Автори, співробітники Університету

Кот Тетяна Григоріївна

Ідентифікатор автора: 34758
Кількість пошукових запитів автора: 345

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: НДЛ "Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань" / Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини /
Посада: провідний інженер, завідувач навчальної лабораторії

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 24, з них наукових статей (наукові публікації) - 7, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Bacteriophages: the time for action
Кот Тетяна Григоріївна
Харіна Алла Володимирівна
Духно Еліана Олексіївна
Корнієнко Наталія Олегівна
2019
International conference Bioresources and viruses
т.9 c.16
2
Тези
First evidence of the occurrence of High Plains wheat mosaic emaravirus on Deschampsia аntarctica plants from Antarctica
Будзанівська Ірина Геннадіївна
Кот Тетяна Григоріївна
Кулік Микола Вікторович
Пожилов Ілля Миколайович
2019
Міжнародна конференція "Біоресурси та віруси"
т.9 c.84
3
Наукова стаття
Widespread viral diseases endangering cereal crops in Ukraine
Кот Тетяна Григоріївна
Петренко Світлана Михайлівна
Поліщук Валерій Петрович
Снігур Галина Олександрівна
Шевченко Олексій Володимирович
2018
Мікробіологічний журнал
т.80 в.3 c.103-114
4
Матеріали конференції
Вирусные болезни – угроза для выращивания зерновых культур в Украине
Кот Тетяна Григоріївна
Петренко Світлана Михайлівна
Снігур Галина Олександрівна
Шибанов Станіслав Романович
2017
Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2017»
т.12 c.1066-1071
5
Наукова стаття
Isolation of bacteriophages, capable to lyse SERRATIA MARCESCENS and evaluation of their activity on onion and geranium
Кот Тетяна Григоріївна
Харіна Алла Володимирівна
Корнієнко Наталія Олегівна
Ліптуга Максим Богданович
Ставнійчук Анна Миколаївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.2 (72) c.89-91
6
Тези
Inhibition of Serratia marcescens on Tulipa scales and Geranium plants by lytic bacteriophage
Кот Тетяна Григоріївна
Харіна Алла Володимирівна
Корнієнко Наталія Олегівна
2017
CzechoSlovak Virology Conference in České Budějovice
т.1 c.69
7
Матеріали конференції
Production of diagnostic antisera specific to Beet necrotic yellow vein virus
Кот Тетяна Григоріївна
Петренко Світлана Михайлівна
Снігур Галина Олександрівна
Харіна Алла Володимирівна
2016
Міжнародна конференція "Біоресурси та віруси"
т.8 c.118-120
8
Матеріали конференції
Isolation of bacteriophages capable to lyse Serratia marcescens and evaluation of their activity on onion and geranium
Кот Тетяна Григоріївна
Харіна Алла Володимирівна
2016
Міжнародна конференція "Біоресурси та віруси"
т.8 c.152-154
9
Матеріали конференції
Виділення бактеріофагів, здатних лізувати фітопатогенні бактерії на експлантах хости
Кот Тетяна Григоріївна
Харіна Алла Володимирівна
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.14 c.113-114
10
Тези
Spread and peculiarities of diagnostics of most harmful viruses infecting winter wheat in Ukraine
Кот Тетяна Григоріївна
Петренко Світлана Михайлівна
Снігур Галина Олександрівна
Шевченко Олексій Володимирович
2013
Біоресурси та віруси. VII Міжнародна конференція. 10-13 вересня 2013 р. Київ, Україна. Тези доповідей.
т.1 c.89
11
Тези
Моніторинг вірусів зернових культур в Україні
Кот Тетяна Григоріївна
Петренко Світлана Михайлівна
Снігур Галина Олександрівна
Шевченко Олексій Володимирович
2013
З'їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського
т.13 c.477
12
Тези
Inhibitory activity of extracts from some Ukrainian medical plants against Tobacco Mosaic Virus
Іутинська (Камзель) Олена Анатоліївна
Кот Тетяна Григоріївна
Харіна Алла Володимирівна
2013
Міжнародна конференція "Біоресурси та віруси"
т.1 c.72
13
Тези
Диагностика, распространение и вредоносность вируса полосатой мозаики пшеницы в Украине
Кот Тетяна Григоріївна
Петренко Світлана Михайлівна
Снігур Галина Олександрівна
Шевченко Олексій Володимирович
2013
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы изучения и сохранения фито- и микобиоты»
т.2 c.36
14
Тези
Дослідження активності бактеріофагу φѱ1 проти pseudomonas syringae pt. tomato у культурі томатів in vitro
Кот Тетяна Григоріївна
Харіна Алла Володимирівна
2013
біологія від молекули до біосфери VII міжнародна конференція молодих вчених
т.1 c.27
15
Наукова стаття
Виділення і характеристика фагів фітопатогенних бактерій із агроценозів України
Кот Тетяна Григоріївна
Поліщук Валерій Петрович
Харіна Алла Володимирівна
2012
Агроекологічний журнал
т.2 c.83.0000
16
Наукова стаття
Гетерогенність популяції фагів Enterobacter aerogenes у стічних водах
Кот Тетяна Григоріївна
Харіна Алла Володимирівна
2011
17
Наукова стаття
Фаготерапия фитопатогенных бактерий: проблемы и перспективы // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 40-летию со дня организации РУП «Институт защиты растений».- 5-8 июля 2011.- Минск (Республика Беларусь)
Андрійчук Олена Миколаївна
Кот Тетяна Григоріївна
Поліщук Валерій Петрович
Харіна Алла Володимирівна
2011
18
Тези
Вивчення антифітовірусної активності гетерометалічних Cu/Mn комплексів in vitro та in vivo
Кокозей Володимир Миколайович
Кот Тетяна Григоріївна
Маханькова Валерія Григорівна
Харіна Алла Володимирівна
2009
3-й Міжнародний семінар „Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку Новітні технології”
c.472.0000
19
Тези
Izatizone as inhibitor of plant virus infection
Кот Тетяна Григоріївна
Поліщук Валерій Петрович
Харіна Алла Володимирівна
2009
20
Наукова стаття
Вплив гетерополіядерних координаційних сполук металів та солей важких металів на розвиток вірусної інфекції у рослин Nicotiana tabacum
Кот Тетяна Григоріївна
Поліщук Валерій Петрович
Харіна Алла Володимирівна
2007
21
Тези
Антивірусні властивості синтетичних порфіринів та їх металопохідних
Кот Тетяна Григоріївна
Поліщук Валерій Петрович
Харіна Алла Володимирівна
2008
22
Тези
Антифітовірусна дія синтетичних порфіринів
Кот Тетяна Григоріївна
Харіна Алла Володимирівна
2008
23
Тези
Антивірусні властивості синтетичних порфіринів та їх металопохідних// V Міжнародна конференція «Біоресурси та віруси»
Кот Тетяна Григоріївна
Харіна Алла Володимирівна
2007
24
Наукова стаття
Вплив гетерополіядерних комплексів міді на розвиток вірусної інфекції у Nicotiana tabacum in vitro та in vivo
Кокозей Володимир Миколайович
Кот Тетяна Григоріївна
Поліщук Валерій Петрович
Харіна Алла Володимирівна
2006
Доповіді Національної академії наук України
c.163166

Повернення до списку

Вгору