Автори, співробітники Університету

Костенко Людмила Степанівна

Ідентифікатор автора: 34695
Author Identifier Number Scopus: 13008002400 →
ResearcherID, Web of Science: F-6869-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 404

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: Аналітичної хімії / НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва /
Посада: інженер 1 категорії


Наукові інтереси: Сорбційні матеріали, функціоналізовані Р-вмісними комплексонами

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 40, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 22, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 9

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Bentonites with immobilized organophosphorus complexing ligands as adsorbents for the removal of toxic metals from natural water
Зайцев Володимир Миколайович
Запорожець Ольга Антонівна
Ковальчук Тетяна Вікторівна
Костенко Людмила Степанівна
2018
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.13 в.1 c.35-43
2
Тези
The stabbility of sonicated graphene oxide aqueous sols
Алексєєв Сергій Олександрович
Костенко Людмила Степанівна
2018
International Conference: Nanotechnologies (NANO)
т.5 в.5
3
Тези
Adsorption of Pb(II), Cu(II) and Cd(II) from aqueous solutions onto organobentonites modified aminophosphonic acid
Запорожець Ольга Антонівна
Ковальчук Тетяна Вікторівна
Костенко Людмила Степанівна
2018
Membrane and sorption processes and technologies: Ukrainian-Polish scientific conference
в.ІІ
4
Тези
Magnetic nanocomposites with grafted N-aminometylenephosphonic groups as a preconcentration phase of metal ions
Зайцев Володимир Миколайович
Кобилінська Наталя Григорівна
Костенко Людмила Степанівна
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
в.2017 c.417
5
Тези
Гібридні фосфоровмісні органо-мінеральні сорбційні матеріали на основі бентоніту для видалення іонів важких металів з природних та питних вод
Ковальчук Тетяна Вікторівна
Костенко Людмила Степанівна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.67-68
6
Матеріали конференції
Silica-Coated Magnetite And Cobalt Ferrite Nanoparticles: Synthesis, Functionalization, Magnetic Properties And Applications For Optical Sensing
Зайцев Володимир Миколайович
Кобилінська Наталя Григорівна
Костенко Людмила Степанівна
2016
Nanotechnologies: International Conference
в.IV c.106
7
Наукова стаття
Исследование локального окружения аминодифосфоновой кислоты, ковалентно закрепленной на поверхности кремнезема, методами РФЭС и 31P ЯМР спектроскопии
Алексєєв Сергій Олександрович
Зайцев Володимир Миколайович
Костенко Людмила Степанівна
2016
Хімія, фізика та технологія поверхні
т.7 в.1 c.20-30
8
Тези
Solid-phase extraction based on magnetic core-shell silica nanoparticles coupled with aas for the determination of trace metals in aqueous solution
Зайцев Володимир Миколайович
Кобилінська Наталя Григорівна
Костенко Людмила Степанівна
2016
Workshop on Progress in Trace Metal Speciation for Environmental Analytical Chemistry
в.XV c.20
9
Матеріали конференції
A novel way for synthesis of biocompatible magnetite nanoparticles functionalized phosphonic derivatives
Зайцев Володимир Миколайович
Кобилінська Наталя Григорівна
Костенко Людмила Степанівна
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.81
10
Матеріали конференції
Advance synthesis of biocompatible magnetite nanoparticles functionalized phosphonic derivatives
Зайцев Володимир Миколайович
Кобилінська Наталя Григорівна
Костенко Людмила Степанівна
2014
Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених
c.164
11
Наукова стаття
Thermochemical methods for the characterization of the organosilicas with immobilized aminophosphonic acid
Алексєєв Сергій Олександрович
Зайцев Володимир Миколайович
Костенко Людмила Степанівна
2015
