синтетичного регулятора росту хлорхолінхлориду на рослини гречки татарської (Fagopyrum tataricum G.)
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.36 c.37-40
48
Наукова стаття
Вплив високотемпературного стресу на пігментний комплекс видів роду Solidago L. в репродуктивний період
Косик Оксана Іванівна
2011
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія
т.30 c.192-196
49
Наукова стаття
Флавоноїди рутин і кверцетин. Біосинтез, будова, функції
Косик Оксана Іванівна
Смірнов Олександр Євгенович
2011
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
т.56 c.3-11
50
Тези
Вплив синтетичного регулятору росту хлорхолінхлориду на морфометричні параметри рослин гречки татарської (Fagopyrum tataricum G.) // Матер. VI Міжнародної наукової конференції „Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку”. – Донецьк, 2010
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
2010
51
Тези
Хлорхолінхлорид як індуктор захисних механізмів Fagopyrum tataricum в умовах оксидативного стресу // Матер. X Всеукраїнської конференції „Біологічні дослідження молодих вчених в Україні. – Київ, 2010.
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
2010
52
Тези
Ретардант хлорхолинхлорид как регулятор устойчивости растений Fagopyrum tataricum G. при оксидативном стрессе // Матер. Всероссийского симпозиума „Растение и стрес”. – Москва, 2010.
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
2010
53
Тези
Антоціани як маркери для відбору рослин гречки з високим вмістом рутину // Матер. VIІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів „Молодь та поступ біології”. – Львів, 2011.
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
2011
54
Тези
Вплив хлорхолінхлориду на морфометричні параметри та фотосинтетичну активність рослин гречки звичайної // Матер. ІІ Міжнародної конференції „Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти”. – Харків, Україна, 2011
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
2011
55
Тези
Changes in lipid and pigment content upon a heavy metal action The book of abstracts The 5th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology, 6-9 September, 2011, Wroclaw, Poland.
Косик Оксана Іванівна
2011
56
Наукова стаття
Plant sulfolipid. II. Mutant study and phosphate deficiency.-Біополімери і клітина. 2009. Т. 25. N1. 3-11.
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2009
57
Наукова стаття
Plant sulfolipid. III. Role in adaptation.-Біополімери і клітина. 2009. Т. 25. N2. 85-94.
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2009
58
Тези
Cadmium caused Indian mustard (Brassica Juncea) photosynthetic apparatus changes4-th Conference of Polish Society of Experimental Plant Bioilogy Experimental Plant Biology. Why not?!.- September 21-25, 2009,Cracow, Poland.- c.105
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2009
59
Тези
Lipid peroxidation and change in monogalactosyldiacylglycerol level by heavy metals in wheat 4-th Conference of Polish Society of Experimental Plant Bioilogy Experimental Plant Biology.Why not?!.- September 21-25, 2009, Cracow, Poland
Косик Оксана Іванівна
2009
60
Тези
Environmental Crops for Phytomanagement of trace element contaminated and polluted agrocenose in Ukraine. Bio QUEST 2009, January, 2009, School of Life Sciences, university of Hyderabad, P.49-50. Sytar O., Kosyk O., Prasad M.N.V.
Косик Оксана Іванівна
Ситар Оксана Володимирівна
2009
61
Plant Sulfolipid. I.Functions
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2008
62
Наукова стаття
Regulation of adaptive plants opportunities by means of nitrogen nutrition// Physiologia Plantarum. V.133
Головатюк Євгенія
Косик Оксана Іванівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2008
63
Наукова стаття
Plant Sulfolipid. II. Mutant Study And Phosphate Deficiency
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2008
64
Праці конференції
Regulation of adaptive plants opportunities by means of nitrogen nutrition// XVI Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB) Tampere, Finland 17-22 August 2008
Головатюк Євгенія
Косик Оксана Іванівна
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2008
65
Тези
Heavy metal caused lipid peroxidation and lipid modification in wheat // 18th International Symposium on Plant Lipids (ISPL) July 20-25, 2008 Bordeaux, France
Косик Оксана Іванівна
Таран Наталія Юріївна
2008
66
Тези
Зміни фотосинтетичного апарата гірчиці сарептської (Brassica juncea Czern.)// Мат. Міжнар.конф. до 75-річчя Ботанічного саду Дніпропетровського нац. університету
Косик Оксана Іванівна
2008
67
Тези
Зміни морфометричних покахників гірчиці сарептської (Brassica JUNCEA CZERN) за дії іонів кадмію// Мат.міжн. конф. "Фізичні методи в екології біології та медицині" (3-7 вересня Львів, Ворохта
Косик Оксана Іванівна
2008
68
Тези
Plant lipids structure adaptation at heavy metals action//Мат.міжн.конф. XXXVIII ESNA ANNUAL MEETING(Krakow - Poland 27-31 August 2008)
Косик Оксана Іванівна
2008
69
Наукова стаття
„Співвідношення морфологічної прагматики і її актуалізація в мові".
Косик Оксана Іванівна
2005

Повернення до списку

Вгору