Автори, співробітники Університету

Косян Анатолій Михайлович
Kosyan Anatoliy Myhailovych

Ідентифікатор автора: 34751
Author Identifier Number Scopus: 57190885212 →
Кількість пошукових запитів автора: 924

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: НДЛ "Фізіологічних основ продуктивності рослин"
Посада: старший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: с.н.с.
Наукові інтереси: біохімія продуктів вторинного метаболізму; фізіологія та біохімія лікарських рослин

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 29, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 15, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Influence of plant origin natural α-pinene with different enantiomeric composition on bacteria, yeasts and fungi
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
2018
Fitoterapia
т.127 c.20-24
2
Наукова стаття
Test system based on root exudates for higt-yielding common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) from screening
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.2 (72) c.71-75
3
Наукова стаття
Antifungal properties of hypericin, hypericin þ S and fagopyrin on pathogenic fungi and spoilage yeasts
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2016
Pharmaceutical Biology
т.1 c.1-5
4
Наукова стаття
Response of phenolic metabolism induced by aluminium toxicity in fagopyrum esculentum moench. Plants
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2015
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.87 в.6 c.129-135
5
Наукова стаття
Морфологія стебла та васкулярна анатомія Fagopyrum esculentum Moench. за дії ретарданту хлорхолінхлориду
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
2015
Modern Phytomorphology
т.7 c.147-152
6
Наукова стаття
Стимулююча дія низьких концентрацій алюмінію на фізіологічний стан рослин гречки татарської (Fagopyrum tataricum Gaertn.)
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
2014
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.1129 c.107-116
7
Наукова стаття
Динамика активности фенилаланинaммиак-лиазы в растениях гречихи обыкновенной (Fagopyrum esculentum Moench.) в условиях алюмокислого стресса
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
2015
Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты. IX Международный Симпозиум.
c.436-440
8
Наукова стаття
Role of the root exudates in adaptive reaction of buckwheat plants in aluminium-acid stress
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2014
9
Наукова стаття
Buckwheat stomatal traits under aluminium toxicity
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
Таран Наталія Юріївна
2014
Modern Phytomorphology
т.6 c.15-18
10
Наукова стаття
Oxidation stress is adaptative reaction inductor of winter wheat varieties
Бацманова Людмила Михайлівна
Косян Анатолій Михайлович
Таран Наталія Юріївна
2014
Agriculture (Poľnohospodárstvo)
т.60 c.70-76
11
Наукова стаття
Antocyanins as marker for selection of buckwheat plants with high rutin content
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
2014
Gesunde Pflanzen
т.66 c.165-169
12
Наукова стаття
Морфофізіологічні показники Fagopirum Esculentum в умовах алюмокислого стресу
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
2014
Український ботанічний журнал
т.71 c.511-516
13
Наукова стаття
Морфофізіологічні показники Fagopyrum esculentum в умовах алюмокислого стресу
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
2014
Український ботанічний журнал
т.71 c.511-516
14
Тези
Вплив УФ-опромінювання на накопичення фенольних сполук у листках гречки татарської (Fagopirum tataricum (L.) Gaertn.)
Косян Анатолій Михайлович
Мусієнко Микола Миколайович
2014
Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу
т.86 c.249
15
Наукова стаття
The Cycocel effect on flavonoids content and phenylalanine ammonia-lyase (PAL) activity in buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) plant
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
2012
Біологічні студії. Studia Bilogica
т.6 c.247-252
16
Наукова стаття
Фенольні антиоксиданти у проростках гречки в культурі in vitro
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія.
т.1 c.66-71
17
Наукова стаття
Impact of lead and sulfur derivation on soybean plants
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
2012
Sulfur Metabolism in Plants. 8th International Plant Sulfur Workshop on Sulfur Metabolism in Higher Plants (Melburn, Australia 22-27 Novembre 2012)
т.1 c.271-277
18
Тези
Формування продуктивності за дії екзогенного пероксиду водню
Грудіна Ніла Сергіївна
Косян Анатолій Михайлович
Таран Наталія Юріївна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.470-471
19
Тези
Инновационные высокоеффективные технологии регулирования продуктивности агроценоза и получения биологически активных веществ
Бацманова Людмила Михайлівна
Косян Анатолій Михайлович
Таран Наталія Юріївна
2013
Единое инновационное пространство: Международная конференция "Украина-Россия-Сколково"
c.7-9
20
Тези
Regulation of phenolics production in buck wheat plants crown under different stress condition
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2013
Инновационные направления современной физиологии растений: Всероссийская научная конференция с международным участием
c.30
21
Тези
Инновационные высокоэффективные технологии регулирования продуктивности агроценоза и получения биологически активных веществ
Бацманова Людмила Михайлівна
Косян Анатолій Михайлович
Таран Наталія Юріївна
2013
Росія-Україна-Сколково: єдиний інноваційний простір:міжнародна конференція
c.229-230
22
Наукова стаття
Характеристика фізіолого-біохімічних процесів у печінці при дії кверцетину, отриманого у новий спосіб
Весельський Станіслав Павлович
Косян Анатолій Михайлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Таран Наталія Юріївна
Янчук Петро Іванович
2011
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.204 c.21-30
23
Наукова стаття
