Автори, співробітники Університету

Костюк Марина Миколаївна
Kostiuk Maryna Mykolaivna

Ідентифікатор автора: 34733
Кількість пошукових запитів автора: 575

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Романської філології
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: стилістика та лінгвопоетика французької мови

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 31, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Розмовні теми для студентів механіко-математичного факультету
Костюк Марина Миколаївна
Чугай Андрій Олександрович
2020
Київ - 2020
2
Наукова стаття
Лексико-стилістичні характеристики сучасних французьких наукових статей
Костюк Марина Миколаївна
Чугай Андрій Олександрович
2019
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Філологічні науки". Мовознавство
в.11 c.67-71
3
Тези
Des noms de famille français « racontent » leur origine
Костюк Марина Миколаївна
Чугай Андрій Олександрович
2019
Université nationale Ilia Metchnikov d’Odessa Ambassade de France en Ukraine Institut français d’Ukraine Agence universitaire de la Francophonie « Langues. Sciences. Pratiques. » Actes du 3e Colloque international francophone en Ukraine. Odessa, 2019
в.Odessa, 3-4 octobre 2019 c.111-112
4
Наукова стаття
Anglicisms in the French language: linguistic and social aspects
Костюк Марина Миколаївна
2018
Новітня освіта: наук. Журнал. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка»
в.9 c.162-168
5
Тези
Явище лексичної гармонії у французькій мові
Костюк Марина Миколаївна
2018
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Таврійські філологічні наукові читання Київ, 26-27 січня 2018 р. ТНУ імені В.І. Вернадського
c.87-90
6
Тези
Méthodologie du résumé de texte en français
Костюк Марина Миколаївна
2018
Одеса: Міжнародний гуманітарний університет
c.79-81
7
Тези
Introduction and conclusion in an argumentative essay
Костюк Марина Миколаївна
2018
Матеріали між нар. наук.-практ. конф.«Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиціних підходів», м. Тбілісі, Грузія, 27-28 квітня 2018 р.
c.168-171
8
Тези
L’improvisation dans la rhétorique
Костюк Марина Миколаївна
2017
Матер. Міжнар. наук.конф.:Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку
c.129-131
9
Тези
Новаторські лінгвістичні прийоми в поезії Л. Тайада, Р. де Гурмона та Ф. Вьєлє-Гріффена
Костюк Марина Миколаївна
2017
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Таврійські філологічні наукові читання Київ, 28 січня 2017
c.50-54
10
Тези
Rhétorique et linguistique à l’époque contemporaine
Костюк Марина Миколаївна
2017
Перша Міжнародна франкофонна науково-практична конференція в Україні "Мови, науки та практики" 19-20 жовтня 2017 р. Київ
c.74-75
11
Навчально-методичний комплекс
Методична розробка з лінгвокраїнознавства : розмовна практика (французька мова як основна та друга). Тематичний модуль: «Система соціального захисту у Франції»
Костюк Марина Миколаївна
Лепетюк Ірина Григорівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-52
12
Наукова стаття
La notion de la disposition dans la rhétorique
Костюк Марина Миколаївна
2016
Warszawa : East European Science Association
т.1 в.3 c.94-98
13
Тези
Трансформації символіки чисел у французькій поезії
Костюк Марина Миколаївна
2016
Логос
c.16-18
14
Наукова стаття
Le symbole artistique comme element de base dans la poesie des symbolistes francais
Костюк Марина Миколаївна
2014
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1 (1) c.131-140
15
Наукова стаття
Поняття "загального місця" в риториці
Костюк Марина Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
т.1 c.43-44
16
Наукова стаття
Відношення і місце порівняння в системі образних засобів
Костюк Марина Миколаївна
2014
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.26 c.145-152
17
Наукова стаття
Способи вербалізації архетипних символів у поезії французьких символістів
Костюк Марина Миколаївна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.33 c.88-98
18
Наукова стаття
Поняття загального місця в риториці
Костюк Марина Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
т.1 c.41-42
19
Наукова стаття
Особливості ритмічної структури французьких поетичних творів кінця ХІХ століття
Костюк Марина Миколаївна
2014
Актуальні проблеми філології та перекладознавства
c.84-87
20
Наукова стаття
Засоби вираження порівняння у французькій мові
Костюк Марина Миколаївна
2014
Гуманітарна освіта в вищих технічних навчальних закладах
т.30 c.30-40
21
Наукова стаття
Поезія Шарля Бодлера: “Краса та Відповідності”
Костюк Марина Миколаївна
2014
Філологічні обрії
т.8 c.42-45
22
Наукова стаття
Асоціативність у французькій поезії
Костюк Марина Миколаївна
2015
Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації
c.167-170
23
Наукова стаття
The language of French symbolism
Костюк Марина Миколаївна
2015
European Journal of Literature and Linguistics, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 2015 (РІНЦ)
т.1 c.15-17
24
Наукова стаття
Специфіка реалізації символів часу у французькій поезії
Костюк Марина Миколаївна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.53 c.135-137
25
Наукова стаття
Лінгвостилістичні прийоми у поезії Ж. Мореаса, Г. Кана та Е. де Реньє
Костюк Марина Миколаївна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.14 c.74-77
26
Тези
Меморія та акція як складові риторичної системи
Костюк Марина Миколаївна
2015
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Мова та література у полікультурному просторі
c.51-53
27
Тези
Символ "янгол" у поезії французьких символістів
Костюк Марина Миколаївна
2015
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Нове та традиційне у дослідженнях представників філологічних наук
c.27-30
28
Тези
Вербалізація символу "квітка" у французькій поезії
Костюк Марина Миколаївна
2015
Таврійські філологічні читання: Міжнародна науково-практична конференція
c.216-219
29
Наукова стаття
Le symbole artistique comme élément de base dans la poésie das symbolistes français
Костюк Марина Миколаївна
2014
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1 (1) c.131-140
30
Наукова стаття
Художній символ як основа лінгвопоетики французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу
Костюк Марина Миколаївна
2011
31
Наукова стаття
Художній символ у поетичному тексті
Костюк Марина Миколаївна
2011
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
c.111.0000

Повернення до списку

Вгору