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.2 c.45-52
12
Наукова стаття
Визначення похідних кумарину мас-спектрометричним методом з використанням
Костенко Людмила Степанівна
2013
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.8 c.30-37
13
Тези
Reabsorption and reradiation influence on stimulated Raman scattering of dye in multiple scattering medium
Комишан (Букатар) Олександра Олегівна
Костенко Людмила Степанівна
Ольховик Лідія Андріївна
Ящук Василь Павлович
2014
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.147
14
Тези
OCCURRENCE CONDITION OF SRS AND RANDOM LASING COUPLED PROCESS
Комишан (Букатар) Олександра Олегівна
Костенко Людмила Степанівна
Ольховик Лідія Андріївна
Пригодюк Ольга Анатолівна
Ящук Василь Павлович
2013
9th International Conference ICEPOM -2013 (Lviv)
т.1 c.122.0000
15
Тези
Specificity of stimulated Raman scattering in a dyed random media
Комишан (Букатар) Олександра Олегівна
Костенко Людмила Степанівна
Ольховик Лідія Андріївна
Пригодюк Ольга Анатолівна
Ящук Василь Павлович
2013
ISSSMC-2013 (Beregove)
т.1 c.79.0000
16
Тези
SRS reguirements of dye SRS occurrence in multiple scattering media
Комишан (Букатар) Олександра Олегівна
Костенко Людмила Степанівна
Ольховик Лідія Андріївна
Пригодюк Ольга Анатолівна
Ящук Василь Павлович
2012
13-th International Young Scientists Conference Optics &High Technology Material Science SPO 2012
т.13 в.13 c.125-126
17
Тези
Аналіз похідних кумарину методом мас-спектрометрії з лазерною десорбцією/іонізацією з використанням кремнеземних матриць
Костенко Людмила Степанівна
2012
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.13 в.13 c.176
18
Тези
SRS requirements of dye SRS occurrence in multiple scattering media
Комишан (Букатар) Олександра Олегівна
Костенко Людмила Степанівна
Ольховик Лідія Андріївна
Пригодюк Ольга Анатолівна
Ящук Василь Павлович
2012
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
c.123-124
19
Тези
Використання в хемілюменісцентних реакціях твердо фазних реагентів на основі гетерополікислот іммобілізованих на поверхню нанопористих кремнеземів
Зуй Марина Федорівна
Кобилінська Наталя Григорівна
Костенко Людмила Степанівна
Сумарокова Галина Сергіївна
2012
Хімічні Каразінські читання: Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
т.2018 в.2018
20
Тези
Визначення Стиролу в полімерних виробах методом газової хроматографії
Костенко Людмила Степанівна
Корнилюк В.В.
2012
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.2012 в.2012
21
Наукова стаття
Міцелярні наноконтейнери на основі блок-кополімерів з хімічно комплементарними компонентами для токсичних нерозчинних у воді лікарських субстанцій
Желтоножська Тетяна Борисівна
Костенко Людмила Степанівна
Парцевська Софія Василівна
Пермякова Наталія Михайлівна
Федорчук Світлана Володимирівна
2011
Доповіді Національної академії наук України
в.6 c.143-150
22
Тези
Полівініліденфлуоридні мембрани, наповнені кремнеземами функціоналізованими амінофосфоновими групами
Костенко Людмила Степанівна
2011
Всеукраїнська конференція з міжнародною участю: Актуальні проблеми хімії та фізики поверхні
т.2011 в.2011 c.310-311
23
Тези
Сорбційні властивості бентонітів, модифікованих амінофосфоновими кислотами
Костенко Людмила Степанівна
2010
Річна сесія Наукової ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія»
т.2010 в.2010 c.77
24
Наукова стаття
Кремнеземи, функціоналізовані похідними амінофосфорної кислоти
Зайцев Володимир Миколайович
Костенко Людмила Степанівна
2009
Украинский химический журнал
т.75 в.9/10 c.83-90
25
Тези
Condumetric Analysis Interfacial Layer Silica with Covalently Bonded Acidic Groups
Зайцев Володимир Миколайович
Кобилінська Наталя Григорівна
Костенко Людмила Степанівна
2009
Euroanalysis
т.10 в.10 c.151
26
Тези