Вміст біологічно активних речовин фенольної природи у насінні сої (Glycine max (L.) Merr.) за дії неіонних колоїдних розчинів наночасток металів, Фітотерапія
Бацманова Людмила Михайлівна
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2012
24
Наукова стаття
The Cycocel effect on phenylpropanoid pathway in buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) plant. // Біологічні студії / Studia Biologica.
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
2012
25
Монографія
Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты
Косян Анатолій Михайлович
Таран Наталія Юріївна
2010
26
Наукова стаття
Порівняльна характеристика гастропротекторної, антисекреторної і антиоксидантної дії кверцетину, омепразолу та ранітидину
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Косян Анатолій Михайлович
Макарчук Микола Юхимович
Таран Наталія Юріївна
Штанова Лідія Яківна
2010
Фітотерапія
т.4 c.47-52
27
Наукова стаття
Pigments, phenolic contents and antioxidant activity of buckwheat seedlings under in vivo and in vitro conditions
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
2011
Climate change: challenges and opportunities in agriculture
c.348-351
28
Наукова стаття
Вплив синтетичного регулятора росту хлорхолінхлориду на рослини гречки татарської (Fagopyrum tataricum G.)
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
Смірнов Олександр Євгенович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.58 c.22-25
29
Наукова стаття
Impact of Lead and Sulfur Deprivation on Soybean Plants
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2011
International Plant Sulfur Workshop
c.271-278
30
Тези
Вплив синтетичного регулятору росту хлорхолінхлориду на морфометричні параметри рослин гречки татарської (Fagopyrum tataricum G.) // Матер. VI Міжнародної наукової конференції „Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку”. – Донецьк, 2010
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
2010
31
Тези
Хлорхолінхлорид як індуктор захисних механізмів Fagopyrum tataricum в умовах оксидативного стресу // Матер. X Всеукраїнської конференції „Біологічні дослідження молодих вчених в Україні. – Київ, 2010.
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
2010
32
Тези
Ретардант хлорхолинхлорид как регулятор устойчивости растений Fagopyrum tataricum G. при оксидативном стрессе // Матер. Всероссийского симпозиума „Растение и стрес”. – Москва, 2010.
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
2010
33
Тези
Method for selection of buckwheat plants with high rutin content//Abstracts 3rd International Symposium “New Researches in Biotechnology” SimpBTH2010 BIOTECHNOLOGY (ISSN 1224-7774), 2010
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
2010
34
Тези
Антоціани як маркери для відбору рослин гречки з високим вмістом рутину // Матер. VIІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів „Молодь та поступ біології”. – Львів, 2011.
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
2011
35
Тези
Вплив хлорхолінхлориду на морфометричні параметри та фотосинтетичну активність рослин гречки звичайної // Матер. ІІ Міжнародної конференції „Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти”. – Харків, Україна, 2011
Косик Оксана Іванівна
Косян Анатолій Михайлович
2011
36
Тези
. The influence of the growth retardant CCC on plant protective proteins activity / Материалы VII-й Международной научной конференции «Регуляция роста, развития и продуктивности растений» - Минск, 26-28 октября 2011 года.
Косян Анатолій Михайлович
Панюта Ольга Олександрівна
Таран Наталія Юріївна
2011
37
Наукова стаття
Екологічні особливості стану сірчаного забезпечення в агроценозі
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2010
Агроекологічний журнал
c.80.0000
38
Наукова стаття
Anthocyanins as marker for selection for buckwheat plants with high rutin content. Fagopyrum,
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2010
39
Наукова стаття
Екологічні особливості стану сірчаного забезпечення в агроценозі // Агроекологічний журнал,-
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2010
Агроекологічний журнал
c.80.0000
40
Наукова стаття
Quality increasing technology of garlic bulbs (Allium sativum L.) owing to the use of sulphuric fertilizers Agrochemistry (Journal of Clovak republic),
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2010
41
Тези
Порівняння впливу кверцетину, омепразолу та ранітідіну на шлунок ушкоджений етанолом і індометацином
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Косян Анатолій Михайлович
Таран Наталія Юріївна
Штанова Лідія Яківна
2010
Український фізіологічний журнал
т.56 c.205.0000
42
Наукова стаття
Особливості застосування сірчаних добрив для покращання якості білкового складу рослин соїПосібник Українського хлібороба. Спец. вип. Рекомендації з вирощування якісного зерна та підняття його класностію- ТОВ. „Академпрес”.- 2009 р.- с. 39-41.
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2009
43
Наукова стаття
. Стан сірчаного забезпечення в агроценозі грунт-рослина. Агроекологічний журнал, 2009, №4, C.4-10. Ситар О.В., Косян А.М., Таран Н.Ю.
Косян Анатолій Михайлович
Ситар Оксана Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
2009
Агроекологічний журнал
c.4.0000
44
Тези
Холеретичний та антиоксидантний вплив кверцетину Перший національний конгрес „Народна медицина в Україні” ю-18 вересня 2009 р. – с.19
Весельський Станіслав Павлович
Косян Анатолій Михайлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Таран Наталія Юріївна
2009
45
Тези
Холеретичний та антиоксидантний вплив кверцетину. Перший національний конгрес „Народна медицина в Україні” .-18 вересня 2009 р. – с.19. Гарник Т.П., Косян А.М., Таран Н.Ю., Говоруха Т.М., Решетник Є.М., Весельський С.П., Макарчук М.Ю.
Весельський Станіслав Павлович
Косян Анатолій Михайлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Таран Наталія Юріївна
2009

Повернення до списку

Вгору