Автори, співробітники Університету

Кот Людмила Леонідівна

Ідентифікатор автора: 34760
Author Identifier Number Scopus: 56505278900 →
Кількість пошукових запитів автора: 638

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Підприємництва
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 21, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - --

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Кот Людмила Леонідівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
в.1,2 c.129
2
Тези
Проблеми фінансування малого та середнього підприємництва в Україні
Кот Людмила Леонідівна
2018
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»
c.30-33
3
Матеріали конференції
Вимірювання впливу соціального підприємництва
Кот Людмила Леонідівна
2017
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення // матеріали Міжнародної науково- практичної конференції
в.Ч.1 c.86-88
4
Навчально-методичний комплекс
Соціальне підприємництво
Кот Людмила Леонідівна
2017
К.: Видавництво п/п "Механіка"
c.1-31
5
Навчально-методичний комплекс
Social entrepreneurship
Кот Людмила Леонідівна
2017
К.: Видавництво п/п "Механіка"
c.1-31
6
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до написання курсових робіт для студентів денної форми навчання спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Богуславський Олександр Володимирович
Гура Вікторія Леонідівна
Євтушевська Ольга Володимирівна
Кот Людмила Леонідівна
Мазур Ірина Іванівна
2017
К.: Видавництво п/п "Механіка"
c.38
7
Наукова стаття
Основні підходи до вимірювання впливу соціального підприємництва та його значення для розвитку економіки
Кот Людмила Леонідівна
2017
Znanstvena misel journal
в.№6 c.37-40
8
Навчально-методичний комплекс
Економічна теорія
Кот Людмила Леонідівна
Мазур Ірина Іванівна
2016
К.: Видавництво п/п "Механіка"
c.1-46
9
Наукова стаття
State aid as effective mechanism of state regulation and support of small and medium entrepreneurship
Кот Людмила Леонідівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.№2 (179) c.29-32
10
Наукова стаття
Вплив соціального підприємництва на розвиток економіки
Кот Людмила Леонідівна
2016
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (електронне видання)
c.87-90
11
Матеріали конференції
Державне регулювання та підтримка малого і середнього бізнесу: світовий досвід та українські реалії
Кот Людмила Леонідівна
2015
Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції: Міжнародна науково-практична конференція
c.45-48
12
Матеріали конференції
Джерела фінансування соціального підприємництва
Кот Людмила Леонідівна
2015
Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
в.Ч. 1 c.142-145
13
Навчальний посібник
Підприємництво: практикум
Бердар Маргарита Михайлівна
Богуславський Олександр Володимирович
Гура Вікторія Леонідівна
Євтушевська Ольга Володимирівна
Ігнатович Неллі Іванівна
Кот Людмила Леонідівна
Мазур Ірина Іванівна
Піменова Олена Володимирівна
2015
К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” (навчальний посібник)
c.1-263
14
Наукова стаття
До питання про природу і сутність соціального підприємництва
Кот Людмила Леонідівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.25-30
15
Наукова стаття
Економічний аналіз права як засіб підвищення ефективності праввового регулювання суспільних відносин
Кот Людмила Леонідівна
2015
Підприємництво, господарство і право
c.36-39
16
Навчально-методичний комплекс
Комерціалізація наукових досліджень: навчально-методичний комплекс
Гура Вікторія Леонідівна
Євтушевська Ольга Володимирівна
Кот Людмила Леонідівна
Мазур Ірина Іванівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-43
17
Наукова стаття
Problems of research and development commercialization in Ukraine
Кот Людмила Леонідівна
Мазур Ірина Іванівна
2014
Економічний часопис – ХХІ
c.25-28
18
Наукова стаття
Участь у бізнес-клубах як шлях зменшення ризиків для підприємництва
Гура Вікторія Леонідівна
Кот Людмила Леонідівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.53.0000
19
Наукова стаття
Ризики інноваційної діяльності підприємств
Кот Людмила Леонідівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.410.0000
20
Тези
Особливості ідентифікації ризиків інноваційної діяльності підприємств// Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність національної економіки». – 19 квітня 2013// [Електронний ресурс]
Кот Людмила Леонідівна
2013
21
Матеріали конференції
Ідентифікація ризиків підприємницької діяльності
Кот Людмила Леонідівна
2012
Конкурентний розвиток підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.156-159

Повернення до списку

Вгору