Сорбційно-рентгенофлуоресцентне визначення міді та кадмію на поверхні силікагелів з прищепленими амінофосфоновими групами
Костенко Людмила Степанівна
2009
Мембранні і сорбційні процеси та технології: тези доповідей XX Українського семінару (Київ, 24-25 лютого 2009 р.)
в.XX c.70
27
Наукова стаття
Кондуктометрическое определение концентрации кислотных центров на функционализированых материалах
Герда Василь Іванович
Зайцев Володимир Миколайович
Кобилінська Наталя Григорівна
Костенко Людмила Степанівна
2008
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.63 c.852-859
28
Тези
Определение концентрации N-метиламинофосфоновой кислоты, адсорбционно и ковалентно закрепленной на поверхности SiO2
Зайцев Володимир Миколайович
Кобилінська Наталя Григорівна
Костенко Людмила Степанівна
2008
Українська конференція з аналітичної хімії з міжнародною участю
в.VІІІ c.47
29
Тези
Silicas with immobilized derivative aminomethanephosphonic acid: a comparative study of protolytic and sorption properties
Зайцев Володимир Миколайович
Ковальчук Тетяна Вікторівна
Костенко Людмила Степанівна
2007
Analytical Russian-Geman-Ukrainian Symposium ARGUS
т.10 в.10 c.106-109
30
Наукова стаття
Прищеплені кополімери Декстран-Поліакриламід. Комплексоутворення макроліганда з йонами металів
Костенко Людмила Степанівна
Куцевол Наталія Володимирівна
2006
Полімерний журнал
т.1 c.56-62
31
Наукова стаття
Acid-base properties of silica-based ion-exchanger having covalently bonded aminodi(methylphosphonic) acid
Кобилінська Наталя Григорівна
Костенко Людмила Степанівна
2006
Analytica Chimica Acta
т.565 c.157.0000
32
Наукова стаття
Preparation, structure and thermal stability of onium- and amino-functionalized silicas for the use as catalysts supports
Зайцев Володимир Миколайович
Ковальчук Тетяна Вікторівна
Костенко Людмила Степанівна
2006
Journal of Colloid and Interface Science
т.302 в.1 c.214-229
33
Наукова стаття
Химико-аналитические свойства силикагеля, модифицированного аминодифосфоновой кислотой
Зайцев Володимир Миколайович
Костенко Людмила Степанівна
2006
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.1 в.2 c.116–122
34
Тези
Свойства кремнеземa, функционализированного пиридилметанфосфоновой кислотой
Костенко Людмила Степанівна
2006
Всероссийская конференция: Химия поверхности и нанотехнология
в.III c.109
35
Тези
Hybrid organoclays for removal of hazardous cations from natural and potable waters
Ковальчук Тетяна Вікторівна
Костенко Людмила Степанівна
2006
International Conference on Inorganic Materials
т.5 в.5 c.148-149
36
Наукова стаття
Структура триблок-сополимеров на основе полиэтиленоксида и полиакриламида с различной длиной центрального блока
Желтоножська Тетяна Борисівна
Костенко Людмила Степанівна
Куницька Лариса Ремівна
2005
Теоретическая и экспериментальная химия
т.41 c.364-370
37
Наукова стаття
Різнолігандні комплекси лантану з ксиленоловим оранжевим на поверхні хімічно модифікованих кремнеземів
Зайцев Володимир Миколайович
Ковальчук Тетяна Вікторівна
Костенко Людмила Степанівна
2005
Украинский химический журнал
т.71 в.9-10 c.68-75
38
Наукова стаття
Вплив гідрофобізації на кислотні та іонообмінні властивості кремнезему, модифікованого метиламінофосфоновою кислотою
Зайцев Володимир Миколайович
Костенко Людмила Степанівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.42 c.15-17
39
Тези
X-ray fluorescence analysis of phosphorous in functionalized materials
Комаров Ігор Володимирович
Костенко Людмила Степанівна
2005
The third joint scientific conference in chemistry Kiyv National Taras Schevchenko University and Paul Sabatier University (Тolouse)
в.ІІІ c.90
40
Навчально-методичний комплекс
Хімічні аспекти глобального потепління. Методична розробка
Зайцев Володимир Миколайович
Зуй Марина Федорівна
Костенко Людмила Степанівна
2004
видавництво КНУ імені Т. Шевченко
c.1-20

Повернення до списку

Вгору